Annons
Foto: Jonas Eriksson

Höga förväntningar ger goda resultat

Publicerad 25 april 2013

Från kassa resultat och stök till studiemotiverade elever i lugn miljö. På problemtyngda Dammhagsskolan i centrala Landskrona kavlade man upp ärmarna och tog itu med problemen och det har gett utdelning. Både i lärarnas lönekuvert och i elevernas resultatkolumn. 

Sällan har en skola inom loppet av några månader fått så celebra besök som Dammhag. Först statsministern, sedan vice statsministern och tillika utbildningsministern och i dagarna kommer kungen. Vad är det som hänt på skolan i den del av centrum som tillskrivits så mycket problem?

Landskronas utbildningsförvaltningschef Tomas Johansson förklarar bakgrunden:

– 2009 påbörjade vi ett stort utvecklingsarbete. Politikerna gav oss 10 miljoner kronor på tre år. Främst har det handlat om att stärka lärarnas undervisning och vi har jobbat med forskare för att hitta bra metoder. Samtidigt har vi jobbat med att skapa en annan typ av kultur kring lärandet där fokus varit höga förväntningar och att alla kan nå goda resultat, säger Tomas Johansson.

Till saken hör att Landskrona sedan 1990-talets början haft ett digert jobb med att ta hand om stora flyktinggrupper bosatta i stadens centrum. Detta mitt under den pågående strukturomvandlingen av arbetsmarknaden från industri– till servicesektor som drabbat stan hårt. Resultatet har blivit hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, hög kriminalitet och utanförskap och dåliga hälsotal. Och i Landskrona syns detta tydligt, eftersom många invandrare bor centralt. Således är det stora flertalet elever på Dammhag inte svenskfödda.

– För den här gruppen elever är det viktigare än för andra att lyckas i kommunen. Misslyckas de med grundskolan så är sannolikheten hög att de misslyckas med att komma in på gymnasiet och med att få ett jobb. Det är en viktig riskgrupp där skolan spelar stor roll, säger Tomas Johansson.

På Dammhagsskolan, då en F-9-skola med sämst resultat i kommunen, drog arbetet igång med modellklasser och genrepedagogik inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt där staden bland annat samarbetade med Malmö högskola.

Skolan var stökig och åtgärder sattes samtidigt in mot bus och bråk.

– Egentligen inget revolutionerande. Vi skapade gemensamma regler och sjösatte ett nära samarbete med socialtjänst och polis och på högstadiet införde vi hemklassrum för att skapa mer trygghet och identitet för eleverna. Under en period hade vi kameraövervakning och vi ger snabb reaktion till föräldrar om något händer.

– Vi använde oss av avstängningsinstrumentet när det behövdes och vi jobbade väldigt mycket med att skapa förståelse för att vi alla är här för att lära någonting, undervisningen är det viktiga och lärarna är här för att hjälpa eleverna med det, berättar Tomas Johansson.

Modellklasserna på Dammhagsskolan utgår från fem framgångsfaktorer som av forskare identifierats för att skapa bra resultat. De fem faktorerna är: genrepedagogik, höga förväntningar, föräldrasamverkan, sociokulturellt stöttande miljö och studiehandledning. Konceptet prövas nu i två klasser på Dammhag.

– Varje termin gör vi dessutom en diagnos-screening där vi testar elevernas baskunskaper för att vi ska veta hur vi ligger till. Sedan analyserar vi resultatet och går igenom vad vi ska satsa på. Det är verkligen guld värt, berättar Jessica Hyrefelt, lärare i svenska och samhälle, förestår en av modellklasserna.

Hon arbetar med genrepedagogiken:

– För mig har det varit en ”wow-faktor”. Vi har höga förväntningar på eleverna och djupdyker in i texter och vi väjer inte för svårigheter. Det är ganska tidskrävande när vi stannar upp och jobbar med en sak under lång tid. Vi är tydliga med att ribban ligger högt och vi ger eleverna väldigt mycket stöttning.

Kollegan Anna Blomberg menar att det handlar mycket om att förbereda eleverna på ämnet.

– Vi kanske förbereder oss genom att titta på en film och skapar en förförståelse.

Tanken är nu att det som testats ska spridas till samtliga skolor i kommunen.

Samtidigt som det pedagogiska förändringsarbetet startade, var Landskrona först ut i landet med extra lönepotter till lärarna. Sex miljoner 2011 och halva beloppet året därpå.

– Vi har haft ett väldigt tydligt resonemang att öka lönespännvidden. Goda prestationer ska belönas. Det är självklart, och även en viktig signal till de som kanske inte just det året presterat så väl, säger Tomas Johansson.

De extra lärarpengarna har här, i kombination med de 5 000 kronor som förstelärarna i år får i lönepåslag, resulterat i att ett dussintal lärare har löner som ligger på 40 000 kronor.

– För oss har detta varit ett sätt att göra läraryrket attraktivt igen och att man kan utvecklas och få en lön som är okej även som lärare. Förändringarna ledde rätt snabbt till en annan kultur och ett annat klimat och detta har gått hand i hand med att lärarna inte har sänkt kraven, avslutar Tomas Johansson.

Fotnot: Sedan utvecklingsarbetet påbörjades har skolorna i Landskrona organiserats om. Numera är Dammhag en F-6-skola och högstadieeleverna går på Seminarieskolan. Delar av Dammhag håller på att byggas om till gymnasium.

Betygslyftet

I Landskrona totalt har betygen höjts från 178,4 i snitt 2009 till 207,6 i snitt 2012. Dammhagsskolan (numera Seminarieskolan 7–9) har lyft sig från 114,1 till 186,4 under samma period.

Genrepedagogik

Genrepedagogik handlar om att medvetandegöra de olika språkliga mönster och strukturer som texter har, och att det finns olika syften med olika texter. Modellen stöttar och hjälper eleverna stegvis med väldigt tydlig undervisning och tanken är att eleverna på så sätt utvecklar sitt språkbruk och får ett effektivt skolspråk. Metoden har visat sig särskilt framgångsrik hos andraspråkselever, men är tillämplig på alla elever.

För dig som vill veta mer finns boken ”Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken”, Johansson och Sandell Ring (2012),  samt böckerna ”Stärk språket. Stärk lärandet” och ”Lyft språket. Lyft lärandet” av språkforskaren Pauline Gibbons.

SE MER: UR har gjort ett program om genrepedagogik som finns på nätet: www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby Se även: www.ur.se/Produkter/158705-Barn-av-sitt-sprak-Pa-vag-mot-ett-andra-sprak

Modellklasser

I modellklasserna får eleverna studiehandledning på modersmålet och undervisning i svenska som andraspråk genom genrepedagogik. Att lärarna har höga förväntningar på eleverna och att eleverna får utveckla båda sina språk i en sociokulturellt stödjande miljö är kärnan i modellklassarbetet.

 Konceptet har utvecklats utifrån Thomas och Colliers (1997) omfattande studie av flerspråkiga elever och vilka faktorer som påverkar deras skolframgång. Det innebär att eleverna har fått modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet, svenska som andraspråk och undervisning i en sociokulturellt stödjande miljö. Likaså har man i modellklasserna lagt stor vikt vid föräldrasamverkan för att eleverna ska stöttas även på hemmaplan.           

Källa: www.partinfo.se

Läs mer på:  www.partinfo.se/utsikter/modellklasser/

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons
Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Annons

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

"Lärare kan för lite om dyslexi"

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons