Annons
Foto: Jonas Eriksson

Höga förväntningar ger goda resultat

Publicerad 25 april 2013

Från kassa resultat och stök till studiemotiverade elever i lugn miljö. På problemtyngda Dammhagsskolan i centrala Landskrona kavlade man upp ärmarna och tog itu med problemen och det har gett utdelning. Både i lärarnas lönekuvert och i elevernas resultatkolumn. 

Sällan har en skola inom loppet av några månader fått så celebra besök som Dammhag. Först statsministern, sedan vice statsministern och tillika utbildningsministern och i dagarna kommer kungen. Vad är det som hänt på skolan i den del av centrum som tillskrivits så mycket problem?

Landskronas utbildningsförvaltningschef Tomas Johansson förklarar bakgrunden:

– 2009 påbörjade vi ett stort utvecklingsarbete. Politikerna gav oss 10 miljoner kronor på tre år. Främst har det handlat om att stärka lärarnas undervisning och vi har jobbat med forskare för att hitta bra metoder. Samtidigt har vi jobbat med att skapa en annan typ av kultur kring lärandet där fokus varit höga förväntningar och att alla kan nå goda resultat, säger Tomas Johansson.

Till saken hör att Landskrona sedan 1990-talets början haft ett digert jobb med att ta hand om stora flyktinggrupper bosatta i stadens centrum. Detta mitt under den pågående strukturomvandlingen av arbetsmarknaden från industri– till servicesektor som drabbat stan hårt. Resultatet har blivit hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, hög kriminalitet och utanförskap och dåliga hälsotal. Och i Landskrona syns detta tydligt, eftersom många invandrare bor centralt. Således är det stora flertalet elever på Dammhag inte svenskfödda.

– För den här gruppen elever är det viktigare än för andra att lyckas i kommunen. Misslyckas de med grundskolan så är sannolikheten hög att de misslyckas med att komma in på gymnasiet och med att få ett jobb. Det är en viktig riskgrupp där skolan spelar stor roll, säger Tomas Johansson.

På Dammhagsskolan, då en F-9-skola med sämst resultat i kommunen, drog arbetet igång med modellklasser och genrepedagogik inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt där staden bland annat samarbetade med Malmö högskola.

Skolan var stökig och åtgärder sattes samtidigt in mot bus och bråk.

– Egentligen inget revolutionerande. Vi skapade gemensamma regler och sjösatte ett nära samarbete med socialtjänst och polis och på högstadiet införde vi hemklassrum för att skapa mer trygghet och identitet för eleverna. Under en period hade vi kameraövervakning och vi ger snabb reaktion till föräldrar om något händer.

– Vi använde oss av avstängningsinstrumentet när det behövdes och vi jobbade väldigt mycket med att skapa förståelse för att vi alla är här för att lära någonting, undervisningen är det viktiga och lärarna är här för att hjälpa eleverna med det, berättar Tomas Johansson.

Modellklasserna på Dammhagsskolan utgår från fem framgångsfaktorer som av forskare identifierats för att skapa bra resultat. De fem faktorerna är: genrepedagogik, höga förväntningar, föräldrasamverkan, sociokulturellt stöttande miljö och studiehandledning. Konceptet prövas nu i två klasser på Dammhag.

– Varje termin gör vi dessutom en diagnos-screening där vi testar elevernas baskunskaper för att vi ska veta hur vi ligger till. Sedan analyserar vi resultatet och går igenom vad vi ska satsa på. Det är verkligen guld värt, berättar Jessica Hyrefelt, lärare i svenska och samhälle, förestår en av modellklasserna.

Hon arbetar med genrepedagogiken:

– För mig har det varit en ”wow-faktor”. Vi har höga förväntningar på eleverna och djupdyker in i texter och vi väjer inte för svårigheter. Det är ganska tidskrävande när vi stannar upp och jobbar med en sak under lång tid. Vi är tydliga med att ribban ligger högt och vi ger eleverna väldigt mycket stöttning.

Kollegan Anna Blomberg menar att det handlar mycket om att förbereda eleverna på ämnet.

– Vi kanske förbereder oss genom att titta på en film och skapar en förförståelse.

Tanken är nu att det som testats ska spridas till samtliga skolor i kommunen.

Samtidigt som det pedagogiska förändringsarbetet startade, var Landskrona först ut i landet med extra lönepotter till lärarna. Sex miljoner 2011 och halva beloppet året därpå.

– Vi har haft ett väldigt tydligt resonemang att öka lönespännvidden. Goda prestationer ska belönas. Det är självklart, och även en viktig signal till de som kanske inte just det året presterat så väl, säger Tomas Johansson.

De extra lärarpengarna har här, i kombination med de 5 000 kronor som förstelärarna i år får i lönepåslag, resulterat i att ett dussintal lärare har löner som ligger på 40 000 kronor.

– För oss har detta varit ett sätt att göra läraryrket attraktivt igen och att man kan utvecklas och få en lön som är okej även som lärare. Förändringarna ledde rätt snabbt till en annan kultur och ett annat klimat och detta har gått hand i hand med att lärarna inte har sänkt kraven, avslutar Tomas Johansson.

Fotnot: Sedan utvecklingsarbetet påbörjades har skolorna i Landskrona organiserats om. Numera är Dammhag en F-6-skola och högstadieeleverna går på Seminarieskolan. Delar av Dammhag håller på att byggas om till gymnasium.

Betygslyftet

I Landskrona totalt har betygen höjts från 178,4 i snitt 2009 till 207,6 i snitt 2012. Dammhagsskolan (numera Seminarieskolan 7–9) har lyft sig från 114,1 till 186,4 under samma period.

Genrepedagogik

Genrepedagogik handlar om att medvetandegöra de olika språkliga mönster och strukturer som texter har, och att det finns olika syften med olika texter. Modellen stöttar och hjälper eleverna stegvis med väldigt tydlig undervisning och tanken är att eleverna på så sätt utvecklar sitt språkbruk och får ett effektivt skolspråk. Metoden har visat sig särskilt framgångsrik hos andraspråkselever, men är tillämplig på alla elever.

För dig som vill veta mer finns boken ”Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken”, Johansson och Sandell Ring (2012),  samt böckerna ”Stärk språket. Stärk lärandet” och ”Lyft språket. Lyft lärandet” av språkforskaren Pauline Gibbons.

SE MER: UR har gjort ett program om genrepedagogik som finns på nätet: www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby Se även: www.ur.se/Produkter/158705-Barn-av-sitt-sprak-Pa-vag-mot-ett-andra-sprak

Modellklasser

I modellklasserna får eleverna studiehandledning på modersmålet och undervisning i svenska som andraspråk genom genrepedagogik. Att lärarna har höga förväntningar på eleverna och att eleverna får utveckla båda sina språk i en sociokulturellt stödjande miljö är kärnan i modellklassarbetet.

 Konceptet har utvecklats utifrån Thomas och Colliers (1997) omfattande studie av flerspråkiga elever och vilka faktorer som påverkar deras skolframgång. Det innebär att eleverna har fått modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet, svenska som andraspråk och undervisning i en sociokulturellt stödjande miljö. Likaså har man i modellklasserna lagt stor vikt vid föräldrasamverkan för att eleverna ska stöttas även på hemmaplan.           

Källa: www.partinfo.se

Läs mer på:  www.partinfo.se/utsikter/modellklasser/

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Världskampanj belyser ojämlikheter i skolan

Utbildning

Just nu lyfts frågan om allas rätt till utbildning i hela världen. Flera svenska toppolitiker besökte sina gamla grundskolor för att belysa frågan om de miljontals barn som inte går i skolan i dag.
– Det är en väldigt viktig fråga att jobba med, säger minister Anna Ekström.

Annons
Annons

”Stärk kvaliteten – högre utbildning måste löna sig”

Debatt

”Sverige lägger varje år många miljarder på den högre utbildningen men regeringens åtgärder för att sänka arbetslösheten utifrån att stärka utbildningssektorn har varit allt för tama”, menar Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning. 

Kommentera
Annons

Problemskolan lades ner: ”Rätt beslut”

Likvärdighet

Det var rätt beslut att stänga Vivallaskolans högstadium och i stället placera barnen på andra skolor. Det menar läraren Per Ohlsson som nyligen själv har bytt från Vivallaskolan till Gumaeliusskolan i centrala Örebro.
– Jag tycker att alla borde ta efter det som vi har gjort i Örebro, säger han.

”Digitaliseringen är inget lärare kommer undan”

Digitalisering

Nio av tio 11-åringar använder internet för skolarbetet, och en fjärdedel av sjuåringarna. Majoriteten av svenska elever får källkritik genom skolan.
– Det viktigaste är att skolan digitaliserar sig nu, säger Måns Jonasson, på Internetstiftelsen.

Här är regeringens digitala skolstrategi

Digitaliseringen

Digital kompetens för samtliga elever och lärare i skolan, och likvärdig tillgång till digitala verktyg. Det är huvudmålen i regeringens nya strategi för digitaliseringen av skolan.
– Bra strategi, men var finns pengarna för genomförandet? undrar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Annons
Annons
Annons

Förslaget att avskaffa modersmål sågas av egna partiet

Modersmål

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan. Ett utspel som har väckt stor kritik. Till och med inom det egna partiet.
– Vi vill att man fortsatt ska ha möjlighet till modersmål, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe till Skolvärlden.

Utredningen gör deras undervisning svårare

Kulturskoleutredningen väckte rabalder med förslaget om gruppundervisning. På kulturskolan i Södertälje är det redan verklighet. En förändring som flera av lärarna är kritiska till.  
– Vi har tappat elever på grund av detta, säger Eva Dekany-Ström.

”Låt lärarna ta makten över fortbildningen”

Kompetensutveckling

Skolan lägger stora pengar på fortbildning med tveksamt innehåll, anordnade av kommersiella aktörer. Det menar läraren och forskaren Malin Tväråna. Och det sker ofta helt i onödan.
– Kompetensen finns redan i lärarkåren, säger hon.

Skolutveckling

De utvalda – så får de sin skola att lyfta

Sunnerbyskolan i Sorunda är en av skolorna i satsningen Samverkan för bästa skola – skolor vars resultat ska lyftas med hjälp av Skolverket. När den första orosfasen nu lagt sig är man eniga om att stödet är bra. Och skolutvecklingsarbetet genomsyrar precis allt.

Skolverket: ”Vi blir mötta med skepsis”

Skolverket möts ibland med viss skepsis från de utvalda skolorna.
– Då är det viktigt att vara tydlig med att vi ska stötta, inte dunka in insatser ovanifrån, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Arbetsmiljö

Hyrlärare lockas med 50000 kr i månadslön

Arbetsmiljö

Bemanningsföretag lockar lärare med bättre villkor. Och levererar samtidigt en rejäl känga till skolor som inte tar hand om sin personal.
Men facket är kritiskt och menar att pengarna inte går dit de ska.

Lotte är hyrlärare: ”Jag plockade russinen ur kakan”

Arbetsmiljö

Friheten att kunna välja omfattning på uppdraget och att bara ägna sig åt undervisning. Det ser Lotte Johannessen som den stora vinsten med att jobba för ett bemanningsföretag.

Listan med regler för föräldrar skrotas

Arbetsmiljö

Stockholm föreslog regler för föräldrar för att stoppa påtryckningar mot lärare. Men regellistan skrotades av högsta skolchefen i sista stund.
– Det borde finnas ett förväntansdokument för föräldrar, säger Britt-Marie Selin på LR.

”Skolan riskerar bli lågpresterande – inte eleverna”

Debatt

”För många elever som har funktionsnedsättningar är teknikens intågande i klassrummen en lärorevolution. Elever med funktionshinder kan plötsligt skriva och läsa och delta i undervisningen på så lika villkor som möjligt”, skriver Gunilla Danielsson.

Kommentera

Ny forskning: Lågpresterande vinnare med digitala verktyg

Undervisning 

Digitala lärverktyg kan höja elevernas skolresultat och särskilt de lågpresterande, visar ny forskning. Alla är inte övertygade.
– Jag är inte övertygad om att själva undervisningen i skolan kan revolutionernas på det sättet som många teknikfrälsta menar, säger högstadieläraren och debattören Isak Skogstad.

Han får guldäpplets särskilda pris

Prisad

Guldäppeljuryns särskilda pris går till forskaren Carl Heath.
– Likvärdigheten är skolans största utmaning även när det gäller digitaliseringen, säger han.

Hjärnan

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Hjärnan

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

6 hjärnknep till dina elever

Hjärnan

Hur kan man som lärare hjälpa sina elever att plugga smartare? Författaren Johan Rapp har hjärnknepen. 

”Skolan får inte blunda för hedersvåld”

Integration

Kunskapen om hedersrelaterat våld ökar, samtidigt som ”bredvidsamhället” i förorterna växer. 
– Lärare måste understryka att det handlar om lagar, man får inte slåss och frihetsberöva. Och i dag finns det hjälp att få, säger Trifa Abdulla, lärare med egna erfarenheter av hedersvåld.

”Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron”

Integrationspolitik

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2018 för att bekämpa hedersvåld. Det är ett förslag i höstbudgeten.
– Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron för att en elev far illa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Undersökning

Så tycker lärarna om sin rektor

Skolledning

En majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till, visar en undersökning som Skolvärlden gjort.
– Rektorn syns nästan aldrig ute i verksamheten. Ändå är det rektor som ska bedöma lärarna och sätta lönerna, säger läraren Petter Hedström i Helsingborg.

”Många har inte tid att fungera som de vill”

Skolledning

Det är inte bara lärare som är kritiska till hur det pedagogiska ledarskapet fungerar i skolan. Även bland rektorerna finns det kritik.
– Många rektorer har inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson som är ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Lärarnas svar i enkäten om sin rektor

Skolledning

Öppna svar – så svarar lärarna i Skolvärldens undersökning om sin rektor.

Anna Ekström: ”Jag är orolig”

Skolledning

Rektorernas kärnuppgift är pedagogiskt ledarskap, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S).
– Behovet av pedagogiskt ledarskap är väldigt stort i Sverige.

Stresslösningen: Rektorn tar hand om föräldraskället

Arbetsmiljö

Rektorn Mikael Lindberg tar hand om allt skäll från föräldrar som riktas mot skolans lärare. Arbetsmodellen har gett resultat.
– Det har självklart minskat stressen hos mig som lärare, säger läraren Julia Söderhäll.

Här rättar hon eleverna – på toaletten

Gymnasium 

På Gymnasieskolan Futurum blir eleverna uppläxade även på toaletten. När läraren Amanda Gustafsson såg ett ovanligt felstavat klotter rättade hon det med massor av lappar – och la upp på Instagram.

Låga gymnasiebetyg förklarar lärarutbildningens många avhopp

Rapport

En stor andel studenter med låga gymnasiebetyg. Det är förklaringen till att många hoppar av lärarutbildningen i ett tidigt skede, enligt en ny rapport. Studenternas sociala bakgrund påverkar däremot inte avhoppen.

Pensionerad lärare: Läge kräva bra villkor

Förhandlingsläge

Pensionerade gymnasieläraren Bo Johansson tycker att fler 65+lärare borde ta chansen att undervisa. De har ett bra förhandlingsläge.
–  Som pensionär kan jag kräva bra villkor och säga: jag vill ha det så här.

"Det behövs bättre samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare"

Nyanlända

Skolan behöver höja kvaliteten i studiehandledning på modersmålet. Till exempel måste samverkan mellan studiehandledare och ämnesläraren stärkas. Det visar Skolinspektionens granskning.

Hon vill lyfta NO med hjälp av ”gråskalor”

Den traditionella undervisningen måste ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.
Det menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad, som i sin nya avhandling framhäver att naturvetenskapen inte är svartvit – utan att den snarare går i gråskalor. 

Rektorn: Skolbytena ett jätteproblem

Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola.

Robotforskaren: ”Så funkar det i klassrummet”

Forskning

Robotlärare kan bidra till nya undervisningsformer i skolan i framtiden, men vi kan inte lita på att tekniken ska lösa lärarbristen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på extra anpassningar”

Särskilt stöd

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen.

Debatt: ”Föräldrar behövs i skolan”

Debatt

”Att inte ha föräldramöten i skolan är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem”, skriver Föräldraalliansen.

Kommentera

Demokrati och vetenskap i fokus på Nobel Teacher Summit

Nobel

Tre nobelpristagare och 350 lärare delar en dag som fördjupar lärarens roll i samhället.
– Det här ger inspiration, engagemang och praktiska tips, säger läraren Anna Vormisto.

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Lärarbrist

Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat.
Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.
– Ökningen är jättepositiv, säger Åsa Fahlén på LR.

Obligatorisk förskoleklass blir verklighet

Politik

Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget.

Lista: Så många nya lärare kan din kommun få av miljarderna

Lista

Regeringens miljardsatsning kan teoretiskt innebära 10 000 nya lärartjänster i hela landet.
– Det vi vet spelar roll för elevernas resultat är tillgången på legitimerade lärare, säger Åsa Fahlén på LR.

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva.
– Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.

Olagligt förslag om obehöriga lärare dras tillbaka

Lärarbrist

Malmö stads omstridda förslag om obehöriga skolpedagoger kan dras tillbaka.
– Mycket tyder på det. Det skulle vara förödande för skolans resultat om detta gick igenom, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

”Liberalerna säger nej till de elever som behöver mest resurser”

Debatt

”Det Liberalerna vill skära ner på i skolbudgeten skulle drabba de elever och skolor som behöver resurserna allra mest”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel.

Kommentera

Debatt: ”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”

Debatt

”Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så kan syv stärka sin roll i undervisningen

Syv

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Debatt: ”Facken ligger bakom lärarnas arbetsbelastning”

Debatt

”Tyvärr är situationen med den höga arbetsbelastningen för lärarna till stor del självförvållad av lärarfacken”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera

Twitterstorm efter Malmös fortbildningsdag: ”Förakt”

”Förakt mot bildning och lärare”. Fortbildningsdagen i Malmö under onsdagen skapade en rejäl twitterstorm.
– Många lärare är besvikna och uppgivna, säger läraren Johan Åström.
– Vår egen utvärdering visar att många är positiva, svarar grundskoledirektören Anders Malmquist.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons