Annons
Foto: David Polberger

Här går hälsan över ämnesgränserna

Publicerad 8 juni 2015

På Löddesnässkolan är hälsotanken en bärande princip som sträcker sig långt utanför lektionerna i idrott och hälsa.
– Vi har en viktig uppgift att förmedla kunskaper till eleverna om den egna kroppen och hur de kan påverka sin hälsa, säger skolans lärare i idrott och hälsa Åse Freiburghaus. 

Fakta

Löddesnässkolan

  • Ligger i Bjärred i Lomma kommun.
  • F–6-skola med omkring 275 elever.
  • Certifierad hälsoskola 2008.
  • Arbetar hälsofrämjande i vid betydelse – med elevinflytande och delaktighet. Verksamheten grundar sig på fyra ben: kunskap, kultur, miljö och hälsa. De fyra områdena har varsitt råd – kunskapsrådet, kulturrådet, miljörådet och hälsorådet – där eleverna driver skolans utvecklingsfrågor.

Relaterat

"Jag lyssnade på en föreläsare som sa att vi aldrig haft det så bra som nu i Sverige, samtidigt som vi aldrig mått så dåligt. Att ha en grundläggande tanke om barns hälsa och välmående är oerhört viktigt, annars kan de inte lära sig och utvecklas. Det handlar om att må bra fysiskt men lika mycket om att må bra psykiskt.” 

Så svarar Löddesnässkolans rektor Åsa Nordh på frågan om varför skolan ska arbeta med hälsa.

Den lilla F–6-skolan i Bjärred strax utanför Lund har sedan början av 2000-talet bedrivit ett hälsofrämjande arbete. Man förstår snart att begreppet rymmer betydligt mer än det man först tänker på när man hör ordet hälsa. Skolan arbetar medvetet med elevdemokrati och eleverna är engagerade i skolans utvecklingsarbete. Men man har också stort fokus på hälsa i betydelsen: Vad får mig att må bra – fysiskt, psykiskt och socialt? 

Initiativtagare och eldsjäl är skolans lärare i idrott och hälsa, Åse Freiburghaus. Hon säger att skolan har en viktig uppgift att förmedla kunskaper till eleverna om den egna kroppen och hur de själva kan påverka sin hälsa. 

– Förhoppningsvis ger det dem bättre möjligheter att göra hälsoval grundade på kunskap. Vi matas med trender och budskap och jag hoppas att vårt arbete ska sätta spår hos eleverna. Så att de vågar säga nej eller i alla fall kan göra ett val och vet hur kroppen påverkas av det val de gör, säger hon. 

I årskurs sex jobbar eleverna med ”Tema hälsa”. 

– Hälsa går att koppla till många ämnen. Det är en styrka i vårt sätt att jobba, att barnen får ett helhetsperspektiv. Tema hälsa utgår från kunskapsmålen för idrott och hälsa och biologi. Hem- och konsumentkunskap, svenska och bild kommer också in. Innehållet varierar lite mellan åren, beroende på vem som är klassföreståndare för sexorna, säger Åse Freiburghaus. 

Inom ramen för Tema hälsa låter hon eleverna sätta upp ett hälsomål. Under åtta veckor för de dagbok över hur det går. Vilket mål eleverna vill ha bestämmer de i samråd med sina föräldrar. 

– Jag värderar inte vad de väljer, om det är viktigt för att de ska må bra, så är det bra. Jag brukar informera om hälsomålen på ett föräldramöte och då kan man se hur en del föräldrar sitter och småler. De vet direkt vad deras barn borde jobba med.

Elevernas mål kan handla om att ta med en frukt varje dag för att orka hela dagen och hitta rutiner för det. Det kan vara att äta en ordentlig frukost. Eleverna får skatta hur viktigt målet är och vad de ska göra för att klara det. Ytterligare någon har som mål att lägga ut mobilen i köket före läggdags. 

– Ibland är det tyngre saker eleverna väljer, som att på läkares rekommendation äta mer för att gå upp i vikt. Då sätter vi upp mål för det. De skriver kort varje vecka om hur det går, de är ofta väldigt ärliga. Jag läser och ger feedback till varje elev, varje vecka. 

– Sen har vi ju barn som tränar för mycket och där kan man mana till balans, sticker Annika Moberg in som i år är klasslärare i sexan. 

– Precis, en del har som mål att de ska hitta tid för att göra ingenting och lära sig slappna av. När de själva formulerar sina mål blir det en helt annan medvetenhet än om vi vuxna kommer med pekpinnar, svarar Åse Freiburghaus. 

De granskningar Skolinspektionen har gjort av ämnet idrott och hälsa visar att hälsoaspekten ges litet utrymme på lektionerna i idrott och hälsa. Vad tror du det beror på?

– Nu får jag gissa, men kanske beror det på att lärare i idrott och hälsa är lite osäkra på vad man ska ta upp och hur? När vi arbetar med ”Tema hälsa” kan jag ju luta mig mot min sjukgymnastutbildning. Det vore kanske bra om mer tonvikt lades på hälsodelen i lärarutbildningen, säger Åse Freiburghaus och lägger till:

– För årskurs F–6 finns det inte något läromedel som ger stöd. Och i läromedlen för senare årskurser görs ofta hälsa till ett rent teoriämne. Har man bara en lektion i idrott och hälsa i veckan drar man sig nog för att ha rena teorilektioner. 

Åse freiburghaus säger att även hennes lektioner i idrott och hälsa till stor del är praktiska. Men hon låter ibland eleverna läsa teori inför lektionerna. Under lektionerna diskuterar de sedan vad som händer i kroppen och hur de olika övningarna påverkar muskler, blodomlopp, hälsa och annat. 

– Men det huvudsakliga skälet till att vi får in så mycket hälsa är att vi jobbar ämnesövergripande. Det gör att eleverna får en fördjupad förståelse för hälsa och att hälsa inte bara är fysisk aktivitet.

Både Åse Freiburghaus och Annika Moberg återkommer till detta.  

– Jag tror att man måste våga jobba mer ämnesövergripande, vi ser ju hur mycket vi vinner på det. Eleverna får en större helhetsbild av hälsa och det blir roligare, säger Annika Moberg.  

I hennes roll som klasslärare kommer hälsa mest naturligt in i biologin och när de jobbar med människokroppen.

– Jag trycker extra på att må bra i själen, jag tror att det är viktigt. Vi har också jobbat med droger och hur det påverkar hälsan och hade jättebra diskussioner om det. 

Som klasslärare är den sociala hälsan ständigt i fokus. 

– Det är så mycket krav på barnen i dag och de vet inte riktigt hur de ska vara. Vi pratar mycket om vad som är viktigt i livet och hur vi ska vara mot varandra, det är också hälsa. 

Åse Freiburghaus tillägger:
– Det där är viktigt i ämnet idrott och hälsa där man kan känna sig väldigt utsatt. Man måste bygga upp en trygghet i gruppen som gör att eleverna vågar pröva och vågar misslyckas. Jag försöker uppmuntra när de pushar varandra, så att det inte bara är jag som ger positiv feedback. Det är så himla viktigt. 

Vad kan jag som idrottslärare på en skola utan ämnesövergripande samarbete göra? Kan man göra det du gör på egen hand? 

– Från början var jag ganska ensam, det har vuxit efterhand. Är man helt själv får man utgå ifrån kursplanen och de elever man har och börja i det lilla. Men det är viktigt att man inte gör ämnet idrott och hälsa till en förlängning av idrottsrörelsen. Man måste våga lyfta det som kursplanerna säger att vi ska arbeta med och vara den som utvecklar elevernas kunskaper inom kursplanens alla delar. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons
Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Annons

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

"Lärare kan för lite om dyslexi"

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons