Annons

”Här är framtidens läraryrken”

Publicerad 29 januari 2013

Lärarna underskattar sin ställning, enligt en ny studie om framtidens lärande och lärare av Kairos Future. Rapportförfattarna ser fem utmaningar och fem nya läraryrken, som skulle stärka lärandet och lärarstatusen.

I takt med att samhället skiftar från ett industrisamhälle till ett globalt tankesamhälle förändras omvärldens krav på skolan. Här identifieras sex viktiga trender som påverkar lärandet och lärarnas roll: teknikutvecklingen, neurovetenskapliga framsteg, näringslivets internationalisering, omställning från kortsiktig ekonomi till långsiktig hållbarhet, en tuffare offentlig ekonomi och tankekraft som en ny konkurrensfaktor.

– Skolan befinner sig i ett omvandlingsskede och dessutom har man förlorat kunskapsmonopolet, säger Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future, och tillägger att förr var det den gamla folksskolläraren som hade all kunskap, men nu kan man tar reda på mycket bara genom att googla och dessutom har de flesta hem tillgång till bättre teknik än skolorna.

Studien pekar på fem utmaningar, som behöver lösas för att lärarna ska kunna möta omvärldens krav. En är lärarnas låga status, både enligt den egna och övriga grupper i undersökningen. Bara 5 procent i lärarna anser att de har hög status.

En annan utmaning, enligt Kairos Future, är att lärarna kan anses överskatta sin kompetens. Hela 95 procent av de tillfrågade lärarna anser att de är mycket kompetenta, medan mindre än hälften av folk i allmänhet håller med. Ett tredje problem är att lärarna saknar tillräcklig kompetens inom de områden de anser vara viktiga för framtidens lärande, som it-pedagogik, neurovetenskap, upplevelseorienterat lärande, informationshantering och socialt samspel. I studien upplever även alla parter inom skolväsendet att det är någon annan som sitter på makten, något som bromsar en förändring. Den sista utmaningen är att lärarnas arbetsbörda upplevs som för hög redan i dag, vilket gör det svårt att klara av samhällets nya krav.

– Redan i dag är lärarrollen komplex och omvärldens krav tenderar att öka snarare än att minska, säger Thomas Fürth.

Lösningen är därför en specialisering av läraryrket i fem lärarroller, vilket i sin tur skulle öka statusen, kompetensen, makten och minska arbetsbördan.

Det handlar om "ämnestränaren" som är en utmanare och coach för elevernas kunskapsinhämtning och "ämnesledaren" som blir en pedagogisk ledare och ämnesspecialist för lärarna. Andra roller som efterlyses är "metodutvecklaren" som jobbar på flera enheter med att utveckla undervisningen enligt modern metodikforskning och "mentorn" som håller koll på elevers totala kunskapsbyggande och har kontakt med vårdnadshavare och andra lärare omkring eleven. Slutligen ska ”superinspiratörer” arbeta med att inspirera kanske hela Sveriges elev- och lärarkår inom olika ämnen, likt Ted Talks eller Kahn Academy. En del av rollerna finns redan i dag, men Kairos Future efterlyser en tydligare strategi för dem i skolan.

Rapporten bygger på en förstudie, expertseminarium, workshops med lärare och en enkät med 1560 lärare samt ett stort antal lärarstudenter, rektorer, förvaltningschefer, gymnasieelever och allmänhet.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Läsbarhet låg prio vid läromedelsval

Forskning

Faktorer som pris och läsbarhet är underordnat textinnehållet när lärare väljer läromedel, enligt en studie vid Göteborgs universitet. 

Annons
Annons

Ny metod inkodar kunskap i långtidsminnet

Klassrumsmetod

Spaced Learning kallas en undervisningsmetod som genom repetition och vila stimulerar nervcellerna i hjärnan att skapa varaktiga minnen.
– Hjärnan behöver förstå att ”det här är viktig information som du borde spara”, säger grundaren Paul Kelley till Skolvärlden.

Annons

Fiktivt matteprov engagerade eleverna

Lektionstips

Matematikläraren Cristian Abrahamsson ville att elevernas matematikprov skulle ge något mer än att bara summera elevernas kunskaper. Därför fick eleverna rätta och kommentera ”Kims prov”.

Distansundervisning

Skolinspektionen sågar distansutbildning i glesbygd

Lärarkrisen

Ytterhogdals centralskola i Härjedalen får inte fortsätta med distansundervisning som lösning på lokal lärarbrist, enligt ett nytt beslut från Skolinspektionen.

Annons
Annons
Annons

Intressekonflikt för vägledare

Gymnasiemässan

På veckans gymnasiemässa på Stockholmsmässan finns studie- och yrkesvägledare på plats. Men att representera sin egen skola på en gymnasiemässa kan innebära en utmaning för den enskilde vägledaren. 

Läromedel

Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel

Granskning

Utbudet av läromedel har ökat lavinartat de senaste åren. De som ansvarar för att välja och kvalitetsgranska alla läromedel är lärarna. Men en ny undersökning som Skolvärlden har gjort visar att deras tid inte räcker till för att hinna göra det. Och skolmyndigheterna gör bara sporadiska granskningar av läromedel – den senaste kom 2006.

Lärare måste svära trohetsed

Lärarrollen

Det blir allt vanligare runt om i världen att lärare ska svära en trohetsed till sin skola och sitt yrke. Förebilden är den traditionella läkareden, Hippokrates ed. Det senaste förslaget om särskilda eder för lärare kommer från det brittiska partiet Labour. 

Skypeundervisning nyckel till omvärlden

Undervisningsmetod

Förra året införde Sari Jylhä, engelsklärare på Bergskolan i Luleå, Skype i engelskundervisningen. Nu har klassen regelbunden kontakt med elever i andra länder. 

Nätverk tar upp kampen mot rasism

Lärarstöd

Lärare behöver stöd av varandra för att bemöta rasistiska och främlingsfientliga argument. Det anser gymnasieläraren Olle Linton som startat Facebookgruppen Lärare mot rasism, som på drygt ett halvår fått drygt 1100 medlemmar.

Inkludering svårt men viktigt

Särskilda undervisningsgrupper 

Ibland är det nödvändigt med exkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. För många elever innebär det en positiv förändring att gå i särskild undervisningsgrupp, visar Skolinspektionens granskning. Men sådana lösningar ska inte vara permanenta och skolan måste hela tiden arbeta för att stärka sin förmåga till inkludering.

Kritik mot vaga kunskapskrav

Ny avhandling

Vaga nationella kunskapskrav orsakar vanmakt i skolan. Det menar Gunnar Hyltegren som i sin avhandling tittat på hur kunskapskraven tolkas av lärare. 
– När kunskapskraven inte är precisa utan så påtagligt vaga kan användbarheten starkt ifrågasättas, menar han.

”Vägledarna måste våga visa sin kunskap”

SYV

Leif Andergren utbildar studie- och yrkesvägledare vid Malmö högskola. När bristen på vägledningsteorier på svenska blev påtaglig tog han saken i egna händer och skrev en bok. 

Skolsajt om mänskliga rättigheter

Pedagogiskt verktyg

Nu finns en ny skolsajt med mängder av uppgifter och frågor kring mänskliga rättigheter. Syftet med sajten är att ge skolan pedagogiska verktyg kring globala frågor.

Pressen på glädjebetyg blev droppen

Ny bok

Efter tio år som gymnasielärare fick Lotta Sjöberg nog, och slutade. I boken ”Uppdrag lärare: mission impossible” berättar hon om hot, påtryckningar och skolledare som inte stöttar.
– Lärare är både rättslösa och skyddslösa, säger hon till Skolvärlden.

Så skapas god utbildning för nyanlända

Skolinspektionens dag

Om läraren har en nyanländ elev i klassen så är det lärarens och kollegornas ansvar att tillsammans bli bra på att undervisa den eleven. Det säger Skolinspektionens utredare Andrés Brink. Samtidigt måste alla lärare få förutsättningar och kompetens för att möta den utmaning det innebär.

Yrkeslärares erfarenheter påverkar undervisningen

Avhandling

Yrkeslärare utbildar och fostrar elever olika beroende på sin egen skol- och yrkeserfarenhet, enligt en doktorsavhandling från Karlstads universitet.

Skolkbekämpning

Närvaroteam gav mindre skolk

Skolk

I Östersund har man lyckats vända elevfrånvaro till närvaro genom samarbete och samordning mellan flera aktörer som finns runt eleven.

Skolinspektionen

9 av 10 kommuner duger inte

Skolinspektionen

De kommunala huvudmännen har svagt underlag för sin skolstyrning och samspelet mellan huvudman, rektor och lärare fungerar dåligt. Det är två av slutsatserna när Skolinspektionen sammanfattar de gångna fem årens granskningar.

M vill samarbeta om skolan

Utbildningspolitiskt utspel

Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé hoppas kunna komma överens med regeringen i åtminstone ett par skolfrågor. Det säger han till Svenska Dagbladet.
– Svensk skola behöver mer av samförstånd och samarbete kring goda förslag. Det är mycket bra att Tomas Tobé sträcker ut en hand till regeringen i skolfrågan, kommenterar LR-ordföranden Bo Jansson.

”Det känns fantastiskt”

Avgående ordförande

Idag lämnar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén över ordförandeklubban till sin efterträdare. Mest nöjd är hon över att ha varit med och förbättrat lärarnas löneläge. 

Var tredje lärare vill byta jobb

Undersökning

En tredjedel av dagens lärare tänker byta yrke före pensionen. De flesta av dem finns bland de yngre. Det visar en ny undersökning från Novus och Lärarförbundet.

Sex och samlevnad

Sex behöver inte vara svårt

Sex och samlevnad

Alla lärare ska jobba med sex- och samlevnadsundervisning. Grrl tech i Växjö tagit fram filmer, övningar och diskussionsunderlag kring sexualitet och identitet.

Skrivundervisning befäster klyftor mellan elever

Avhandling 

Elever i gymnasieskolans yrkesförberedande program ges sämre förutsättningar att utveckla sitt skrivande, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Kritik mot ”En läsande klass”

Läsförståelse

 

Nu kommer kritik från forskarhåll mot författaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass”. 
– Det finns en brist på vetenskaplighet som är anmärkningsvärd och som gör att man starkt kan ifrågasätta det här materialet, säger Jan Nilsson, lektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, till Sveriges Radio.

 

Effektiv matematikundervisning

Forskning

Förståelsen måste komma först, färdighetsträningen sen. Det säger matematikdidaktikern Yvonne Liljekvist som undersökt vilka typer av matematikuppgifter som leder till förståelse hos eleverna.

Föräldrar ett stöd när det är stökigt i klassrummet?

Läsarfrågan

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga om hur lärare kan göra när det är pratigt i klassrummet. Kollegorna är oeniga om ifall man ska söka stöd hos föräldrarna.

Utvisningsärende

Utvisningsbesked blev känslosam undervisning

Utvisningsbesked

När 16-åriga Marjam Salihi fick beskedet att hon ska utvisas till Afghanistan efter 7 år i svensk skola förvandlades SO-undervisningen på Älvåkraskolan i Älvsbyn till en praktisk övning i demokrati, internationell rätt och inte minst samarbete.

Läromedel ger ny kunskap om Afrika

Läromedel

Nu finns ett nytt skolmaterial om Afrika, med reportage, texter, kartor, grafik och instuderingsfrågor.
"Det här läromedlet syftar till att bredda bilden av Afrika. Det är en kontinent som består av 55 länder", säger Steven Dahl, gymnasielärare i samhällskunskap, som varit med och skrivit lärarhandledningen i boken.

Nobelmuséet fortbildar lärare i NO

Kopplar till läroplanen

Om en månad delas Nobelpriset ut. Och för att få fler lärare att arbeta med ämnen kring priserna erbjuder Nobelmuseet fortbildningar som vänder sig till lärare i årskurs sju till nio. I år är temat entreprenörskap. 

Nya verktyg för NO-lektioner

Forskning

Meningsfull undervisning för eleverna – och om inte – i så fall varför? På Stockholm Universitet utvecklas didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i den dagliga verksamheten.

Har vi tid att vänta längre?

Krönika

Hur många mandatperioder ska gå innan politiker, oavsett parti, inser att kommunerna inte klarar av att genomföra de förbättringar i skolan som kommer från staten? Undrar rektor Johan Kant i en krönika.

Sju alliansförslag för skolan

Alliansförslag

Nu har alliansen presenterat sin utbildningspolitik i sju punkter. Bland annat vill man stoppa regeringens förslag om obligatoriskt gymnasium, och införa tioåring grundskola och betyg från årskurs fyra. Alltsammans förslag som går emot regeringens. Lärarnas Riksförbund tycker att några av förslagen är bra, men önskar en mer sammanhållen skolpolitik.

Få lärare viktigare än behöriga lärare

Behörighet

Kulturen ute på skolorna bidrar till att elever undervisas av obehöriga lärare. Det menar Erik Bergeå, undervisningsråd på Skolinspektionen.
– Man vill att eleverna, framförallt de yngre, ska undervisas av så få lärare som möjligt. Och så sker det på bekostnad av att lärarna är obehöriga. Den kulturen måste vi bort ifrån. 

"Gör om och gör rätt Fridolin"

Debatt

Gustav Fridolins löfte om 10 000 kronor mer till lärarna är i slutändan inte ens är 800 kronor mer i månaden, skriver lärarstudenten Isak Skogstad: "Det är bara om kommunerna med SKL väljer att prioritera lärarlönerna i kommande budgetar. Lärarkåren är redan väl medveten om hur de (inte) har prioriterats av kommunerna. Nej. Gör om, gör rätt."

Hård kritik mot lärarmiljarder

Arbetsmarknad

Regeringens tre miljarder till höjda lärarlöner utsätts nu för kritik från både arbetsgivare och fackförbund i andra delar av arbetsmarknaden. Skarpast är tonen från Stefan Löfvens gamla kollegor i LO.
”För mig är det oförsvarbart. Man leker med dynamit.” säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Lärarutbildning vill föra ihop teori och praktik

Utbildning

Lärarutbildningen vid Stockholms universitet vill hitta ett nytt arbetssätt för att föra ihop teori och praktik.
– Vi vill få våra studenter att bli mer reflekterande över sin lärarroll, säger Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms Universitet, som nyligen har besökt lärarutbildningar vid två universitet i Australien, där modellen finns.

Sommarskola inte för dem med störst behov

Betyg och behörighet

Fyra av tio elever som deltagit i sommarskola i år blev behöriga till gymnasiet. Vilka betygsavgörande knutar det är som lösts genom ett par veckors extra skola på sommaren är dock oklart.

Fysiska angrepp i 31 procent av fallen

Anmälningar mot lärare

Verbala kränkningar och fysiska angrepp är vanligast när skolpersonal anmäls för kränkningar till Skolinspektionen. I 27 procent av samtliga anmälningar som kom in första halvåret 2014 uppger anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som kränkt.

Religionsundervisning

Låt det känsliga bli en nerv

Klassrummet

Utmaningarna som religionslärarna Annelie Pettersson och Malin Steger i Borlänge ställs inför är många: läs- och skrivsvaga elever, grupperingar, en bostadssegregation som ger näring åt fördomar, och världskonflikter som förs in i klassrummet.
– Det går inte att lösa problemen genom att lägga locket på. Vi försöker göra tvärtom och ta diskussionerna, säger Annelie.

Satsa på kunskapslyft i mänskliga rättigheter

Debatt

I utredningen ”Främlingsfienden inom oss” föreslogs ett kunskapslyft i mänskliga rättigheter för lärare. Vi uppmanar nu våra nya utbildningsministrar att snarast ta initiativ till en fortbildning av lärare för att underlätta deras viktiga arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Det skriver Bengt Westerberg, utredare och fd partiledare för (FP) och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Hälften av friskoleansökningarna avslås

Friskolor

Intresset för att starta en ny friskola eller utöka befintlig friskoleverksamhet fortsätter att sjunka. I år fick Skolinspektionen in 380 ansökningar mot fjolårets 414. 

Skolforum 2014

Phow! - som i kreativ grammatik

Skolforum

Allt fler går ut skolan med för låga grammatikkunskaper, menar Annelie Johansson och Camilla Grönvall från Karlstads universitet. På Skolforum berättade de hur man kan göra grammatik roligt och meningsfullt. 

Råden som ska göra läxan mer jämlik

Läxråd

Den ska förberedas, förklaras och följas upp av läraren. Eleven ska kunna göra den utan hjälp. Där har ni några av slutsatserna i Skolverkets nya stödmaterial om läxor. 

Föräldrars delaktighet påverkar betyg

Forskning

Vinsten av att ha en engagerad lågutbildad förälder är lika stor som att ha en engagerad högutbildad förälder. Det visar en avhandling som bygger på intervjuer med 4 000 föräldrar.

"Vi saknar ett utvärderingssystem"

Betyg

De nya betygen skulle stävja betygsinflationen, men elevernas meritvärden fortsätter att stiga. Antingen har resultatutvecklingen vänt eller används inte betygen som det är tänkt, säger forskaren Jonas Vlachos till Svenska Dagbladet.

Dålig uppföljning av introduktionsperioden

Ny rapport

Trots att nyexaminerade lärare har laglig rätt till en ettårig introduktionsperiod med mentor, följer inte 40 procent av skolans huvudmän upp hur detta fungerar. Det enligt en ny rapport från Skolinspektionen.

Budgettider och jag slår vad!

Krönika

Nu har den nya regeringen presenterat sin första budget. Intressant läsning. En hel del bra saker. Jag saknar dock kraftfulla förslag för att på allvar få den svenska skolan på fötter. Det skriver Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Hit ska pengarna gå

Budgetpropositionen

Skolvärlden har gjort en djupdykning i de skolsatsningar som presenteras i regeringens budgetproposition. Vi hittade bland annat en skrivning om en översyn av betygsskalan och flera skrivningar om att "huvudmännen ska stimuleras att".

Samarbetsläxa vidgar perspektiven

Skolforskning

Dra nytta av föräldrarnas olika livserfarenheter när du ger läxor. Det tränar elevernas förmåga att se saker ur olika perspektiv och utvecklar deras fantasi. Det menar didaktikforskaren Max Strandberg som utvecklat det han kallar samarbetsläxan.

”Mycket kraftig satsning på att förbättra skolan”

Budgetpropositionen

Tidiga insatser, resurser för att göra läraryrket till ett attraktivt yrke, fler platser och ökad kvalitet på lärarutbildningen och resurser fördelade efter elevernas behov. Magdalena Andersson lyfte skolan som en av de viktigaste prioriteringarna i budgetpropositionen.

Obehöriga lärare

Lärarna: Därför är vi inte behöriga

Behörighet

Om åtta  månader träder lärarlegreformen in med full kraft. Trots det står många kommuner fortfarande handfallna inför det faktum att de saknar behöriga lärare. Eskilstuna är en av dem. Här jobbar Lena, Mikael och Johanna. Tre av alla lärare som trots många år på lärarhögskolan och ännu fler vid katedern ändå undervisar utan behörighet i alla undervisningsämnen. Här berättar de varför de är obehöriga.

Lärarna: Därför är vi inte behöriga

Behörighet

Om åtta  månader träder lärarlegreformen in med full kraft. Trots det står många kommuner fortfarande handfallna inför det faktum att de saknar behöriga lärare. Eskilstuna är en av dem. Här jobbar Lena, Mikael och Johanna. Tre av alla lärare som trots många år på lärarhögskolan och ännu fler vid katedern ändå undervisar utan behörighet i alla undervisningsämnen. Här berättar de varför de är obehöriga.