Annons
Tre elever visar upp sina id-kort. Foto: Petra Berggren
Göran Markgren är lärare och huvudskyddsombud. Foto: Petra Berggren
Nils Nyborg är rektor på Västermals skola i Sundsvall. Foto: Petra Berggren
Bild 1/3

Här bär alla elever id-kort

Publicerad 4 december 2015

Synliga id-kort för elever, ökat polissamarbete och fler låsta dörrar. 
Västermalms skola i Sundsvall är en gymnasieskola som på flera sätt stärker sin säkerhet – oberoende av skolattacken i Trollhättan.

Fakta

Råd för krishantering

Skolverket har ett antal råd för krishantering, här sammanfattat i punktform:

  • Ha en krisplan för olika händelser och hur personalen ska agera och en krisledningsgrupp för att organisera arbetet.
  • I en kris är det extra viktigt med en tydlig och synlig ledare med rektor som huvudansvarig.
  • Första uppgiften är att ta reda på vad som verkligen har hänt och vilka som är drabbade för att därefter fatta beslut.
  • Ge snabb och korrekt information för att motverka ryktesspridning. 
  • En eller flera personer bör utses för att hantera mediakontakter.
  • Ta hjälp utanför skolan med krisarbetet om det finns behov.

Fakta

Västermalms skola

Skolan är en av två delar som utgör den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall. Skolan har 1 250 elever, runt 250 i personalen och 11 olika program: främst yrkesprogram men även högskoleförberedande program inom teknik och naturvetenskap.

Relaterat

– Det är klart att Trollhättan skapar en annan medvetenhet om säkerhetsfrågor, men i vårt fall handlar det om ett säkerhetsarbete som inleddes redan för ett år sedan, säger rektor Nils Nyborg.

För många på Västermalms skola, som har omkring 1 250 elever, är skolmord som det i Trollhättan en smärtsam påminnelse om det som inträffade på Västermalm för 14 år sedan. 

En elev blev då knivskuren till döds under en lektion, en annan elev svårt skadad. På Kronans skola i Trollhättan mördades två personer och två skadades. Gärningsmannen sköts till döds av polisen.

Rektor Nils Nyborg har en bakgrund som officer och en del erfarenheter från åren inom Försvarsmakten. I rollen som en av två säkerhets­ansvariga vid Västermalm, har han försökt överföra dessa erfarenheter till skolan.

– Jag vill att vi ska tänka brett när det handlar om säkerhetsfrågor. Det finns en bred skala inom hot och våld: från mer lindrig kriminalitet till extremt våld som det i Trollhättan. Med olika åtgärder kan vi minska riskerna för våld, men ändå inte helt gardera oss. I slutändan är den viktigaste åtgärden att vi vårdar vår egen skola. Att vi har ett bra klimat och visar respekt mot varandra, säger han.

En blick över skolområdet ger snabbt kunskap om att Västermalms skola inte är en idealisk skola ur säkerhetssynpunkt. I skuggan av Mittuniversitetets campus finns åtta byggnader för undervisning utspridda.

– Vi har exempelvis ingen uttalad huvudentré och det är ett bekymmer. Det är svårt att ha full koll på alla som rör sig mellan och i byggnaderna, säger Göran Markgren, som undervisar i naturkunskap på Västermalm och även är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i kommunen.

Vi stannar till innanför entrén till en av de större byggnaderna och pratar med några första­årselever på el- och energiprogrammet.

– Det har kommit en del information om förändringar och framför allt att vi ska börja använda id-korten synligt och att det ska vara ett krav för att få lunch. Helt okej, tycker jag. Sedan blir det konstigt om skolan skulle spärras av totalt för folk utifrån. Om det blir så skulle det nog kännas negativt, säger eleven Tim Nylander.

– Det är ju bra för oss också om säkerheten blir bättre. Det har stulits mopeder från en parkering och nu talas det om att få upp övervakningskameror där för att stoppa såna saker, tillägger klasskamraten Gustav Nordenvärn.

Göran Markgren nickar instämmande:

– Det är lätt att koppla ihop otrygghet med dåd som det i Trollhättan. Men otrygghet är så mycket annat. På Västermalm har vi haft fräcka stölder av datorer under skoltid. Om vi får bort den typen av händelser vinner vi mycket i trygghetskänsla.

Det är ganska få elever som har sin id-bricka synlig när vi besöker skolan. Västermalm har valt en mjuk linje när man gradvis inför en tuffare säkerhetspolicy.

– Vi vill skapa en miljö som både är trygg och välkomnande. Då krävs en viss smidighet när nya regler införs. Vi vill att reglerna ska uppfattas som positiva. Har man sin id-bricka så vet personalen i matsalen vem man är och kan servera lunch. Är man besökare och får en gästbricka så kan vi hjälpa den personen på ett bra sätt, säger Nils Nyborg.

En översyn görs på skolan för att minska antalet olåsta dörrar in i byggnaderna. Helst vill skolledningen komma ner till en olåst ingång dit alla besökare ska slussas och tas emot i en reception. Att även använda elevernas id-kort som passer­kort är en möjlighet.

– Det är en intressant lösning som dock kräver en hel del arbete och avvägningar kring exakt till vilka lokaler som olika elever bör ha tillträde, säger Nils Nyborg.

Västermalms skola har även fördjupat samarbetet med polisen. På det området upplever Göran Markgren en helt annan attityd.

– Tidigare när vi polisanmälde så kunde man få känslan ibland att ingenting hände. Nu kommer Polisen hit direkt och det bidrar till att skapa en trygghetskänsla.

I sak är han nöjd med de förändringar som införs vid skolan. Men Göran Markgren tycker att skolledningen kunde ha förankrat processen bättre.

– Framför allt bör arbetet ske i samverkan med skyddsombuden. Det är viktigt att ta vara på deras erfarenhet och kompetens.
Nils Nyborg:

– Jag kan till viss del förstå att det upplevs som lite ryckigt när vissa bitar i de nya säkerhetsinstruktionerna faller plats nu, och andra delar framåt vintern när allt arbete ska vara färdigt.

– Men vi hade ändå en dialog med personalen när arbetet startade förra hösten och kommer att utbilda arbetslagen i de nya säker­hetsinstruktionerna senare under läsåret.

Västermalmspersonalen har fått instruktioner om skyldigheter och möjligheter om man ställs inför en hotfull situation. Skolans elevhälsoteam har också en högre beredskap om extrema händelser skulle inträffa.

I uppdraget som huvudskyddsombud ser Göran Markgren en stor spännvidd inom säkerhetsarbetet mellan Sundsvalls skolor.

– Min erfarenhet säger att det inte räcker med att stödja sig på generella, centrala rutiner. Varje skola behöver upprätta lokalt anpassade handlingsplaner kring hot och våld och det är långtifrån alla som gör det.

– Arbetsmiljölagen är egentligen tydlig på den här punkten, men tyvärr finns en praxis som gör det svårt att fackligt kräva att varje skola ska ha egna handlingsplaner.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons