Annons
Foto: Niklas Björling

Få idrottstimmar i Sverige

Publicerad 18 augusti 2010

Svenska elever har mindre schemalagd idrott än eleverna i många andra europeiska länder. Detta trots att forskningen visar att fysisk aktivitet har stor betydelse för folkhälsan och välbefinnandet.
– Att dra ner på idrottsämnet kan få katastrofala konsekvenser, särskilt i stillasittande datortider. Jag träffar unga som flåsar när de springer 200 meter, säger sjukgymnasten Björn Hällgren.

Fakta

Senaste forskningen visar att...

  • Redan i årskurs 5 börjar eleverna lämna den organiserade idrotten.
  • De sociala medierna tar allt mer av även de unga barnens tid.
  • Konditionsnivån har ett starkt samband med IQ.
  • Vidtagna åtgärder i skolan som ”fysisk aktivitet varje dag” har otillräcklig effekt för äldre elever.
  • Skolämnet idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för ökad grad av lärande och koncentration. Idrott är stressreducerande.

(Källa: Blomdahl och Elofsson, 2009, Nilsson, 2009.)

Det är tisdag och vi besöker Eneskolan i Järna söder om Stockholm. Det blåser småkallt, men hälften av eleverna i niondeklassen har ändå valt att ha idrott utomhus. Resten av eleverna spelar badminton eller kontaktboll i gymnastikhallen. I det lilla gymmet tränar ett par killar boxning.
– Det gäller att möta varje elevs behov. Jag brinner verkligen för att få varje enskild person att tycka om någon form av rörelse, säger Jessica Hermansson, lärare i idrott och hälsa. Hon sätter på bastun till de frusna utomhuseleverna.
– Målet med ämnet idrott och hälsa är inte att prestera, utan att öva samarbetsförmåga, fair play och hänsyn. Jag vill att eleverna ska lära känna sina egna kroppar, inte vara balansosäkra eller jätterädda för bollar. En bra kroppsuppfattning ger självförtroende, säger Jessica Hermansson.
Med eleverna Caroline Hallberg, 16, och Marielle Jonsson Hinojosa, 16, har hon lyckats. Bägge har upptäckt nya sporter tack vare skolidrotten.
– Jag spelar hockey på fritiden, men gillar att vi i skolan får testa allt från dans till att åka skridskor, säger Caroline Hallberg, 16.
– När jag kom hit gillade jag inte gympa. Jag sa till lärarna: ”Om ni får mig intresserad av gympa är ni duktiga”. Nu ska jag börja träna boxning på fritiden.
Jessica vill att varje person ska lyckas, säger Marielle Jonsson Hinojosa.

Positiva effekter mot stress

Idrottsämnet har successivt minskat i omfattning på alla stadier under de senaste årtiondena. Svenska skolan har få idrottstimmar jämfört med många andra europeiska länder. Detta trots att forskningen visar att återkommande träning har positiva effekter på både kroppen och själen. Bättre bentäthet, bättre blodsockerkontroll, bättre hjärthälsa, men också mer motståndskraft mot stress och bättre koncentrationsförmåga, som gynnar inlärningen, är några av de positiva effekterna.
I Umeå har sjukgymnasten Björn Hällgren länge kämpat för mer idrott i skolan. Han talar om en systematisk nedmontering av ämnet.
– Och det går att se konsekvenserna av det. Barnen blir allt sämre fysiskt utrustade. I mitt jobb som sjukgymnast har jag märkt att mina patienter blir yngre och yngre. De har problem med rygg och axlar redan vid unga år. Jag har träffat studenter, på väg ut i arbetslivet, som är för dåligt fysiskt rustade för att klara ett vanligt jobb. De kan inte göra en enda armhävning och flåsar efter 200 meters löpning, säger Björn Hällgren.
Han fortsätter:
– Min egen barfotaforskning på 89 rygg- och nackpatienter visar att 80 procent inte var fysiskt aktiva över huvud taget, och hade inte varit det som barn heller. Fysisk aktivitet är alltså ett livsstilsmönster som grundläggs tidigt. Nu när idrotten konkurrerar med datorskärmar är utmaningen större än någonsin, menar Björn Hällgren.
– Förr sprang barnen ut för att leka, nu springer, eller snarare går, de in. Det är inomhus det roliga händer. Framför datorn, tv:n eller tv-spelet. Ohälsotalen kommer att bli enorma, vilket blir dyrt så det sjunger om det.

Ohälsa ett växande hot

Arbetslivets höga ohälsotal är ett allvarligt hot mot vår välfärd, anser Suzanne Lundvall, lektor vid GIH. Och det är de unga vuxnas ohälsa som ökar mest. Suzanne Lundvall är nyss hemkommen från en internationell idrottskonferens i USA.
– Alla länder som ser ett framtida problem med en överviktig befolkning fokuserar därför mycket på skolornas idrottsundervisning som ett medel att lösa ”överviktsproblematiken”. Fetman uttrycks som ett hot mot nationen i exempelvis USA, säger hon. Suzanne Lundvall argumenterar för en handlingsplan som innebär att ämnet ska utökas till tre timmar per vecka i samtliga årskurser i grundskolan, och att tiden på gymnasiet ska utökas till två timmar per vecka i alla tre år.
– Utgångspunkten för ökad tid till ämnet ska inte ses som ett sätt att minska barns och ungas övervikt, utan snarare utifrån att ämnet kan bidra i ett folkhälsoperspektiv. Ohälsotalen är en stor samhällsfråga där ämnet idrott och hälsa bara är en pusselbit. Mer idrottstid i skolan avhjälper inte alla hälsoproblem. Någon spridningseffekt, alltså att utökad idrott skulle bidra till att eleven rör sig mer på fritiden, finns det faktiskt inte stöd för i forskningen. Däremot styrker forskningen att elever tar till sig teoretiska ämnen bättre om de rör på sig.
– Men ingen vill att tiden ska tas just från deras ämne. Rektorer och skolledare sitter i en sits där alla håller på sitt. Sverige har Europas kortaste skoldagar, och de längsta sommarloven. Men om man förlänger skolåret med en vecka i alla stadier och lägger alla timmar till idrottsämnet, skulle det innebära cirka en timme mer idrott per vecka, säger Björn Hällgren. Han tror att det ofta är svårt för idrottslärarna att hävda sig på skolan.
– Man ska vara väldigt stark som individ om man orkar stå emot trycket. Ofta är idrottsläraren ensam på skolan och har svårt att ta kampen om tiden med andra lärare.

Känner inte igen sig

Jessica Hermansson på Eneskolan känner dock inte igen sig. Tvärtom – hon tycker att hon möts av en stor förståelse och uppskattning för sitt ämne från kollegorna. Skolan satsar hårt på friluftsdagar av olika slag, som orientering, golf och ridning. Dessutom finns förstärkningsmöjligheter – specialgympa, så kallad psykomotorik – för de elever som behöver. Ämnet har ungefär samma status som när hon själv var elev på skolan för ett par decennier sedan.
– Ja, jag har återvänt till brottsplatsen. Man kan ju tycka att man borde vidga sina vyer, men jag trivs här och hamnade här av en slump. Min kollega Roger var en av idrottslärarna när jag gick här, och jag har väldigt positiva minnen från min egen skoltid. Men jag var en idrottstjej; här möter jag elever med helt andra förutsättningar, säger hon. Unikt med skolgymnastiken är att den når elever från alla socialgrupper.
– Många föräldrar varken kan eller har råd att köpa gymkort, skjutsa till hockeyträning eller åka till Sälen på loven. För deras barn är skolidrotten en enorm tillgång, säger Björn Hällgren. På Eneskolan har Jessica Hermansson just välkomnat en trea. Friluftsliv står på schemat och eleverna går till skogsbrynet i närheten. Nu ska de lära om knopar, vindskydd och allemansrätt.
– Bjuder man bara på bollspel, då attraherar man få. Sådant här tycker jag är roligt, när eleverna vågar prövar nya saker, när de kommer in i leken, säger hon och sveper med handen över skogsbrynet.
I Umeå kämpar Björn Hällgren vidare.
– Jag har uppvaktat tio ministrar i fem regeringar. Vissa politiker har jag fått med mig, andra säger att de är oroade över utvecklingen, men det händer inget alls. Men jag ger inte upp kampen för skolidrotten, säger han.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons