Annons

”Stoppa spridningen av Ross”

Publicerad 26 april 2012

Ross är namnet på ett amerikanskt friskolekoncept som strävar efter att ersätta böcker med digitala läromedel – en högaktuell fråga efter debatten om läsplattor för lågstadiebarn. Nu ifrågasätter åtta före detta lärare på Ross Tensta Gymnasium konceptet.

Vi som har skrivit denna insändare är pensionerade lärare som har arbetat på Ross Tensta gymnasium och fortfarande känner ett starkt engagemang för skolan och dess elever. Vi vill också slå vakt om kvaliteten i undervisningen samt en effektiv och ändamålsenlig användning av de skattemedel som har avsatts för utbildning.

Ross Institute är ett amerikanskt friskoleföretag grundat av miljardären Courtney Ross. Ross Institute driver två skolor på Long Island, och har även försökt etablera en skola i Harlem. Ross-konceptet är ett pedagogiskt koncept som bland annat innebär ämnesintegration och en hög användning av IT i undervisningen. Det finns inte mycket som är vare sig nytt eller unikt i detta koncept, utom tanken på att ersätta böcker med IT. Inger Nyrell, tidigare rektor på Ross Tensta gymnasium och numera gymnasiechef med ansvar för Norra Real och Ross Tensta gymnasium, har utifrån Ross-konceptet formulerat en vision för Ross Tensta gymnasium. I denna står bland annat att traditionella läroböcker kommer att bli sällsynta och ersättas av IT i form av till exempel sociala medier.

Ross-projektet på Tensta gymnasium startades 2003 i syfte att göra skolan mer attraktiv och locka elever från andra stadsdelar. Därigenom skulle också invandrarungdomars integration i det svenska samhället främjas. Projektet pågick formellt under fyra år, 2003-2007. Tensta gymnasium fick ca 31,7 miljoner kronor från Kompetensfonden för projektet. Dessa pengar användes till avgifter till Ross Institute, studieresor till Ross School på Long Island och investeringar i IT, som inköp av bärbara datorer till alla elever. Som en del av Ross-projektet byggdes skolan om i etapper för ca 36,6 miljoner kronor, se DN 2010-06-26. Bland annat gjordes de flesta klassrum mindre för att rymma högst 20 elever, ett krav enligt Ross-konceptet. Tensta gymnasium fick också under flera år 50 % högre ersättning per elev.

Under de år som Ross-projektet pågick sjönk studieresultaten för eleverna på Tensta gymnasium påtagligt, vilket kan avläsas på flera sätt. Medelbetyg, andel elever som fullföljde sin utbildning och andel elever som uppnådde grundläggande högskolebehörighet sjönk under åren 2004-2006, se Skolverkets inspektionsrapport från 2007. Skolan fick inte heller fler sökande. Ändå tecknades ett nytt avtal med Ross Institute 2007, och nya pengar anslogs. Någon upphandling av konsulttjänsterna enligt LOU gjordes aldrig.

Några lärare från Ross Tensta gymnasium har vittnat i media att offentlig kritik är förbjuden och att kritiska medarbetare har blivit straffade.

Anhängare av Ross-projektet, till exempel skolborgarrådet Lotta Edholm, påstår att Ross Tensta gymnasium har lyckats hålla elevantalet uppe och att skolan har hävdat sig väl i konkurrensen med andra skolor. Det är därför viktigt att känna till verkligheten bakom siffrorna. Skolan har inte fått fler sökande till de nationella programmen. I stället har elevantalet hållits uppe genom en expansion av de individuella programmen.

2006 startade Ross Institute en ny skola i Harlem, Ross Global Academy. I december 2010 beslutade Skolmyndigheten i New York att dra in tillståndet för skolan och i juni 2011 stängdes den för gott. Den främsta anledningen var att Ross Global Academy inte klarade minimikraven på studieresultat enligt amerikansk lag. Ross senaste skola framstår alltså inte som något föredöme.

Trots detta gjorde skolledare från flera kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm i maj 2011 en studieresa till Ross School på Long Island.

Vi vill avslutningsvis sammanfatta våra slutsatser och ståndpunkter på följande sätt:

  • Ross-projektet har misslyckats. Studieresultaten har inte förbättrats, Ross Tensta gymnasium har inte fått fler sökande och projektet har inte främjat integrationen.
  • Kommunala skolor skall inte bli franchisetagare till utländska friskoleföretag, betala avgifter till dem och styras av dem.
  • Ross Tensta gymnasium har många duktiga och engagerade lärare, och det finns inget som de gör som de inte skulle kunna göra utan Ross Institute och deras avgifter.
  • Ross Tensta gymnasiums samarbete med Ross Institute bör upphöra så snart som möjligt och de pengar som därigenom sparas skall i första hand användas till att ge skolans elever bra läroböcker i alla ämnen.

 

Berit Arvidsson, lärare i matematik

Lena Beckman, lärare i franska och svenska

Catharina Hedeby, lärare i engelska och tyska

Kay Beckeman, lärare i geografi, historia och samhällskunskap

Per-Åke Lindblom, lärare i filosofi och svenska

Anders Nilsson, lärare i engelska, franska och spanska

Anita Olsson, lärare i data och matematik

Malena Rydberg, lärare i historia och franska

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons