Annons

Hyllning till SFI-lärare från en student

Publicerad 8 maj 2014

DEBATT Sammanfattande konstaterar jag, att SFI-programmet för integration i svenska sammhället är jämförelsevis enastående i Europa. Jag beundrar lärarna för deras stora insats hur de intensivt och kompetent tar hand om eleverna, skriver Brigitte Pfnü, pensionerad läkare och tidigare SFI-student. 

Relaterat

Eftersom jag var motiverad att integrera mig i svenska samhället började jag på SFI-utbildningen i Hagfors och slutade med D-provet i januari 2014. Jag kommer från Tyskland och lever i Sverige som pensionerad läkare. När jag berättade om mina SFI-erfarenheter för mina vänner sa de: berätta det också för den svenska befolkningen som inte har samma möjlighet att få vetskapen om de speciella utmaningarna för lärarna och eleverna.

‪I början av SFI-kursen trodde jag att det bara vore en språkkurs, men det ändrade sig snabbt. Först lärde vi oss ordkunskap och grammatik på olika sätt: vanlig undervisning (i svenskt språk, förstås!) och med skrivprocessor. Det svenska uttalet, betoningen och rytmen i språket var den svåraste utmaningen ända till slutet.

‪För att stimulera språkinlärningen arbetade vi i grupper med dialoger och höll små föredrag om ett ämne. Vi spelade teater, gjorde tävlingar, arbetade om uppgifter t.ex. lösa gator, planera att hyra eller köpa hus eller lägenhet, praktiserade platsansökan på olika jobb skriftligt och praktiskt (även med varningen för inte prata med tuggummi :-), beakta rätt klädsel och presentera våra bästa förutsättningar för det här jobbet osv.)

Vi fick kunskaper om svenska idrottsgrenar och dessas spelregler och lärde oss praktiska övningar och spel. Men det allt var inte alls spel: vi måste arbeta permanent med varje ämne och tillhörande ord, eftersom ingen visste hur skulle börja nästa dag, till exempel: 'God morgon! Idag skriver vi test!' :-)

‪I den fortsatta inlärningen av språkkundskap lärde vi oss mycket om bl.a. geografi, svenska samhället, politik, olika partiers program, svenska riksdagen, näringsliv, ekonomi, miljö, rättväsen, fakta om polisen, trafik, sjukvårdupplysning osv. och betraktade skillnader i förhållande till andra länder.

‪Informationen fördjupades genom olika föredrag av engagerade personer i samhället så att eleverna fick impulser att utveckla idéer om egna insatser. Vi besökte också olika offentliga platser: t.ex. ålderdomshem, dagis, Hagfors kommun, ABF, Järnverket Uddeholm och Löfberg i Karlstad.

‪Dessutom lärde vi oss om svenska helgdagar och nationaldagar och dessas traditioner. Som särskild höjdpunkt upplevde jag Lucia-festen i Älvstrandsgymnasiet dit vi var inbjudna efter att vi hade lärt oss historien om St. Lucia, traditionen och flera sånger. Atmosfären och intensiteten i de engagerade elevernas uppvisningar och deras rena kör och solosånger gjorde ett djupt intryck med skymten av transcendens, så att jag nu får förstå varför festen är så högt värderad av svenska befolkningen.

‪Under den sista tiden lärde vi oss mycket om svenska forskare, diktare, sångare och författare och läste och diskuterade texter och filmer av Selma Lagerlöf, Marianne Fredriksson, Jan Guillou osv. Vi läste olika texter om historia och sagor t.ex. om vikingarna.

‪Vid våra diskussioner om literatur, politik, aktuella samhällsfrågor i offentligheten t.ex. om fängelsestraff för 15-åriga eller sänkt skatt osv. visades delvis extrema uppfattningarna hos eleverna som kommer från olika kulturer /delvis diktaturer/ delvis med fasta indoktrinationer osv.

‪En viktig berikning till ett omtänksamt liv som uppmärksam utländsk invånare var att få kunskaper om tidningar. Vi refererade om aktuella ämnen i tidningarna och övade att skriva t.ex. insändare.

‪Vid övningar att lyssna och förstå var en tungdpunkt att ta dagliga nyheter t.ex. på Klartext (P4) om vilka vi refererade i klassen.

‪Jag kunde fortsätta med intressanta lärorika aktiviteter, men man kan delvis hitta dem också på nätet. Men mina viktigaste erfarenheter som motiverar mig att skriva om SFI kan man förmodligen inte någonstans läsa. Det handlar om hur SFI-lärare permanent bemästra svårigheterna på grund av de speciella utmaningarna och olika förutsättningar hos elever från hela världen. Eleverna, som visar upp stora skillnader i utbildning t.ex. från analfabet till akademiker, med delvis extrema skillnader i kultur och socialisation. Många av eleverna har just överlevt krig och terror och delvis förlorat hela familjen.

‪Av lärare krävs att de har å ena sidan medkänslor för elevernas traumatisering och å andra sidan fordras reglernas efterlevnad och insats att lära ut språkkunskap öppna det okända samhället.

‪Lärarna befinna sig permanent i balansen mellan acceptans, respekt, tålamod och välvillig stränghet enligt den pedagogiska grundregeln. De extrema pedagogiska utmaningarna lyckades mina lärare med ett övertygande sätt. Om deras permanta insats och pålitlighet beundrade jag dem och tackar dem för deras ämnesmässiga förmågor och mänskliga kompetens, som får mig att tänka på terapeutiska kompetenser med lärarnas flytande uppmärksamhet och tolerans och samtidigt låter bli direkta kommentarer. På samma gång lyckades konsekvens och gränssättande.

‪Sammanfattande konstaterar jag, att SFI-programmet för integration i svenska sammhället är jämförelsevis enastående i Europa. ‪Jag beundrar lärarna för deras stora insats hur de intensivt och kompetent tar hand om eleverna. Hoppas att de tar hand om sig själva minst på samma sätt så att de få uppnå pensionsålder! Om jag sutte i riksdagen skulle jag kämpa för deras rekreation, minst att de finge samma semestertider som vanliga lärare.

Av ‪Dr. med. Brigitte Pfnü

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons
Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons