Annons
Foto: Niklas Björling

"Det är en fördel att allt genomförs på en gång"

Publicerad 29 oktober 2010

Ett stabilt regelverk för friskolor och inga bonusar för högre betyg. De estetiska ämnena på gymnasiet bli inte obligatoriska igen och så lovar han introduktionsplatser för alla lärarstudenter.
Och mycket annat.
Jan Björklund har startat sin andra mandatperiod som utbildningsminister.

Din reformtakt har varit rasande hög under den förra mandatperioden. Ska du fortsätta så här?
– Ja, förändringsbehoven i svenskt skolväsende är stora och då är det så att det är en sak vad som kommer ut från departementet men nästa steg är genomförandet. Det kommer komma nya reformer men de som du nog menar är inte genomförda än utan det arbetet sätter nu igång.
– Läsåret 2011/2012 blir det största förändringsåret i svensk skolpolitisk historia någonsin. Nu handlar det om så omfattande förändringar därför att det är så många saker som förändras samtidigt. Jag funderade mycket över detta 2006-2007, om det är bra om allt sker samtidigt. Och jag kom fram till att det är en fördel att allt genomförs på en gång därför då blir reformerna en genomtänkt helhet. Men det är klart att det sätter ett stort förändringstryck på skolväsendet under det här året och nästa.

"Ett sanslöst system"

Vad står högst på prioriteringslistan under de kommande fyra åren?
– Det är genomförandet av den nya gymnasieskolan, den nya lärarutbildningen, de nya läroplanerna med målet att lyfta resultaten i svensk skola.
Du har sagt att du är emot bonus som betalas ut för att betygen stiger. Nu dyker olika exempel på bonusar upp, i Norrköping erbjuds tio grundskolerektorer en bonus om betygen förbättras och läsförståelsen ökar. I Danderyds kommun ligger ett förslag hos kommunstyrelsen som innebär en bonus till lärare som får upp betygen.
Björklund har hört talas upplägget i Norrköping och säger direkt att han är emot det och fortsätter:
– Jag är för individuell lönesättning, jag är för att den som är duktig ska ha bra betalt. Men det är bara det, vad är det man premierar med en bonus? Om man säger att den som sätter högre betyg får högre lön. Då är vi farligt ute. I Norrköping utgår man från SALSA och det är ju betyg och rektorerna får högre betalt om betygen stiger. Det är ett sanslöst system.
Som statsråd kan han inte förbjuda detta men verkar uppriktligt vilja göra det och hoppas att debatten fortsätter kring de exempel som lyfts fram i media och att det då ”faller av sig självt”.
Han nämner också en friskola som haft ett slags bonussystem och som tagit bort det för att de insåg att det inte fungerade.
Hur ska du öka det statliga inflytandet på skolan?
– Jag tycker ju att kommunaliseringen har misslyckats och vill återförstatliga skolan. Men det finns ingen majoritet för det vare sig i riksdagen eller i regeringen. Men nästan alla de nya reformerna innebär en ökad statlig styrning. Lärarlegitimationen är en väldig kraftig styrning som innebär att kommunerna inte längre får anställda lärare som inte uppfyller kraven.

"Går mot ökad statlig styrning"

– Förekomsten av nationella prov i 3:an, 6:an och 9:an med både fler prov och i fler ämnen kommer också. Det är en ökad nationell styrning. Läroplanen kommer att vara mycket tydligare med vad eleverna ska lära sig på olika årskurser. Den nya lärarutbildningen blir mycket mera uppstyrd. Även skollagen styr upp en hel del mer än tidigare. Vi går definitivt mot en ökad statlig styrning. Men ansvaret är fortfarande kommunernas.
När kommer den utlovade utvärderingen av kommunaliseringen?
– Det blir en utvärdering under mandatperioden. Jag är angelägen att den blir av. Men det blir tyvärr inget förstatligande under de här fyra åren så det gör att utvärderingen inte är någon ko på isen och den ska göras grundligt och får inte bli ett hafsverk. Vi kommer under nästa år att sätta igång arbetet. För redan hur man utformar direktiven till utvärderingen är väldigt grannlaga.
Arbetet kommer igång nästa år?
– Ja, det är min bedömning. Jag tror också att om en utvärdering visar att det finns väldigt stora problem med kommunaliseringen så kommer det också påverka andra aktörer i debatten. Jag noterar att inte ens de partier som drev igenom kommunaliseringen för 20 år sen i dag låter särskilt entusiastiska när de ska försvara kommunaliseringen. Det tror jag är ett första steg mot att det långsiktigt blir en förändring.
Vad ska du göra för att höja lärarnas status?
– Återigen; så länge skolan är kommunal så ligger inte anställningsvillkoren i mina händer men det finns många andra saker, till exempel lärarutbildningen ska ha höga krav och hög kvalitet. Så är det inte i dag. I den akademiska världen betraktas lärarutbildningen som en B-utbildning. Så får det inte vara. Det andra viktiga är lärarlegitimation med skärpta behörighetskrav. Det är inte okej att arbetsgivaren kan ta in vem som helst.
– Lärarlegitimationen är både en kvalitetsgaranti och ett erkännande. Sen menar jag också att när fokus i skolan blir kunskap, och kunskapsuppdraget i sig, är centralt för att stärka läraryrkets status. Skolan är i första hand en kunskapsförmedlare och inte i första hand en alternativ socialtjänst. Läraruppdraget ska tillåtas vara att just ge eleverna kunskap.

Kan mista examensrätt

Hur ser implementeringen ut av lärarutbildningen nu?
– Till att börja med sker en oerhörd sträng granskning av vilka universitet och högskolor som ska få utbilda lärare. Och det är i mitten av december talar universitetskanslern om vilka lärosäten som ska få utbilda lärare. Prövningen görs helt på akademiska grunder och utan politisk inblandning. Det kan sluta med att ett antal lärosäten som utbildar lärare i dag inte får ha kvar utbildningen. Jag tycker den tuffa approachen som kanslern har är väldigt bra. Det sänder signaler till systemet att det ska vara hög akademisk kvalitet. Själva utbildningen utvärderas också kontinuerligt och universitetskanslern har instruktioner att vara tuff även här. Men det finns heller inget yrke som utvärderas så som lärarens av rektorerna ute på skolorna, först kommer de till en skola på praktik och ska sen anställas. Kvaliteten på lärarutbildningen i Sverige går inte att dölja.
Studenter jag talat med är oroliga för platserna under introduktionsåret. Redan i dag har många lärarstudenter svårt att få praktik på rätt nivå. Hur ska det gå till?
– Introduktionsplats kommer alla att få, det ska de inte vara oroliga för. Kommunerna får en kvarts miljard om året för detta eftersom det är en merkostnad. Det funkar ju inom sjukvården, läkarna får göra sin AT-tjänstgöring. Det är klart att det måste funka.
Men det finns redan i dag de som pluggar för att bli gymnasielärare och som får göra praktik på en förskola.
– Så ska det absolut inte vara. Det har delvis haft att göra med den tidigare lärarutbildningsreformen. I 2001 års reform av utbildningen så var det en ideologisk tanke att man skulle sudda ut skillnaderna mellan olika lärarkategorier vilket jag tycker var helt fel. Att vara gymnasielärare och förskolelärare är två helt olika jobb. Studerar du till gymnasielärare ska du också praktisera på en gymnasieskola. Men det förutsätter att kommunerna samarbetar. Men jag uppfattar det som det finns en mycket stor medvetenhet hos kommunerna om vikten att vi måste få in unga, duktiga lärare och att kommunerna måste bidra till detta. Och för just introduktionsåret får de ju betalt. Ambitiösa och duktiga studenter är oroliga för att de får en stämpel…
– Tyvärr finns attityden och många av studenterna är så klart jätteduktiga men tyvärr har utbildningen haft dålig kvalitet så diskussionen är ofrånkomlig. Men det är ju därför vi gör förändringen och synen på lärarutbildningen kommer successivt förändras när kraven höjs och kanslern gör tuffa granskningar och avskaffar de utbildningar som inte håller måttet.

Vill inte söka stöd hos SD

Du sitter i en minoritetsregering, hur ska du trygga dina skolreformer?
– Jag är inte så orolig, det är bara om de fyra oppositionspartierna enas om ett motförslag som regeringens förslag faller. Och jag tror inte det kommer att hända, i alla fall inte i någon central fråga.
Finns det någon plan för en särskilt samarbetspartner i skolfrågor?
– Nej. Men regeringen har i dagarna bjudit in Miljöpartiet och Socialdemokraterna till överläggningar om friskolorna.
– Tycker man precis lika, eller nästan precis lika, så finns det ingen anledning att inte försöka finna varandra. Tycker man helt olika är det ingen idé att bjuda in till samtal. Det här är från fråga till fråga. Men ta nu frågan om lärarlegitimationen, nu har Socialdemokraterna sagt att de gillar förslaget och då har vi ju majoritet.
Sverigedemokraternas partipolitiska program i skolfrågor påminner väldigt mycket om Folkpartiets. Hur känns det?
– Regeringen, och Folkpartiet, utformar sin politik utifrån vad vi tycker är bra så får andra utforma sin politik som de vill.
Skulle du i något sammanhang kunna tänka dig att förhandla med SD för att få igenom en fråga?
– Nej.
Detta följs av ett längre resonemang om betygsstarten, alliansen har kommit överens om en kompromiss med betyg från årskurs 6 men både Folkpartiet och Moderaterna vill ha en ännu tidigare start, vilket också Sverigedemokraterna vill.
Men Björklund är tydlig:
– Riksdagen röstar den 2 december, om jag minns rätt, om betygen och min bedömning är att förslaget går igenom.
Hur mycket pragmatiker är du?
– Jag kan vara det. Jag tror man ska ha klart för sig att nu lägger vi om hela den svenska utbildningspolitiken. Det har skett i rätt stor konflikt med den politiska oppositionen men nu i efterhand accepterar de rätt mycket. Men hade vi satt oss från början för att göra upp då hade det inte blivit så stora förändringar. Det viktiga är att vi har en bra skolpolitik, inte att vi har största möjliga samförstånd. Om man är överens över alla partigränser om något som är dåligt, vad är det värt?
– Hade vi inte velat förändra skolan 2006 hade vi fått en jätteenighet för att låta skolan vara.
Finns det något som kan göra att ni river upp beslutet om att de estetiska ämnena på gymnasiet förblir obligatoriska?
– Nej, de som är kritiska är de som undervisar i ämnena. Och det gäller heller inte bara de estetiska ämnena. Men det finns inget som får oss att ändra beslutet. De obligatoriska kärnämnena som finns på gymnasiet minskas ju ner kraftigt. Skälet för det är att vi måste skapa ökat utrymme för karaktärsämnena.

"Möter lärare varje vecka"

Vad är du mest nöjd med hittills som utbildningsminister?
– Det är naturligtvis de fem riktigt stora reformerna sammantaget. Det är nytt betygssystem, ny läroplan, ny gymnasieskola, ny skollag och ny lärarutbildning.
– Om jag ska lyfta fram något mer konkret så har vi nu uppemot 10 000 lärlingar, som inte funnits på 50 år. Och så lärarlyftet som blev en väldigt konkret satsning för att lyfta redan behöriga lärare så de kan fördjupa sig.
Hur mycket lyssnar du på lärarna?
– Jag tror att jag är en av de som besökt flest gymnasieskolor i Sverige. Jag möter lärare och rektorer varje vecka. Och i valrörelsen tror jag att jag var på en skola varje dag. Visst är det viktigt med underlag från Skolverket och Skolinspektionen men väl så viktigt är att lyssna hur snacket går i lärarrummen för att förstå lärarna. Om vi ska göra en reform är det viktigt att försöka förstå om den kommer att funka i verkligheten.
Vad är det vanligaste lärare vill prata med dig om?
– Det har länge funnits en ökad oro både för läraryrkets sjunkande status och att det finns många obehöriga lärare. Många lärare är också ilskna över kommunaliseringen och på gymnasiet har man verkligen längtat efter flera betygssteg och att inte alla elever måste få en akademisk inriktning. Det är återkommande synpunkter.
– Alla tänker så klart inte lika men i huvuddrag känner jag i lärarleden ett starkt stöd för de utbildningsreformer vi genomför.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

I Jönköping är kraven högre: ”Vi har mindre avhopp här”

Lämplighetstest

Regeringen vill införa lämplighetsprov på lärarutbildningen för att stävja alla avhopp.
På ämneslärarprogrammet i Jönköping är man redan igång.
– Antagningsprovet blir en motivationskontroll, säger Stefan Engberg, utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Annons
Annons

Nej till offentlighetsprincip i friskolor

Transparens

Lagrådet sätter stopp för regeringens planer att införa offentlighetsprincipen på fristående skolor – åtminstone tillfälligt.

Annons
Granskning arbetsmiljö

Fyra av tio lärare vill byta jobb

Arbetsmiljö

Stress, för hög arbetsbelastning, bristfällig kompetensutveckling och svagt stöd från rektor – det är många lärares vardag. 
I en enkät gjord av Luleå tekniska universitet uppger fyra av tio gymnasielärare att de vill byta jobb.

Här har de tagit kontroll över sin egen tid

Arbetsmiljö

Heltidsmentorer och ett lokalt arbetstidsavtal minskar stressen bland lärarna på Fristadsskolan i Eskilstuna.

Annons
Annons

Regeringens nya förslag: Slopar krav på dokumentation

Lagförlag

I dag presenterades den reviderade versionen av läsa-skriva-räkna-garantin. Åtgärdsgarantin ska se till att elever som är i behov av stöd tidigt ska få hjälp.
– Vi har nu säkrat att det inte finns några nya dokumentationskrav, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Annons

Familjens bakgrund avgör hur elever klarar skolan

Skolsegregation

Elevernas familjebakgrund får allt större betydelse för hur de klarar skolan. Det visar nya siffror från Skolverket.

Idrottsläraren Alexander är hjälpt av sin adhd

Intervju

Idrottsläraren Alexander Skyttes adhd och autism gjorde skolan under uppväxttiden bitvis till en plåga, såväl för honom själv som för människorna omkring honom. 
Idag ger det honom ett unikt perspektiv på elever med särskilda behov.

VFU utomlands

Här får studenterna världsklass på undervisningen

VFU

Antalet lärarstudenter som väljer att göra sin VFU utomlands ökar för varje år. En av dem som tog chansen att packa väskan är Carina Blombäck som gjorde två av sina VFU-veckor i Togo.

Hon undervisar amerikanska lärarstudenter

Lärarutbildning

Angelica Granqvist reser ofta till USA för att aktivt vara en del av den amerikanska lärarutbildningen – och hon vet exakt vad som skiljer länderna åt inom utbildningen.

Fyra studenter berättar: Därför valde vi att praktisera utomlands

Utbildning

Antalet lärarstudenter som väljer att praktisera utomlands ökar för varje år. Möt fyra studenter som berättar om sin VFU och praktik i Afrika, Australien och USA. 

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons