Annons
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

”Alla skolor borde ge läxhjälp”

Publicerad 11 mars 2013

Det är Folkpartiets skolpolitik som alliansen har fört sedan 2006, säger riksdagsledamoten Tina Acketoft (FP).
Men förbättringarna av elevernas skolprestationer låter vänta på sig.
– Jag tror att alla de förslag som är lagda kommer att få effekt. Gör det inte det så skulle jag bli allvarligt rädd, säger Acketoft.

Relaterat

Tina Acketoft kom – oväntat för henne själv – in i riksdagen efter Folkpartiets succéval 2002. Hon hade börjat engagera sig politiskt under föräldraledigheten med sitt första barn. Från att ha varit fritidspolitiker befann hon sig plötsligt i maktens verkliga korridorer.

Sedan 2010 sitter hon i riksdagens utbildningsutskott. Hon har lett arbetet med att ta fram Folkpartiets nya skolpolitiska program, ”Sikta mot stjärnorna”, som presenterades i höstas.

Ni har fått kritik för ert nya skolprogram, även från kollegor inom Alliansen, som ifrågasatt om programmet snarare inte är nygammalt, med examensprov, tidigare betyg och mer katederundervisning.

– Det var väntat. Men jag tror att det är helt rätt väg att gå, säger Tina Acketoft.

Varför behövs betyg ännu tidigare än från årskurs sex? Det finns ingen forskning som entydigt talar för det.

– Det finns ingen forskning som entydigt visar på något annat än att det som påverkar resultaten absolut mest är lärarnas kvalitet och närvaro och din egen bakgrund som elev.

– Jag tror inte att betygen som sådana som kommer lösa alla knutar, men det är ett viktigt instrument för föräldrar och elever för att se var en extra växel behöver läggas in. Det är inte samma sak att sitta på ett utvecklingssamtal med glada eller ledsna ritade gubbar.

Är det Folkpartiets skolpolitik som har genomförts sedan 2006?

– Det är vår skolpolitik. Sedan finns det saker, som det här med statligt huvudmannaskap, som vi inte har gehör för ännu. Men det finns inga beslut som är fattade som har varit emot oss.

– Vi hade absolut noll gehör för betyg från årskurs sex också. Så har det varit hela tiden. Man kan säga att Jan Björklund är en utmärkt förhandlare och dessutom envis.

Varför skulle det vara bättre med staten som huvudman än med kommunerna?

– Vissa kommuner sköter sig exemplariskt, andra gör det inte. Skolans kvalitet ska inte bero på om det är kunniga och engagerade kommunpolitiker eller inte. Pengar är inte allt, men om det skiljer så mycket mellan de kommuner som lägger mest och de som lägger minst, så får det effekt.

I december kom siffror som visar att svenska skolelever fortsätter att tappa i matematik och läsning. Varför vänder det inte?

– Det har tagit en mandatperiod att få igång alla reformer. De sjösätts inte förrän nu. Det är nu sexorna har fått sina första betyg, det har inte kommit ut några lärare från nya lärarutbildningen ännu. Det tar tid för reformerna att slå igenom. Det är extremt frustrerande, men så är det.

– I Norge genomfördes reformer runt 2004–2006 och nu ser man effekter där. Så det är ett långt arbete.

Kommer vi att se effekter i Sverige?

– Gör vi inte det så skulle jag bli allvarligt rädd. Jag tror att alla de förslag som är lagda kommer att få effekt. Det allra viktigaste av dem är att vi har välutbildade lärare. En matematiklärare måste vara utbildad i matematik.

Ska Sverige som land verkligen ligga under EU- och OECD-snitten, som vi gör i mätningar från Timms och PIRLS?

– Det är klart som sjutton att vi inte ska vara under snittet. Det är bra att vi har Finnkampen varje år, jag skulle vilja ha en inom skol- och utbildningssystemet också, säger Tina Acketoft, som är född i finska Karleby men flyttade till Sverige som liten.

Inspireras du av den finska skolan?

– Ja, det är klart att jag gör! Min farbror är kommunpolitiker och skolpolitiker i Finland, och vi pratar väldigt mycket skola och jämför. Han är en generation äldre och rister konstant på huvudet när jag pratar om den svenska skolan. Han tycker att det som hänt med den svenska skolan under de senaste 20 åren varit ett enormt slöseri med barn och ungdomar.

– För honom är det också väldigt svårt att förstå att läraren inte har en självklar ställning i klassrummet. Så är det inte i några fall i Finland, skulle jag vilja påstå. Där finns också en annan syn på vikten av utbildning. Den har jag fått med mig. Skolan först, allt annat sedan. Det får mina barn också med sig.

Varför ska läxläsning skattesubventioneras?

– Att ha möjlighet till rut-avdrag för att hämta barnen, laga mellanmål och sedan inte få lov att hjälpa till med läxorna eftersom det inte ingår i arbetsuppgifterna – det blir en befängd situation. Så det är för att göra det tydligare och enklare för folk, vad det är som ingår.

Samtidigt finns det ju företag som bara specialiserar sig på läxläsning. Metta Fjelkner till exempe menar att detta är att subventionera skillnader inom skolan.

– Tanken är ju att folk som annars inte hade haft en möjlighet att köpa de här tjänsterna ska göra det och att vi omvandlar svarta sektorer till vita.

Jag tycker att det är bra om tjänsten finns tillgänglig för så många som möjligt, men det ligger på skolans ansvar att se till att det finns läxhjälp i skolan. Jag tycker faktiskt att det borde finnas krav på att alla skolor ska tillhandahålla det.

Så tycker folkpartiet:

Förstatligande av skolan: Ja.

Vinstdrivande friskolor: Ja, men Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning hos skolor som inte upprätthåller kvaliteten.

Lärarlegitimation: Ja.

Betyg från: Årskurs 4.

 

Folkpartiets skolhistoria - ett axplock

1917: Vill att folkskolan ska utvecklas till en bottenskola. Frisinnande Landsföreningen vill också se en kraftfull satsning på påbyggnad på folkskolan i form av fortsättningsskolor, folkhögskolor, yrkesskolor, lantmannaskolor och handelsskolor.

1944: Skriver i sitt nya partiprogram följande: ”För alla samhällsgruppers ungdom på land som i stad böra bildningsvägarna göras så långt möjligt lika tillgängliga.”

1962: Max 25 elever i varje skolklass, möjlighet att börja skolan vid den ålder ”som bäst gagnar personlighetsutveckling och studiegång” och utbyggnad av den nioåriga grundskolan, yrkesskolor, fackskolor och gymnasier är frågor som partiet driver.

1972: Presenterar ”Socialliberal kurs” och anser på skolans område bland annat att: ”Det är nödvändigt att åstadkomma en jämnare könsfördelning vid studie- och yrkesval, till exempel genom information och attitydpåverkan. Åtgärder i detta syfte bör vidtas på alla stadier från och med förskolan. Lokala skolorgan bör ges ökad rörelsefrihet i förhållande till regionala och centrala myndigheter. Statens bidrag till det kommunala skolväsendet bör ges en väsentligt förenklad utformning.”

1976: Trycker i sitt valmanifest hårt på en minskad centralstyrning: ”Låt lärare, elever och föräldrar bestämma mer i skolan. Nej till förstatligande av läromedelsproduktionen.”

1988: Ur valmanifestet: ”Lärarna får stor frihet när det gäller att lägga upp verksamheten i skolan.Undervisningen individualiseras. Skolstarten sker vid sex år. (…) Ett nytt betygssystem införs där eleverna får mått på kunskap. De yrkesinriktade gymnasielinjerna görs treåriga med början höstterminen 1989.”

1998: Vill satsa på lärarlegitimation och högre lärarlöner. Inom skolan ska det finnas tydliga mål, nationella prov och betyg. ”Ordning och reda – ingen kan lära sig något om det råder kaos i klassrummet.”

2002: Partiet vill ge rektorer och lärare befogenheter att ingripa mot mobbning och andra ordningsproblem. ”Rätt att som yttersta åtgärd flytta en mobbare, rätt att beslagta föremål som skapar otrygghet eller förstör undervisningen m. m.”

Källa: Svensk nationell datatjänst/Göteborgs universitet

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons
Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Annons

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

"Lärare kan för lite om dyslexi"

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons