Annons
Foto: Therese Ny

”Vi tar gärna hjälp av varandra”

Publicerad 25 november 2011

Hälften av Ånges ungdomar väljer gymnasiestudier på hemorten. På Bobergsgymnasiet har lärarna vant sig vid ett ständigt vikande elevunderlag. Samtidigt har de internationella kontakterna blivit allt viktigare för den lilla gymnasieskolan i glesbygd.

Fakta

Fakta/Bobergsgymnasiet

Plats: Ånge i västra Medelpad, cirka tio mil väster om Sundsvall.
Antal lärare: 30.
Antal elever (gymnasiet, 1–3): 370, varav cirka 100 kommer från andra delar av landet via riksintag.
Om skolan: Byggdes ursprungligen som folkskola 1938.
Socialt: Har Ånge kommun som huvudsakligt upptagningsområde och till viss del även grannkommunen Bräcke på den jämtländska sidan av länsgränsen. Få invandrarelever. Glesbygdsprägel med många av eleverna bosatta i små tätorter.
Fakta: Fyra högskoleförberedande program (varav ett med nyintag) och fem yrkesprogram.

Ånge kommun hamnade nyligen under 10 000 i befolkning och antalet gymnasielever är numera en bit under 400. Nedslående siffror? 
Maria Deldén: Visst är det väl så. Det där med att kommunen nu har färre än 10 000 invånare muttras det en del om; det är rätt mycket psykologi i det. Samtidigt behöver det här inte innebära att kvaliteten i skolan blir sämre. Tittar man tillbaka några år var det vanligt med 30-klasser, men numera finns det klasser med färre än tio elever. Jag upplever ändå att vi klarar vårt uppdrag på ett bra sätt. 
Susanne Lövgren: Enkäter visar att 98 procent av eleverna trivs. Förra året hade vi också rekordmånga hemvändare, 34 elever, alltså sådana som kommer från Ånge men som valt att börja plugga på annan gymnasieskola men återvänt hit. Det är ett kvitto på att vi är attraktiva och kan erbjuda en bra skola där alla kan få det stöd man behöver. 
Tommy Duvdahl: Tyvärr har politikerna sjabblat en del när det gäller rekryteringen till de högskoleförberedande programmen. I våras kom ett väldigt sent besked från dem om att tre program skulle läggas i malpåse och vi tappade säkert elever som kunde ha valt andra program om man bara fått besked lite tidigare. 

Hur bör skolan och kommunen jobba för att locka elever?
Maria: Frågar du politikerna så är svaret i alla fall givet: marknadsför er! Det där irriterar mig. Politikerna gör det väldigt enkelt för sig när man lastar över ansvaret för marknadsföring enbart på lärarkåren. Det känns nästan lite hämmande. När jag arbetar med eleverna ska jag kunna göra det med totalt fokus på att göra ett gott jobb som pedagog – inte med fokus på att det ska vara en marknadsföringsåtgärd som eleverna sedan sprider vidare.
Susanne: Kommunen måste också ta sitt ansvar och göra Ånge mer atttraktivt som bostadsort för ungdomar. Problemet de närmaste åren är att elevkullarna som kommer upp i gymnasieålder är väldigt små. Nästa år är det runt 120 elever och då vet vi erfarenhetsmässigt att runt 50 procent väljer andra studieorter men att ungefär 10 procent kommer tillbaka som hemvändare. Men det säger sig själv att det kommer att bli ett elevtapp.

Hur påverkar skolreformerna?
Maria: Tyvärr har GY 11 stark prägel av storstadsreform. Det är väldigt lite i den som känns anpassat till en mindre skola i glesbygd. Möjligheterna till samläsning mellan olika program, som varit en viktig del i vår undervisning, har exempelvis försvårats.
Tommy: Att vi inte längre har riksintag till våra specialutbildningar är också ett stort bakslag, men vi har ändå lyckats relativt väl med att rekrytera elever utifrån till våra utbildningar med inriktning mot akutsjukvård och räddningstjänst.
Susanne: Tittar man på lärarlegitimationerna har det varit en del om hur det påverkar Ånge i medierna, men det berör främst grundskolan.
Tommy: Det är klart att det blir problem att klara behörighetskraven på en mindre grundskola med runt 15 elever och 2 lärartjänster som det finns exempel på här i kommunen. Fast å andra sidan är vi lärare vana att åka mellan olika skolor sedan tidigare.

Vad gör ”Boberg” till en bra skola?
Maria: Jag upplever att det alltid varit ett väldigt bra och kreativt samarbetsklimat inom lärarkollegiet. Det är prestigelöst och vi tar gärna hjälp av varandra. Under mina år här har jag också känt ett starkt stöd för satsningar på fortbildning och idéer som jag fört fram. Det är ett klimat som nästan sitter i väggarna och som inte påverkas av att skolledare byts ut.
Susanne: Jag tycker att dynamik är ett nyckelord. Klasserna är ofta ganska homogena med elever som växt upp i Ånge, men om man bara är medveten om det så behöver det inte vara ett problem. Ibland får man själv sätta i gång lite kulturkrockar för att få in andra influenser och vi jobbar mycket med internationella kontakter. 
Maria: Ett bra exempel på att vi görs delaktiga i utvecklingsfrågor är ett pilotprojekt för skolpersonal i Ånge och grannkommunen Bräcke, där skolkulturen analyseras utifrån brev som all personal fått skriva. Jag tror att det är ett bra sätt att utveckla skolan och det här kan bli modell för hur Skolinspektionen, som finns med i projektet tillsammans med Mittuniversitet, arbetar i hela landet.

Hur ser det internationella samarbetet ut?
Maria: Det är lite olika delar. Vi är bland annat med i ett projekt som kallas Global classroom, med skolor från åtta länder, och själv är jag mycket involverad med ett långvarigt utbyte med en kulturorganisation, Albor, i Bolivia. Totalt har vi kontakter med 23 länder och det kan nog vara rekord för en relativt liten skola som vår.
Susanne: Det här är oerhört viktigt för att ge eleverna självsäkerhet och kunskaper i språk och globala kontakter. En fantastisk bra skolning inför högskolestudier. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons