Annons

”Här är framtidens läraryrken”

Publicerad 29 januari 2013

Lärarna underskattar sin ställning, enligt en ny studie om framtidens lärande och lärare av Kairos Future. Rapportförfattarna ser fem utmaningar och fem nya läraryrken, som skulle stärka lärandet och lärarstatusen.

I takt med att samhället skiftar från ett industrisamhälle till ett globalt tankesamhälle förändras omvärldens krav på skolan. Här identifieras sex viktiga trender som påverkar lärandet och lärarnas roll: teknikutvecklingen, neurovetenskapliga framsteg, näringslivets internationalisering, omställning från kortsiktig ekonomi till långsiktig hållbarhet, en tuffare offentlig ekonomi och tankekraft som en ny konkurrensfaktor.

– Skolan befinner sig i ett omvandlingsskede och dessutom har man förlorat kunskapsmonopolet, säger Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future, och tillägger att förr var det den gamla folksskolläraren som hade all kunskap, men nu kan man tar reda på mycket bara genom att googla och dessutom har de flesta hem tillgång till bättre teknik än skolorna.

Studien pekar på fem utmaningar, som behöver lösas för att lärarna ska kunna möta omvärldens krav. En är lärarnas låga status, både enligt den egna och övriga grupper i undersökningen. Bara 5 procent i lärarna anser att de har hög status.

En annan utmaning, enligt Kairos Future, är att lärarna kan anses överskatta sin kompetens. Hela 95 procent av de tillfrågade lärarna anser att de är mycket kompetenta, medan mindre än hälften av folk i allmänhet håller med. Ett tredje problem är att lärarna saknar tillräcklig kompetens inom de områden de anser vara viktiga för framtidens lärande, som it-pedagogik, neurovetenskap, upplevelseorienterat lärande, informationshantering och socialt samspel. I studien upplever även alla parter inom skolväsendet att det är någon annan som sitter på makten, något som bromsar en förändring. Den sista utmaningen är att lärarnas arbetsbörda upplevs som för hög redan i dag, vilket gör det svårt att klara av samhällets nya krav.

– Redan i dag är lärarrollen komplex och omvärldens krav tenderar att öka snarare än att minska, säger Thomas Fürth.

Lösningen är därför en specialisering av läraryrket i fem lärarroller, vilket i sin tur skulle öka statusen, kompetensen, makten och minska arbetsbördan.

Det handlar om "ämnestränaren" som är en utmanare och coach för elevernas kunskapsinhämtning och "ämnesledaren" som blir en pedagogisk ledare och ämnesspecialist för lärarna. Andra roller som efterlyses är "metodutvecklaren" som jobbar på flera enheter med att utveckla undervisningen enligt modern metodikforskning och "mentorn" som håller koll på elevers totala kunskapsbyggande och har kontakt med vårdnadshavare och andra lärare omkring eleven. Slutligen ska ”superinspiratörer” arbeta med att inspirera kanske hela Sveriges elev- och lärarkår inom olika ämnen, likt Ted Talks eller Kahn Academy. En del av rollerna finns redan i dag, men Kairos Future efterlyser en tydligare strategi för dem i skolan.

Rapporten bygger på en förstudie, expertseminarium, workshops med lärare och en enkät med 1560 lärare samt ett stort antal lärarstudenter, rektorer, förvaltningschefer, gymnasieelever och allmänhet.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Dubbel kränkning om man kränks av en vuxen”

Nolltolerans

Gränsen för när en lärare får använda våld måste gå vid nöd- och nödvärnssituationer. Det menar Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg som är orolig för att den gränsen håller på att flyttas.

Annons
Annons

Provresultat påverkar lönen

Norge

Lärare och rektorer i Oslo får lönepåslag utifrån elevernas resultat på de nationella proven. Nu får det nya systemet kritik.

Annons

”Åt varje skola efter behov”

Resursfördelning

Kommunens skolresurser ska fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov, enligt skollagen. Men hur? Helsingborgs stad presenterade sitt framgångsrecept, i samband med Skolriksdag.

M-förslag: Privat lärarutbildning

Utbildningspolitik

Moderaterna vill göra det möjligt att starta fristående lärarutbildningar och införa obligatoriskt lämplighetstest för den som ska studera till lärare. 

Annons
Annons
ORON FÖR ANMÄLAN

Beröringsskräck i idrotten

Rädsla

Svenska idrottslärare oroar sig alltmer för att pekas ut som “tafsare” när de vidrör sina elever, och det påverkar hur de arbetar. Marie Öhman vid Örebro universitet forskar på hur.

Annons
Normkritisk undervisning

Ifrågasätt det som anses vara normalt

Normkrik

Att välja texter och bilder som speglar en mångfald, undvika generaliseringar. Och inte utgå från att alla elever är heterosexuella. Det är några sätt för Linda Odén, lärare och prisad bokbloggare, att föra in normkritiken i klassrummet.

För mycket vardagsspråk i undervisningen

Forskning

Trots att kunskaper i ämnesspråk har stor betydelse för elevers resultat, används i första hand vardagsspråk i klassrummet, visar ny studie. Det är ett problem, anser forskaren.

”Nyanlända borde klara skolan på två år”

Nyanlända

Är det rimligt att nyanlända ska klara den nioåriga grundskolan på två år? Ja, det är rimligt, menar Skolinspektionens utredare Andrés Brink Pinto.

Skolverket: Förstelärarna gör rätt saker

Rapport

Det lokala sjösättandet av karriärreformen har på det stora hela fungerat bra, enligt en ny rapport från Skolverket.
– Det bekräftar den bild vi har, säger Skolverkets Peter Östlund.

FP vill skapa ordning

Förslag

Folkpartiet vill ha studiero i klassrummet. Därför föreslås 100 miljoner kronor årligen till att hålla ordning och reda.

Unik satsning på språk i Hultsfred

Kompetensutveckling 

Samtliga lärare och skolledare från samtliga stadier - från förskola till vuxenutbildning – utbildas gemensamt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i ett samarbete mellan kommunen och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Reichenberg Ingvar Lundberg-pristagare

Pris

Professor Monica Reichenberg får årets Ingvar Lundberg-pris för sin forskning om läsning och läsförståelser. 

Skolsegregationen ökar

Granskning

Klyftorna mellan de svenska skolorna växer. Skillnaderna är störst i storstäderna – men tendensen tilltar även i mindre kommuner.
– Alla elever måste få samma chans, säger Bo Jansson, ordförande LR.

Arbetsbördan

Lärarnas arbetsbörda har ökat mest

Undersökning

Drygt åtta av tio lärare anser att de fått för mycket att göra de senaste fem åren – det är mer än något annat yrke, visar ny undersökning. Gemensamt för drabbade yrken: de domineras av kvinnor.

Krävs förebyggande arbete mot mobbning

Debatt

Samtidigt som alla är emot mobbning, ger SKL kurser och utbildar i hur kommuner ska undvika granskning och skadestånd när de inte klarat av att ta sitt ansvar när elever mobbas och far illa. Det torpederar vår lagstiftning, skriver Bo Jansson och Claes Jenninger. 

Ge eleverna en verklig bild av Kina

Debatt

Det krävs en omsvängning i både läroplan och läromedel som gör eleverna förberedda på den verkliga världen. Det skriver Ola Wong i ett debattinlägg om hur svensk skola undervisar om Kina. 

Granskning: oron för anmälan

En av tre rädd för anmälan

Lärarundersökning

Var tredje svensk lärare känner oro för att bli anmäld av en elev eller en förälder. Ännu fler har blivit hotade med anmälan, visar en ny undersökning som Skolvärlden har gjort.

Kritik mot komvux på distans

Granskning

Kommunerna lever inte upp till regeringens krav på hur kommunal vuxenutbildning ska se ut. Undervisningen anpassas sällan till elevernas behov och lärare får ingen fortbildning. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

”Jag tror inte på inkludering till varje pris”

Politik

KD:s Annika Eclund tycker att alltför stort fokus på utredningar och inkludering i skolan leder till att barnens individuella behov glöms bort. Nu vill hon se en lagändring.

Linköping rekordsatsar på lärarlöner

Lön 2015 

Linköpingslärarna ser ut att bli vinnare i årets lönerevision, med en ökning på 4,3 procent.
– Politikerna har faktiskt lyssnat på oss. Men det här är bara början, säger Karin Bäckstedt, nöjd lokal LR-ordförande.

Internet bättre än sexualundervisning

Ungdomar och sexualitet

Endast en av fem ungdomar anser att skolans sexualundervisning är ganska eller mycket bra. Internet är att föredra, visar ny studie.

”Vi får många frågor om bedömning”

Tips

Specialpedagogiska Skolmyndigheten bjöd in till webbseminarium om betyg, bedömning och elever med funktionsnedsättning. Nu finns seminariet tillgängligt på webben.

Många skolor vill ge läxhjälp

Skolstöd

Huvudmännen har ansökt om bidrag till läxhjälp för 1400 skolor. Statsbidraget räcker dock bara till knappt en tredjedel av dem. 

Ger pojkar läsande förebilder

Läsglädje

Alla pappor till eleverna i årskurs sju på Hortlaxskolan i Piteå bjöds in för att delta i ett läsprojekt. Allt för att skapa läsande förebilder.

"Upp till skolan att lösa mobilfrågan"

It i klassrummet

Gustav Fridolin (MP) vill utreda hur mycket eleverna ska använda sina mobiler i klassrummet, trots tidigare löften om att inte detaljstyra. 
– Jag tycker att det är upp till skolan och pedagoger att lösa frågan om mobiler. Eller anser politikerna att lärarna är tandlösa i relation till eleverna, frågar sig läraren Karin Nygårds.

Lägre status att läsa yrkesprogram

Gymnasieval

Många ungdomar tycker att det är en statusskillnad mellan att läsa på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det visar en elevundersökning från Gymnasium.se.

Skärpta krav på lärarstudenter skjuts upp

Lärarutbildningen

Under valrörelsen krävde S skärpta intagningskrav till lärarutbildningen. Men nu vill regeringen vänta.

Vårbudget 2015

"Framstår nu som antingen eller"

Kommentar

Det blir ingen fortsatt utbyggnad av karriärlärarreformen. De pengarna ska nu istället gå till de tidigare utlovade lönemiljarderna. "Nu framstår det som att det är antingen de tre miljarderna eller karriärreformen", säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Har du skärmsläckarskräck?

Forskning

Vi kollar mejlen samtidigt som vi pratar med en fysisk person. Den typen av ständig uppkopplingen skapar nya beteenden som gör att det kan bli svårare att få bekräftelse, visar ny avhandling.

Obehöriga lärare

Var tredje lärare obehörig

Ny statistik

Många lärare är fortfarande obehöriga. Var tredje lärare i grundskolan och på gymnasiet saknar behörighet i de ämnen de undervisar i, enligt Skolverkets nya siffror.

Så når du hemmasittarna

Specialpedagogik

Experter på ”hemmasittare” föreläste om vad skolan kan göra för att stödja elever som riskerar långvarig skolfrånvaro.  

Vårbudget 2015

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Skolpolitik

Hundratals miljoner till specialpedagoger, skollokaler och elevhälsa samt fler utbildningsplatser. Här är listan på de största skolsatsningarna – som alla ska bidra till en ”jämlik kunskapsskola”. 

"Varför undervisa i sådant som inte ska bedömas?"

Debatt

Disputerade läraren Gunnar Hyltegren har reagerat på innehållet i Skolvärldens webb-tv-inslag där Per Måhl diskuterar betyg och bedömning. Han är kritisk till en del ståndpunkter och beskriver hur han ser på betygen. Per Måhl bemöter också kritiken.

SETT 2015

Lässtrategier för gymnasiet

SETT

Hur skapar man en läsundervisning där alla elever kan vara delaktiga? Det försöker gymnasieläraren Jenny Edvardsson svara på med sin SETT-föreläsning 

Mer undervisning för förstelärare

Tänker tvärtom

Mer undervisningstid och mindre administration är modellen för förstelärare i Borgholm.

Få läser Lärarlyft trots lärarbrist

Fortbildning

Det har inte varit någon kamp om platserna till vårens kurser inom Lärarlyftet II. Trots det stora antalet obehöriga lärare. 

SETT 2015

”Många inser inte vikten av digitalisering”

IT i skolan

För rektor Agneta Hedenström är det en demokratifråga att ge alla elever digital kompetens. Genom ”Luleåmodellen” har man kommit en bra bit på väg.

Hon är SKL:s nya förhandlingsbas

SKL:s nya ledning

Heléne Fritzon (S) efterträder Ingela Gardner Sundström (M) som ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, fackens direkta motpart i avtalsrörelsen.

Dålig motivation inte orsak till Pisa-ras

Pisa-2012

Sämre kunskaper. Det är orsaken till Pisa-raset 2012. Varken elevernas motivation eller uthållighet förklarar de kraftigt sjunkande resultatet, enligt en ny rapport från Skolverket. 

Låt eleverna testa politikerrollen

Demokrativerkstad

Nu kan man anmäla högstadieklassen till ”nya” Demokrativerkstaden i riksdagen. I spelet får eleverna ta politiska beslut – men också se vilka konsekvenser beslutet kan innebära. 

Mobbning

Friends: "Satsa 650 miljoner på Trygghetslyft"

Mobbning

Efter Matematiklyftet efterlyser Friends en lika stor satsning på trygghet.
– Frågan prioriteras inte tillräckligt, säger generalsekreterare Lars Arrhenius.
 

Yngre barn allt oftare på nätet

Ny undersökning

Mängden tid på internet som ansågs vara extrem igår är norm idag och nästan samtliga barn i Sverige är online. Det visar Statens medieråds rapport "Ungar och medier".

”Välkommen satsning på sfi-lärare”

Regeringsförslag

Kompetensutveckling för verksamma sfi-lärare och insatser för att få fler sfi-lärare föreslås i vårpropositionen. 

Nygamla satsningar i vårbudgeten

Vårbudget

De skolsatsningar som regeringen inte fick igenom i höstas dyker nu upp igen. Det handlar bland annat om mer pengar till elevhälsan. 

Betyg

Skolverket utvärderar betygsskalan

Regeringsuppdrag

”Vi kommer lyssna in både lärares och elevers synpunkter vad gäller betygsskalan och kunskapskravens utformning”, säger utvärderingens projektledare Katalin Bellaagh. 

”Granska varandra kritiskt”

Forskning

Ny studie om bedömningskompetens visar att lärare måste granska varandra kritiskt. Men också att de bör samarbeta med elever ifråga om bedömning.

”Be inte eleverna skriva om Påsklovet”

Debatt

Alla barn har inte samma möjlighet till att åka på skidresa under påsklovet, menar lärarstudenten Freddy Grip (V). Därför uppmanar han i en debattartikel till att sluta ge eleverna uppgiften att skiva om lovet. 

Tester leder till lärande

Forskning

Tester prövar inte bara kunskaper. De gör också att man minns bättre och kan vara ett verktyg för inlärning, enligt Veit Kubiks avhandling. 

Operation dagsverke – för Tanzania

Engagemang

Nu är det dags att anmäla skolan till Operation Dagsverke.
– Bristen på toaletter och rent vatten på skolorna hindrar hela Tanzanias utveckling, säger Lisa Ericson på Unicef. 

Betyg

"Betygsfilmen gör mig förundrad"

Debatt

Som lärare blir man mycket förundrad över detta påstående från Skolverket. Det tycks nämligen stå i strid med det som sedan kommer i filmen och det som står i Skolverkets ”Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan” till exempel, skriver gymnasielärare Henrik Magnusson.

”Bara svammel och retorik”

Kommentar

Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitik talesperson (M), vill veta vilka två miljarder som går till lågstadiet. Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson (MP), svarar.

Anna Ekström leder Skolkommission

Utbildningspolitik

”Självklart är det fullt möjligt att höja kunskapsresultaten. Men det är bara möjligt om vi arbetar tillsammans.” Det sa Skolverkets generaldirektör Anna Ekström när Skolkommissionen presenterades. 

Läckberg i klassrummet

Lektionstips

Hon ville göra något nytt i svenskundervisningen – kontaktade deckarförfattaren Camilla Läckberg. 

Halvdant resultat av satsning på jämställdhet

Ny rapport 

Statskontorets utvärdering av regeringen Reinfeldts satsningar på jämställdhet i skolan visar att det största hindret för framgång var skolans organisation, med kommuner och enskilda huvudmän som ansvariga.

Betyg

NO-lärare: Betygen funkar inte i praktiken

Betygssystemet

I små ämnen med innehållsrika kunskapskrav är betygsskalans intention svår att leva upp till. Det menar läraren Markus Stoor.
– I praktiken är det svårt att ge eleven många tillfällen att visa vad de kan.

Många vill läsa till lärare i Luleå

Rekord

Intresset för lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är det största på flera år. 

”Inför nolltolerans mot avhopp”

Fackligt

LR-ordförande Bo Jansson föreslår en rad åtgärder för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram.

Vi behöver mediemedvetna barn

Debatt

Ett kritiskt förhållningssätt till det vi möter i medierade sammanhang blir allt viktigare när demokratin utmanas av extremism och intolerans, skriver Statens medieråds direktör Ewa Thorslund.

Fler har möjlighet att bli förstelärare

Karriär

Skolverket har beviljat bidrag för 16 000 karriärtjänster till nästa läsår.

Kommunicera mera - hem och skola

Krönika

Om vi på köpet kan få en enda vanlig unge att inte må skit och välja livet framför tankar om självmord har vi vunnit allt, skriver Lisa Carpevi.

Omognad kan ge adhd-diagnos

Särskilda behov 

Barn födda under årets tre sista månader har 30 procents större sannolikhet att diagnostiseras med adhd.

Samarbete förbättrade vägledningen

Östra Göinge

I Skåne samarbetar fyra kommuner i ett projekt med målet att förbättra vägledningen i grundskolan.

Kommuner kan få rätt att stoppa friskolor

Nytt beslut

Kommunal vetorätt samt gemensam kö för kommunala och fristående skolor kan bli verklighet efter ett beslut från regeringen. Väcker stark kritik från allianspartierna. 

Lärmiljöer

Forskning för och med lärare

Matematikdidaktik

Matematiklärare i Linköping och Norrköping deltar i ett forskningsprojekt där de själva initierar frågeställningarna.