Annons
Foto: Pawel Flato

”Lärare måste själva ta sig mandat”

Publicerad 17 februari 2011

Hon kallar sig själv ”fröken duktig”.
Men hon hade önskat högre förväntningar på sig när hon som tolvåring började i svensk skola. Och hon skulle ha behövt hjälp med språket. Då hade avgångsbetygen i grundskolan varit högre än 3,2, tror hon.
Möt Nyamko Sabuni som för några år sedan tackade nej till att bli sin klans första kvinnliga hövding och som nu i stället är jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Du gör många skolbesök. Vad reagerar du på när du kommer ut i skolorna?
– Det är välordnat, regisserat och fixat när jag är på skolbesök. Jag äter lunch med den bästa klassen. Jag förväntar mig inte att se verkligheten när jag besöker skolor. Det är en tillrättalagd bild som visas upp för mig. Men jag vet att skolan inte alltid är en bra arbetsmiljö, varken för elever eller för lärare. Ingen ska behöva känna oro för att gå till skolan, vilket många, särskilt flickor, gör i dag. Eleverna lämnas för mycket för sig själva. Skolans uppgift är att fostra solidariska, demokratiska medborgare. Skolan ska inte bara lära ut kunskaper i kemi, utan hur man är som människa.

Det låter som om du tycker att livskunskap ska finnas på schemat?
– Jag har inte satt mig in i innehållet i ämnet livskunskap. Däremot menar jag att det är viktigt att eleverna ska få konkret kunskap om hur vi beter oss mot varandra, med respekt och medmänsklighet. Både föräldrar och lärare har ett viktigt ansvar för detta.

En jämställd skola är grunden för allt jämställdhetsarbete brukar du säga. Varför då?
– Ordningsproblemen i skolan handlar ofta om bristen på jämställdhet och avsaknad av respekt för andra människor. Det är inte acceptabelt att flickor har ont i magen och mår dåligt när de ska gå till skolan. Jag har svårt att tro att man kan utvecklas till en ansvarstagande och jämställd människa utan att ha haft med sig rätt värderingar från början. Ett medvetet tänkande börjar i skolan. Skolan är den mest naturliga platsen att jobba med könsroller. Många flickor är ”duktiga flickor”. De vill prestera bra i skolan, vara snygga, inte vara till besvär för sina föräldrar. Den psykiska ohälsan bland flickor ökar. Bland pojkar finns i stället en glidarmentalitet. De presterar sämre i skolan, men hamnar trots det på ledande poster i samhället. Ohälsan i skolan är framför allt farlig för flickorna.

Hur ska du göra för att öka jämställdheten i skolan?
– Vi måste diskutera hur skolan ska vara uppbyggd. Varje barn måste ses efter sina behov. Vi ska ha höga förväntningar på precis varje barn. Utgångspunkten måste vara MVG. Har vi för låga förväntningar sätter vi inte in de resurser som behövs. Låga förväntningar genomsyrar skolan generellt. G är utgångspunkten.

Hur ska pojkarnas resultat förbättras?
– Ta reda på vad forskningen säger. För statistik. Spela in klassrumssituationer och analysera beteendet efteråt. Det finns massor av sätt. Ett exempel är när lärare har filmat sig själva och upptäcker att så mycket mer hjälp till pojkarna ges att det slutar med att de gjort pojkarnas skrivuppgift. Tidigare betyg, ordning och reda, och att satsa på läsning är några viktiga saker som kan göra skillnad.

Forskning visar ju att tävlandet i skolan kan vara kontraproduktiv, och bidra till att elever fokuserar på fel saker.
– Tävlandet behöver inte alls vara negativt. Det är inte fel att mäta sig med de bästa. Det är varje lärares uppdrag att försöka få fram det bästa hos den enskilda eleven.

Du verkar vara en förespråkare av fortbildningar.
– Jag kan bara konstatera att det är mycket som lärare förväntas kunna och lära sig. Men fortbildningar tror vi på, och det har vi ju infört. Snart kommer en utvärdering av fortbildningarna, vilket ska bli väldigt intressant att läsa.

När du själv kom hit från Burundi när du var tolv möttes du av låga förväntningar. Hur stor betydelse har förväntningar?
– Jag upplevde att det var en väldigt stor skillnad i de förväntningar som man hade på mig i min skola i Burundi och de förväntningar som den svenska skolan hade. Jag skulle ha behövt större förväntningar på mig också i Sverige. Alla – lärarna och mina föräldrar – var nöjda med att jag presterade medel. Det var ingen som sa till mig: ”Vi vet att du kan bättre.”, utan det var snarare: ”Invandrartjejen är en stjärna.”. Visst var jag ambitiös, men jag satt inte och pluggade hela dagarna, utan jag ägnade tiden åt att dansa och spela basket.

Du har två tvillingsöner. Vad går de i för skola?
– I det området där jag bor är alla skolor bra, så jag har inte gjort ett aktivt val. Jag skulle aldrig välja en skola där eleverna tävlar i rikedom och ägande. Barnen går i den kommunala skola som ligger närmast. När de kommer upp i högre årskurser kommer jag nog att välja en annan skola.

Det har pratats mycket om den senaste PISA–undersökningen. Hur allvarliga är de resultat som framkommer i rapporten?
– Den typen av undersökningar blir allt viktigare. I en globaliserad värld måste vi kunna konkurrera.

Svenska skolan är inte bra på integration, säger du. Vilka är de största problemen?
– Vi ska samtidigt komma ihåg att vi lyckas rätt bra. Ibland kan integrationspolitiken få för mycket kritik. Sverige är ett öppet, tolerant och generöst samhälle, trots det finns det människor som fastnar i ett utanförskap. De lärare som inte ställer krav på eleverna gör dem en björntjänst. Barn till invandrare ska inte behöva hamna i ett utanförskap, och där är skolan a och o. Varför ska alla nyanlända sättas i samma klassrum? Jag kastades rakt in i fjärde klass vid tolv års ålder utan att kunna ett ord svenska. Parallellt med de vanliga klasserna kan man ju arbeta med introduktionsklasser. Det är i utsatta områden som eleverna tappar mest. I de områdena finns ingen valfrihet. Det är ingen som berättar för dem att man kan välja en annan skola. Härnösand är ett exempel på en kommun där man faktiskt informerar alla om vad som gäller.

Du har nyligen skrivit en bok om integrationsarbetet. Stora förändringar måste ske, säger du. Hur viktig är skolan i det här arbetet?
– En uppmärksam lärare kan avgöra hur livet gestaltar sig för eleverna. Som TV–serien 9A visar är de vuxnas roll att se unga, som egna personer, med egna förutsättningar. För lärarna gäller det att hitta sätt att nå eleverna, samtidigt som de undervisar. I ett utanförskap finns många faror.

Är det skolan som ska ha ansvar för att bryta utanförskapet?
– Vi har en valfrihet för elever att välja skola, men alla känner inte till det, särskilt inte de nyanlända. De måste få den informationen. Dessa elever behöver extra stöd i början för att de ska hinna i fatt de som gått i svensk skola sedan starten. Modersmål ska inte vara något eleven går och tränar en lektion i veckan, utan modersmålslärarna ska finnas i elevernas vardagsundervisning. Det man inte begriper i vanlig klass bör man få hjälp med på sitt modersmål.

Vad vill du göra för att höja lärarnas status?
– Att vara lärare är ett väldigt viktigt arbete som man ska ha bra betalt för. Men det handlar inte bara om lön. Ett annat sätt att höja statusen är att satsa på fler disputerade lärare. Att kombinera forskarrollen med lärarrollen är utvecklande både för skolan och den enskilde personen. Dessutom måste lärarna själva ta sig mandat och hävda sig som lärare.
 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons