Annons

Alliansen gör upp om ansvaret för skolan

Publicerad 4 juli 2013

På torsdagen var det dags för årets stora skoldebatt i Almedalen. Alla riksdagspartier var representerade, det hettade till rejält ett par gånger och visst kom det också några nya löften. Bland annat lovade moderaterna att alliansen ska lämna besked om hur de vill att ett ökat nationellt ansvarstagande ska se ut.

 

Att skolan och utbildning är den viktigaste frågan för väljarna i nästa års val visades ännu en gång i en Sifo-undersökning under onsdagen. Lennart Persson, som var moderator för skoldebatten, inledde med att be panelen - Ibrahim Baylan (S), Tomas Tobé (M), Annika Eclund (KD), Richard Jomshof (SD), Ulrika Carlsson (C), Jabar Amin (MP) och Lotta Edholm (FP), Hans Linde (V) – att klargöra skillnaderna mellan alliansens och oppositionens skolpolitik.

Samtliga var överens om att den minskade likvärdigheten är ett av de främsta problemen i svensk skola. De var också överens om att lärarna måste får mer tid till undervisning, att läraryrkets attraktivitet behöver stärkas och att lönerna måste upp.

Men orsakerna till problemen och hur man ska komma tillrätta med dem var de inte överens om.

Ulrika Carlsson återkom upprepade gånger under debatten till lärarnas arbetsbörda och behovet av fler speciallärare.

– Vi förmår inte ge alla barn stöd i dag. Vi behöver fler speciallärare och framförallt måste vi bli bättre på de tidiga insatserna, sa hon.

Annika Eclund pratade mycket om att eleverna behöver mer undervisningstid med en lärare.

– Att kunskaperna sjunker tror jag beror på att eleverna har lämnats för mycket åt eget lärande, innan de har en kunskapsgrund för att klara det. Svenska gymnasieelever har 130 färre timmar undervisning än OECD-snittet. Självklart syns det i deras kunskaper.

– Kanske skulle ett treterminssystem, där eleverna har en mer normal semester, vara ett sätt att öka undervisningstiden, kommenterade Ulrika Carlsson. Det är något att börja tänka på och viktigare än ett förstatligande.

Friskolorna och det fria skolvalet var det Hans Linde lyfte fram vid ett par tillfällen under debatten.

– Jag tror att det är huvudförklaringen till den ökade segregeringen. Det är ett problem att privata aktörer kan plocka ut vinst, det minskar såklart kvaliteten, sa han.

Jabar Amin lyfte fram tre frågor som han menar är avgörande för skolans framtid.

– Det handlar om förbättrade arbetsvillkor för lärarna, så att vi får de bästa att vilja bli lärare. Tid, resurser och befogenheter, så att lärarna kan hjälpa de elever som har extra behov. Och att ha tillit till att det är läraren som ska forma undervisningen.

Lärarutbildningen och det låga söktrycket till flera ämneslärarutbildningar nämndes också.

– Jag tycker att lärarutbildningen är extremt viktig, sa Lotta Edholm. Det är Sveriges viktigaste ledarutbildning. Det är läraren som ska leda undervisningen och i dag vet vi att det ser väldigt olika ut. Jag har varit ute på lektioner som har varit perfekta, med lärare som ger eleverna allt. Jag har också varit ute på skolor där det pedagogiska ledarskapet inte har fungerat.

En fråga som Richard Jomshof lyfte fram var den otrygghet och det våld som förekommer såväl mot elever, som mot lärare.

– Det är ett problem att det inte finns tydliga nationella riktlinjer för vad du får göra som lärare och rektor. Det är inte lätt att veta vad som gäller, det är ett problem, sa han.

Men det som fick debatten att hetta till ett par gånger var frågan om skolan ska förstatligas eller inte.

Annika Eclund kom med beskedet att KD är beredda att lyfta frågan.

– Vi är beredda att titta djupare på frågan och ta en djupare diskussion om vad vi vill ha i förstatligandet, sa hon.

– Det här blir lätt en nostalgitripp. Det låter som att allt var frid och fröjd på 80-talet. Men 25 procent av eleverna klarade inte att gå i gymnasieskolan på 80-talet. I dag går 99 procent. Det finns inget Alexanderhugg, men ja, staten behöver ta ett starkare ansvar för finansieringen. Jag tror också att staten måste skjuta till mer resurser, både när det gäller att förstärka läraryrkets attraktion, men också för att få mer resurser där behoven är störst, sa Ibrahim Baylan.

I slutet av debatten lovade också Tomas Tobé att alliansen ska återkomma med ett besked om hur ett ökat statligt ansvarstagande för skolan ska se ut.

– När jag för ungefär ett år sedan klev in så läste jag vad som stod i vårt handlingsprogram om frågan, och då stod det i princip att allt som kommer från nationell nivå är detaljreglering och fruktansvärt. Nu har vi haft ett utvecklingsarbete i moderaterna, och ska försöka samla vår partistämma i höst. Det handlar då om att vi vill ta ett steg mot ett nationellt ansvarstagande. Det handlar om att seriöst fundera på hur detta ska ske och det finns då en del frågor som behöver redas ut. Men jag tror att det går att hitta en tydlig ansvarsfördelning. Alliansen har ju redan tagit flera steg för att säkerställa att staten har klivit in på banan. Nu är diskussionen inom alliansen vilket besked vi vill ge till väljarna. Och vi kommer att återkomma med ett tydligt besked.

Hela debatten kommer att kunna ses på här.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons