Annons
Lena Bryk, Vera Padrón, Lilli-Anne Berglund och Petra Greiz.

Hjälpare eller stjälpare

Publicerad 19 maj 2014

Fakta

Mer om lärarna

Petra Greiz
Lärare i SO.
År i yrket: 14 år, varav 9 på Söderskolan.
Koppar kaffe per dag: Fyra.
Vill ha kaffet: Svart.
Betyg på skolteet: D.

Vera Padrón
Lärare i matematik, kemi, fysik, biologi och teknik.
År i yrket: 12 år, alla på Söderskolan.
Koppar kaffe per dag: En till frukost, ibland en till på jobbet.
Vill ha kaffet: Med mjölk till frukost, svart på jobbet.
Betyg på skolkaffet: E.

Lilli-Anne Berglund
Lärare i svenska som andraspråk.
År i yrket: 16 år, varav 7 på Söderskolan.
Koppar kaffe per dag: Tre till fyra blir det nog.
Vill ha kaffet: Svart.
Betyg på skolkaffet: D.

Lena Bryk
Lärare i SO.
År i yrket: 14 år, varav 4 på Söderskolan.
Koppar kaffe per dag: En till två per vecka.
Vill ha kaffet: Med mjölk.
Betyg på skolkaffet: F.

”Mys-vab”, semesterresor som kräver långledigt och ett livspussel som gör det svårt att hinna stötta barnens läxläsning. Skolvärlden träffade fyra högstadielärare i Sandviken för ett samtal om hur föräldrars agerande och attityder påverkar elevernas inställning till skolan. 

Lärarens kompetens och kvalitén på undervisningen är viktigast för elevernas lärande. Här är forskningen enig. Men skolans värld går inte att skilja från den utanför. I den politiska debatten, på ledarsidor och i krönikor som fått snurr i sociala medier uppmärksammas även föräldrars och samhällets roll för elevernas resultat. De signaler som samhälle och vuxenvärld sänder ut måste peka mot att utbildning och skola är viktigt. Det är en syn som delas av högstadielärarna på Söderskolan i Sandviken, fyra lärare som har många exempel på både hjälpande och stjälpande föräldrar. 

Lena: När föräldrarna har förtroende för skolan visar det sig i att eleverna sköter sig och gör sitt bästa. Ibland träffar jag föräldrar som säger: ”Vi är så tacksamma, tänk vad vår son har utvecklats mycket” och det bygger oss alla. Det bygger oss lärare, det gör att eleven lyssnar på lärarna och det blir en positiv spiral. Men när föräldrar är negativt inställda och kritiserar skolan, då blir barnet också kritiskt och det blir inte bra. Men det är svårt att säga till föräldrarna att de bör prata väl om skolan hemma.

Lilli-Anne: Jag är övertygad om att föräldrars förhållningssätt påverkar hur det går för eleverna. Om föräldrar har höga förväntningar på eleverna, känner eleverna det. Som förälder kan man förstås vara förbaskad på skolan, men man
behöver inte tala om det för sina barn. Gör man det så hjälper man till att cementera bilden av att skolan inte är bra.

Ser ni effekter av hur föräldrarna förhåller sig till skolan?

Lena: Det tycker jag absolut. När man för fram saker på ett utvecklingssamtal så märker man direkt vilka elever som har stöd hemifrån, där blir det förändring, föräldrarna tar det vi säger på allvar och hjälper sina barn. Men de som inte har stöd, där händer inget. 

Vera: Jag undervisar i matematik och ibland när man har utvecklingssamtal kan en av föräldrarna säga: ”Ja, jag hade också otroligt svårt för matte men det har ju gått bra för mig ändå.” Genom att säga så skickar man en signal om att det är okej för eleven att inte kunna, i stället för att stötta sitt barn och hitta en lösning.

Har föräldrarnas syn på skolan förändrats?

Vera:  Jag tror att hela kulturen i Sverige har ändrats och att det är en orsak till resultatförsämringarna. Skolan har inte lika hög status, fritiden är oerhört viktig. Det handlar om hela samhällssynen och det tror jag påverkar. Jag önskar att föräldrar verkligen pratade med sina barn om att skolan är viktig.

Lena: Jag kom att tänka på den så kallade curlingföräldragenerationen och vad det skulle kunna betyda. Om man säger ”nämen, har du så här mycket i läxa” så signalerar man inte ”du måste plugga”. Snarare signalerar det ”nämen, har du lite jobbigt nu, du har ju varit på cup i helgen, var hemma nu på måndag och sov ut”.

Petra: Just det här med curling är intressant och kan kopplas till lärarrollen. Eleverna vill ha väldigt mycket hjälp, helst ska man läsa texterna högt eller serva dem på olika sätt för att de ska ta sig igenom materialet. Det tycker jag att jag gör mer i dag än vad jag gjorde för tio år sedan.

Vera: Det har skett en rad förskjutningar. Ta bara läxor där det många gånger blir en diskussion: ”Men läxor, det kan de väl göra i skolan. Vi har ju träning varje kväll och sen är det helg.”

Petra: Fritiden tar oerhört mycket tid för många elever och då tycker föräldrarna inte att de ska ha läxor.

Ifrågasätter föräldrar elevernas läxor? 

Lena: Det är väldigt blandat. Det finns två olika sidor och det gör det även inom lärarkåren. Kanske hänger det ihop med att föräldrar i dag ska förverkliga sig själva. De ska åka vasalopp och hinna träna, så inte heller de hinner sitta med läxan. Helst vill de att barnet ska klara läxan själv, eller att vi fixar det, eller ingen läxa alls.

Petra: Här ser man också en väldig skillnad i stöd. Vi har förstås de som får väldigt god hjälp hemifrån och det märks direkt när de kommer tillbaka efter att ha gjort en läxa. 

Vera: Men är det inte just själva stödet från föräldrarna som är det viktiga? De ska ju inte räkna mattetalen eller göra läxan åt eleven. De påverkar genom att det finns en tid när läxan ska göras och att eleven får signalen från föräldrarna att läxan är viktig.

Lilli-Anne: Jag tror också att signalerna är jätteviktiga. Även om man inte sitter och faktiskt förhör en läxa så kan man kanske diskutera den när man äter middag och på så sätt uppmärksamma den.

Vad tänker ni om långledigt för semesterresa?

Petra: Om man är borta en vecka, oavsett vad det beror på, så missar man mycket. Men eleverna ser inte riktigt det. De missar genomgångar, diskussioner och annat som är jätteviktigt.

Lilli-Anne: Vi har regler för ledighet, men många struntar i dem. Vi har sagt nej, men då har familjen åkt ändå.

Upplever ni de långa ledigheterna som ett problem?

Petra: Det kan bli problem när eleverna kommer till oss dagen innan de ska åka. ”Hej, nu ska jag vara borta två veckor, har du material?” Då ska jag samma dag försöka hosta fram något. Det tycker jag är det största problemet, att eleverna inte har framförhållning.

Petra: De som ser skolan som viktig kommer ofta tidigare och frågar efter uppgifter och vill göra dem redan innan de åker. Här kan man också se en skillnad på inställningen till skolarbetet.

Lena: Ja, vi har ju föräldrar som ber om lov för att få vara borta en fredag. ”Vi ska åka ända till Ronneby, är det okej om Pelle är ledig då?”. Ja, men självklart! Alla olika människor som finns i samhället finns också som föräldrar hos oss, så det är svårt att ge en generaliserande bild.

Går det att säga hur en bra förälder är?

Petra: När jag har haft samtal med föräldrar och efteråt tänkt: det här är bra föräldrar, då är det ofta föräldrar som hjälpt barnet att lära sig ta eget ansvar.

Lilli-Anne: Vi har många jättebra föräldrar, de allra flesta, vi pratar ju om när det inte funkar. Men man önskar att alla föräldrar stöttade och visar på att skolan är viktig.

Lena: Det finns ju de som har helt osannolika förväntningar. Föräldrar som tycker att läraren ska gå förbi skåpet och hämta upp eleven så hon kommer till klassrummet, ”för hon klarar inte det själv.” Här finns det ingen som skriker stopp, det finns ingen gräns för hur mycket vi ska göra när det gäller sådana saker. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons