Annons

6 av 10 lärare kan återvända till yrket

Publicerad 7 februari 2017

Sex av tio utbildade lärare kan tänka sig att återvända till yrket. Rimligare arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är det som krävs för att få dem att återvända, enligt en undersökning från SCB.

Fakta

Om undersökningen

Enkäten skickades ut till 7 289 före detta lärare. Svarsfrekvensen var 66 procent.

Frågorna var riktade till lärare i grundskolan och på gymnasial nivå som arbetat med undervisning. Lärarutbildade som bytt yrke men fortsatt inom branschen utbildning, och att bli skolchef eller rektor, ingår inte i studien. Lärare som enbart arbetat inom förskolan ingår inte heller i studien.

Många av de som lämnat läraryrket befann sig år 2014 i branschen offentlig förvaltning. Nästan 15 procent arbetade som organisationsutvecklare och utredare. Det var relativt vanligt att ha en tjänst som kontorsassistent eller sekreterare. Runt 5 procent arbetade som förmedlare, vilket inkluderar arbetsförmedlare och mäklare.

Källa: SCB

Relaterat

Att det saknas lärare är ingen nyhet. En återkommande fråga från politiskt håll är hur man ska kunna locka tillbaka de lärare som valt att sluta. Nu har Statistiska centralbyrån (SCB) gett sitt svar. Under hösten 2016 genomförde myndigheten en enkätundersökning med syfte att ge en bild av varför personer med lärarexamen valt att lämna läraryrket och vad som skulle kunna få dem att återvända.

Omkring 14 procent av alla lärarutbildade under 65 år arbetar idag med något utanför skolans värld. Det motsvarar omkring 33 600 personer. En klar majoritet av dessa, 60 procent, svarar i undersökningen att de kan tänka sig att arbeta som lärare igen.

Tre faktorer sticker ut när det gäller vad som skulle kunna få avhopparna att återvända till skolan. Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och en högre lön. Mellan 70 och 75 procent ansåg att dessa faktorer skulle ha stor eller helt avgörande betydelse för beslutet att återvända till läraryrket.

– Jag är inte jätteförvånad, jag har kollegor som lämnat yrket och kan bekräfta bilden. Med den situation vi har idag, med lärarbrist, måste vi göra det vi kan både för att locka tillbaka dem som slutat men också för att behålla de som finns i yrket nu. Man har satsat något på lön från regeringens sida men det är inte tillräckligt och man måste göra något åt den alltför höga arbetsbelastningen, säger Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Möjligheten att göra karriär verkar däremot spela mindre roll för viljan att återvända. 15 procent svarade att det har helt avgörande betydelse. Lärare under 39 år är mer intresserade av att återvända än äldre och gymnasielärare tycks mer benägna att vilja återvända jämfört med grundskollärare.

SCB har även undersökt orsakerna till att man en gång valde att sluta. Arbetsmiljön, till exempel stress och arbetsmiljö, är det vanligaste svaret. Grundskollärarna sticker ut. Sju av tio anger stress som orsak. Kvinnor anger stress som orsak i högre utsträckning än männen, medan männen i högre utsträckning än kvinnorna svarar lön och att man blivit intresserad av ett annat yrke.

Andra orsaker som lyfts fram är ”för många administrativa arbetsuppgifter”, ”antalet arbetsuppgifter som inte hörde till läraryrket”, ”bristande ledarskap” samt ”brist på stöd för att hantera svåra situationer med elever eller vårdnadshavare”.

Sara Svanlund menar att huvudmännens ansvar är stort. 

– De är väldigt viktiga för att ge lärarna en rimlig arbetssituation. Politikerna kan fatta beslut som underlättar för huvudmännen men det huvudmännen som sluter avtal och därmed ger förutsättningarna för lärarnas arbete. Det handlar om lön men också om arbetssituationen.

Det är glädjande att många kan tänka sig att återvända om de fick rätt förutsättningar, säger hon.

  – Huvudmännen kan göra mycket för att minska arbetsbelastningen, renodla yrket och ge lärare förutsättningar för att kunna undervisa och vara just lärare. Många av de som slutar har gjort det eftersom de tycker att de inte får möjlighet att göra det de är utbildade för samt en alldeles för hög arbetsbelastning och för låg lön.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Nytt förslag

Regeringen vill att alla som läser till speciallärare ska få lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bli bättre på att anpassa lärmiljön. Bra, men för lite, tycker specialläraren Maria Björsell.

Annons
Annons
Annons
Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Undervisningstid

Undervisningstiden är inte centralt reglerad. Det gör att den kan skilja sig åt mellan lärare och skolor. Gymnasieläraren Torgny Lundström bytte jobb, fick betydligt mindre undervisningstid och tycker att kvaliteten på undervisningen höjts.

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Undervisningstid

Börjar man prata undervisningstid nämner någon strax Kunskapsskolan. Med 27,5 timmars elevtid i veckan sticker man ut. 

Annons
Annons
Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Ojämlik skola

Andelen obehöriga lärare ökar. Över hälften av de lärare som nyanställts under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen.
Det visar nya siffror från Skolverket.

Annons
Skolvärlden i Syrien
”Jag lär dem att IS religion är farlig”

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

Reportage

De är rädda, krigsskadade och kan ofta varken läsa eller skriva. Läraren Lamis Rahbi tar hand om barnen som levt under den syriska regimens bombräder och Islamiska statens styre. 

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

Reportage

Hon omkullkastar Islamiska statens utbildningssystem och driver hemliga program för att hindra sina elever från att gå med i extremistgruppen. Läraren Baida al-Hassan tror att hon har tappat all känsla för rädsla.

 

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Skolutveckling

Brittiska skolutvecklaren David Didau är avsändaren bakom flera kontroversiella budskap. Bland annat menar han att katederundervisning är den enda som fungerar.
– Men många lärare skäms för den, säger han.

Arbetsmiljö
”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

Stressforskning

Anna Nyberg forskar på psykisk ohälsa i kontaktyrken. En viktig faktor är balansen mellan vad du ger och vad får tillbaka, säger hon.
–Typisk för lärare och sjuksköterskor är att man har höga krav på sig men lägre grad av belöning. Det bidrar till stress.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Alltför stor arbetsbörda, bullriga ljudmiljöer och hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverkets treåriga inspektionsinsats är det vanliga arbetsmiljöproblem i skolan.
– Man känner igen mycket av det Arbetsmiljöverket beskriver. Många upplever yrket som mer och mer gränslöst, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud för LR i Varberg.

Flickor väljer bort kommunala skolor

Flickor väljer bort kommunala skolor

Skolval

Flickorna söker sig till friskolor, pojkarna stannar kvar på de kommunala. Nu varnar grundskolenämnden i Västerås för en allt snedare könsfördelning.

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Studiero

En auktoritär lärare gynnar alla, både bråkiga och tysta och duktiga elever. Det menar Linda-Marie Åsberg, lärare i samhällsvetenskap och svenska på högstadiet, som gett sig in i debatten om duktiga flickor.

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Fusket

Nya larm om fusk på högskoleprovet, den här gången via appen Snapchat. Fusket i skolan godkänns ofta i tysthet av lärare och elever, menar forskaren Lars Fonseca.
– Lärare och elever säger att det är helt omöjligt att leverera de förväntade resultaten om man samtidigt ska följa regelverket, säger han till Skolvärlden.

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Elevhälsa

Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Lågstadiesatsningen

Den statliga Lågstadiesatsningen bidrog till att drygt 1 300 lärare rekryterades till landets skolor förra läsåret, enligt Skolverket.
Men det har varit svårt att rekrytera. Nästan 205 miljoner kronor av bidraget kommer att gå tillbaka till staten eftersom huvudmännen inte lyckades rekrytera som planerat.

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Nu permanentas antagningstesterna till lärarutbildningen vid Jönköping University.
– På sikt skulle det kunna bidra till att höja kvaliteten på lärarutbildningen, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Ny undersökning

Regeringen vill satsa på digitaliseringen av skolan, men nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning. Var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

L: Slopa F-betyg till nyanlända

L: Slopa F-betyg till nyanlända

Nyhet

Inga F till nyanlända, aktivt skolval för alla och utökad rätt till modersmålsstöd. Det är några av L:s nya förslag, som får både ris och ros av LR och Nationellt centrum för Svenska som andraspråk.

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

Utbildningspolitik

Föräldrar ska inte kunna lägga sig i vad som helst, anser Liberalernas skolpolitiska arbetsgrupp, och vill därför att gränserna ska förtydligas i skollagen.
”Onödigt”, menar Svante Tideman på Lärarnas Riksförbund.

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Lärarassistenter

På Munka folkhögskola blir snart de första eleverna som går utbildningen till lärarassistent färdigutbildade.
– Det behövs fler vuxna på skolorna, och lärarassistenter är en bra lösning, säger Nina Morgin, kursansvarig på skolan.

Brister i lärarstöd visar granskning

Brister i lärarstöd visar granskning

Lärarstöd

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle när Skolinspektionen granskade helklassundervisning.
– Det är mycket viktigt att elever i tidiga åldrar får tillgång till lärares stöd i alla undervisningssituationer, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Källkritikens dag
Därför blir källan viktigare för lärare

Därför blir källan viktigare för lärare

Källkritik 

På sociala medier sprids rykten och nyheter med ljusets hastighet. Men vad är egentligen sant och hur tar man reda på det? Att prata om källkritik med barn och ungdomar blir en allt viktigare del av lärarnas jobb.

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

Källkritik 

Stiftelsen Teskedsorden har sedan 2006 arbetat med en rad olika projekt för att nå barn och unga i skolan och få dem att reflektera över viktiga frågor. En av dessa frågor är källkritik på nätet.

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Avhopp

Drygt var tredje gymnasielev lämnar skolan utan examen. Det ska projektet #jagmed ändra på. Fem län deltar i projektet som ska få fler att ta gymnasieexamen.