Annons
 - Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson

I vägen för friheten

Publicerad 4 december 2013

Fakta

Ensamkommande barn i svenska skolan

  • 97 procent av de sammanlagt 3 578 ensamkommande barn som sökte asyl 2012 var i skolåldern, 7-17 år.
  • Två av tre ensamkommande barn får stanna i Sverige.
  • 14 procent får avslag, 8 procent sänds tillbaka till det EU-land där barnet först registrerats, så kallade Dublin-fall, 12 procent av asylärendena avskrivs.
  • Hittills under 2013 har 60 procent av de nyanlända barnen varit i gymnasieålder,
  • 16 eller 17 år.
  • Sex av tio ensamkommande barn i gymnasieålder får bifall på sin asylansökan.
  • Fyra månader tar det i genomsnitt för Migrationsverket att fatta beslut om ett barn.

För en svenskfödd elev innebär 18-årsdagen rätten att själv styra över sitt liv. Men när ensamkommande flyktingbarnet Ahmad Ahmadi blev myndig tvingades han byta skola. 

Mitt i en av höstterminens första svensklektioner kände Ahmad Ahmadi vibrationerna i byxfickan. Diskret fingrade han upp mobilen. Dolt nummer. Han klickade bort samtalet. Vem skulle ringa honom när han var i skolan? På boendet på Tjörn visste personalen var han befann sig. Hans chef på golfrestaurangen hade redan frågat om han kunde jobba i helgen. Kunde det vara fotbollstränaren?

När det ringde igen på lunchrasten svarade han. Kanske var det skolan som ville planera hans fortsatta gymnasiestudier? Men kvinnan i luren pratade med en lustig dialekt som han genast kände igen.

En biljett var bokad i hans namn på tisdag, sa kvinnan. Göteborg till Dalarna. Enkel resa.

En vecka efter skolstarten placerades Ahmad i en sparsamt möblerad lägenhet i Säter, 41 mil bort.

– Vad skulle jag göra? Hade jag inte åkt tillbaka med det tåget hade jag inte fått några pengar, så sa hon. Jag hade fyllt 18 år på sommaren. Jag skulle tillbaka dit, till Säter. Jag fick säga till min lärare att jag inte skulle komma mer på lektionerna.

När den då 16-årige Ahmad Ahmadi sökte asyl i Sverige 2011 efter en lång flykt från Afghanistan var han långt ifrån ensam. Antalet flyktingbarn i gymnasieålder hade stigit varje år sedan 2004, vilket hade ökat behovet av kommuner som kunde erbjuda boende och plats på gymnasiets introduktionsprogram.

En av de nya kommunerna på fältet var Säter, där Ahmad placerades. Han var en av de första att flytta in på boendet Älvan med tolv sängplatser avsedda för tonårspojkar.

Till en början var stämningen på hemmet god, men när chefen bytte jobb uppstod konflikter mellan personalen och barnen. Ahmad tvingades städa lokalerna och laga mat till sina elva kamrater en gång i veckan – oavsett hur mycket läxor han hade. Vägrade han fick han ingen middag.

I december 2012 strejkade pojkarna. En vecka senare förklarade den nya chefen att Säter inte kunde hantera situationen. Ahmad omplacerades till Tjörn, och tre av hans kamrater till Norrland. Flytten skulle ske redan följande morgon. Chefen försäkrade att om de trivdes på sina nyaorter skulle de få stanna där även efter 18-årsdagen. På det villkoret godkände Ahmad och hans gode man flytten.

På Tjörn kände sig Ahmad snart hemma. Han gjorde snabba framsteg på Nösnäsgymnasiet, började spela fotboll och fick kontakt med en båtfirma som lovade honom praktikplats om han kom in på gymnasiets elprogram. I juni fyllde han 18 år och helgen före terminsstarten tog personalen på boendet med pojkarna på en segeltur till Halmstad. Halvåret på Tjörn hade varit den bästa tiden i hans liv.

Uppbrottet i augusti kom plötsligt för Ahmad – och för personerna han lärt känna.

– Han var väldigt flitig på träningarna hela året och vi undrade vart han hade tagit vägen, säger Kenneth Thorén som tränar Skärhamns IK:s P95-lag. Ahmad var en jättefin kille som alltid var på plats i god tid – det kan ju annars vara svårt för killar i hans ålder.

Hans SO-lärare på Nösnäsgymnasiet, Anna Jillmyr, trodde att Ahmad hade flyttat frivilligt.

– Han var duktig och fick snabbt byta till en klass med ungdomar som varit i Sverige längre än han. Jag sa till honom att det skulle bli svårare, han lyssnade och läste på hemma. Han var duktig på att ta till sig ny information, det är viktigt om man ska klara ett nationellt program senare.

Elever som plötsligt slutar komplicerar Anna Jillmyrs jobb.

– Det blir svårt att planera. Om någon nyss fått negativt besked från Migrationsverket går det inte att ställa frågor om Blekinges geografi. Jag försöker ta med dem på studiebesök och visa hur till exempel Arbetsförmedlingen fungerar. När de slutar hoppas jag att jag har gett dem verktyg på vägen.

Ahmad Ahmadi är en av omkring 1 000 flyktingbarn i den svenska skolan som fyller 18 i år. Enligt Live Stretmo, doktorand i sociologi på Göteborgs universitet som studerat ensamkommande barn i Göteborgsregionen, leder den dagen ofta till bekymmer.

Några ungdomar har fått sitt socialstöd indraget sedan de på eget bevåg flyttat till Göteborg och skrivit in sig på en gymnasieskola där.

– Många kommuner har också en bild om vad som är ett bra mottagande och vill passa in alla i det, säger Live Stretmo. Men ungdomar i övre tonåren har väldigt olika behov i olika perioder. För flyktingbarnen spelar skolan en särskilt viktig roll, även för det sociala livet. Många gånger vänder de sig till skolkuratorn när det gäller kontakt med myndigheter och sådana saker.

För Ahmad innebar 18-årsdagen ännu fler svikna löften. Han fick inte stanna på Tjörn, trots att han blivit lovad. Det eftersom Säter bestämt sig för en policy om att 18-åringarna de stödjer ska vara kvar i kommunen.

Väl tillbaka i Säter går Ahmad i skolan fyra lektioner i veckan eftersom det råder personalbrist på skolan. Det räcker inte för att få behörighet att söka in på ett nationellt gymnasieprogram. På Nösnäsgymnasiet hade han som mål att komma in på elprogrammet hösten 2014, nu tvivlar han på om det går.

– Jag har inte fått någon kontaktperson på socialen än, och när jag frågade om bidrag för att träna taekwondo fick jag svaret att jag måste betala sådana saker själv, säger Ahmad.

Men slantarna han får över från CSN och socialen varje månad sparar han till en flytt tillbaka till Västkusten. Han tror inte att Säter stödjer hans planer. Och på den punkten får han rätt av Säters omsorgschef Eva Jondelius.

– Vi kan inte gå in och betala försörjningsstöd för en person som bor i en annan kommun. Det ska den kommunen göra.

Så kontraktet med ungdomarna är ett missförstånd?

– Vi ger inga sådana löften när vi omplacerar barn och det vore spännande att se det kontraktet.

Att man trivs där man omplacerats är inte skäl nog att få stanna kvar?

– De får så klart ansöka om att de vill tillbaka. Då gör vi
individuella bedömningar om situationen för boende, skola och lägenhet. En lösning skulle kunna vara bistånd under en flyttmånad eller att bo kvar här under tiden flytten planeras.

Hur högt prioriterar ni den ensamkommandes egen vilja?

– Vi tar hänsyn till det om det behovet finns. Men mina medarbetare måste stå för den långsiktiga planeringen. Om någon tror att ”bara jag får det här så löser sig allt”, så kan vi inte gå med på det bara så där.

Men att socialtjänstemännen vet bäst håller Social-styrel-sens utredare för frågor om ensamkommande barn, Katarina Munier, inte med om.

– Forskning visar att den unges egna behov och önskemål är avgörande för om socialtjänstens insats blir lyckad eller inte. Om socialtjänsten är av avvikande uppfattning kräver lagen att den unge tydligt får förklarat varför ett annat alternativ är bättre.

Katarina Munier menar att socialtjänsten ska sträcka sig ”väldigt långt” för att gå en placerad ungdoms vilja till mötes.

– Långsiktigheten måste finnas med från början: ”Hur gör vi när de ensamkommande fyller 18?” De unga kan behöva fortsatt vård på sitt HVb (hem för vård eller boende) eller bo kvar i familjehemmet tills de fullföljt gymnasiet. Enligt kontinuitetsprincipen ska socialtjänsten undvika separationer i onödan så att den unge får chans att komma till rätta.

Socialtjänsten bör också kontakta skolan och ta reda på var personen befinner sig. Det blir jättekonstigt när barnet fyller 18 år och mot sin vilja skickas tillbaka eftersom den unges anknytning blivit starkare till kommunen där han bott. Ungdomar som inte får gehör för sin vilja kan då uppleva att socialtjänsten inte hjälper dem.

Ahmad tittar ut genom köksfönstret i sin lägenhet i Säter.

– Det spelar ingen roll om de ger mig träningsbidrag eller vad som helst. Jag trivs inte här. När jag kom tillbaka hit, jag fick ont i hjärtat. Inte en gång frågade socialen hur jag hade det på Tjörn. Sedan ljög de för mig.

Att Säter misslyckats med de ensamkommande barnen bekräftades flera gånger om under 2013. Älvan har sex gånger anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för missförhållanden, vilket ledde till att Migrationsverket i september införde mottagningsstopp. Men även om förhållandena på Älvan nu ska utredas har Ahmad svårt att tro på en framtid för honom i Säter.

– Jag vill gå klart skolan, sedan jobba med el på båtar på Tjörn. Här finns ingenting för mig.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Kritiskt läge för nya digitala plattformen

Kritiskt läge för nya digitala plattformen

En halv miljard kronor har redan satsats på en ny digital plattform som ska underlätta arbetet i skolorna. Nu hotas Stockholm stads jätteprojekt ”Skolplattform Stockholm” av förseningar och kostnadsökningar.

Annons
Annons
Morden i Trollhättan
Årsdagen av morden i Trollhättan: Att minnas är ett sätt att gå vidare

Årsdagen av morden i Trollhättan: Att minnas är ett sätt att gå vidare

Skolmorden

Säkerhetsvakten som anställdes efter attacken slutade i våras. En ny vardag vilar över skolan Kronan i Trollhättan. Men på årsdagen av vansinnesdådet riktas ljuset återigen mot personalen som förlorade en elev och två kollegor.

Annons
Lärare på Kronan får inte ersättning

Lärare på Kronan får inte ersättning

Försäkring

Öga mot öga på gärningsmannen. Det är kravet för att lärarna på Kronan i Trollhättan ska få ersättning för arbetsskada, för att de jobbade den dagen då två kolleger och en elev mördades.

SKL: Krisberedskap i skolan måste stärkas

SKL: Krisberedskap i skolan måste stärkas

Krisberedskap

Det finns en bristande krisberedskap i de svenska skolorna, menar Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett år efter skolattacken i Trollhättan.

Annons
Annons
Här morgontränar skolans lärare varje dag

Här morgontränar skolans lärare varje dag

Hälsa

Hur blir man piggare i klassrummet?
I Malung-Sälens gymnasieskola har man hittat receptet för effektivare lärare och elever. Här börjar man alla skoldagar med morgongymnastik.

Annons
Nassim om sin dyslexi: ”Lärarens röda streck överallt drar ner en”

Nassim om sin dyslexi: ”Lärarens röda streck överallt drar ner en”

Lässvårigheter

Senaste pedagogiska forskningen visar vikten av läsförståelse – i alla ämnen. Så var det inte på 1980-talet när Nassim al Fakir gick i skolan.
Hans dyslexi gjorde att han blev placerad i en invandrarklass.

Förlustaffär att bli lärare

Förlustaffär att bli lärare

Lön

Du förlorar en halv miljon kronor på att bli ämneslärare, 400 000 kronor på att bli yrkeslärare och 800 000 kronor på att bli lärare i praktiska och estetiska ämnen. Detta jämfört med om du hade börjat jobba direkt efter gymnasiet.

Granskning: Likvärdig skola
Det skiljer fyra mil – men skolgapet är enormt

Det skiljer fyra mil – men skolgapet är enormt

Granskning

De senaste fem åren har 69 000 elever lämnat grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Andelen behöriga elever varierar dock mellan olika delar av Sverige. 
Skolvärlden åkte till Sjöbo, där var femte elev inte når upp till behörighetskraven, för att ta reda på vad som gör att den svenska skolan inte är likvärdig.

”Vi håller på  att skapa ett demokratiproblem”

”Vi håller på att skapa ett demokratiproblem”

Kommentar

De stora skillnaderna i skolresultat är på väg att bli ett demokratiproblem. Det menar Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Så använder du nya tekniken i klassrummet

Så använder du nya tekniken i klassrummet

Ny teknik

Arbetet med IKT i skolan måste ske kollektivt om det ska bli ett effektivt hjälpmedel för lärare och elever. Det menar Daniel Pamp, lärare och IKT-utvecklare i Malmö.

Kommunen rekordsatsar på lärarnas löner

Kommunen rekordsatsar på lärarnas löner

Lön

Kommunernas hantering av lärarlönelyftet delar lärarkåren. I Botkyrka kommun tar man satsningen ett steg längre. Nästa år kommer 1 300 lärare att tilldelas en extra löneökning utöver den statliga satsningen.

Kampen mot rasismen börjar i klassrummet

Kampen mot rasismen börjar i klassrummet

Debatt

När rasismen och fascismen flyttar fram sina positioner måste skolan stå rustad mot de krafter som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Kampen mot rasismen kan börja i klassrummen.

Yrkes-SFI leder dem raka vägen ut i arbetslivet

Yrkes-SFI leder dem raka vägen ut i arbetslivet

Yrkes-SFI

Med yrkes-SFI får utlandsfödda i Botkyrka en rakare väg till framtidens arbete. Undervisning i svenska kombineras med golfrobotar och vårdsnack.
– Vi har otroliga människor som kommer hit och inte kommer ut på arbetsmarknaden. För både deras och Sveriges skull måste vi dra nytta av dem, säger läraren Björn Benbasat.

Lärarnas tid räcker inte till för APL

Lärarnas tid räcker inte till för APL

Yrkesutbildning

Mer planeringstid för yrkeslärare, ett större övergripande ansvar från skolledarhåll samt en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Det är några punkter för att framöver förbättra APL inom yrkesutbildningar.

Ministern om lönelyftet: Kommunerna bör skjuta till mer

Ministern om lönelyftet: Kommunerna bör skjuta till mer

Löner

”Förskräckligt”, ”jätteproblem” och ”obefintlig transparens” är några omdömen om lärarlönelyftet från Skolvärldens läsare. Ansvarige ministern Helene Hellmark Knutsson skyller på kommunerna.

Hur ser du ut, lärare?

Hur ser du ut, lärare?

Klädkod

Läraren Sam Aalto har fått kritik för sina kläder och sina tatueringar. Hans kollega Andreas Nilsson går till jobbet på mellanstadieskolan iförd slips för att känna sig mer professionell.
Har utseendet verkligen någon betydelse?

”Hel och ren – sen är det fritt”

Klädkod

Svenska lärare kopplar inte arbetskläder med hur de lyckas i jobbet. Det menar Charlotte Arkenback-Sundström, som intervjuat pedagoger om klädregler på arbetsplatsen.
– Hel och ren och sen är det ganska fritt i övrigt, sammanfattar hon resultatet.

Arbetsmiljön får lärarna att fly

Arbetsmiljön får lärarna att fly

Arbetsmiljö

För inte så många år sedan köade lärarna för att få jobb i kommunen. Regionen ansågs av många vara en av Sveriges absolut mest framstående skolkommuner, men i dag ser verkligheten annorlunda ut.

 

"Risk att Pisa examinerar fel saker"

"Risk att Pisa examinerar fel saker"

Forskning

Anneli Dyrvold konstaterar i sin avhandling att Pisa-provets matteuppgifter innehåller ord som eleverna sällan möter i matteundervisningen eller i sin vardag. Därför finns en risk proven testar elevernas språkliga förmåga snarare än deras matematiska förmåga.

Kommunen ger lönelyft till alla leg-lärare

Kommunen ger lönelyft till alla leg-lärare

Lärarlönelyftet

Många lärare är kritiska till hur pengarna inom Lärarlönelyftet fördelas, visar en undersökning av Lärarnas Riksförbund. Nybro kommun är på väg att komplettera det statliga lärarlönelyftet med ett lokalt.
– Det är bra för arbetsklimatet, säger skolchefen Kjell Fernandi.

”Lärare behöver mer kreativitet och mindre rädsla”

”Lärare behöver mer kreativitet och mindre rädsla”

Ledarskap

Ett par veckor in i september vet lärare vilka elever som inte kommer att nå kraven i läroplanen. Men schemat som är lagt i juni löper på.
I ”Våga leda skolan” föreslår Lina Axelsson Kihlblom snabba schemaförändringar för att hjälpa elever att klara målen.

Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet

Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet

Betyg

Betyget F riskerar att skapa mer utanförskap och sänka kunskapsnivån i Sverige. Det menar betygforskaren Alli Klapp på Göteborgs universitet som föreslår att man borde ta bort underkänt ur betygsskalan.

Skolsatsningar riskeras när klassrumsmiljön inte duger

Skolsatsningar riskeras när klassrumsmiljön inte duger

Arbetsmiljö

Det finns en risk att de olika satsningar som görs på skolan och för lärare i synnerhet inte får önskad effekt om den fysiska miljön inte håller måttet. Det menar Magnus Fahlström, forskare på Högskolan Dalarna.

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Debatt

Det finns faktiskt något konkret som visar vad som skiljer den guldålder då Sverige låg på åttonde plats och det tragiska nu då vi ligger under OECD:s genomsnitt. Det handlar om systematisk träning av informationstext, skriver Lars Melin, docent i svenska.

Kommentera
Lärarstress ger brist på praktikplatser

Lärarstress ger brist på praktikplatser

Arbetsmiljö

Var fjärde gymnasielärarstudent i Uppsala saknar praktikplats, trots att en praktikperiod snart börjar. Gymnasielärarna i skolorna hinner helt enkelt inte med handledning.
 

Var tredje lärare: ”Rektor försökte påverka betygen”

Var tredje lärare: ”Rektor försökte påverka betygen”

Granskning

En tredjedel av lärarna uppger att rektor försökt påverka deras betygssättning. Ofta handlar det om att höja elevers betyg, ibland efter påstötningar från elevernas föräldrar. Den lärare som inte är ”flexibel” i betygsfrågor riskerar lägre lön.
Det visar en ny undersökning.

Åsa Fahlén: ”Måste få konsekvenser”

Åsa Fahlén: ”Måste få konsekvenser”

Betygsättning

Det fria skolvalet bidrar till betygspressen på lärarna.
– Marknadskrafternas inverkan på skolan måste begränsas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Utredning: Kommuner får inte säga nej till friskolor

Utredning: Kommuner får inte säga nej till friskolor

Skolkostnadsutredningen

Tydligare redovisning av inkomster och utgifter för alla skolor, mer transparens i friskoleköerna – men ingen möjlighet för kommunerna att stoppa friskoleetableringar. Det föreslår Skolkostnadsutredningen.

Tidiga betyg ingen garanti för godkänt

Tidiga betyg ingen garanti för godkänt

Betygsuppföljning

Hälften av de elever som fick F i matematik när de gick i sexan hade fortfarande F i betyg när de gick ut nian i våras.

Lärarassistenter
Rastvakten tar fokus från undervisningen

Rastvakten tar fokus från undervisningen

Arbetsmiljö

En undersökning visar att eleverna vill ha fler vuxna i skolmiljön. Men för att skapa en tryggare miljö på rasterna blir lärarna rastvakter.
– Lärarnas arbetsbelastning är stor som den är, säger Ragnar Sjölander, ordförande i LR Stockholm

Unik utbildning skapar fler lärarassistenter

Unik utbildning skapar fler lärarassistenter

Lärarassistenter

Lärarassistenter är efterfrågade på skolorna. Nu startar flera utbildningar till yrket.
– Det behövs fler vuxna i skolan, säger Nina Morgin kursansvarig på Munka Folkhögskola.

Anna Ekström: ”Inte främmande för nationell utbildning”

Anna Ekström: ”Inte främmande för nationell utbildning”

Lärarassistent

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström stänger inte dörren för förslaget om en nationell utbildning till lärarassistent.

För få syvare med behörighet

För få syvare med behörighet

Syv

Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att syv-tätheten och behörigheten över landet varierar mycket. Lena Hartvigsson ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning kan se flera anledningar till varför det ser ut som det gör.

Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen

Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen

Forskningsrapport

Närhet till skolan och att syskonen redan går där avgör när föräldrar väljer skola. Skolans resultat påverkar nästan inte alls, enligt ny rapport. 
 

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

Debatt

Forskning visar att reformer hämtade från de progressiva idéerna om elevers nöjdhet är negativa för kunskapsresultaten. Ändå vurmar politiker och pedagoger dessa idéer. Skolan behöver gå tillbaka till en klassisk undervisning där lärarna ska förmedla kunskap och inte överlåta det till eleverna, skriver representanter för Moderat skolungdom.

Kommentera
Läraren: Kommunen gör lärarlönelyftet till ett lotteri

Läraren: Kommunen gör lärarlönelyftet till ett lotteri

Lärarlönelyftet

I Lunds kommun fick lärarna själva motivera varför de var värda högre lön när lärarlönelyftet skulle delas ut. Det bojkottades på Lerbäckskolan och till slut tilldelades bara var tredje lärare i årskurs 7-9 högre lön.

Ny undersökning: skolan bör vässa elevers punktlighet

Ny undersökning: skolan bör vässa elevers punktlighet

Fostran

Skolan måste odla de egenskaper som gör ungdomar attraktiva på arbetsmarknaden. Det är resultatet av en undersökning Skolverket gjort med arbetsledare inom fyra branscher, som anställer många unga.

Stockholms lärare ska minska läromedelsglappet

Stockholms lärare ska minska läromedelsglappet

Likvärdighet

Det skiljer stora summor mellan de kommuner som satsar mest och de som satsar minst på läromedel. Nu utreder Stockholms kommun skillnaderna inom kommunen.

Lärare måste stärka sin egen auktoritet

Lärare måste stärka sin egen auktoritet

Ledarskap

Elever med attitydproblem? Bristande föräldraansvar? Det må vara hänt, men ansvaret att ta ledarskapet i klassrummet är lärarens, menar försteläraren Jonas Nilsson.

Beppe ska göra matematik roligare

Beppe ska göra matematik roligare

Undervisning

Beppe Singer slår ett slag för matematiken i skolan. Med Youtube-serien ”Beppematik” ska fler elever upptäcka allt det roliga som matematiken har att erbjuda.

Stress vanligaste hindret i läraryrket

Stress vanligaste hindret i läraryrket

Arbetsmiljö

Var tredje lärare har besvär som orsakas av arbetet – och stress har gått om fysiska besvär som vanligaste orsak.
– Det är en stress att känna att man inte blir litad på, säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund. 

Stöd till funktionsnedsatta elever brister

Stöd till funktionsnedsatta elever brister

Ny rapport

Många skolor misslyckas ge stöd till elever med funktionsnedsättning. Majoriteten av speciallärarna och specialpedagogerna anser att huvudmännen inte erbjuder det stöd som lagen kräver, visar en ny undersökning från Skolverket.

Prisas för sitt arbete med nyanlända

Prisas för sitt arbete med nyanlända

Lärarpris

Lärarna Hülya Basaran och Anna Kaya får Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 för sitt arbete med nyanlända elever.

Regeringens utredare: "Hur seriösa är vi med skolan?”

Regeringens utredare: "Hur seriösa är vi med skolan?”

Läraryrkets framtid

Björn Åstrand är mannen som har regeringens uppdrag att utreda hur lärarprofessionens attraktivitet ska ökas. Hans arbete har just kommit igång, men en sak har han redan klart för sig – det behövs mindre politik och mer verkstad i svensk skola.