Annons
Foto: Henrik Witt

Han coachar klassrummets ledare

Publicerad 13 maj 2011

Det blir allt mer accepterat att det är just läraren som har nyckeln till elevernas framgång. Men då måste också ledarskapet i klassrummet fungera. Tv-serien ”Klass 9A” har visat på brister i den förmågan hos många lärare. Men vilken utbildning har de fått och vilket stöd får de i sin ledarroll? Fjärran från tv-kameror och dramaturger åker Urban Hansson runt för att coacha verklighetens lärare.

Fakta

Urban Hansson

Ålder: 57 år.
Familj: Fru och tre döttrar (alla lärare) samt tre barnbarn.
Bor: Mästreda by utanför Braås i närheten av Växjö.
Utbildning: Åtta års utbildning inom försvaret, bland annat den tvååriga högre militära chefskursen. Har två gånger arbetat som utbildningsinspektör för Skolverket (Ledningen av skolan samt utbildning på entreprenad).
Sysselsättning: Egen företagare (Skolkompaniet) inom utbildningsområdet samt månskensbonde.
Favoritämne som barn: Samhällskunskap. Jag ville ha kunskap om min omvärld.
Fritidsintressen: Flugfiske, jakt och skog.
Motto: Våga göra det du längtar till.
Tre ledare att beundra: Anders Borg på grund av hans tydlighet, Nelson Mandela för hans uthållighet och José Mourinho för hans mod att vara annorlunda.

Trots dryga 30 år i klassrum och jympasalar blir jag faktiskt lite nervös när Urban Hansson sitter och för anteckningar under min lektion. Är det inte märkligt? Men å andra sidan är det första gången jag har besök av en vuxen som ska coacha mig i min yrkesroll. Ingen rektor, ingen kollega har gjort det besöket – vad säger det om skolans vilja att jobba med ledarskapet i klassrummet? Lektionen fungerar bra och jag får både positiv feedback och tips till förbättringar av Urban. Han har ett bra öga för detaljer och har sett saker som jag inte noterat.

I mer än tio år har nu den förre översten Urban Hansson åkt land och rike runt bland annat för att coacha lärare i sin yrkesutövning. Hans företag heter passande nog Skolkompaniet. På 90-talet arbetade han först som chef för personalutvecklingssektionen i Försvarsmakten och senare som ansvarig för Försvarshögskolans chefsutbildningar. Ofta inleder Urban Hansson arbetet på en skola genom ett antal föreläsningar. Sedan följer individuella besök hos lärarna med utvärdering, råd och tips. Arbetet avslutas med ett seminarium där Urban ger sin bild av läget på skolan och vad som behöver förbättras.

Det är måndag och strax efter lunch. I dag jobbar Urban på Bråviksskolan i Norrköping: härligt ljusa och nybyggda lokaler i ett socio-ekonomiskt starkt område. Men även här behöver lärarnas stöttning och coachning. I slöjdsalen har Mats Forsgren dragit i gång arbetet i 6A. Det råder ett arbetslugn i lokalen och de flesta elever verkar veta vad de ska göra. Det som utmärker Mats Forsgrens ledarskap är att han jobbar med väldigt små medel. När en pojke halvropar över slöjdsalen sträcker Mats lugnt upp en handflata och säger ”vänta lite” och pojken låter sig nöjas. I en fönsterkarm sitter Urban Hansson med sin väl använda anteckningsbok och noterar.
– Mats lektioner börjar alltid i tid och det är undervisning direkt, säger Urban Hansson. Det som utmärker honom är hans lugn och hans förmåga att hålla många bollar i luften. Förra gången jag var här svarade han säkert på tre, fyra frågor i minuten om hur man skulle arbeta. Mats har ett väldigt tydligt ledarskap men leder återhållsamt.

Så fortskrider lektionen, tidningskorgar och skålar kommer stegvis närmare slutprodukten. Mats har svarat på mängder av frågor, själv slöjdat moment som är farliga och hunnit lägga armen om en pojke för lite allvarssnack. Men när denne går därifrån är det med lyfta ögonbryn och en klapp på axeln. Så är det dags för Urban att utvärdera.
– Mats, du är jätteduktig på att ge eleverna direktiv för vad de ska göra och sedan fråga dem hur de ska lösa det, säger han. Du kan bli bättre på att låta barnen klä i egna ord vad de tycker att du gett för direktiv. Ibland kan du gå ifrån dem och man ser att de inte riktigt förstått. Försök få ett kvitto på att de fattat galoppen. Mest imponerad blev jag av att du hjälpte en vänsterhänt pojke utifrån hans perspektiv. Du bytte själv hand och visade ur hans synvinkel. Jag tycker också att det jättebra att du har en inarbetad rutin för hur du slutar lektionen.

Vi tar oss vidare och Urban hinner bestämma detaljer kring nästa dags lektionsbesök med några lärare. Hans kommunikation känns okonstlad och jag märker att lärarna ser fram emot coachningen. Så får Urban en stund över innan han ska diskutera lärarnas arbete med skolans rektor. Vi slår oss ner i lärarrummet över en kopp kaffe.
– De vanligaste misstagen jag ser är bristande tydlighet. Det gör att eleven inte förstår hur han eller hon ska jobba. När du ger ett uppdrag måste du också våga kontrollera att eleven förstått. Det bästa kvittot får du om du låter eleven själv berätta vad som ska genomföras, säger han.
– Jag tycker också det finns brister när det gäller konflikthantering. Min grundsyn är att aldrig göra bort en elev inför andra. Träna klassen så att du i stället kan lämna klassrummet och prata mellan fyra ögon. Använd heller inte ditt övertag som lärare till att fälla ironiska kommentarer.
Vad tycker du kännetecknar en god ledare i klassrummet?
– Det är en person som är ett föredöme för barnen. Det innebär inte att man ska vara perfekt, men man ska vara medveten om hur man agerar. Omtanken är en annan viktig del. Det gäller alla barn, även dem som man inte tycker om. Det är också nödvändigt att kunna motivera varför man gör olika saker. När eleven får det svaret kan de också bli motiverade på riktigt. Den gode ledaren klarar också att vara inspiratör. Det är en lärare som gör lärandet utmanande, spännande och roligt.
Vilka trender kan du se över tid när det gäller ledarskapet i svensk skola?
– Vi blir mer och mer medvetna om vikten av ledarskap och studiero och det pratas allt mer om det. Problemet är bara att lärarutbildningen inte tillgodoser de här behoven. De har tydligen missat att man faktiskt måste lära ut hur man leder i klassrummet innan man går ut på praktik. Man överlåter det ansvaret allt för mycket på de skolor där studenterna gör praktik. Det finns kanske ett revirtänkande på lärarutbildningarna som gör att denna viktiga kunskap inte ges plats. Min dröm har länge varit att tillsammans med en hög- skola skapa en fem veckors praktisk ledarskapsutbildning för lärare, där man tränar ledarskap i trygga men utmanande former.
Har du sett några andra trender under dina många skolbesök?
– Jag tycker mig kunna se att man alltför ofta försöker lösa problematiken i klassrummen genom att sätta diagnos på många barn. Det gör att många lärare abdikerar från sitt ansvar att anpassa sitt sätt att leda och lära ut och i stället vill diagnosticera barnen för att få extra resurser i olika former.
Är det inte rektorns jobb du egentligen gör när du stöttar lärarna i deras ledarskap?
– Rektorerna snärjs av administrativa krav, vilket gör att det uppstår en brist på pedagogiskt ledarskap. En god chef i en lärande organisation bör kunna använda 40 procent av sin tid till att vara ute i verksamheten. Det är få som har den möjligheten, men jag upplever väl att en del rektorer väljer att gömma sig bakom skrivborden. Jag har jobbat en del åt Kristianstads kommun och där har man anställt administrativa chefer som ska avlasta rektorerna så de får mer tid till sin viktigaste uppgift.
Varför är du så anlitad?
– Jag har valt att inte marknadsföra företaget, utan får mina jobb via mun-mun-metoden. Behovet av stöd för utveckling av arbetsätt och organisation är oändligt. Det är ofta bara pengarna som sätter stopp. Man kan nog säga att jag hjälper två kategorier av skolor eller kommuner: dels de som verkligen vill någonting, dels de som har hamnat i uppenbara problem.
Måste man vara en talang som ledare eller kan man träna upp sig?
– Ledarskap är något de allra flesta kan lära sig, men det kräver praktisk träning under handledning. Det finns däremot två grupper som enligt min uppfattning inte kan bli ledare: de som helt saknar omdöme och de som inte har någon empati. De kan bli chefer, men de kommer aldrig att kunna bli ledare...

Så är det dags att vandra vidare i en verklighet som känns fjärran från tv:s ”Klass 9A”. I morgon är det dags för mina egna lektioner. Själv har jag förhoppningsvis vuxit en smula som ledare. Jag kommer att ge mer beröm, ha fler personliga elevsamtal och jobba vidare med tydliga rutiner.

Jörgen Cardell, lärare i idrott, samhälle och geografi.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons