Annons
 - Gustav Karlsson
Foto: Gustav Karlsson

Björklund: "Det kan bli avgörande för samhällsdebatten"

Publicerad 23 augusti 2012

Jan Björklund har nu sjösatt en utvärdering av kommunaliseringen av den svenska skolan.
Den är dock inte en del av den utredningen som regeringen fått i uppdrag av riksdagen att göra – utan helt fristående.
- Det är två olika utredningsuppdrag, säger Jan Björklund.

På torsdagen kallade utbildningsminister Jan Björklund (FP) till presskonferens på Rosenbad för att presentera en utvärdering av kommunaliseringen av den svenska skolan som genomfördes i början av 90-talet.
Utredare blir Leif Lewin, tidigare professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.
Han ska titta på hur kommunaliseringen har påverkat den svenska skolan ur flera aspekter. Bland annat hur det har påverkat läraryrkets status, arbetsuppgifter i skolan och elevernas resultat.
- Leif Lewin är en av Sveriges mest erfarna och meriterade statsvetare. Jag är väldigt glad att han har ställt upp, säger Jan Björklund till Skolvärlden.se efter presskonferensen.
Utredningen ska inte ge förslag utan enbart utreda vilka effekter kommunaliseringen haft.

Regeringen fick under våren 2011 i uppdrag av riksdagen, efter förslag av Vänsterpartiet, att utvärdera de stora reformerna som har gjorts i skolan. Däribland kommunaliseringen och det fria skolvalet.
Men det här är inte den utredningen – utan en fristående utredning som enligt Jan Björklund ingick i regeringens valmanifest.
Varför gör man det som två olika utredningar?
– Det här är den breda utredningen om kommunaliseringen. Sen har riksdagen beställt en samlad utvärdering av en lång rad skolreformer som gjordes på 90-talet som på ett annat sätt kommer gå in och granska. Det är två olika utredningsuppdrag.
Hade det inte varit bättre att samla utredningarna under ett tak?
- Nej, jag gör inte den bedömningen, utan kommunaliseringen är en särskild fråga. Frågan om valfrihet i skolan är en annan fråga. Självklart rör båda skolväsendet, men det är två helt olika beslut och två helt olika reformer.
Men utredningen har väl samma syfte – att utreda reformer som har gjorts på 90-talet?
- Alla utredningar på skolområdet har alltid samma syfte, och det är att förbättra skolan.
Men den här utredningen ingår ju även i det uppdraget?
- Ja, det tyckte riksdagen var lämpligt, och det får jag naturligtvis anpassa sig till.

Den andra utredningen kommer att sättas igång senare i år, enligt Jan Björklund.

Jan Björklund hoppas att utredningen kommer att ge svar på många frågor som finns – och även göra att fler partier ställer sig bakom ett förstatligande. I nuläget är Folkpartiet ensamt bland regeringspartierna i den frågan. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de två andra partierna som vill se ett förstatligande.
Hur avgörande tror du att resultatet av den här utvärderingen kan bli?
- Det kan bli avgörande för samhällsdebatten och den utbildningspolitiska debatten, självklart beroende på vad utredningen kommer fram till. I nästa steg påverkar den självklart partiernas ställningstaganden och i ännu ett senare steg även politiska beslut. Där är vi inte än, men så kan det bli.

Hur stor är din förhoppning att utredningen ska ändra vissa andra partiers åsikt i frågan?
- Om den här utredningen gör det eller inte, det vet jag inte. Men för min del är jag väldigt kritisk till kommunaliseringen och menar att den inte har varit till gagn för svenskt skolväsende. Om denna utredning ändrar andras förhållning vet jag inte, men jag kommer att göra allt jag kan för att påverka andra partier. Men den här utredningen är vi i regeringen överens om ska tillsättas.

Kan du tänka dig att ändra din egen uppfattning i frågan?
- Det är klart att vi inte gör en stor och bred utvärdering utan att vara beredda att lyssna på den.
 

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Hälften hoppade av

Undersökning

Av de elever som påbörjade introduktionsprogrammen på gymnasiet 2011 har nästan hälften lämnat skolan i förtid.

Annons
Annons
Betyg

Chatta med Skolverket om betyg

Tips

Skolverket erbjuder lärare att chatta om betyg och bedömning onsdagen 27 maj. Under veckan förstärks också Upplysningstjänst. 

Annons

Skolverket vill se nya vägar till läraryrket

Lärare sökes

Fler vägar in i yrket och satsningar på kompetensutveckling. Skolverket föreslår i en ny rapport en rad lösningar på den ”alarmerande lärarbrisen”.

Annons
Annons

Så höjs läsförståelsen

Forskning

Många elever lämnas ofta att på egen hand förstå sakprosatexter, visar ny studie. Enligt forskaren borde lärarna istället hjälpa eleverna mer med texten – till exempel förklara begrepp eller ge mer bakgrundskunskap.

Annons

Låtoteket bjuder in till mer sång i skolan

Musik

Bristen på musiklärare har gjort att klasslärare och vikarier ibland får ta över musikundervisningen. För att underlätta musikundervisningen och föra in mer sång i skolan har Björn Johansson tagit fram ett låtbibliotek. 

Vitesprocesser förhalas i åratal

Arbetsbelastningen

Efter tre år och två förlängda tidsfrister uppfyller Stockholm stad ändå inte Arbetsmiljöverkets krav – men några böter har inte betalats. Och den situationen är inte unik.

”Bloggen fyller ett hål i undervisningen”

Digitalt

Med bloggen ”Alla kan spanska” ger läraren Santiago Villalobos sina spanskelever kunskap om det spanska och sydamerikanska samhället och populärkulturen.

BRIS inför deprimerade och misshandlade emoticoner

Barn

Genom appen Abused Emojis vill BRIS underlätta för barn och unga att berätta om det mörka och svåra.

"Elevens rätt till stöd utelämnas"

Debatt

"Vi vill lyfta den viktiga frågan om hur skolan skapat förutsättningar för elever med en funktionsnedsättning att visa sina förmågor och kunskaper", skriver tre rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Gymnasieutbildning på engelska för nyanlända

Förslag

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) öppnar upp för att elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång ska kunna läsa gymnasieutbildningen på engelska.

”NP ska stödja betygssättningen”

Bedömning

Snart är de nationella proven klara för den här gången. Skolverkets enhetschef Karin Hector-Stahre reder ut vilken betydelse provresultaten har när betygen sätts.

Klassrummet

De får studiero med ljuddämpning och draperier

Lärmiljö 

Ljuddämpande möbler och draperier som skapar små rum i rummet ger bättre studiero i Mellbystrand.

Den finska skolan satsar digitalt

Skolutveckling

När den finska skolans läroplaner görs om är digital kompetens en viktig ingrediens.

Döms för hög arbetsbelastning

Arbetsbelastning

Tre skolor i Värmland döms till 100 000 kronor vardera i vite, för hög arbetsbelastning. Det efter att ha varit ärende för Arbetsmiljöverket sedan 2012 – och begärt förlängd svarstid upprepade gånger.

”Smartphone-effekt” bakom pojkars låga fysiska aktivitet

Forskning

Pojkar i åldern 11-13 år rörde på sig betydligt mer för tretton år sedan. Bara var femte rör på sig tillräckligt, enligt en ny studie vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Svenska lärare tjänar dubbelt i Norge

Lärarflykt 

Precis som vårdpersonal som pendlar över gränsen till Norge för att ta del av högre löner och bättre villkor, gör nu lärare i Västsverige detsamma.

En lärares bekännelse

Debatt

"Jag har försökt ha förväntningar, men möter motstånd. En elev tyckte att han i Svenska 2 inte ska behöva läsa en roman på flera hundra sidor. Rektor ställde sig på elevens sida. Hen tyckte att det var onödigt att begära detta", skriver en anonym lärare. 

Mobilförbud ledde till bättre resultat

Rapport

Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de lågpresterande eleverna, visar en brittisk studie.

Rektorer larmar efter sparkrav

Göteborg

Rektorer och förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo menar att nya sparbeting gör att de inte kan leva upp till skollagens krav. Nu befarar de att elever med särskilda behov kommer att drabbas.

M föreslår ny karriärväg: lärarcoach

Riksdagen

Moderaterna vill att lärarcoacher – med högre lön än vanliga lärare – ska stötta skolor där eleverna inte når kraven.

Lärarleg tvingar fram åtgärder på skolorna

Rapport

Kompetenshöjande insatser, förändrade rutiner kring betygsättning samt nyrekrytering av legitimerade lärare är några åtgärder som skolor gör för att möta legitimationsreformen, enligt en rapport från IFAU. 

Fritt skolval har ökat skolsegregationen

IFAU-rapport

Det fria skolvalet har lett till en ökad skolsegregation. Det slår IFAU fast i en ny rapport. Men den främsta orsaken är boendesegregationen.

Lässtrategier passar inte alla

Läsning 

Undervisning i lässtrategier har stor effekt på svagare elever, men det gör ingenting för redan duktiga läsare, visar ny forskning från Karlstads universitet.

Så hjälper du eleverna hantera provstress

Hjärnforskning 

Provstress kan blockera elevernas minne när de behöver det som bäst. Neurovetenskap kan hjälpa till att höja provresultaten.

”Jag är så stolt över eleverna!”

Webbtävling

Skolvärldens bloggare engelskläraren Sara Bruun och hennes niondeklassare vann igår guld i Webbstjärnan. 

Garantera elevernas undervisningstid

Undersökning

Varannan lärare i grundskolan tycker inte att eleverna får tillräckligt med undervisningstid för att kunna nå målen. Hela 72 procent upplever att eleverna får för lite specialpedagogiskt stöd. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Syvarnas roll måste stärkas

REPLIK

Vi får inte glömma bort att kunskaper som inhämtas i klassrummet också ska praktiseras någon gång. Därför spelar studie- och yrkesvägledningen en avgörande roll om vi ska nå framgång i framtiden. Det skriver Emil Gustavsson, ordförande i Sveriges Elevkårer. 

Klassmorfar Bosse viktigt extrastöd

Ideellt i skolan

Klassmorfar, läxhjälp och elevmentor – ideella insatser blir allt vanligare i den svenska skolan. Positivt menar de flesta, men det finns också baksidor med utvecklingen.

”Jag drömmer om att bli kemist”

Nyanlända

Debatten om förberedelseklass och nyanländas möjligheter att klara grundskolan och gymnasiet är intensiv. Men det är sällan eleverna själva som hörs. Skolvärlden ringde upp Josef Ibrahim, som efter två år i Sverige fått A i gymnasiematten.

Lärare drömjobb för studenter

Undersökning 

Lärare kommer på andra plats i en ny undersökning om studenternas drömyrken, efter ingenjör som tar förstaplatsen.

Dags för kritisk mediekompetens på schemat

Debatt

I dag räcker inte källkritiken för att granska journalistik. Mediekonsumenter som inte vill bli vilseledda behöver också lära sig att genomskåda dramatisering. Det skriver journalisten och författaren Ann-Marie Åsheden. 

Bamse i klassrummet

Lektionstips

Världens starkaste björn kopplas till läroplanen och kan användas på lektioner – ska bidra till ökad läslust och lärande i lågstadieklasser. Bakom ligger två förstelärare. 

LR-nej till lärarutbildningsförslag

Remissvar

LR säger nej till utredarens förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning. Istället föreslår man att de två inriktningarna på ämneslärarutbildningen slås ihop till en.

Integration

Bara sju procent av nyanlända går i friskola

Integration

Friskolorna tar emot betydligt lägre andel nyanlända än de kommunala, visar siffror som Skolverket tagit fram åt Lärarnas Tidning.

Bra eller dåligt med het twitter-debatt?

Sociala medier

 Personangrepp och hot förekommer i skoldebatten på nätet. Meningarna går isär om huruvida det är en storm i ett vattenglas eller ett samhällsproblem.

OECD-granskning

Förslag: färre lärosäten

Lärarutbildning

OECD vill att man överväger att minska antalet lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Finns risker, menar Skolkommissionens ordförande. Bra förslag, anser LR:s ordförande. 

Slöjdfokus i Skåne idag

Fortbildning

För andra året i rad går fortbildningsdagen "Slöjdfokus" av stapeln i Kävlinge, Skåne. Över 240 slöjdlärare deltar, och nytt för i år är att även skolledare är välkomna att lära sig mer om slöjd.

Tar forskningen till klassrummet

Samverkan

Gymnasieelever i Halmstad tar del av universitetsforskning – och omarbetar till populärvetenskapliga texter.
– Det förbereder eleverna för nästa nivå, säger läraren Lars Emanuelsson.

Statsbidrag når inte fram till lärarna

Rapport

Nästan 40 procent av skolans statsbidrag når aldrig fram till lärarna. Det handlar om mer än 329 miljoner kronor varje år som hade kunnat gå till lärarlöner och lärarfortbildning.

Först måste frågorna få svar

Krönika

Först då, när jag är någorlunda nöjd med svaren, är jag redo att ställa frågan om vilka appar och program som passar för nyanlända elever, skriver läraren och skolutvecklaren Anna Kaya i en krönika. 

”En rektor ska ha järnkoll, mod – och kärlek”

Rektorsrum

Alla är rörande överens om vikten av att rektorer får vara pedagogiska ledare. Men vad innebär egentligen pedagogiskt ledarskap? Fullt fokus på kunskapsuppdraget, svarar de rektorer Skolvärlden bjöd in till ett rektorsrum.

 

Kluven bild av begreppet ”professionell lärare”

Forskning

Lärare och politiker har motstridiga definitioner av vad som utgör en professionell lärare, visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

”Dubbel kränkning om man kränks av en vuxen”

Nolltolerans

Gränsen för när en lärare får använda våld måste gå vid nöd- och nödvärnssituationer. Det menar Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg som är orolig för att den gränsen håller på att flyttas.

Provresultat påverkar lönen

Norge

Lärare och rektorer i Oslo får lönepåslag utifrån elevernas resultat på de nationella proven. Nu får det nya systemet kritik.

”Åt varje skola efter behov”

Resursfördelning

Kommunens skolresurser ska fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov, enligt skollagen. Men hur? Helsingborgs stad presenterade sitt framgångsrecept, i samband med Skolriksdag.

M-förslag: Privat lärarutbildning

Utbildningspolitik

Moderaterna vill göra det möjligt att starta fristående lärarutbildningar och införa obligatoriskt lämplighetstest för den som ska studera till lärare. 

ORON FÖR ANMÄLAN

Beröringsskräck i idrotten

Rädsla

Svenska idrottslärare oroar sig alltmer för att pekas ut som “tafsare” när de vidrör sina elever, och det påverkar hur de arbetar. Marie Öhman vid Örebro universitet forskar på hur.

Normkritisk undervisning

Ifrågasätt det som anses vara normalt

Normkrik

Att välja texter och bilder som speglar en mångfald, undvika generaliseringar. Och inte utgå från att alla elever är heterosexuella. Det är några sätt för Linda Odén, lärare och prisad bokbloggare, att föra in normkritiken i klassrummet.

För mycket vardagsspråk i undervisningen

Forskning

Trots att kunskaper i ämnesspråk har stor betydelse för elevers resultat, används i första hand vardagsspråk i klassrummet, visar ny studie. Det är ett problem, anser forskaren.

”Nyanlända borde klara skolan på två år”

Nyanlända

Är det rimligt att nyanlända ska klara den nioåriga grundskolan på två år? Ja, det är rimligt, menar Skolinspektionens utredare Andrés Brink Pinto.

Skolverket: Förstelärarna gör rätt saker

Rapport

Det lokala sjösättandet av karriärreformen har på det stora hela fungerat bra, enligt en ny rapport från Skolverket.
– Det bekräftar den bild vi har, säger Skolverkets Peter Östlund.

FP vill skapa ordning

Förslag

Folkpartiet vill ha studiero i klassrummet. Därför föreslås 100 miljoner kronor årligen till att hålla ordning och reda.

Unik satsning på språk i Hultsfred

Kompetensutveckling 

Samtliga lärare och skolledare från samtliga stadier - från förskola till vuxenutbildning – utbildas gemensamt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i ett samarbete mellan kommunen och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Reichenberg Ingvar Lundberg-pristagare

Pris

Professor Monica Reichenberg får årets Ingvar Lundberg-pris för sin forskning om läsning och läsförståelser. 

Skolsegregationen ökar

Granskning

Klyftorna mellan de svenska skolorna växer. Skillnaderna är störst i storstäderna – men tendensen tilltar även i mindre kommuner.
– Alla elever måste få samma chans, säger Bo Jansson, ordförande LR.

Arbetsbördan

Lärarnas arbetsbörda har ökat mest

Undersökning

Drygt åtta av tio lärare anser att de fått för mycket att göra de senaste fem åren – det är mer än något annat yrke, visar ny undersökning. Gemensamt för drabbade yrken: de domineras av kvinnor.

Krävs förebyggande arbete mot mobbning

Debatt

Samtidigt som alla är emot mobbning, ger SKL kurser och utbildar i hur kommuner ska undvika granskning och skadestånd när de inte klarat av att ta sitt ansvar när elever mobbas och far illa. Det torpederar vår lagstiftning, skriver Bo Jansson och Claes Jenninger. 

Ge eleverna en verklig bild av Kina

Debatt

Det krävs en omsvängning i både läroplan och läromedel som gör eleverna förberedda på den verkliga världen. Det skriver Ola Wong i ett debattinlägg om hur svensk skola undervisar om Kina. 

Granskning: oron för anmälan

En av tre rädd för anmälan

Lärarundersökning

Var tredje svensk lärare känner oro för att bli anmäld av en elev eller en förälder. Ännu fler har blivit hotade med anmälan, visar en ny undersökning som Skolvärlden har gjort.

Kritik mot komvux på distans

Granskning

Kommunerna lever inte upp till regeringens krav på hur kommunal vuxenutbildning ska se ut. Undervisningen anpassas sällan till elevernas behov och lärare får ingen fortbildning. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

”Jag tror inte på inkludering till varje pris”

Politik

KD:s Annika Eclund tycker att alltför stort fokus på utredningar och inkludering i skolan leder till att barnens individuella behov glöms bort. Nu vill hon se en lagändring.

Linköping rekordsatsar på lärarlöner

Lön 2015 

Linköpingslärarna ser ut att bli vinnare i årets lönerevision, med en ökning på 4,3 procent.
– Politikerna har faktiskt lyssnat på oss. Men det här är bara början, säger Karin Bäckstedt, nöjd lokal LR-ordförande.

Internet bättre än sexualundervisning

Ungdomar och sexualitet

Endast en av fem ungdomar anser att skolans sexualundervisning är ganska eller mycket bra. Internet är att föredra, visar ny studie.

”Vi får många frågor om bedömning”

Tips

Specialpedagogiska Skolmyndigheten bjöd in till webbseminarium om betyg, bedömning och elever med funktionsnedsättning. Nu finns seminariet tillgängligt på webben.

Många skolor vill ge läxhjälp

Skolstöd

Huvudmännen har ansökt om bidrag till läxhjälp för 1400 skolor. Statsbidraget räcker dock bara till knappt en tredjedel av dem. 

Ger pojkar läsande förebilder

Läsglädje

Alla pappor till eleverna i årskurs sju på Hortlaxskolan i Piteå bjöds in för att delta i ett läsprojekt. Allt för att skapa läsande förebilder.

"Upp till skolan att lösa mobilfrågan"

It i klassrummet

Gustav Fridolin (MP) vill utreda hur mycket eleverna ska använda sina mobiler i klassrummet, trots tidigare löften om att inte detaljstyra. 
– Jag tycker att det är upp till skolan och pedagoger att lösa frågan om mobiler. Eller anser politikerna att lärarna är tandlösa i relation till eleverna, frågar sig läraren Karin Nygårds.

Lägre status att läsa yrkesprogram

Gymnasieval

Många ungdomar tycker att det är en statusskillnad mellan att läsa på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det visar en elevundersökning från Gymnasium.se.

Skärpta krav på lärarstudenter skjuts upp

Lärarutbildningen

Under valrörelsen krävde S skärpta intagningskrav till lärarutbildningen. Men nu vill regeringen vänta.

Vårbudget 2015

"Framstår nu som antingen eller"

Kommentar

Det blir ingen fortsatt utbyggnad av karriärlärarreformen. De pengarna ska nu istället gå till de tidigare utlovade lönemiljarderna. "Nu framstår det som att det är antingen de tre miljarderna eller karriärreformen", säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Har du skärmsläckarskräck?

Forskning

Vi kollar mejlen samtidigt som vi pratar med en fysisk person. Den typen av ständig uppkopplingen skapar nya beteenden som gör att det kan bli svårare att få bekräftelse, visar ny avhandling.

Obehöriga lärare

Var tredje lärare obehörig

Ny statistik

Många lärare är fortfarande obehöriga. Var tredje lärare i grundskolan och på gymnasiet saknar behörighet i de ämnen de undervisar i, enligt Skolverkets nya siffror.

Så når du hemmasittarna

Specialpedagogik

Experter på ”hemmasittare” föreläste om vad skolan kan göra för att stödja elever som riskerar långvarig skolfrånvaro.  

Vårbudget 2015

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Skolpolitik

Hundratals miljoner till specialpedagoger, skollokaler och elevhälsa samt fler utbildningsplatser. Här är listan på de största skolsatsningarna – som alla ska bidra till en ”jämlik kunskapsskola”. 

"Varför undervisa i sådant som inte ska bedömas?"

Debatt

Disputerade läraren Gunnar Hyltegren har reagerat på innehållet i Skolvärldens webb-tv-inslag där Per Måhl diskuterar betyg och bedömning. Han är kritisk till en del ståndpunkter och beskriver hur han ser på betygen. Per Måhl bemöter också kritiken.

SETT 2015

Lässtrategier för gymnasiet

SETT

Hur skapar man en läsundervisning där alla elever kan vara delaktiga? Det försöker gymnasieläraren Jenny Edvardsson svara på med sin SETT-föreläsning 

Mer undervisning för förstelärare

Tänker tvärtom

Mer undervisningstid och mindre administration är modellen för förstelärare i Borgholm.

Få läser Lärarlyft trots lärarbrist

Fortbildning

Det har inte varit någon kamp om platserna till vårens kurser inom Lärarlyftet II. Trots det stora antalet obehöriga lärare. 

SETT 2015

”Många inser inte vikten av digitalisering”

IT i skolan

För rektor Agneta Hedenström är det en demokratifråga att ge alla elever digital kompetens. Genom ”Luleåmodellen” har man kommit en bra bit på väg.