Annons
Träningsgurun Kalle Zackari Wahlström ska öka intresset för idrott i tv-serien "Gympaläraren". Foto: Jan Danielsson

”Gympaläraren” ska få fart på eleverna

Publicerad 10 februari 2016

Fakta

Kalle Zackari Wahlströms råd till lärare

 • Ordna roliga aktivitet på skolan där rörelse ingår, försöka jobba bort klyftor. En del barn har ekonomiska förutsättningar för att idrotta, andra inte.
 • Ordna det fint för barnen, ta med ditt gamla dansspel till skolan och ordna en rolig tävling.
 • Prata och skapa kravlösa vuxenkontakter som inspirerar eller fixa en röreslsevecka med olika teman. Om skolan kan ha en bokvecka måste det fungera med en för rörelse också?

Fakta

Så här säger kursplanen

Det centrala innehållet i idrott och hälsa är indelat i tre övergripande områden: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse (urval).

Årskurs 4 – 6:

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Årskurs 7-9:

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, som bättre kondition.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa samt mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, tillexempel kön.

Fakta

Forskning

 • En studie gjord av Daniel Berglind, barn- och ungdomsepidemiolog vid Karolinska institutet, visar att fyraåringar spenderar ungefär hälften av sin vakna tid helt stillasittandes och att flickor rör sig mindre än pojkar. Bara tre av tio fyraåringar når upp till WHO:s rekommendation, att röra sig 60 minuter varje dag. Studien visar också att barn rör sig mindre under helger i jämförelse med veckodagarna.
 • Kinesiska och amerikanska forskare har tillsammans gjort en metaanalys av undersökningar där man har studerat sambandet mellan skärmtid och stillasittande och depression hos barn och ungdomar. Forskarna fann att risken för depression är högre ju längre tid barn och ungdomar tillbringar stillasittande framför en skärm. Källa: Läkartidningen 2016:113: DWU6.

Relaterat

Svenska skolbarn behöver röra på sig mer, både i och utanför skolan visar forskning. I en ny realityserie på SVT försöker programledaren Kalle Zackari Wahlström peppa en högstadieklass till mer rörelse.

Svenska grundskoleelever har två timmar schemalagd idrott per vecka, vilket enligt EU-kommissionen är det lägsta i Norden. En nyligen gjord studie vid Karolinska Institutet visar dessutom på att svenska fyraåringar spenderar hälften av sin vakna tid helt stillasittandes och är mindre aktiva än barn i USA och Kanada.

Få svenska skolbarn kommer upp i WHO:S rekommendation om 60 minuters rörelse per dag, visar en sammanställning av Folkhälsomyndigheten. Stillasittande kan leda till övervikt, depression och sjukdomar.

Tv-serien ”Gympaläraren” ska försöka vända på de alarmerande siffrorna.

– Att barn sitter stilla har fått mig att reagera. Skolbarn måste få röra på sig. Alla vet att vi mår bra av det, säger programledaren och idrottsprofilen Kalle Zackari Wahlström.

I ”Gympaläraren”, som börjar sändas på SVT i mars, åker Kalle Zackari Wahlström tillbaka till sin gamla högstadieskola utanför Nynäshamn. Uppdraget på skolan är att tillsammans med sin tidigare idrottslärare få skolungdomarna att röra på sig mer i och utanför skolan.

– Skolan måste lära eleverna att röra på sig. Barnen är ju i skolan hela dagarna och idrottslektionerna är ett bra ställe att börja på. De lektionerna är navet, menar  Kalle Zackari Wahlström.

Målet med ”Gympaläraren” är att visa eleverna att alla mår bra av rörelse. Kalle Zackari Wahlström har träning som yrke. Men utmaningarna i skolan var fler än han hade anat.

– Många elever kom inte ens till idrotten. Andra upplevde idrottslektionerna som jobbiga eller pinsamma. En del tyckte att lektionerna var pest och pina. Det ville jag ändra på. Jag tror att jag lyckades, säger han.

Att lärare tar del av ”Gympaläraren” är viktigt, menar programledaren. Inte minst för att de ska bli medvetna om hur elever kan uppleva ämnet men också för att han hoppas att lärare ska bli medvetna om att det är viktigt att få in rörelse även utanför själva idrottslektionen.

– Jag hängde mycket i korridorerna och där blev det tydligt att en majoritet satt med sina läsplattor och surfade. Men när vi tog dit ett pingisbord och drog igång en turnering började eleverna röra på sig. Det är märkligt att skolor ger barnen läsplattor men inte ser vikten av att ha saker som uppmuntrar till rörelse. Som att ha en skolgård eller bra kläder för uteaktiviteter?

I de åtta avsnitten kämpar Kalle Zackari Wahlström med att få eleverna att förstå att de blir piggare och gladare efter motion. Det i sin tur leder till att de orkar med andra ämnen bättre, något som lärare i teoretiska ämnen borde uppskatta, säger han.

– Det måste finnas något för alla barn. Det handlar om att börja röra sig och sprida att det är roligt. Att hitta intresserade och engagerade lärare som kan sprida detta är oerhört viktigt, säger Kalle Zackari Wahlström.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Läraren: ”Jag är trött på den negativa bilden av yrket”

Läraryrket målas ofta upp som krispräglat och det är nästan alltid problemen som lyfts fram. Det anser läraren Maria Wiman, som vill se en mer nyanserad offentlig debatt där flera röster får höras.
– Jag och mina kollegor känner inte igen oss i den bild som målas upp, säger hon.

Annons
Annons

Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjänar mer än rektor”

Lön

Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik.
– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor.

Annons

Krisläge för studenter – tvingas vänta ett år på praktikplats

VFU

Bristen på praktikplatser för blivande lärare är stor nationellt, men extra stor på vissa håll. På Campus Helsingborg får ett 30-tal lärarstudenter inte några praktikveckor och tvingas vänta i ett helt år.

De tände hoppet för barnens skolgång

Stöd

För två år sedan var det ingen som trodde på idén med ett skolresurscentrum i den fattiga rumänska byn Valsa Seaca. Nu köar barnen för att få plats.

Annons
Annons

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Vinster i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Känslan av svek gör att jag jobbar när jag vabbar

Debatt

Läraren Karin Herlitz vabbar för sin sjuke son – och förlorar mer i inkomst än sin man som inte är lärare. ”Systemet borde ses över så att det inte landar i att vår ansvarskänsla för våra elever gör att vi arbetar gratis”, skriver hon.

Kommentera

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedia

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Jurist ska utreda diskriminering vid NP

Diskriminering

Elever med funktionsnedsättning förbjuds att använda hjälpmedel vid nationella prov. Nu vill en jurist pröva i domstol om det är förenligt med lagen.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Nationella prov

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Läsexperterna: Så ska Sverige fortsätta vara bäst i klassen

Läsförmåga

Svenska elever var bäst i klassen och är åter på väg mot toppskiktet vad gäller läsförmåga internationellt. Men vad ligger bakom det nya resultatet och ska vi vara nöjda med det? 
Skolvärlden har pratat med fyra framstående profiler inom läsförståelse.

Skola fick kungligt pris på Idrottsgalan

Hälsa

Gerestaskolan fick ta emot ett pris med kunglig glans på Idrottsgalan 2018. Härnösandsskolan blev ”Årets peppare” och hyllades för deras arbete med pulshöjande aktiviteter.

Forskare: Samma bråk på låg- och högstadiet

Matematik

Det innehåll eleverna möter i bråkundervisningen är väldig snarlikt varandra – oavsett om eleverna går på lågstadiet eller högstadiet. Den slutsatsen drar Caroline Nagy i sin licentiatuppsats.
– Det kan leda till att elevernas förståelse inte utvecklas, säger hon.

Ovanligt grepp för att rekrytera syv

Syv

Konkurrensen om att anställa studie- och yrkesvägledare är stenhård just nu. Marknaden har lett till att regionerna måste hitta på kreativa lösningar för att finna anställda. I Göteborgs stad är det syvarna själva som ska vägleda potentiella kollegor.

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

Våld mot lärare

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Undervisning

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Specialpedagogik

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus:
– Jag jobbar för eleven, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

NPF

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände, menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärarna med dödssjuka elever

Sjukhusskolan

Uppdraget: att förebygga kunskapsluckor och att vara det normala mitt i krisen. Utmaningen: att sällan kunna planera sin undervisning.
Sjukhuslärarna undervisar svårt sjuka barn och unga i alla åldrar, i alla ämnen. Och ibland händer det allra värsta – att en elev går bort.

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Pax

Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Många lärare kämpar dagligen med dålig arbetsmiljö, stress och tidsbrist. Maria Lychnell på Gärdesskolan har lyckats skapa en bättre studiero och arbetsmiljö med hjälp av den nya arbetsmetoden Pax.
– Vi har ett otroligt lugn i klassrummet och det är mindre stress för mig som lärare, säger hon.

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

LO: Vinstjakten kostar hundratals lärarjobb

Rapport

En ny rapport från LO beskriver vinstdrivande friskolor som ett hot mot kvalitet och mångfald.

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.

Lärarmanifestation mot Academedia

Facklig protest

LR Stockholm demonstrerar mot skolledningen och Academedia utanför Sjölins gymnasium.
– Att ge sig på ett skyddsombud som protesterar är som att kasta sten på blåljuspersonal, säger Ragnar Sjölander på LR Stockholm.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster

Studie

I en studie om större svenska skolförändringar uppvisas stark kritik mot förstelärarreformen.
– De tycker framförallt att systemet är orättvist och de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade systemet, säger Mikael R Karlsson.

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Undervisning

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever.
– Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in, säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Enkät: Hur ser DU på Skolsverige 2017/2018?

Delta

I sex delar har Skolvärlden de senaste veckorna publicerat röster från Skolsverige som svarat på frågorna vad som var viktigast under 2017 och vad de hoppas på under 2018. 
Nu har du chansen – hur ser du som läsare av Skolvärlden på Skolsverige 2017/2018? Var med och dela med dig av dina tankar och få dem publicerade på Skolvärlden.se

NPF

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

NPF

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken.
 

Svidande NPF-kritik mot Skolverket

Specialpedagogik

Skolverkets kompetenslyft inom specialpedagogik får svidande kritik av föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
– Ge lärarna konkreta verktyg, inte moraliserande idéer om relationsskapande, säger Malin Holm på ”Barn i behov”.

Skolverket om NPF-kritiken: Lärarna är nöjda

Specialpedagogik

Skolverket svarar på kritiken från Barn i behov.
– Det är svårt att säga utifrån kritiken om de har förstått hur insatsen är uppbyggd. Vi vill gärna ha en dialog med dem, säger Helena Elwin, enhetschef på Skolverket.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons