Annons

Annonsera

Skolvärldens månadsmagasin når omkring 112 000 läsare enligt Orvesto helår 2013. Tidningen har en tryckt upplaga på drygt 90 000 exemplar per utgåva varav 8 000 skickas ut till landets alla skolar.

Skolvärlden rapporterar varje dag om de senaste skolnyheterna på Skolvärlden.se och tidningens nyhetsbrev går ut gratis till prenumeranter varannan vecka.

I vår annonsfolder hittar du information om bland annat priser och materialdagar.

Ladda ner annonsfolder för 2015 med prislista

Ladda ner teknisk information för bannerannonsering

Kontakt för annonsbokning

Tel: 08-613 27 51 (direkt)
Tel: 08-613 27 00 (växel)
Du kan även mejla till 
annonser@lr.se

Kontakt för övriga samarbeten

IngMarie Ahlstrand, marknadschef Lärarnas Riksförbund
Tel: 08-613 27 15, 070-262 27 15
ingmarie.ahlstrand@lr.se