Annons

Botkyrka kartlägger nyanländas skolbehov

Publicerad 13 september 2012

Botkyrka i södra Stockholm har redan gjort det som regeringen föreslog i gårdagens utbildningssatsning för utrikesfödda. I veckan öppnade kommunen en mottagningsenhet som ska kartlägga nyanlända barn och ungdomars skolkunskaper.

I måndags öppnade kommunens nya mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 6-19 år på S:t Botvids gymnasium. Målet är att öka andelen gymnasiebehöriga och att fler elever ska läsa vidare på högskolan.

– De barn och ungdomar som kommer till Sverige har väldigt olika bakgrund och förutsättningar både vad det gäller skolbakgrund och psykisk hälsa. Det är vår uppgift att se till att alla barn och ungdomar lyckas i skolan oavsett vad de har för erfarenheter, säger Erik Nilsson, chef för utbildningsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Här får barnen möta pedagoger, studie- och yrkesvägledare och en skolsköterska tillsammans med föräldrar och en modersmålslärare från det land som barnen kommer ifrån.

Teamet ska under max åtta veckor kartlägga barnens behov och hur de på bästa sätt ska fasas in i det svenska skolsystemet.

– Vi räknar med att det kommer ungefär 200-300 nyanlända barn och ungdomar till Botkyrka under ett år. För närvarande har vi två klassrum för dem, men det kan utökas till tre, säger Agnes Gidlund, kommunikatör på Botkyrka kommun till skolvärlden.se.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Extra lönepåslag i Stockholm till jul

Lärarlön

Det står nu klart att Stockholm stads lärare får den utlovade extra löneökningen med två procent. Med totalt nästan sex procent innebär det den näst högsta löneökningen bland landets kommuner. 

Annons
Annons

79 procent av sjätteklassarna godkända

Skolverket

Drygt 79 procent av eleverna i årskurs 6 blev godkända i alla ämnen de har läst. Bäst betyg fick eleverna i engelska, medan betygen i de naturorienterande ämnena och matematik har sjunkit. Det visar ny statistik från Skolverket. 

Annons

En av fyra får jobb efter särskola

Särskolan

Den största svenska studien någonsin av gymnasiesärskolan har genomförts. Den visar hur det har gått för dem som har lämnat gymnasiesärskolan – bland annat att knappt en fjärdedel har fått arbete. 

Inträdesprov och tidiga betyg i Singapore

Studieresa

Lärarna Catarina Ericsson och Emelie Hahn vann Skolnämndens pris för pedagogiska insatser och valde att åka till Singapore för att studera landets skolsystem lite närmare.

Annons
Annons

Läsbarhet låg prio vid läromedelsval

Forskning

Faktorer som pris och läsbarhet är underordnat textinnehållet när lärare väljer läromedel, enligt en studie vid Göteborgs universitet. 

Annons

Ny metod inkodar kunskap i långtidsminnet

Klassrumsmetod

Spaced Learning kallas en undervisningsmetod som genom repetition och vila stimulerar nervcellerna i hjärnan att skapa varaktiga minnen.
– Hjärnan behöver förstå att ”det här är viktig information som du borde spara”, säger grundaren Paul Kelley till Skolvärlden.

Fiktivt matteprov engagerade eleverna

Lektionstips

Matematikläraren Cristian Abrahamsson ville att elevernas matematikprov skulle ge något mer än att bara summera elevernas kunskaper. Därför fick eleverna rätta och kommentera ”Kims prov”.

Distansundervisning

Skolinspektionen sågar distansutbildning i glesbygd

Lärarkrisen

Ytterhogdals centralskola i Härjedalen får inte fortsätta med distansundervisning som lösning på lokal lärarbrist, enligt ett nytt beslut från Skolinspektionen.

Intressekonflikt för vägledare

Gymnasiemässan

På veckans gymnasiemässa på Stockholmsmässan finns studie- och yrkesvägledare på plats. Men att representera sin egen skola på en gymnasiemässa kan innebära en utmaning för den enskilde vägledaren. 

Läromedel

Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel

Granskning

Utbudet av läromedel har ökat lavinartat de senaste åren. De som ansvarar för att välja och kvalitetsgranska alla läromedel är lärarna. Men en ny undersökning som Skolvärlden har gjort visar att deras tid inte räcker till för att hinna göra det. Och skolmyndigheterna gör bara sporadiska granskningar av läromedel – den senaste kom 2006.

Lärare måste svära trohetsed

Lärarrollen

Det blir allt vanligare runt om i världen att lärare ska svära en trohetsed till sin skola och sitt yrke. Förebilden är den traditionella läkareden, Hippokrates ed. Det senaste förslaget om särskilda eder för lärare kommer från det brittiska partiet Labour. 

Skypeundervisning nyckel till omvärlden

Undervisningsmetod

Förra året införde Sari Jylhä, engelsklärare på Bergskolan i Luleå, Skype i engelskundervisningen. Nu har klassen regelbunden kontakt med elever i andra länder. 

Nätverk tar upp kampen mot rasism

Lärarstöd

Lärare behöver stöd av varandra för att bemöta rasistiska och främlingsfientliga argument. Det anser gymnasieläraren Olle Linton som startat Facebookgruppen Lärare mot rasism, som på drygt ett halvår fått drygt 1100 medlemmar.

Inkludering svårt men viktigt

Särskilda undervisningsgrupper 

Ibland är det nödvändigt med exkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. För många elever innebär det en positiv förändring att gå i särskild undervisningsgrupp, visar Skolinspektionens granskning. Men sådana lösningar ska inte vara permanenta och skolan måste hela tiden arbeta för att stärka sin förmåga till inkludering.

Kritik mot vaga kunskapskrav

Ny avhandling

Vaga nationella kunskapskrav orsakar vanmakt i skolan. Det menar Gunnar Hyltegren som i sin avhandling tittat på hur kunskapskraven tolkas av lärare. 
– När kunskapskraven inte är precisa utan så påtagligt vaga kan användbarheten starkt ifrågasättas, menar han.

”Vägledarna måste våga visa sin kunskap”

SYV

Leif Andergren utbildar studie- och yrkesvägledare vid Malmö högskola. När bristen på vägledningsteorier på svenska blev påtaglig tog han saken i egna händer och skrev en bok. 

Skolsajt om mänskliga rättigheter

Pedagogiskt verktyg

Nu finns en ny skolsajt med mängder av uppgifter och frågor kring mänskliga rättigheter. Syftet med sajten är att ge skolan pedagogiska verktyg kring globala frågor.

Pressen på glädjebetyg blev droppen

Ny bok

Efter tio år som gymnasielärare fick Lotta Sjöberg nog, och slutade. I boken ”Uppdrag lärare: mission impossible” berättar hon om hot, påtryckningar och skolledare som inte stöttar.
– Lärare är både rättslösa och skyddslösa, säger hon till Skolvärlden.

Så skapas god utbildning för nyanlända

Skolinspektionens dag

Om läraren har en nyanländ elev i klassen så är det lärarens och kollegornas ansvar att tillsammans bli bra på att undervisa den eleven. Det säger Skolinspektionens utredare Andrés Brink. Samtidigt måste alla lärare få förutsättningar och kompetens för att möta den utmaning det innebär.

Yrkeslärares erfarenheter påverkar undervisningen

Avhandling

Yrkeslärare utbildar och fostrar elever olika beroende på sin egen skol- och yrkeserfarenhet, enligt en doktorsavhandling från Karlstads universitet.

Skolkbekämpning

Närvaroteam gav mindre skolk

Skolk

I Östersund har man lyckats vända elevfrånvaro till närvaro genom samarbete och samordning mellan flera aktörer som finns runt eleven.

Skolinspektionen

9 av 10 kommuner duger inte

Skolinspektionen

De kommunala huvudmännen har svagt underlag för sin skolstyrning och samspelet mellan huvudman, rektor och lärare fungerar dåligt. Det är två av slutsatserna när Skolinspektionen sammanfattar de gångna fem årens granskningar.

M vill samarbeta om skolan

Utbildningspolitiskt utspel

Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé hoppas kunna komma överens med regeringen i åtminstone ett par skolfrågor. Det säger han till Svenska Dagbladet.
– Svensk skola behöver mer av samförstånd och samarbete kring goda förslag. Det är mycket bra att Tomas Tobé sträcker ut en hand till regeringen i skolfrågan, kommenterar LR-ordföranden Bo Jansson.

”Det känns fantastiskt”

Avgående ordförande

Idag lämnar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén över ordförandeklubban till sin efterträdare. Mest nöjd är hon över att ha varit med och förbättrat lärarnas löneläge. 

Var tredje lärare vill byta jobb

Undersökning

En tredjedel av dagens lärare tänker byta yrke före pensionen. De flesta av dem finns bland de yngre. Det visar en ny undersökning från Novus och Lärarförbundet.

Sex och samlevnad

Sex behöver inte vara svårt

Sex och samlevnad

Alla lärare ska jobba med sex- och samlevnadsundervisning. Grrl tech i Växjö tagit fram filmer, övningar och diskussionsunderlag kring sexualitet och identitet.

Skrivundervisning befäster klyftor mellan elever

Avhandling 

Elever i gymnasieskolans yrkesförberedande program ges sämre förutsättningar att utveckla sitt skrivande, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Kritik mot ”En läsande klass”

Läsförståelse

 

Nu kommer kritik från forskarhåll mot författaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass”. 
– Det finns en brist på vetenskaplighet som är anmärkningsvärd och som gör att man starkt kan ifrågasätta det här materialet, säger Jan Nilsson, lektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, till Sveriges Radio.

 

Effektiv matematikundervisning

Forskning

Förståelsen måste komma först, färdighetsträningen sen. Det säger matematikdidaktikern Yvonne Liljekvist som undersökt vilka typer av matematikuppgifter som leder till förståelse hos eleverna.

Föräldrar ett stöd när det är stökigt i klassrummet?

Läsarfrågan

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga om hur lärare kan göra när det är pratigt i klassrummet. Kollegorna är oeniga om ifall man ska söka stöd hos föräldrarna.

Utvisningsärende

Utvisningsbesked blev känslosam undervisning

Utvisningsbesked

När 16-åriga Marjam Salihi fick beskedet att hon ska utvisas till Afghanistan efter 7 år i svensk skola förvandlades SO-undervisningen på Älvåkraskolan i Älvsbyn till en praktisk övning i demokrati, internationell rätt och inte minst samarbete.

Nya verktyg för NO-lektioner

Forskning

Meningsfull undervisning för eleverna – och om inte – i så fall varför? På Stockholm Universitet utvecklas didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i den dagliga verksamheten.

Sju alliansförslag för skolan

Alliansförslag

Nu har alliansen presenterat sin utbildningspolitik i sju punkter. Bland annat vill man stoppa regeringens förslag om obligatoriskt gymnasium, och införa tioåring grundskola och betyg från årskurs fyra. Alltsammans förslag som går emot regeringens. Lärarnas Riksförbund tycker att några av förslagen är bra, men önskar en mer sammanhållen skolpolitik.

Hit ska pengarna gå

Budgetpropositionen

Skolvärlden har gjort en djupdykning i de skolsatsningar som presenteras i regeringens budgetproposition. Vi hittade bland annat en skrivning om en översyn av betygsskalan och flera skrivningar om att "huvudmännen ska stimuleras att".