Annons
Foto: Kalle Assbring

Demokratifostran – eller tomma ord?

Publicerad 2 april 2013

Var fjärde grundskola ger inte eleverna tillräckligt inflytande över sin utbildning anser Skolinspektionen. Men vad är en rimlig nivå för elevinflytande och hur gör man egentligen?

Det är upp till varje lärare att avgöra hur elevinflytande ska praktiseras i undervisningen. Många lärare vittnar om att de saknar verktyg och tid för att arbeta mer demokratiskt, samtidigt som den nya läroplanen fokuserar på elevinflytande och demokrati. Eleverna har rätt att få individuellt anpassad undervisning, att delta i planeringen av undervisningen och att välja kurser, ämnen och aktiviteter – men så ser det inte ut på många skolor.

– Hur ska eleverna kunna vara med och besluta om kursupplägget utan att ha några förkunskaper inom ämnet? De har ju ingen aning om vad de är med och beslutar om, undrar Monica Högling som är lärare i filosofi, psykologi och samhällskunskap på Arlandagymnasiet.

Hon är skeptisk till elevinflytande och tycker att beslutsfattarna borde våga lita mer på lärarnas kompetens. Hon ser också en risk att det bara blir aktiva elever som hörs och att vissa elever fattar beslut efter hur kompisar eller elever med status röstat.

– Skolan ska uppmuntra elevernas nyfikenhet och skepticism, men de är inte alltid mogna att ta beslut, säger Monica Högling.

Samtidigt är hon kritisk till hur lite eleverna egentligen har att säga till om i skolan. Enligt henne är begrepp som elevdemokrati och elevinflytande bara tomma ord, som är moderna just nu.

– Om skolan hade riktig demokrati skulle eleverna ha makt och få vara med och fatta beslut som sedan genomförs. Så är det inte idag. Eleverna kan vara med och bestämma lite över undervisningen och schemat men de kan aldrig lyfta de större frågorna till beslutsfattarna, säger Monica Högling.

Själv jobbar hon med elevinflytande genom att låta eleverna diskutera olika frågor på lektionerna. Oftast får de bestämma ämne och sedan ser hon till att de håller sig inom ramarna. Hon tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att argumentera för att kunna utvecklas till bra medborgare.

Torun Paulsson, lärare i matematik, NO och teknik på Nåntunaskolan i Uppsala, ser också stora utmaningar i att låta eleverna vara med och bestämma.

– Man måste vara trygg i sitt ledarskap och kunna sätta tydliga gränser även fast eleverna är med och fattar vissa beslut, säger hon.

Det är viktigt att eleverna förstår att demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter. De kan till exempel inte välja bort matematik, däremot finns det möjlighet för dem att välja om de vill jobba i ett tyst eller ett lite stimmigare rum eller om de vill ha lampan tänd eller släckt när de jobbar.

– Eleverna måste få vara med och bestämma. De lär sig inte vad demokrati är genom att jag har en lektion om demokrati utan av att deras vardag genomsyras av det, säger Torun Paulsson.

Hon använder ofta slutna omröstningar i klassrummet. För att inte eleverna ska snegla på hur kompisen röstar får de lägga ner huvudet mot bänken och blunda under röstningens gång. Ibland har klassen mer öppna diskussioner där de tvingas ta ställning till olika argument och får motivera varför de röstar på ett visst sätt.

När klassen har röstat fram något accepterar Torun Paulsson resultatet. Det är viktigt att hon som lärare inte fifflar med rösterna, även om det inte blev som hon hade tänkt sig.

– Själva sakfrågan, som vilken film de har valt eller vem de har röstat fram som luciakandidat, får inte bli det viktigaste. Det viktigaste är att de har uppfostrats i en demokratisk anda, säger hon, men tillägger att elev-inflytande inte innebär att läraren ska abdikera.

Syftet med elevinflytande är att träna eleverna att bli demokratiska och ansvarstagande medborgare, men i Skolinspektionens granskningar har inte eleverna tillräckligt inflytande över sin utbildning på var fjärde grundskola.

– Om lärarna inte lyssnar på elevernas önskemål kring undervisningen finns det en risk att de inte vet om eleverna tar till sig kunskapen, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

Till exempel skulle läraren kunna utvärdera varje lektion efteråt tillsammans med eleverna. Då får läraren ett kvitto på att eleverna förstått vad som sagts. Ann-Marie Begler slår även ett slag för att skolor ska ha kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter kring elevinflytande.

Carina Hjelmér har i avhandlingen ”Leva och lära demokrati?” dragit slutsatsen att lärare har svårt att hantera elevdemokrati. Många lärare åsidosätter demokratifrågan för att de prioriterar annat. På naturvetenskapsprogrammet ligger fokus på att eleverna ska klara av teorin för att få högskolebehörighet, medan lärarna på barn- och fritidsprogrammet brottas med hög frånvaro och därför lägger energin på elevernas närvaro.

– Intresset för att delta i elevrådet var svagt i båda klasserna. Eleverna var mest intresserade av frågor som gällde dem själva här och nu och de hade ingen större motivation att engagera sig i mer långsiktiga skolfrågor, säger Carina Hjelmér.

Hon skulle önska att lärarna fick mer tid och bättre verktyg för att jobba med elevdemokrati.

– Skolan har för stort fokus på elevernas ämnesprestation. Frågor och diskussioner kring demokrati och jämställdhet kommer därför i skymundan, säger Carina Hjelmér.

Demokrati i skolan

”Att arbeta demokratiskt betyder att alla deltagare har möjligheter att påverka och att barn och elever bjuds in till en ständigt pågående dialog om vad som görs och varför. Ett öppet klassrumsklimat med utrymme för ett fritt meningsutbyte, där relationer präglas av tillit och olika åsikter respekteras, gynnar både kunskapsutvecklingen och delaktigheten.”   Källa: Skolverket.se

Läs mer

·      ”Främja elevers lärande genom elevinflytande” av Gunvor Selberg.

·      ”Elevinflytande i praktiken” av Mauno Korpela.

·      ”Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv”, avhandling av Maria Rönnlund.

·      ”Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola”, avhandling av Jan Grannäs.

·      ”…det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras… – en etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan”, avhandling av Per-Åke Rosvall.

·      ”En skola med tilltro lyfter alla elever”, Skolinspektionens årsrapport för 2011.

·      ”Leva och lära demokrati? – en etnografisk studie i två gymnasieprogram”, avhandling av Carina Hjelmer.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

Annons
Annons

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Annons

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Annons
Annons

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Annons

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons