Annons

Återvänder alltid till skolan

Publicerad 15 december 2010

Hon har åsikter om det mesta, Expressens krönikör Lotta Gröning. Skolväsendet är ett av de ämnen hon brinner för och skriver om. - Vi har alla duktiga lärare att tacka för att skolan fungerar så bra som den gör trots att politiska beslut river upp deras tillvaro hela tiden.

Regler och ordning och reda i all ära, men om det inte finns tillräckligt med personal i klassen är det svårt att ge eleverna det de behöver. Den övertygelsen lever Lotta Gröning med och den står hon för. Det borde vara varje elevs rättighet att få synas och få den tid den behöver för sin inlärning, säger hon och berättar om åttaåriga dotterns klass som en enorm tur och lycka. Där tillbringar 15 andraklassare dagarna med en lärare och en resurspedagog. Det finns tid för alla att synas och höras, varje dag. 
- Vi föräldrar vet att det är lyx för barnen och alla är livrädda att de plötsligt ska slås ihop med andra elever till en större klass. Intresset för skolan har inte blivit mindre sedan dottern började första klass, men Lotta Gröning är en sådan som engagerar sig för frågor som berör. Hon har varit ledarskribent och politisk chefredaktör i tretton år, debattredaktör på Aftonbladet och återfinns nu som krönikör på Expressen. Och skolväsendet är ett ständigt återkommande ämne i hennes texter. 
Hopp om enighet över blockgränserna
Läraryrket återkommer hon gärna till när hon själv skriver, men också under vår intervju: denna utsatta grupp människor som inte får betalt för sin kompetens och det arbete de utför, som hon uttrycker det. Lotta Gröning vill uppmärksamma uthålligheten hos lärarna som orkar med att rätta sig efter det ena politiska beslutet som avlöser det andra.
- Det är ett under att skolan fungerar så bra som den trots allt gör och det har vi lärarkåren och rektorerna att tacka för, säger hon med beundran i rösten.
En innerlig önskan från Lotta Gröning är att de båda partiblocken någon gång ska kunna enas om skolan. Det handlar om våra barns framtid och när varje ny regering river upp de gamla besluten är det ungarna som drabbas. Dessutom skiljer sig skolornas förutsättningar väldigt mycket mellan kommunerna i landet.
- Skolan är allas vår angelägenhet och alla barn borde få samma utbildningsmöjligheter. Därför gillar jag Jan Björklunds förslag om att göra skolan statlig igen.
Överlag är hon positivt inställd till utbildningsministern. Förvisso tycker Lotta Gröning att han är lite väl enkelspårig när han lägger över på den enskilda eleven att ta ansvar för sin egen skolgång och att den som inte lyckas ska straffas för det. Men i stort gillar hon Björklunds förmåga att väcka debatt och att göra utspel på utspel. Men lugn och ro är samtidigt en förutsättning för att eleverna ska trivas och utvecklas i skolan.
- Som förälder är man ju livrädd för att ens barn ska knäckas i skolan. Det är så mycket som ska fungera i klassrummet, med kompisar och allt runt omkring. Jag har förstått att många barn tappar lusten redan i tvåan.
Det tycker Lotta Gröning är bedrövligt. Hon är rädd att de ämnen som i första hand sätts på schemat är de matematiska och naturvetenskapliga.
- Ibland verkar det som om man tar industrisamhällets gamla idéer och försöker forma framtiden. I dag är det så mycket annat som är viktigt och räknas som kunskap. Skolan får inte missa det. Lotta Gröning menar att skolan också måste utgå från det som barnen vill läsa och lära sig. Annars tar nyfikenheten slut och då är det inte längre så lätt att fånga deras intresse.
- Eleverna måste först och främst få en känsla för den bygd de lever i och förstå det samhällsliv vi lever. Den förståelsen skapas genom att man arbetar med närheten.
Vill starta friskola med "snillelista"
Självklart har debattören en vidare åsikt om kunskap och hon tycker att skolan måste fundera på vilket kunnande som är nödvändigt att kunna utantill kontra hur mycket tid som ska ägnas åt att man lär sig att söka kunskap. Den lärdomen bär Lotta Gröning med sig från sina doktorandstudier. När hon läste världshistorien för "femtioelfte" gången frågade hon sig hur mycket hon egentligen var tvungen att pränta in och kom fram till att det viktigaste är att hon vet var hon hittar fakta.
- Med internet är det helt annorlunda mot hur det var förr i tiden, säger hon.
Inte nog med att hon skriftligen engagerar sig för skolan. Lotta Gröning har även försökt sig på att starta en friskola på hemmaplan i Bergslagen. Tanken med den var att utöver den traditionella läroplanen skulle skolan ha 150 lokala förmågor inom olika yrkesgrupper kopplad till sig, personer som stod uppställda på skolans "snillelista" och fanns till förfogande för lärare och elever. Snillena hade lovat att ställa upp med föredrag, studiebesök, närområdeskompetens och att stötta skolan på olika sätt. Det hela föll på att Lotta Gröning och hennes kompanjoner inte fick kommunen att bidra med det ekonomiska stöd de behövde.
- Men idén är så otroligt bra att jag inte har givit upp tanken på att det ska bli en skola så småningom, skrattar Lotta Gröning innan vi avslutar samtalet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons