Annons
Årskurs 4 på Brevik skola. Foto: Brevik skola

Breviksmodellen ger flexibel lärarvardag

Publicerad 7 januari 2016

Fakta

Breviksmodellen

En sammanhållen verksamhet
En sammanhållen förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet med en lärarkultur där alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag för bästa möjliga verksamhet.

Hög lärartäthet
Fler grundskollärartjänster än standard. Skolan strävar efter att en årskursklass (modell större) har 3 grundskollärare och 1 fritidspedagog – 1 lärare per 15 elever.

Situationsanpassad undervisning
Årskursklasser med anpassade undervisningsgrupper, olika gruppstorlekar och sammansättningar utifrån behov och undervisningstillfälle (halvgrupp, stor grupp, liten grupp)

Heldagsskola
En elevgrupp, ett pedagoglag och en lokal - undervisning och fritidsverksamhet. Elever har också tillgång till studiesupport (läxhjälp) och studiegrupp (extra skola) under fritidstid.

Lag och ledning
Ett organiserat lagarbete med kompletterande ämnesbehörighet och olika spetskompetens under ledning av en lagchef.

Pedagogiskt tolkningsföreträde
För en väl fungerande och stabil skola äger pedagogerna det pedagogiska tolkningsföreträdet.

Ett systemteoretiskt och relationellt förhållningssätt
Verksamheten tar hjälp av systemteori (individ-organisation) och relationell pedagogik (den pedagogiska relationens vikt för utveckling och lärande) för att utveckla skolan.

Mer tid, kontroll och flexibilitet. Mindre stress, press och arga föräldrar. Så beskriver lärare ”Breviksmodellen”.

Brevik skola i Tyresö utanför Stockholm använder en ovanlig organisation för att komma tillrätta med lärartäthet, stress och arbetsro: Tre lärare och en fritidspedagog tar gemensamt ansvar för samma klass på totalt 40 elever under hela dagen – både i skolan och på fritids.

De fyra pedagogerna i varje grupp har gemensamt full kontroll över planering och genomförande, och en av dem innehar rollen som lagchef. Det är inga vattentäta skott mellan verksamheterna, även om skolarbetet som regel sköts på skoltid.

Annika Theorin, grundskollärare– Jag var rädd att fritidsverksamheten skulle kännas svår, säger grundskolläraren Annika Theorin.

Hon började jobba på Brevik skola för fyra år sedan, efter att tidigare ha jobbat i mer traditionellt organiserade verksamheter. Hon, liksom många andra lärare, hade vissa farhågor kring att vara på fritids. Hon är ju lärare.

– Men det förstärker känslan av att ”det här är våra 40 barn”. Jag ser och bygger relationer med både elever och föräldrar på ett helt annat sätt. Vi träffar föräldrarna vid hämtning och lämning och kan avhandla saker med dem direkt, vilket gör att vi slipper onödigt missnöje och arga mail från föräldrar. Jag kan ärligt talat känna att jag inte kommer att gå tillbaka till en vanlig skola. Det gör jag bara inte, det här är så mycket bättre, säger hon.

Idén till organisationen kom från rektor Anna Hansson-Bittár, som startade upp skolan 2007.

Anna Hansson-Bittár, rektor <br />Foto: Magnus Hartman– Det handlar framför allt om att öka lärartätheten. Det vanliga lärarupplägget är så intensivt. Det är som att stå på scen flera timmar om dagen. Här kan de gå in och ur och vara mer flexibla, säger hon.

Som lärare upplever Annika Theorin många fördelar med systemet, och det mesta bottnar i det faktum att hon inte är ensam.

– Man har sina kollegor nära samma barn, det är en trygghet. Jag upplever att allting inte bara hänger på mig. Det tror jag är den stora grejen. Man kan också jobba en stund med ett krävande barn, och sedan lämna över till en kollega när man känner att man inte når längre. Det är bra för både oss och eleverna, säger hon.

Även om ni är fyra pedagoger så är 40 barn en stor klass. Hur fungerar det?

– De yngsta är för små för att mötas alla 40 på en gång, men med de äldre barnen kan helklass fungera. En föreläsning kan man lika gärna hålla inför alla, säger Annika Theorin.

Att det hela tiden är fyra vuxna inblandade gör att det finns en stor flexibilitet, exempelvis när klassen behöver delas in i fler mindre konstellationer. Och inte minst ges mer utrymme att anpassa dagen efter såväl elevernas som pedagogernas önskemål.

– Handen på hjärtat: Alla lärare kan känna efter en svår natt att ”jag borde nog inte vara i barngrupp idag”. Då kan jag få planeringstid den dagen medan de andra har hand om eleverna. Samma sak med vab. Häromdagen fick jag vända på klacken när jag kom till jobbet för att min dotter blivit sjuk. Då kunde jag gå direkt, och vara helt lugn med att mina kollegor har full koll på vad som ska göras utan att jag behöver förbereda något särskilt, säger Annika Theorin.

Finns det inte en risk att ledningen vänjer sig vid att slippa ta in vikarier?

– Det är en fördel för barnen att hela tiden möta samma pedagoger, men vi tar in vikarier när det behövs. Fyra vuxna är inget tak. Just nu är vi fem i vår grupp eftersom vi har en resursperson för barn med särskilda behov.

Alla fyra pedagoger deltar i skift i alla moment, från fritidsöppning på morgonen, under skoldagen och tills fritids stänger igen på eftermiddagen. Det ger möjlighet att ägna en del av fritidstiden åt aktiviteter som stärker skolarbetet.

– Barnen leker och vilar på fritids, men det går att locka och smyga in skolsaker som inte känns som skola. Jag spelar spel varje eftermiddag med en elev som behöver stärkas i matten, det är både kul och hjälper undervisningen. De som behöver eller bara vill träna lite extra på något moment kan göra det. Men det är frivilligt.

Hur ser rollfördelningen ut mellan fritidspedagoger och lärare?

– Jag ansvarar för undervisningen och dess genomförande tillsammans med mina två grundskollärarkollegor. Fritidspedagogen bistår utifrån sin kunskap främst inom relationell pedagogik och vi kompletterar varandra. Han har kompetens som jag inte har, och kan lära mig av.

Vad ser du för nackdelar med organisationen?

– Det kan väl vara att man inte pratar lika mycket med kollegor ur andra grupper. Vi ses på kvällsmöte en gång i månaden och under studiedagar. Men det är lätt att dra iväg ett mail och fråga ”Har någon prövat det här?”. Då får man alltid flera svar.

En förutsättning för att systemet ska fungera är förstås att alla pedagoger verkligen vill samarbeta. Lärare som helst vill arbeta ifred i klassrummet göre sig icke besvär.

– Vill man inte samarbeta så blir det jättesvårt. Då har man hamnat fel och slutar nog snart, säger Annika Theorin.

Idén till den ovanliga organisationen arbetade Anna Hansson-Bittár fram när hon efter 15 år som skolledare fick möjligheten att starta upp en helt ny skola.

– Jag kände att jag vill göra något av den chansen. Så jag tog fram en ny idé om hur man kan bygga skola med utökad lärartäthet och sedan rekryterade jag personal utifrån den idén till starten i augusti 2007. Många jobbar ju med tvålärarsystem eller årskursklasser men jag vet ingen annan skola som har hela vårt upplägg, säger hon.

Är det inte dyrt att ersätta fritidspedagoger med lärare?

– En lärare är inte dyrare än en fritidspedagog, så det kostar inte mer, säger Anna Hansson-Bittár.

Hon säger sig vara väldigt rak med skolans idé och att det är den modellen som gäller vid nyrekryteringar, eftersom det är viktigt att de personer som kommer in i verksamheten är bekväma med upplägget.

– Det är ingen idé att övertyga de som inte själva är nyfikna på den här modellen. Och det kan ta lång tid för lärare att komma in i systemet - som att varje grupp faktiskt disponerar över tiden helt själva och har friheten att ta egna beslut. Det är annorlunda och ovant för många, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons