Annons
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Från klassrummet till riksdagen

Publicerad 30 oktober 2012

Nu leder Annika Eclund arbetet med att ta fram en ny skolpolitik för Kristdemokraterna.
– De reformer som sjösätts nu behöver kompletteras med en annan diskussion om bildningsideal och värdegrundsfrågornas betydelse i skolan. Men det får inte bara bli de mjuka frågorna, säger riksdagskvinnan och SO-läraren från Tibro.

Relaterat

Den 51-åriga Annika Eclund säger att hon alltid känt sig som en lärare. Men det kom att dröja innan hon blev en. Hon arbetade i familjeföretaget, skaffade sig en sångutbildning, var hemma med de tre barnen.

– Jag har gått en krokig bana genom livet, men att jag ville bli samhällskunskapslärare visste jag. Ämnena var självklara, jag är samhällsintresserad och har alltid engagerat mig – i kyrka, skola, föreningsliv och politik.

Hon gick lärarutbildningen i Jönköping och arbetade i tio år som SO-lärare på högstadiet på Helenaskolan i Skövde, innan hon 2010 steg in i riksdagen.

– Jag kom direkt till riksdagen från skolans värld. Det är en styrka när man jobbar med skolpolitik. Jag gick från klassrummet till kammaren inom loppet av fyra dygn. Det var en kulturkrock och en väldig förändring.

Nu är hon KD:s skolpolitiska talesperson och utsågs i höstas till ledare för den arbetsgrupp som ska ta fram partiets nya skolpolitik. Gruppen, bestående av politiker på lokal- och riksnivå, har en lista på ett antal teman de arbetar sig igenom. Högsta prioritet har punkten ”läraryrket”. Hur ska statusen höjas? Hur kan arbetssituationen för lärarna förbättras? Hur ska de bästa studenterna lockas till lärarutbildningen?

Målet är tydligt – att komma med konkreta förslag som vid minst tio tillfällen lämnas till partistyrelsen.

– Vi ska arbeta fram en skolpolitik att gå till val på 2014.

Hur ska ni profilera er på skolfrågeområdet – ni har ju en stark konkurrent i Folkpartiet?

– Det finns vissa saker Björklund inte talar om. Talar vi om värdegrund, så säger han att det är flumskola. Pratar vi om ansvar, så pratar han aldrig om föräldraansvar. Det finns mycket att bygga på, tycker vi, säger Annika Eclund och fortsätter:

– Vi tycker att diskussionen behöver hamna på en annan nivå och att andra delar lyfts fram, som bildnings
idealet. Vi går inte i skolan bara för att bli anställningsbara, utan även för att utvecklas, bli sociala varelser och demokratiska medborgare.

Kommer det gå hem hos väljarkåren?

– Jag tror det. Jag tror att det finns en liten trötthet över att det bara är ett parti som pratar om skolan. Även om det är jätteviktigt med resultat och kvalitet, så behövs en bredare diskussion. Om elevhälsa, varför unga mår dåligt, vad det krävs för resurser för de svagaste eleverna. De med allra störst behov undervisas av dem med lägst behörighet och kompetens, man sätter de med de stora diagnoserna med en elevassistent. Det vill jag göra något åt. Kommunerna fyller inte platserna på speciallärarprogrammet och där har vi ett ansvar. De med störst behov måste få de mest kompetenta lärarna, eller ska åtminstone handledas av speciallärare eller specialpedagoger.

Annika Eclund säger att det är ”ett stort svart hål att det i snitt bara är en sökande per plats på lärarutbildningen”.

Vad kan göras åt det?

– För det första måste man låta lärare jobba mycket mer självständigt och lita till deras profession. Alldeles för mycket som läggs på uppifrån.

– Som i kommunen där jag arbetade. Där köpte man – för en massa pengar – in en kurs i entreprenöriellt lärande. Jag tycker att jag hade en väl fungerande undervisning och visste vad som funkade för mig, men alla skulle gå kursen och sedan börja undervisa så. Varav hälften av lärarkollegiet tappade lusten. Det är mycket trender: ”Vad är modernt nu?”. Det är väldigt frustrerande, att det man slänger in i skolan inte är empiriskt, både vad gäller antimobbningsprogram och pedagogik.

Hon säger också att det finns delar i lärarnas administrativa göromål som hon upplever som meningslösa.

– Jag kan ta som exempel hur jag hade det som SO-lärare, med 120 elever i fyra ämnen. När jag bara hade haft dem i åtta veckor skulle jag skriva omdömen om var och en av dem i fyra ämnen. 480 dokument, som inte säger så mycket för vare sig elev eller förälder eftersom man gör det på rutin till slut. Det där måste vi komma ifrån. Kraven på återkoppling ska finnas, men implementeringen måste vara bättre.

Hur viktig är lönen för att locka fler till yrket?

– Det är klart att den är viktig. Nu sitter jag på olika stolar. Som lärare vill jag ha 10 000 mer i lön, jag tycker att jag är värd det. Sätter man sig på andra stolen undrar man ”hur ska vi lösa det här samhällsekonomiskt?”. Det är inte vi politiker som sätter lönen. Men jag vet att lönen betyder mycket, inte minst för självkänslan för lärarna.

 

Kristdemokraternas skolhistoria – ett axplock:

1973: Dåvarande KDS (Kristen Demokratisk Samling) kräver att den praktiska utbildningen på nytt ska få en erkänd plats i grundskolan och att det ska finnas praktikplatser med lämpliga handledare till förfogande.

Partiet driver också frågan om att ”unga ska få en personlighetsdanande fostran på kristen grund”.

1979: Kämpar för rätten till friskolor. Enligt KDS är skolmonopol oförenligt med demokratins grundprinciper.

1984: Vill ha mindre storlek på skolklasserna. Anser att kristendomsundervisningen ska inta en central plats i skolans läroplan. Tycker att skolan ska ”ges förutsättningar att upprätthålla god ordning och stil, fostra till ansvar och hänsyn samt stimulera till arbetsglädje”. 

1987: Vill att kristendomskunskap ska läsas minst två timmar per vecka inom samtliga årskurser. Undervisningen ska vara objektiv. Andra religioner ska också studeras men ställas i relation till kristendomen.

Partiet driver också frågan att det i grundskola och gymnasiet ska hålla morgonsamlingar med kristet-ideellt innehåll.

Skolans sexualundervisning ”bör ges med sikte på den äktenskapliga samlevnaden samt att de unga bör fostras till ansvar, omsorg och avhållsamhet”.

KDS vill också att ”lärarkåren får samhällets och hemmens påtagliga stöd samt att goda arbetsförhållanden skapas för lärarna i skolan”.

1993: Tycker att skolstarten ska vara flexibel, att friskolor ska få likvärdiga villkor som allmänna skolor och att små klasstorlekar ska eftersträvas. Vill ha betyg i ordning och uppförande.

 

2001: Menar att skolor ska tillförsäkras resurser för att kunna tillmötesgå elever med särskilda behov. Vill ha fritt skolval.

I gymnasieskolan vill KD se ett ”brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar”. Dessa utbildningar ska kvalitetssäkras genom att omfattas av en examen.

2010: Vill införa en elevhälsogaranti på svenska skolor. Elever ska få tillgång till stöd under veckans alla dagar.

 

Så tycker Kristdemokraterna om:

Återförstatligande av skolan: Nej, inget partiet driver i dagsläget. Ungdomsförbundet säger dock ja.

Vinstdrivande friskolor: Ja.

Lärarlegitimation: Ja.

Betyg från: Årskurs sex, med en sexgradig skala.

 

Källa: Kristdemokraterna

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons
Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Annons

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

"Lärare kan för lite om dyslexi"

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons