Annons
Sofie Markstedt
Isak Skogstad
Rikard Lennemo
Bild 1/3

De gjorde praktik utomlands

Publicerad 16 november 2015

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av all lärarutbildning. Men har du funderat på att göra din VFU utomlands? Så gjorde Isak, Sofie och Rikard för att testa andra skolsystem än det svenska.

När den nya lärarutbildningen sjösattes 2001, blev den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) en viktig del. VFU:n ska utgöra min 30 poäng.
Under VFU:n får lärarstudenterna möta erfarna praktiker, skolorna får en möjlighet att rekrytera och lärarna kan samtidigt få del av studenternas uppdaterade pedagogiska kunskaper.

Isak Skogstad, Sofie Markstedt och Rikard Lennemo valde alla att göra en del av sin praktik utomlands.

Artiga elever i USA

”Det var ett helt nytt samarbete mellan mitt lärosäte och University of North Carolina som utannonserades på mitt lärosäte. För att bli antagen krävdes goda rekommendationer från universitetslärare, samt att man blev intervjuad på engelska för att säkerställa att man hade tillräckliga språkkunskaper.

Det var mycket förberedelser, så det är av största vikt att man är ute i god tid när det gäller det praktiska kring visum, försäkringar och intyg. Ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren på ditt lärosäte!

Man bör också tänka på att praktiken kommer att kosta mycket pengar. Jag var exempelvis tvungen att hyra en bil under hela min praktik då, som det ofta är i USA, kollektivtrafiken inte fungerade tillfredsställande.

Att göra praktik under en längre period i USA är inte helt lätt då du behöver ansöka om visum på amerikanska ambassaden och säkerställa praktiska frågor, som exempelvis försäkringar och intyg. 

Det var oerhört givande att få uppleva ett helt annat skolsystem. Jag lärde mig mycket om det jag undervisade om – det amerikanska statsskicket och deras juridiska instanser, samt om hur eleverna såg på Sverige och Europa. Det första som slog mig var att de hade mycket rutiner för att upprätthålla ordning och studiero. De hade nolltolerans mot sena ankomster och klädkoder. Om eleven exempelvis använde sin telefon under lektionstid var det inga problem för läraren att beslagta den. Hände det ytterligare en gång kunde rektorn ta telefonen i beslag under flera dagar. 

Jag hade mestadels de yngre eleverna på skolan, de som gick i sjuan, så självfallet förekom det lite stim och stök ibland. De titulerade även mig med Mr Skogstad, vilket jag inte alls var van vid.”

Namn: Isak Skogstad
Ålder: 23 år
Pluggar till: ämneslärarutbildningen mot gymnasieskolan, Högskolan i Jönköping.
VFU: 7,5 poäng, termin 7, Cape Fear Academy, North Carolina, USA.

Bonussurfande i Portugal

”Rutinerna för utlands-VFU för oss F-3-studenter var inte helt klara eftersom det är relativt nytt för Stockholms universitet att skicka grundlärarstudenter till andra länder. Jag var ute i väldigt god tid och kollade upp olika utlandsskolor på Skolverkets hemsida. Jag mailade till en del skolor i Europa och efter ett par dagar mailade rektorn på Svenska skolan i Lissabon tillbaka och sa att jag var välkommen. 

Jag gjorde min praktik i en integrerad F-3 klass, vilket verkligen utmanade nivåanpassningen av lektionsplaneringen. I en undervisningssituation var jag tvungen att ta hänsyn till både en elev som precis börjat i första klass, och en elev som gick i klass tre. Sen lärde jag mig att surfa, eftersom jag befann mig vid en av de bästa surfstränderna i hela Europa, men det är ju en annan del av historien!

Tyvärr är det så att i nuläget har inte F-3-studenter vid Stockholms universitet möjlighet göra sin VFU på en skola som inte följer svensk läroplan. Enligt mig är det beklagligt att just F-3-utbildningen är så strikt hållen att vi inte har möjlighet till varken valbara kurser inom själva utbildningen, utbytesstudier vid ett annat universitet eller VFU vid en utländsk skola.

Sverige står inför att flera tusen lärare kommer att saknas inom den närmsta framtiden. Utbildningen måste attrahera ambitiösa studenter. Ett sätt att göra det är att möjliggöra utlandsstudier eller VFU i utlandet.”

Namn: Sofie Markstedt
Ålder: 25 år
Pluggar till: F-3-lärare vid Stockholms universitet, Stockholm.
VFU: 7,5 poäng, termin 5, Svenska skolan i Lissabon, Portugal.

Gemenskap i Spanien

”Min första VFU gjorde jag vid en kommunal gymnasieskola och min andra vid en friskola. Denna tredje och sista period ville jag ta chansen att se en tredje form av skolverksamhet; svensk utlandsskola.

Var du hamnar ligger till stor del i dina egna händer. Själv kontaktade jag skolan terminen innan, för att i god tid kunna ordna med flygbiljett och med kontrakt mellan skolan och institutionen hemma i Helsingborg. Framför allt är det väldigt inspirerande att se hur skolan utnyttjar det faktum att man befinner sig i ett annat land. Man har en främmande miljö att enkelt sticka ut handen i och plocka intressanta saker från. Sammanhållningen mellan elever och lärare känns också starkare vid en utlandsskola, många befinner sig i samma situation långt från hemmiljön.

Svenska skolor i utlandet följer samma läroplaner och policies som hemma i Sverige, så på den punkten märks knappt några skillnader. Däremot tror jag säkert att vi kan lära oss något av den internationella profil en utlandsskola nästan automatiskt får. Även skolor i Sverige borde utnyttja kulturell och språklig mångfald mer än de kanske gör idag.”

Namn: Rikard Lennemo
Ålder: 27 år.
Pluggar till: gymnasielärare i svenska- och engelska.
VFU: 10 veckor, termin 9, Svenska skolan Costa del Sol, Fuengirola, Spanien.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen ökar: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons
Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons