Annons

Kommande lärarbrist

Publicerad 23 februari 2012

Bristen på kvalificerade lärare är på väg att bli akut.
Fram till 2020 behövs minst 50 000 nya grundskole- och gymnasielärare anställas, förmodligen fler.
– Vi vet ännu inte hur de nya behörighetsreglerna påverkar tillgång o efterfrågan på lärare,säger Britt-Inger Kajnäs som är sektionschef vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fram till år 2020 väntas 46 000 av 139 000 lärare i grund – och gymnasieskolan nå pensionsåldern.
Pensionsavgångarna och det stora inflödet av yngre elever under de kommande åren gör att det bara i grundskolan behöver anställas drygt 42 000 nya lärare, enligt SKL:s prognos.
Enligt samma bedömning minskar antalet gymnasieelever väsentligt fram till 2020, vilket borde leda till ett överskott på gymnasielärare. Men eftersom 15 000 av lärarna når pensionsåldern under de kommande åren behövs det ändå anställas minst 10 000 nya gymnasielärare.

Behovet av nya lärare kommer att vara särskilt stort i de växande storstadsregionerna. Det gäller inte minst grundskolelärare.
Arbetsmarknaden för lärare i matematik, teknik, spanska och yrkesämnen väntas bli extra het.
I dag kan varken Skolverket eller SKL säga vilken betydelse de nya behörighets- och legitimationsreglerna får för lärarbristen, om de gör att den ökar ytterligare.
Läsåret 2010-2011 hade 85,9 procent av lärarna i den svenska grundskolan pedagogisk högskoleexamen, enligt Skolverkets statistik.
Bland de kommunalt anställda lärarna var andelen något högre, 87,8 procent. Bland friskolelärarna var andelen väsentligt lägre, 70,1 procent.

Det finns dock stora geografiska skillnader:
*Stockholms län var det län i Sverige som hade lägst andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen, 78,7 procent.
*Högst andel hade Norrbottens län, 93,4 procent.

*I Norsjö kommun hade alla lärarna i grundskolan läsåret 2010–2011 pedagogisk högskoleexamen. I Nynäshamn hade enbart 72 procent det, i Värmdö 74,2 procent och Södertälje 75,1.

Hur stor andel som undervisade i de ämnen de var utbildade för är det dock ingen som vet. På goda grunder kan man dock utgå ifrån att den är lägre.
– Vi har ännu ingen riktig klar bild av hur de nya reglerna påverkar tillgången på rätt kompetens. Vi vet till exempel inte i vilken utsträckning lärare som i dag inte har rätt ämnesbehörighet kommer att hinna komplettera. Vi vet heller inte om vi behöver öka antalet utbildningsplatser, säger Britt-Inger Kajnäs.
När vet ni det?
– Tidigast om ett halvår.

Enligt Britt-Inger Kajnäs måste bilden av skolan som arbetsplats förändras för att det i framtiden ska vara möjligt att rekrytera duktiga lärare.
– Under de senaste åren har skolans problem hamnat i fokus. Jag tycker att det är dags att vi lyfter fram de fördelar och möjligheter skolan har som arbetsplats. Ungdomar behöver känna att det finns framtidsyrken i skolan, för det gör det verkligen.
– Det finns dessutom redan enormt många lärare som tycker att det både är en stor utmaning och möjlighet att får jobba med barns och ungdomars lärande. Vi behöver lyfta fram dem och allt annat positivt i skolan, inte bara utvecklingsområdena.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Fritt fram för religiös skolavslutning

Fritt fram för religiös skolavslutning

Skolavslutning

Skolavslutningar i kyrkan ska få ha religiösa inslag, enligt en majoritet i utbildningsutskottet. 

Annons
Annons
Succé för matematik utanför klassrummet

Succé för matematik utanför klassrummet

Matematik

Att flytta undervisningen från klassrummet ut i verkligheten har ökat elevernas intresse och motivation för matte enormt.
– Eleverna utför matematiken praktiskt utan att direkt ens tänka på det, säger Elisabet Bellander, förstelärare i matematik och initiativtagare till den framgångsrika satsningen på ”karaktärsämnesmatte”, KaMa.

Annons
Reklamkampanj för miljoner ska locka fler lärare

Reklamkampanj för miljoner ska locka fler lärare

Lärarbristen

Regeringen ska locka fler till läraryrket med en reklamsatsning för 21 miljoner kronor.

SETT 2016
Nytt klassrum utvecklade Ingrid som lärare

Nytt klassrum utvecklade Ingrid som lärare

Arbetsmiljö

Har klassrumsmiljön egentligen någon betydelse? Under SETT 2016 berättade läraren Ingrid Palmqvist om hur steget ur det traditionella klassrummet har påverkat hennes professionella utveckling som lärare.

Annons
Annons
Så arbetar hon med ”21st century skills” i klassrummet

Så arbetar hon med ”21st century skills” i klassrummet

Pilotprojekt

På SETT 2016 presenterades ett konkret klassrumsexempel från SKL:s pilotprojekt om 21st century skills i samarbete med Stockholms universitet.
– Jag har aldrig sett elever i klass åtta jobba så fokuserat och tyst, säger Jenny Hägg, en av de inblandade lärarna.

Annons
Vad var bäst på SETT?

Vad var bäst på SETT?

Lärarenkät

Nio lärare berättar vad de tar med sig till sin egen skola efter att ha besökt SETT-mässan i Kista.

Lärarens förslag: Inför en ”examensvecka”

Lärarens förslag: Inför en ”examensvecka”

Nationella prov

Lärare och elever drabbas ofta av att grundskolans nationella prov tar upp alldeles för mycket tid. Nu vill läraren Gustav Forne samla dem under en vecka.

Betygen riskerar att påverkas av obehöriga sfi-lärare

Betygen riskerar att påverkas av obehöriga sfi-lärare

Bedömning

Fler än sex av tio sfi-lärare saknar behörighet. Något som riskerar att påverka bedömningen och betygsättningen av eleverna.

Här finns landets bästa skolor

Här finns landets bästa skolor

Ny jämförelse

SKL har rangordnat landets alla skolkommuner. Vellinge toppar listan, medan Färgelanda hamnar i botten.

Hot och våld

”Tillsätt en ordningskommission för den svenska skolan”

Debatt

Liberalerna avsätter 150 miljoner kronor i sin budget för att tillsätta en ordningskommission. ”En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, i en debattartikel.

Kommentera
"Direkt samband mellan stök och lägre resultat"

"Direkt samband mellan stök och lägre resultat"

Kommentar

Efter senaste dagarnas rapporter om hot och våld mot lärare föreslår Liberalerna att riksdagen tillsätter en ordningskommission med uppgift att motverka stöket i skolan.

Autismförbundet: Skolan bryter mot lagen

Autismförbundet: Skolan bryter mot lagen

Rapport

Drygt hälften av grundskoleeleverna med autism stannar hemma på grund av bristande stöd och lika många saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Autism- och Aspergerförbundet menar att skolan bryter mot lagen.

Här är lärardialog lösningen på lärarkrisen

Här är lärardialog lösningen på lärarkrisen

Skoldialog

I Uppsala kommun pågår en spännande satsning för att råda bot på den växande lärarbristen. 

Varannan politiker vill ändra fria skolvalet

Varannan politiker vill ändra fria skolvalet

Fria skolvalet

Det fria skolvalet befinner sig i blåsväder. Nästan hälften av landets skolpolitiker vill se inskränkningar för att minska klyftorna mellan skolorna.

Hot och våld
Hälften av alla lärare utsätts för våld

Hälften av alla lärare utsätts för våld

Lärarvåld

Nästan varannan lärare uppger att de utsatts för våld eller hot på sin arbetsplats. Även anmälningarna om hot och våld i landets klassrum ökar stort.

Anmälda fall mot lärare ökade med 57 procent

Arbetsmiljö

Antalet anmälda fall av hot och våld mot skolpersonal i Stockholm ökade med 57 procent under 2015. Samtidigt är var tredje svensk lärare rädd att bli anmäld av en elev eller förälder.

Emma misshandlades på skolan av sin elev

Emma misshandlades på skolan av sin elev

Våld mot lärare

Emma Edeslätt var rädd i flera veckor efter att ha blivit sparkad av en elev. Läraryrket finns med på listan över de mest våldsutsatta jobben.

Miljonsatsning bakom nytt läsprojekt

Miljonsatsning bakom nytt läsprojekt

Läsprojekt

Läsrörelsen ska tillsammans med David Lagercrantz driva läsprojektet ”Berättelser som förändrar”. 

Många hoppar av ämneslärarutbildningen

Många hoppar av ämneslärarutbildningen

Lärarutbildningen

Många studenter väljer att hoppa av lärarutbildningen, och särskilt drabbad är ämneslärarutbildningen. Det visar ny statistik från Universitetskanslerämbetet.

Starkt stöd för att stärka språkens ställning i skolan

Starkt stöd för att stärka språkens ställning i skolan

Moderna Språk

LR:s rapport om hur språkens ställning i den svenska skolan sjunker har väckt stora reaktioner. 

Skickliga lärare dragplåster för populära skolor

Skickliga lärare dragplåster för populära skolor

Gymnasieskolan

Erfarna lärare är bra dragplåster för skolor med högt söktryck. Men det riskerar samtidigt att späda på skillnaderna mellan skolor och kommuner, konstaterar Skolverket i en ny rapport om gymnasieskolan.

Splittringar kring utredningen om nyanlända lärare

Splittringar kring utredningen om nyanlända lärare

Utredning

Reaktionerna var blandade när regeringens utredare presenterade förslagen på hur nyanlända lärare kan tas till vara i skolan. 

”Gympaläraren” fångar PREST-ämnenas själ

”Gympaläraren” fångar PREST-ämnenas själ

Debatt

Teorin måste vävas ihop med praktiken på ett naturligare sätt än vad många PREST-ämneslärare lyckas med i dag.

Kommentera
”Vi rektorer borde prata mer om hemmasittare”

”Vi rektorer borde prata mer om hemmasittare”

Intervju

Bloggande rektorn Sirkka Persson önskar att skolledare var bättre på – och hade mer tid till – att dela erfarenheter med varandra.

Akut kris för moderna språk i svenska skolan

Akut kris för moderna språk i svenska skolan

Moderna språk

Sämre snittlön. Undervisningsgrupper med elever från olika steg eller årskurser. En extrem brist på studenter som vill bli ämneslärare i tyska, spanska och franska. De moderna språkens ställning i den svenska skolan är bekymmersam, visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund.

Unikt projekt: Nyanlända nior undervisas med förskoleklass

Unikt projekt: Nyanlända nior undervisas med förskoleklass

Nyanlända

Från en flyktingförläggning till ett klassrum i Huddinge. De nyanlända lärarna Hana Kret och Reza Orya Rezvani har nu fått börja utbilda ensamkommande ungdomar på Glömstaskolan i ett alldeles unikt undervisningsprojekt.

Här är den läxfria skolan: ”Läromålen ska nås på skolan”

Här är den läxfria skolan: ”Läromålen ska nås på skolan”

Läxor

I stället för att lärarna ska rätta och komma på läxor stöttar de eleverna på skolan med deras skolarbete.

Fokus på språk – så in i Norden

Fokus på språk – så in i Norden

Språkdagarna

Vinsten av flerspråkighet. Det är det övergripande temat för de nordiska språkdagarna som Språklärarnas riksförbund anordnar nästa vecka.
– Vi behöver åstadkomma en attitydförändring gällande språk och rikta strålkastarna mot hur illa det faktiskt är i dag, säger Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

Här är snabbspår redan på gång

Här är snabbspår redan på gång

Nyanlända

Fem nyanlända lärare ska få plats i Sollentuna kommun, inom ramarna för regeringens snabbspår för lärare. Planen är att vara igång redan innan sommaren.

Vårbudget 2016
400 miljoner mindre till skollokaler

400 miljoner mindre till skollokaler

Vårbudgeten

Det blir mindre pengar till upprustning av skollokaler men 40 miljoner mer för fler behöriga sfi-lärare. Det är ett par av nyheterna i regeringens vårändringsbudget för 2016 som berör skolan.

”Obegripligt att spara på specialpedagogik”

”Obegripligt att spara på specialpedagogik”

Kommentarer

Både opposition och lärarfack är kritiska till att regeringens vårbudget innebär besparingar på skolan och uppskjutna satsningar.

Grattis gymnasielärare, ni är mest jämställda!

Grattis gymnasielärare, ni är mest jämställda!

Jämställdhet

Gymnasielärare är mest jämlika, förskollärare minst. Det visar ny statistik från SCB.
– Men som manlig språklärare är jag en del av ett utdöende släkte, säger Robin Smith, gymnasielärare i svenska och engelska.

Lärare inget rekommenderat yrkesval

Lärare inget rekommenderat yrkesval

Ny rapport

Endast fem procent av de tillfrågade i Manpowers senaste undersökning rekommenderar gymnasister att söka sig till läraryrket, trots att det beräknas vara ett stort bristyrke under lång tid framåt.

"Att kunna skriva är att lyckas i alla ämnen"

"Att kunna skriva är att lyckas i alla ämnen"

Skrivning

I Norge är skrivande en nyckelkompetens som förenar alla skolämnen.
– Svenska forskare tycker att skrivande är lika viktigt som läsande, men det finns inte som enskilt ämne i läroplanen, säger svenskläraren Gustaf Skar, projektledare på norska Skrivesenteret. 

Från VM i Kanada till yrkeslärare i Dalarna

Från VM i Kanada till yrkeslärare i Dalarna

Yrkes-SM

Camille Brinkemar är yrkesläraren som vet vad som krävs för att nå världseliten. Nu börjar jakten på nya medaljer i yrkes-SM. Ämnet: Fordonslackering.

Ingenjörer ska lösa lärarbristen i Luleå

Ingenjörer ska lösa lärarbristen i Luleå

Lärarbristen

Luleå kommun och Teknologkåren vid LTU gör en ny satsning för att hantera lärarbristen. Lösningen? Ingenjörsstudenter som korttidsvikarier i matte och no-ämnena.

Lärarstudenter fokuserar på arbetsmiljön

Lärarstudenter fokuserar på arbetsmiljön

Lärarstudenter

Med nya styrelsen på plats vill Lärarnas Riksförbunds studerandeförening ägna det kommande året åt arbetsmiljön.
– Den hamnar i skymundan när lönedebatten pågått så länge, säger ordföranden Isak Skogstad.

Otydliga krav tvingar elever att spela duktiga

Otydliga krav tvingar elever att spela duktiga

Bedömning

Elever bryr sig mer om uppförande än om kunskap. Lärare hinner inte se vad eleverna verkligen kan. Skolans fokus på bedömning slår fel, enligt en ny avhandling.

8 av 10 kommuner: Lärarbristen är akut

8 av 10 kommuner: Lärarbristen är akut

Kommuner

Lärare, skollokaler och språkkunniga. Avsaknaden av dessa växer sig större som en följd av höstens flyktingkris. Nu larmar kommunerna om mer hjälp för att klara den stora utmaningen, visar Aftonbladets enkät med 133 av landets kommuner.

Så kan pollenallergi påverka eleverna

Så kan pollenallergi påverka eleverna

Pollenallergi

Pollenallergi drabbar ungefär var fjärde elev, men också deras skolresultat. – Det kan ge problem med inlärning och koncentration, säger David Lindvall, vid Unga Allergiker.

Kränkningsrisk vid var tredje idrottsgymnasium

Granskning

Skolinspektionen kritiserar landets idrottsgymnasium för brister i arbetet mot kränkningar och hård jargång.
– Macho och kränkningar har ingen plats i skolan, säger idrottsläraren Daniel Gomejzon.

Zlatan ska bli lärare  efter fotbollskarriären

Zlatan ska bli lärare efter fotbollskarriären

Lärarstudent

Ena foten i fotbollseliten och den andra i klassrummet. Jämsides med fotbollsvardagen i allsvenska Malmö FF utbildar sig målvakten Zlatan Azinovic till att bli lärare.

Svagt skolstöd för elever som ”vuxit ur” sin diagnos

Svagt skolstöd för elever som ”vuxit ur” sin diagnos

Särskilt stöd

Även barn som ”vuxit” ur sin autismdiagnos får för lite stöd i skolan. Det visar en ny avhandling från Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

Betyg
Gymnasieministern: ”Det är en katastrof”

Gymnasieministern: ”Det är en katastrof”

Rättsosäkra betyg

Tre elever lämnade in exakt samma uppgift men fick olika betyg.
– Det är en katastrof, säger gymnasieminister Aida Hadzialic (S).
Nu vill både S och M ändra hur betygen sätts.

17-åriga Minous öppna brev till lärarna

17-åriga Minous öppna brev till lärarna

Öppet brev

Minou Hellgren är 17 år och går andra året på gymnasiet i Simrishamn. När hon såg hur ledsen hennes skolkamrat blev av en lärares behandling ilsknade hon till. Läs Minous öppna brev till alla lärare.

Japansk matematik ska minska rädslan att svara fel

Japansk matematik ska minska rädslan att svara fel

Didaktik

Japansk matematisk didaktik stimulerar samtal och matematisk medvetenhet bättre än typiskt svensk matematikundervisning, enligt forskare vid Högskolan i Gävle.

Nyanlända elever
Experten: ”Ge eleverna större möjligheter”

Experten: ”Ge eleverna större möjligheter”

Nyanlända

Enligt Skolverkets nya rapport behöver nyanlända bättre vägar in i gymnasieskolan. – Det är en välkomnad rapport, tycker Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Lärarbrist i gymnasiets språkintroduktion

Lärarbrist i gymnasiets språkintroduktion

Nyanlända

Ökningen av nyanlända barn har gjort det svårt för skolor och kommuner att samtidigt utöka gymnasieprogrammet språkintroduktion, det visar en ny rapport från Skolverket. 

Mittuniversitetet startar ny ämneslärarutbildning

Trendbrott

Efter fem års uppehåll på grund av svagt intresse startar Mittuniversitetet upp en utbildning till ämneslärare på gymnasiet igen.
– Vi uppfattar att trenden har vänt, läraryrket har blivit attraktivare, säger Peter Degerman, programansvarig.

Så berörs lärarna av digitaliseringen

Så berörs lärarna av digitaliseringen

IT

En-till-en-satsning för elever i grundskolan genomförd inom tre år. Mer kompetensutveckling för lärare och rektor. Det är två delar i den nya nationella strategi för skolans digitalisering som Skolverket i dag överlämnade till regeringen.
– En-till-en är en knäckfråga, säger läraren Helena Kvarnsell.

Fridolin kan inte lova öronmärkta pengar för en-till-en-verktyg

Fridolin kan inte lova öronmärkta pengar för en-till-en-verktyg

Digitalisering

”Äntligen”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) till Skolvärlden om att den svenska skolan får en ny digitaliseringsstrategi. Men han lovar inga öronmärkta pengar till en-till-en-verktyg.

Två av tre lärare störs av mobiltelefoner i klassrummet

Två av tre lärare störs av mobiltelefoner i klassrummet

IT

69 procent av gymnasielärarna säger att arbetet i klassrummet varje dag störs av elevernas användning av mobiler och sociala medier.
Nu betonar Skolverket rektorernas ansvar för att ta fram ordningsregler.

Strategin som ska stoppa Pisa-raset

Strategin som ska stoppa Pisa-raset

Läsförståelse

Sverige vända den negativa trenden i Pisa-mätningarna. I nästa veckas vårbudget presenterar regeringen en strategi för hur man ska kunna förbättra läsförståelsen i skolan.

”Vi behöver skynda oss att hjälpa alla barn att må bra”

”Vi behöver skynda oss att hjälpa alla barn att må bra”

Debatt

Barn och unga mår allt sämre. Utan en välfungerande organisation i elevhälsan faller elever mellan stolarna, skolan missar elever som behöver särskilt stöd, lärare känner sig hjälplösa, skriver My Lindén, utbildad beteendevetare och specialpedagog.

Kommentera
Lärarbristen stoppar SFI-antagningen

Lärarbristen stoppar SFI-antagningen

SFI

I Kalmar har SFI-undervisningen ökat med fler elever än normalt, nu tvingas man stoppa antagningen.

Skolans lösning på lärarstressen

Skolans lösning på lärarstressen

Arbetsmiljö

Här är projektet som bryter mot det traditionella skolupplägget. Träkvista skola har med arbetsmodellen ”sammanhållen tid” utvecklat lektioner som har förbättrat miljön både för lärare och elever.

Skolstress bakom sömnstörningar

Skolstress bakom sömnstörningar

Hälsa

Mer än hälften av niondeklassarna sover mindre än vad som är hälsosamt, visar ny studie från Högskolan i Borås. Skolstress och sociala medier är de största orsakerna till sömnbristen.

Nytt förslag: Halverat sommarlov och ännu fler förstelärare

Nytt förslag: Halverat sommarlov och ännu fler förstelärare

Undervisning

Så vill Liberalerna förbättra nyanländas kunskapsresultat. ”Våra förslag ger eleverna mer tid i skolan tillsammans med lärarna”, säger Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson.

Studie: Snabbare inlärning med Bravkod

Studie: Snabbare inlärning med Bravkod

Inlärning

Bravkod är ett träningsmaterial för elever på lågstadiet som behöver träna upp sin förmåga att avkoda sin läsning.
– Genom att satsa på denna grupp tidigt sparar skolan mycket resurser senare under deras skoltid, säger specialläraren Ronny Karlsson.

"Gråzonsbarnen" får hjälp med lästräning

"Gråzonsbarnen" får hjälp med lästräning

Lästräning

På Dingtuna skola utanför Västerås är Bravkod ett av verktygen när det kommer till lästräning. 
– Metoden för att bli bättre på avkodning stärker elevernas självförtroende och ger barnen bra koll på sina framsteg, menar läraren Maria Falk.

”Fel att bygga ut lärarhögskolan”

”Fel att bygga ut lärarhögskolan”

Lärarutbildning

Regeringen vill bygga ut lärarutbildningarna med 9 000 platser. Lärarnas Riksförbund är kritiskt till idén.