Annons

"Fel att bälta barn i särskolan"

Publicerad 7 februari 2014

Relaterat

Trots flera anmälningar om att särskolan binder fast sina elever så utreder inte Skolinspektionen. Skolinspektionen menar att man inte vet om barn som inte kan tala kan känna sig kränkta av att bli fastbundna.

I november 2013 framkom det att funktionshindrade elever på en särskola spänts fast i sina stolar. Det handlar om barn med utvecklingsstörning, som inte själva kan förmedla sig. Barn som skolan upplever för röriga. Trots att begränsningsåtgärder är förbjudet enligt lag, så försvarade särskolans rektor kollegernas handlande med att ”det är en beprövad metod och inte konstigare än att man har sele på små barn i en vagn”.

Särskoleelever har ofta svårigheter med bland annat koncentration och uppmärksamhet. Många elever har svårt för att sitta stilla. Personal borde vara utbildad på att fånga upp, motivera och tolka elever med olika funktionshinder. Undertecknade anser att det är skrämmande när pedagogiken inte sträcker sig längre än att spänna fast elever i sina stolar för att få dem att sitta stilla. Ett förhållningssätt som både strider mot lagar och beprövade metoder.

Vi måste kunna kräva mera av särskolan. Det handlar om individer som inte kan tala. Bältningen har anmälts till Skolinspektionens utredningsorgan BEO, Barn- och elevombudet, vilket inte behandlar anmälan då elevernas föräldrar inte anmält. Kan föräldrars tystnad verkligen tas som en intäkt för att en handling är laglig? Oavsett vad lagen säger?

BEO menar att det inte går att påvisa att ett barn har blivit kränkt när denne saknar tal. Skolinspektionen säger sig utreda om det är förenligt med skollagen att spänna fast utvecklingsstörda barn. Om Skolinspektionen kommer fram till annat än övriga lagar blir dessa barn helt rättslösa.

Samtidigt binder en annan lärare i en annan del av landet fast en högstadielev i sin stol. På skämt. Polisanmälan görs. Skolan anmäler till BEO och läraren stängs av en månad. Eleven får skadestånd på 25 000 kronor.

Skillnaderna mellan de båda incidenterna är att på högstadieskolan handlar det om en omdömeslös lärare som binder fast en normalfungerande elev, vid ett tillfälle.

På särskolan bältar man elever, som en metod, för att få barn att sitta stilla. Det med stöd av skolans rektor som tycker att det är en god metod.

Otillåtna metoder kan inte bli tillåtna bara för att föräldrarna inte opponerar sig. När föräldrar som i sin beroendeinställning till skolan avstår från att anmäla så mister dessutom barn sin rätt till skadestånd. Är detta en metod för alla aktiva barn i grundskolan? Eller normalfungerande barn på förskolor? Eller är det bara en metod för barn som är utvecklingsstörda? Ska vi istället för att göra nödvändiga anpassningar, spänna fast dem?

Socialstyrelsens riktlinjer är kompromisslösa där man understryker att fasthållning och andra begränsningsåtgärder är otillåtna såvida det inte sker via lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Brottsbalken är tydlig med att det endast är i nödvärn som man fysiskt får begränsa en annan människa mot dennes vilja. Och då inte med mer våld än nöden kräver.

Om Skolinspektionen kommer fram till att lärare på särskolor får spänna fast elever så innebär det anarki i våra särskolor. Handikappade barn som inte kan tala och som inte kan återberätta kommer att dagligen riskera att spännas fast. Alldeles oavsett hur rädda de är – och utan att kunna berätta. Kan vi acceptera detta i Sverige 2014?

Linda Grann, VD Jengla Omsorg AB, lärare, handledare
Lotta Abrahamsson, föreläsare och utbildare
Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, föreläsare, författare
Eva Nordin-Olsson, ordf Autism och Aspergerförbundet
Elisabeth Råberg, journalist, författare, föreläsare
Anna Sjölund, beteendevetare, handledare

Skolinspektionen svarar på kritiken:

Det är riktigt att Skolinspektionen har mottagit anmälningar om en särskola med uppgifter om kränkande behandling av den karaktär som undertecknarna beskriver. Författarna menar att Skolinspektionen har avvisat anmälan. Här föreligger ett missförstånd. Ärendet är på intet sätt avslutat för Skolinspektionens del.

Det författarna refererar till är ett beslut från BEO om att inte utreda ärendet vidare eftersom det bland annat inte fanns någon vårdnadshavare som ville anmäla. I det läget är det svårt för BEO att utreda eventuella skadeståndsanspråk. Möjligen skulle vi ha varit ännu tydligare med att ärendet överlämnades vidare för fortsatt utredning inom Skolinspektionen om skolans metoder kan anses vara kränkande för eleverna.

Utredningen om den aktuella skolans metoder pågår alltså alltjämt. Avdelningen har begärt ett yttrande från huvudmannen för skolan. 

Caroline Dyrefors Grufman, Barn-och elevombudet, BEO
Björn Persson, avdelningschef, Skolinspektionen

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Bristande stöd till obehöriga lärare drabbar elever

Granskning

Skolor brister i sitt stöd till obehöriga lärare, visar en rapport från Skolinspektionen.
– Eleverna drabbas när de obehöriga lärarna inte får en bra introduktion, säger Heléne Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Annons
Annons

Så stöttas lärarna efter knivmordet på skolan

Knivmord

En 17-årig pojke knivhöggs till döds på en skola i Stockholm på onsdagen. Flera lärare bevittnade händelsen.
– Nu är det viktigt att låta folk få ventilera sina känslor och trygga upp och säkra upp miljön, säger John Nilsson, ombud på LR.

Annons

Skolverket: Vit Makt-sympatisör skulle kunna jobba kvar i skolan

Värdegrund

En person aktiv inom vit makt-rörelsen arbetar som lärare på en gymnasieskola i Mellansverige. Är det ens möjligt i skolans värld?
– Det är inte helt klart vad som är konsekvensen av det, säger Skolverkets rättschef, Jonas Nordström till Skolvärlden.

Facket: Academedias agerande befäster en farlig tystnadskultur

Kontroversiellt

Historien med två lärare inom Academediasfären som avskedats, avstängts och omplacerats av till synes politiska skäl väcker vrede och oro bland lärarna i landets största skolkoncern.
– Det finns många ombud som är rädda att uttala sig, säger Andrés Jerez, LR:s koncernombud inom Academedia.

Annons
Annons

Lärare: Så vill vi gå vidare med #MeToo

#MeToo

Stödmaterial för elevsamtal, tid för reflektion och uppdaterad sex-och samlevnadsundervisning ligger högt på lärarnas önskelista efter vittnesmålen om sexuella övergrepp i skolan.

Annons

UKÄ: Bättre VFU med övningsskolorna

VFU

Försöket med övningsskolorna har bidragit till högre kvalitet på lärarutbildningens VFU, visar Universitetskanslersämbetes utvärdering.
– Men vi skulle hellre se att man gjorde VFU bättre för alla, säger LR Stud-ordförande Mimmi Rönnqvist.

Öppet brev #metoo

Samling för en skola fri från trakasserier och övergrepp

Debatt

”Vi måste gå till botten med de strukturer som gör att sådant här kan ske samtidigt som skolans uppgift är att motverka kränkande behandling och sexuella trakasserier”, skriver företrädarna för landets elever, lärare och skolledare med anledning av #metoo-rörelsen.

Kommentera

SCB: Så mycket kommer lärarbristen att öka

Ny rapport

Lärarbristen i Sverige kommer att öka fram till 2035. Det konstateras i en ny rapport som SCB tagit fram.
– Det är en krissituation, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Gamla lärstilar nytt argument för fria skolvalet

Lärstilar

Ett politiskt faktablad ser elevers olika begåvningsprofiler som ett argument för valfrihet. Forskare som Skolvärlden pratat med sågar den pedagogiska inriktningen.

Lärarlönelyftet

Nytt beslut: Lärarlönelyftet ingår i ordinarie lönen

Lärarlönelyftet

I Botkyrka har man valt att permanenta det statliga Lärarlönelyftet. Beslutet att låta pengarna ingå i den ordinarie lönen hyllas av Lärarnas Riksförbund.

Ett år efter Lärarlönelyftet: ”Fortsatt missnöje”

Lärarlönelyftet

Drygt ett år har gått sedan Lärarlönelyftet genomfördes. Tomas Antonsson, lärare och LR-ombud i Lund, säger att situationen alltjämt är tuff för lärarna flera månader efter satsningen.

Så väcker du elevernas läslust

PIRLS

Högläsning och textsamtal, samarbete med skolbibliotek samt att jobba med läsutvecklingsstrategier. Det är några av språk, -läs- och skrivutvecklaren Maud Nilzéns tips för att stötta elever i deras läsande.

Fysiktävling ska ge svenska nobelpris

Nobel

Med en internationell problemlösningstävling i ämnet fysik vill organisationen IYPT träna elever i vetenskapligt tänkande.
– Vi vill gynna vetenskapen i Sverige och få bort bilden av att fysik är något obegripligt som bara skäggiga män håller på med, säger Jakob Lavröd på IYPT.

Skolinspektionen hotar allt fler skolor med vite

Skolinspektionen

Fallen där Skolinspektionen hotar en skola med vite ökar. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort.
Otillräckliga insatser till elever i behov av stöd är en vanlig orsak.

Elevernas brev till Fridolin: Har du hört talas om särskilt begåvade elever?

Debatt 

De särbegåvade eleverna Lanny och Hanna skriver i ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin om sina erfarenheter av skolan och hur de tycker att den borde fungera i stället.
”Vi vill gärna berätta för dig hur särskilt begåvade elever i Sverige har det. Vissa mår bra och det går bra för dem i skolan. Men inte alla.”

Kommentera

Så ska tillgången till syv bli mer likvärdig

Syv

För att vägledningen ska bli mer optimal och likvärdig behövs det en tydlighet i vad man vill uppnå med uppdraget. Det menar Lena Hartvigsson, ordförande för LR:s förening för studievägledare.

”Byt fokus – från lön till arbetsmiljö”

Debatt

”Om SKL inte är beredd att göra det som krävs för att vända på den negativa utvecklingen vad gäller lärares arbetsmiljö och läraryrkets attraktivitet ställer vi oss tveksamma till att kommunerna ska få fortsatt förtroende som huvudmän för skolan”, skriver tankesmedjan Balans.

Kommentera
PIRLS 2016

Ny topplacering: ”Dags att ta bort skolans krisstämpel”

PIRLS

Svenska fjärdeklassare ligger återigen i topp vad gäller läsförståelse.
En mycket glad Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, presenterade resultatet i PIRLS och hyllade lärare och elever.
– Den svenska skolan är bättre än sitt rykte. Det är dags att ta bort krisstämpeln och börja tala om allt positivt som sker.

Barbro Westlund: ”Svenska lärare ska vara stolta”

Kommentarer

Läsforskaren Barbro Westlund vid Stockholms universitet, utbildningsminister Gustav Fridolin och moderaternas Erik Bengtzboe är eniga: Resultatet i PIRLS är en triumf för lärarkåren i Sverige.

Efter nya bidragsförslaget: ”Otillräckligt”

Statsbidrag

Riksrevisionen föreslår ett nytt system för riktade statsbidrag till skolan. Det är ett bra men otillräckligt förslag, anser LR:s Åsa Fahlén.
– Det är hög tid att löpa linan ut och inse att kommunerna inte klarar av det ekonomiska ansvaret för skolan, säger hon.

De jobbar bort rädslan för programmering

IT

Behovet  av fortbildning är skriande och många lärare är bekymrade inför programmeringens intåg i klassrummet nästa år. Skolvärlden har träffat eldsjälarna som driver kompetensutvecklingen framåt.

Det här kan vi lära av Finland

Programmering

I Finland är man sedan länge redan igång med programmeringen i skolan. Vad kan Sverige lära av sin nordiska granne? Skolvärlden frågade Finlands utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen och Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

Enkät: Så ser syv på yrket

Syv

Inför obligatorisk prao eller varför inte vägledning redan i årskurs 1? Skolvärlden frågade fyra studie- och yrkesvägledare på Saco studentmässa i Stockholm om hur de ser på yrket och åtgärderna som behövs för att stärka syv-uppdraget.

NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

NPF

Sedan 1980-talet har läraren Kenth Hedevåg mött elever inom autimsspektrat. Nu föreläser han för skolpersonal runt om i landet om barn och elever som inte riktigt passar in i skolans mall.
– Jag är övertygad om att alla barn vill, men att de inte alltid kan, säger han.

Utsatta skolor missgynnas i Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Skolor med större utmaningar har inte prioriterats när Lärarlönelyftets pengar har fördelats, visar en ny utvärdering av Statskontoret.
– Det är något som vi gärna hade sett att man använde sig mer av, säger minister Helene Hellmark Knutsson (S).

Så hjälper läraren Mia sin elev efter hjärntumören

Barncancer

8-åriga Felicia drabbades av en hjärntumör och lider nu av så kallad hjärntrötthet. För läraren Mia Johansson var det en ny undervisningserfarenhet. Men hon har hittat vägar som fungerar.

”Läromedel är en del av skolans infrastruktur för kunskap”

Debatt

En undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att många lärare saknar läromedel. Svenska Läromedel vill att regeringen ska ge lärare och elever rätt till grundläromedel och att huvudmän ska säkra att de får det. Det skulle öka läroplanens genomslag, menar vd Rikard Vinde.

Kommentera

Elever: Detta borde lärare veta om särskild begåvning

Inkludering

Särskilt begåvade elever har inte sällan svårt att få det stöd de behöver för att klara skolan.
– Jag läste Harry Potter-böckerna men var tvungen att göra veckans bokstav, säger Lanny, 8 år, som vantrivdes i förskoleklass.

Granskning: Betygssättning

Var fjärde lärare sätter betyg åt en kollega

Sambedömning

I dagarna beräknas mer än var fjärde legitimerad grundskollärare bistå en olegitimerad kollega i samband med betygssättningen. 
Men bara var sjätte lärare får ersättning i pengar eller kompensationsledighet för uppdraget som medbedömare.

Enkät: Så svarar lärarna om betygsättning

Enkät

28 procent av grundskollärarna satte betyg tillsammans med en olegitimerad kollega. Här är resultatet av Lärarnas Riksförbunds enkät om sambedömning.

I lärarbristens spår: Örebro centraliserar skolor

Behörighet

Arbetsbördan med sambedömning växer i takt med den ökande bristen på behöriga lärare. Lärarbristen pressar kommunerna till okonventionella metoder.
– Vi funderar på att centralisera alla våra högstadieskolor, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd i Örebro.

Efter nya asylförslaget: ”Blir ett helvete för lärarna”

Ensamkommande

Förslaget om att fler ensamkommande unga ska få stanna i Sverige välkomnas av organisationen #vistårinteut.
– Men förslaget kommer leda till orättvisor, säger Sara Edvardsson Ehrnborg, lärare och talesperson för #vistårinteut.

Här är lärarnas vanligaste betygsfrågor

Betyg

Får man sätta F utan att varna först? Och är man godkänd om man kan simma 200 meter på rygg? Det drar ihop sig till betygsättning, och Skolvärlden listar lärarnas vanligaste betygsfrågor till Skolverket.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons