Annons

Kollektivavtal det viktigaste

Publicerad 17 oktober 2011

Många friskolor följer inte lagen. Det saknas jämställdhetsplaner, lönekartläggning och skyddskommittéer.

Fakta

Det här ska finnas på varje friskola

• Jämställdhetsplan, om det är fler än 25 anställda. (Diskrimineringslagen)
• Lönekartläggning, för att kunna justera diskriminerande löner. (Diskrimineringslagen)

Det här bör finnas på varje friskola
• Kollektivavtal, gör att villkoren mellan friskoleanställda och kommunalt anställda lärare är likvärdiga.
• Styrelserepresentant. Personalen har rätt till två ledamöter och två suppleanter om friskoleföretaget har 25 heltidsanställda. (Lagen om styrelserepresentation för privatanställda).
• Skyddsombud, om det är fler än fem anställda(Arbetsmiljölagen).
• Skyddskommitté, om det är över 50 anställda.(Arbetsmiljölagen).
• Elevskyddsombud, från årskurs 7 (Arbetsmiljölagen).

Att inte ha kollektivavtal eller någon personalrepresentant i styrelsen är vanligt bland många friskolor. Men det är inget formellt lagbrott. Det är det däremot att inte ha en jämställdhetsplan och inte göra lönekartläggningar.
Så är det på många friskolor. Kraven finns i Diskrimineringslagstiftningen som säger att arbetsplatser med minst 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppdateras minst vart tredje år. Lönekartläggning ska också göras för att undvika löner som är könsdiskriminerande.
– Vi har aldrig granskat om friskolorna följer diskrimineringslagen. Det finns ingen skyldighet att skicka in planerna och kartläggningen till. Det krävs en anmälan för att vi ska agera. Lagbrott kan ge ett vitesföreläggande. Men det har bara utfärdats en gång, säger Sonya Aho, pressekreterare på DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Även i Arbetsmiljölagen finns det tvingande lagar, som att alla arbetsgivare ska bedriva ett regelbundet arbetsmiljöarbete. När Arbetsmiljöverket granskade 400 friskolor och förskolor 2007 fick 360 av dem krav på förbättringar.
– Det var en rad olika problem, men det var ganska vanligt att lokalerna inte höll måttet. Jag tror dock att mycket bottnade i att skolledningarna helt enkelt inte kunde arbetsmiljölagstiftningen, säger Stefan Hult, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som granskade. 
Flera friskolor hotades med vite om de inte åtgärdade felen. 
– Vad jag minns utdömdes inget vite till någon friskola, säger Hult.

Vad som också upptäcktes under arbetsmiljöinspektionerna var att många friskolor saknade både skyddsombud, skyddskommitté och elevskyddsombud, funktioner som finns med i arbetsmiljölagen.
– Men det är inte tvingande. Arbetsmiljölagens sjätte paragraf är sådan att det är upp till parterna att ordna skyddsarbetet gemensamt, så här har facket en viktig roll. Driver inte de på finns det inget krav på vare sig skyddsombud eller skyddskommitté.
Elevskyddsombud då?
– Det är samma sak här. Det krävs att eleverna, genom till exempel elevrådet, vill ha det.

Lärarnas Riksförbund jobbar hårt för att alla lagar ska följas på landets friskolor. Det viktigaste steget dit är att det finns kollektivavtal, enligt Hans Björkman, ombudsman:
– Vi har jobbat väldigt hårt med att få kollektivavtalen på plats. När Jensen Education med 600 anställda fick kollektivavtal nyligen betyder det att alla större fristående skolor har kollektivavtal. Min bedömning i dag är att ungefär nio av tio som är med i förbundet och jobbar på en fristående skola har kollektivavtal.

Flera gånger har han mött lärare som inte förstått innebörden av att sakna ett kollektivavtal.
– Jag har varit med om att lärare börjat gråta när de förstått att deras arbetsgivare inte betalat in en enda krona i tjänstepension på åtta år. Det betyder stora hål i ekonomin när man blir pensionär. Därför är det en mycket viktig fråga.

När friskolereformen genomfördes i Sverige 1992 var Lärarnas Riksförbund positivt inställda. Förhoppningen var att lönerna skulle öka när det kommunala monopolet bröts. Nu skulle olika arbetsgivare konkurrera om lärarna med högre löner.
– Men här blev det inte alls vad vi hoppades. Det blev inget lönerace. Kanske kan lärarlegitimationen få fart på lönerna i stället, säger Hans Björkman.

Friskolorna har tvingat förbundet att arbeta på ett helt nytt sätt. Jämställdhetsplaner, löne-kartläggningar och skyddsombud fanns det lång erfarenhet av i den kommunala skolan. Men ingen alls i friskolorna. Och representanter i styrelsen var en icke-fråga.
– Styrelserepresentation var tidigare inte en aktuell fråga, eftersom nästan alla våra medlemmar var kommunalt anställda. Numera medverkar vi gärna till detta. Genom vårt medlemskap i PTK, Privattjänstemannakartellen, kan våra ombud få en kvalificerad utbildning för att vara personalrepresentanter i bolagens styrelser, säger Hans Björkman.

Om friskolorna är bra eller dåliga på att följa Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen har Hans Björkman ingen uppfattning om.
– Men de är troligen varken bättre eller sämre än i andra branscher, säger Hans Björkman.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons