Annons
Foto: Mauro Rongione

”Det gäller att ta kål på fördomar”

Publicerad 26 juni 2012

Kunskapsförmedlare, debattledare och utmanare av fördomar.
En religionslärare måste ständigt hålla sig ajour.
– Internet har öppnat upp en helt ny värld för smutsiga fakta, säger Maria Sigfridsdotter, lärare i SO-ämnen på Råsundaskolan i Solna.

lluminati, filmen om den brutale krigsherren Joseph Kony, en blodig kamelslaktning... Ett axplock av ”snackisar” från internet, som Maria Sigfridsdotter och hennes kollegor Nina Österman och Stina Ålander fått ta emot frågor om från sina elever.
De tre undervisar i religion på högstadiet på Råsundaskolan, en
av Solnas största och äldsta grundskolor. De konstaterar att eleverna tillbringar mycket tid på internet och att det inte är någon enkel uppgift att hålla sig uppdaterad för att möta alla frågor som surfandet väcker.
– Det är svårt för elever i den här åldern att se igenom allt. Diskuterar man varken hemma eller i skolan – ja, då blir det svårt, konstaterar Maria Sigfridsdotter.
– Det här med Joseph Kony var bra att det kom upp. Det kom från eleverna själva; de ville se filmen. Först visste jag inte alls vad det var men det blev väldigt bra runtikring. Hur har de gjort filmen? Vad är det som sägs? Hur ser vi på propaganda? Det gäller att hänga med och tänka efter. Det är lätt att strunta i saker för att man vet för lite om dem, säger Stina Ålander.

Skolinspektionen kom i våras med en rapport efter att ha granskat religionsundervisningen på 47 gymnasieskolor. Granskningen visar bland annat att det händer att lärare väjer för att ta upp ämnen, för att slippa obehagliga diskussioner.
På två av skolorna hade den allmänna undervisningen om islam tagits bort.
Stina Ålander:
Jag tror att det kan vara tuffare på gymnasiet. På högstadiet är eleverna inte lika formade ännu och det går att hitta många infallsvinklar.
Maria Sigfridsdotter:
Det är jätteviktigt att våga diskutera islam och de föreställningar som finns. Ta Youtube,. Där finns det hur mycket propaganda som helst som eleverna tar in. Det är en enkel världsbild som presenteras och då är det viktigt att vi penetrerar dessa åsikter. Jag har inte någonsin känt mig rädd för att diskutera saker.
Stina: Det är mycket tonårstrots. Det finns en del högerextrema åsikter, men det är inget som märks av mycket.

När ni möter elevernas fördomar, ser ni att det är några som återkommer?
Nina Österman:
Det förekommer fördomar om judar. Som att ”judarna dödade Jesus”. Då gäller det att säga ”vänta nu, vem var vad? Vad var Jesus?” Men det gäller också att inte förenkla judendomen till något historiskt och då är besöket i synagogan viktigt.
Stina:
Eleverna har ofta en svartvit syn på saker. Ibland får man bita sig i tungan och får lust och säga emot.
Nina:
Om de har fördomar får man försöka ta hål på dem, vända och vrida och ifrågasätta. I högstadieåldern är eleverna ännu väldigt formbara, de söker sin identitet.

Maria:
Det gäller att inte döma, utan att skapa ett förtroende i klassrummet och det är inte alltid lätt. Eleverna har mycket funderingar, som kring vilka ord man får använda. Ta ordet ”neger” till exempel. Skulle jag använda det för att väcka en debatt, som Jan O Karlsson gjorde, då blir det diskussioner.

Tänker ni på hur viktig skolan är för att motverka fördomar?

Stina: Det tycker jag finns inpräntat.
Maria: Fördomar finns hos alla människor; det är första ingångspunkten gentemot eleverna. Det gäller att få dem att börja reflektera över vad de säger och hur de säger det. Om de kommer fram till att världen inte är svart eller vit, utan också grå däremellan, då har vi kommit långt.

Det kommer också fram i Skolinspektionens granskning att en del lärare tycker att det är svårt att hinna med alla moment på den undervisningstid som finns. Vad säger ni?
Maria:
Det är idrottsdagar, studiedagar, aktivitetsdagar... Så visst försvinner det lektionstid. Men det får man ha med i beräkningen när man gör planeringen. Ibland kan man känna att ”det här har eleverna inte riktigt hajat”, och då hade vi behövt fler lektioner, men det går inte att prioritera bort diskussionerna för att gå igenom exakt hur buddhismens åtta steg ser ut.
Nina:
Men det blir mer och mer som ska hinnas med. Existensialismen, humanismen, de etiska modellerna...
Stina: Det kan i alla fall jag känna, att tiden för allt det finns inte riktigt.

Hur lägger ni upp undervisningen? Jobbar ni tematiskt?
Maria:
Det är ganska ointressant om man inte relaterar saker till varandra. Man måste relatera till samhällskunskapen: hur ser det ut i de här länderna? Har religionen betydelse för ekonomin? Eller koppla ihop med historien.
Stina:
Det är därför det är roligt att undervisa i SO – det är fyra ingångspunkter och fyra ämnen. Eleverna kanske läser om judendomen efter andra världskriget, och då kopplar man ihop det.

Hinner ni ta med eleverna ut på studiebesök?
Nina:
Vi brukar gå till Judiska museet och en moské, och åka till det buddhistiska templet på Värmdö.

Maria:
Det är jätteviktigt att eleverna kommer ut. Det är en sak vad jag säger och vad läroboken säger, men när eleverna träffar människor som tror, då får de en helt annan insikt.
Nina:
Läroböckerna kan ge väldigt stereotypa bilder: ”Så här lever man som hindu”.
Ibland tror jag att det är bra att experter kommer hit också. Det betyder inte att vi väjer för frågorna själva, men det kan vara bra att ta in utomstående som är insatta. Vi har haft Expo som föreläste för oss lärare.
Maria:
Han pratade bland annat om Illuminati, som jag fått väldigt mycket frågor från eleverna om. Det är viktigt att vi lärare får fortbildning. Det finns så många lättfattliga sanningar där ute.

Får ni fortbildning?
Samstämmigt:
Nej!

Maria:
Det är för lite ämnesfortbildning.

Stina:
De senaste 15–20 åren har fortbildningen mest handlat om att lära sig samarbeta och liknande. Det är bra, men fortbildningen i ämnet saknas. Det är medvetet som detta inte har prioriterats. Det har nästan varit lite fult att vara ämnesexpert.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons