Annons

Så vill de jämna ut könsskillnaderna

Publicerad 30 augusti 2017

Relaterat

Forskning pekar på att pojkar presterar sämre i skolan än flickor, men att högkvalitativa skolor kan minska skillnaderna. Så här säger forskaren Anna Sjögren, grundskolechefen Lina Axelsson Kihlblom och Helene Öberg (MP) om könsskillnaderna. 

Pojkar presterar sämre i skolan än flickor. En amerikansk studie, av MIT-ekonomen David Autor och hans kollegor, visar att gå i en högkvalitativ skola har dock särskilt positiv inverkan på pojkars resultat.

Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, har gjort kalkyler utifrån ett svenskt perspektiv baserad på svenska data från Skolverket.

Under onsdagen presenterade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, hennes rapport ”Könsskillnader i utbildningen” under ett seminarium i Stockholm.

Men hur man ska minska könsskillnaderna är ingen lättlöst ekvation. På plats för att diskutera frågan fanns Anna Sjögren, Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef i Haninge kommun, och ledamot i Skolkommissionen samt Helene Öberg (MP), statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vad regeringen vill åstadkomma med svensk skola handlar det om att så många som möjligt ska klara sig igenom varje del i skolsystemet och ha möjlighet att kunna komma vidare, berättar Helene Öberg.

– Det är en anledning till att vi har tagit ett brett initiativ som går utanför skolan. Vi har läslovet vecka 44 där vi fokuserar på läsning och försöka stimulera läsning även utanför skoltid. Vi tror att det finns en viktig koppling till resultaten om man får elever att känna lust i läsandet, säger hon.

Några av de saker som regeringen har gjort så här långt är insatsen Samverkan för bästa skola. Skolverket är nu inne och jobbar specifikt med de skolorna med tuffast utmaningar. Man har även gjort satsningar för tidigt stöd.

– Vi har precis nu i augusti presenterat lagändring för läsa-skriva-räkna-garantin, en åtgärdsgaranti där man säkerställer att barn få det stödet de behöver i lågstadiet för att lära sig läsa, skriva och räkna, säger Helene Öberg och tillägger:

– Vi har även en utredning som har tittat på frånvarons betydelse. Vi vet från nyanlända att hur mycket tid man tillbringar i skolan spelar stor roll, så har man hög frånvaro av olika skäl så påverkar det hur man lyckas. Vi har även infört ett nytt mål av jämställdhet i utbildningspolitiken. För att just kunna följa hur resultat för flickor och pojkar ser ut och ha en systematisk uppföljning av det och sätta in de åtgärder som krävs.

Lina Axelsson Kihlblom om rapportens innehåll:

– Den var lite förväntad. Det här är det vi ser när vi är i skolan. Pojkar har generellt sämre resultat. Forskning är ibland en fantastisk grund för att hitta praktiska åtgärder. Jag hoppas utifrån den här rapporten, och de slutsatser som vi kan dra, att det inte blir en snuttifierad debatt där det handlar om att numera ska rektorer göra handlingsplaner för pojkar hit och dit.

Samtidigt poängterar hon att kön är en faktor som är väldigt viktig.

–  Vi ser utifrån Pisa-resultat att socioekonomisk faktor slår hårdare i dag. Att göra den klassiska klassresan genom utbildning har blivit svårare genom att vi har satt upp vissa pucklar som har påverkat elever med vissa inlåsningseffekter. Framförallt är det pojkar till icke-akademiska föräldrar som det slår hårdast mot det här, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Anna Sjögren håller med om att det är farligt om det blir ett fokus, efter rapportresultatet, på att man nu måste tand om pojkarna bättre i skolan.

– Det tror jag är fel svar. Däremot tror jag att om skolan blir bättre på sitt kompensatoriska arbeta då minskar också könsskillnaderna. Därför att precis de här faktorernas om du tar upp är sådana saker där illa fungerande skolor gör det lättare för killar att spåra ur än för tjejer. Det måste handla om alla elever, säger hon.

Helene Öberg:

– När vi pratar om skolans kompensatoriska uppdrag då är det också viktigt att se tillgången till skolbibliotek och hur det fungerar på fritids. Att man ser hela skoldagen och sammanhanget som eleverna är i och inte bara det som händer i klassrummet – utan hur rustar vi de här eleverna i alla delar av skolvardagen?  

Könsskillnaden är ett problem som har funnit länge i skolan. Men varför är det så svårt egentligen att råda bukt på problemet? Lina Axelsson Kihlblom tror inte att högre krav på eleverna leder till högre resultat i skolan.

– Under de senaste åren har vi skapat ett betygssystem med tydligt F och vi tror att det här F:et i betyget ska göra att man skärper sig lite. Vi ser hos unga, och framförallt unga pojkar, märker man att det fungerar inte riktigt. Utan det skapar en uppgivenhet och att man checkar ut från skolsystemet. Jag tror att vi måste ha ett mycket mer förlåtande och visa tillit – så kommer de ifatt till sist i alla fall, säger hon.

– Däremot måste skolans kompensatoriska förmåga spetsas till. Jag tycker att det skulle vara ett ämne på rektorsutbildningen. Skolan måste anpassa sig till specifikt den elevgrupp man har.

För Anna ligger en del av svaret i att satsa på åtgärder som direkt påverkar det som händer i klassrummet.

– Vi måste jobba med klassrum där pojkar och flickor med olika förutsättningar hemifrån får lugn och ro – och får möjlighet att lära sig saker. Man ska inte behöva vara duktig flicka med höga ambitioner för att kunna koncentrera sig i klassrummet. Det måste funka för alla elever. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolbiblioteken blir fler: ”Ska vara hjärtat i skolverksamheten”

Läsglädje

De bemannande skolbiblioteken blir fler, enligt statistik från Kungliga biblioteket.
– Det ger utslag i barns läsförmåga om skolan har ett eget bibliotek med engagerad personal, säger språk, -läs- och skrivutvecklaren Maud Nilzén.

Annons
Annons

GDPR: Detta gäller för lärare

GDPR

Snart träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut hur det påverkar dig som lärare.

Annons

Metoden hyllas efter besöket: ”Fler skolor skulle ha nytta av det”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har lett till fler lugna klassrum och bättre arbetsmiljö för lärare. Nu har Pax även väckt politikernas intresse – som vill se metoden på fler skolor i landet. 

Särskolan kan byta namn – efter 14-åringens förslag

Särskola

14-årige Leo uppmanade regeringen att döpa om särskolan till utvecklingsskola.

Annons
Annons
Lön

Efter kritiken: ”Alla ska hänga med i löneutvecklingen”

Löneläget

LR-ombuden i Ljungby är kritiska till att erfarna lärare, som stannar i kommunen, halkar efter lönemässigt. 
Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Willforss, menar att bilden av löneläget inte stämmer.

Erfarna lärare lockas till andra kommuner med högre lön

Löner

I Ljungby tjänar en lärare med över 20 års erfarenhet inte mycket mer än kommunens nya lärare.
I stället lockas erfarna lärarna till grannkommunerna där de kan tjäna upp till 8 000 kronor mer i månaden.

Annons

Aida Hadzialic: ”Jag är glad att vara tillbaka”

Läraravtalet

Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister, gör comeback i skolans värld och ska medla i de strandade lärarförhandlingarna.

Höjt studiebidrag ska locka fler akademiker till läraryrket

Lärarutbildning

Akademiker som går en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) får studiebidraget höjt med 4 000 kronor i månaden.

Vallöfte: Satsar på skolan för att mota psykisk ohälsa

Elevhälsa

Socialdemokraterna lovar att satsa 250 miljoner kronor för att öka arbetet mot ungas psykiska ohälsa.

”Öronmärkta” klassmentorer avlastar lärarna

Arbetsmiljö

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer klassen hela dagen med huvudansvar för att skapa trygghet och studiero.
Det gör det möjligt för lärarna att fokusera på undervisningen.

Läraravtalet: ”Därför kommer inte arbetsmiljön förbättras”

Avtalsförhandlingen 

Arbetsmiljöfrågan är i fokus i avtalsförhandlingen och lärarfacken hoppas på att parterna ska nå en uppgörelse som innebär en vändpunkt. Marcus Larsson och Åsa Plesner på Tankesmedjan Balans tror chansen är minimal att man når ett bra avtal för lärarna.  

Skolor slarvar med undervisningstiden

Granskning

Lärarlösa lektioner och schemakrockar är två källor till missad undervisningstid när huvudmän prioriterar ner frågan, enligt en ny rapport från Skolinspektionen.

Läraren: Stort behov av små undervisningsgrupper

Inkludering

Nu kommer förslag om att tredubbla antalet resursgrupper i Stockholm för elever med störst stödbehov.
– Jag tror att behovet är stort, säger resurspedagogen Björn Bågmark, som arbetar i en CSI-grupp.

”Lärarutbildningen måste bli mer verksamhetsnära”

Debatt

Det är hög tid för en verklighetsförankrad lärarutbildning, menar lärarna Malin Ahlström och Emma Köster. Till exempel genom att låta lärarassistenter läsa till lärare, samtidigt som de jobbar i skolan.

Kommentera
Nya avtalet

Därför kraschade förhandlingarna

Avtalsrörelsen

Förhandlingarna mellan lärarfacken och SKL har strandat och parterna kallar nu in medlingshjälp.
– Vi kan inte vänta längre på att de riktiga problemen i skolan ska lösas, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

LR om konflikten: ”Väldigt olyckligt”

Kommentar

Frågan som blockerar förhandlingarna handlar om att SKL vill ändra turordningsreglerna för lärare.
– Jag förstår inte hur detta kan vara så viktigt för SKL, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

SKL: ”Inte så mycket dramatik”

Läraravtalet

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl är inte orolig, trots det strandade läget med lärarfacken.  

SD: ”Inför praktik på sär- och specialskolor för alla lärarstudenter”

Politik

Sverigedemokraterna vill höja inträdeskraven till lärarutbildningen kraftigt och införa praktik på särskolor eller specialskolor för alla lärarstudenter. 

Så ska Skolverket stoppa fusket

Provfusket

Efter vårens läckta nationella prov skärper nu Skolverket reglerna ytterligare.
– Det kommer inte bli någon större skillnad förrän proven digitaliseras, säger läraren Sara Bruun.

Pilotskolor mot psykisk ohälsa

Elevhälsa

Miljöpartiet i Göteborg vill satsa på pilotskolor för att hindra psykisk ohälsa bland elever.

Lärarstudenter fick fel praktikplats: ”Inte ovanligt”

VFU

Lärarstudenten Jenni Holm Nilsson har inte fått en enda minut VFU på en gymnasieskola – trots löftet i utbildningsplanen. Hon är långt ifrån ensam. 

Det är dags att se över skolledares kompetens

Debatt

Det finns anledning att fundera över vilka befattningar som avses med begreppet skolledare, vilka kriterier som dessa befattningshavare ska uppfylla och hur skolledare ska utses, skriver debattören.

Kommentera

De bortglömda lärarna: ”Inte många vet att vi finns”

SIS

Det talas om dem som sista skyddsnätet för elever med en trasig bakgrund. Men lärarna inom SIS får inte ta del av statliga satsningar som Lärarlönelyftet och andra kompetenshöjande satsningar. 
– Tyvärr har våra lärare inte samma möjligheter som andra. Vi är små och jag tror att man glömmer bort att vi finns, säger utredaren Daniel Eskilson. 

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

Grundskolan behöver parallella läroplaner

Debatt

De delar i läroplanen som handlar om normer och värden borde ses som en egen läroplan, och andra yrkesgrupper än lärare skulle kunna vara ansvariga för den delen. 
Så kan vi renodla arbetsuppgifterna och minska arbetsbelastningen skriver läraren Per Gersne.

Kommentera

Faktorerna som får studenter att vilja bli lärare

Forskning

Hög lön och långa sommarlov är inga drivkrafter till lärarstudenters yrkesval. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet.
– Ett perspektiv som kan vara värdefullt i den allmänna skoldebatten, säger Ulrika Bergmark, vid Luleå tekniska universitet.

Debatt: Skolan sviker lyckliga studenter utan ekonomiskt självförtroende

Debatt

Skolan ger inte eleverna tillräckliga kunskaper när det gäller privatekonomi. Alltför många elever tar snart studenten utan ett ekonomiskt självförtroende, det är ett svek från skolans sida, menar läraren och författaren Erik Wennstam.

Kommentera

Här ska lärarna skuggas av politiker

Ovanligt grepp

När kommunens uttalade vision för skolan inte rimmar med den faktiska politiken bjuder LR i Karlskrona in fullmäktige till sin verklighet för en dag. Och nu har de fått napp.

”Vi måste visa att vi är stolta över skolan”

Eleverna påverkas jättemycket av allt negativt prat om skolan. Det säger läraren Jenny Söderhjelm Larsson som fått nyinstiftade priset Pennsvärdet.
 – Vi måste visa upp det som går bra och allt vi är stolta över i skolan.

Ungas psykiska ohälsa ökar – så ska skolan jobba

Elevhälsa

Ungas psykiska ohälsa beror enligt Folkhälsomyndigheten till stor del på skolan.
– Lärare hinner inte bygga relationer med sina elever, säger specialläraren Birgitta Kimber.

”Alla lärare behöver en coach”

Utveckling

Det är genom feedback och reflektion som lärare blir bättre, och därför behöver alla lärare en coach i klassrummet, enligt Howard Pitler, doktor i pedagogik.

Ny bok ska utbilda i lärares yrkesetik

Litteratur

Antologin ”Läraren och yrkesetiken” är en guide och ett diskussionsunderlag för lärare, lärarstudenter och andra i skolans värld.
– En bra blandning av teori och praktik, säger David Lifmark, skolforskare och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

Regeringen: Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg

Utbildningspolitk

Dagens betygssystem har flera brister, menar regeringen. Nu tillsätts en betygsutredning som ska föreslå en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Läckta prov

Skolverket efter kritiken: Läckorna sker på skolorna

Läckta prov

Nationella prov sprids på sociala medier och lärare är kritiska till Skolverkets hantering. Nu svarar Skolverket på kritiken:
– Det är rektors ansvar att garantera säkerheten för proven på skolan.

Lärarna rasar mot Skolverkets hantering av de läckta proven

Fusk

Facit till nationella proven sprids just nu på sociala medier. Från lärarhåll är kritiken stor mot hur Skolverket hanterar problemet.
– Varför ska jag sitta i två dagar och bedöma texter som jag inte kan använda till något? säger engelskläraren Sara Bruun.

Skolvärlden möter läraren Kenth – 32 år senare

Lärarliv

I en intervju med Skolvärlden 1986 berättade den nyexaminerade läraren Kenth Rohlén om sitt arbete som kombinationslärare. 
En hel yrkeskarriär och 32 år senare är det pensionsdags. Skolvärlden sökte upp honom för en ny intervju.

Här öppnas skyltfönstret för yrkesutbildningen

Yrkesutbildning

Hundratals elever tävlar i yrkes-SM. Arrangemanget ska öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar.

– Det här är en jättebra möjlighet att locka elever, säger yrkesläraren Anders Göransson.

Fler med NPF sitter hemma: ”Skolan bryter mot lagen”

NPF

Brister i både kompetens och anpassning av skolmiljön gör att frånvaron hos elever med autism har ökat de senaste åren, enlig en ny undersökning.
– Det är ett systemfel, säger NPF-pedagogen Kenth Hedevåg.

Sveriges högst betalde förstelärare är – en vd

Granskning

Sveriges högst avlönade förstelärare är – en vd. Det visar Skolvärldens granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner.
– De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Lista: De har högst lön i Sverige

Statistik

Här listar vi de högsta förstelärar- och lektorslönerna i landet.

Mest granskad i offentlig sektor: Skolan

Granskning

Skolan är den offentliga verksamhet som granskas allra mest och det handlar om allt från statlig tillsyn till rankinglistor och skoljämförelser. Företagsekonomen Anders Ivarsson Westerberg har tittat närmare på ett skolväsende som tycks ha allas ögon på sig.

”SFI:s problem har kvarstått i decennier”

SFI-kritik

SFI-undervisningen brister i hänsyn till elevernas olika bakgrund, och elever hoppar av – på grund av leda.
– Man måste börja se SFI som den investering det är, säger läraren och universitetslektorn Aina Bigestans.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons