Annons
Tre personer avled i svärdattacken på Kronan i oktober förra året. Foto: Polisen/Adam Ihse/TT

Kritik mot kommunen efter skolmorden

Publicerad 21 juni 2016

Fakta

Så hanterar du våld i skolan

  • Rapporten bygger på intervjuer med ett fyrtiotal personer, polisens förundersökning, NOA:s utredning (nationella operativa avdelningen) av polisens insats samt material från kommunen, Arbetsmiljöverket och Skolverket.
  • Det finns generella lagkrav på förberedelser som alla kommuner och skolor bör känna till.
  • Varje kommun ska ha den förmåga som krävs för att uppfylla de externa och interna kraven på krishantering. Kommuner ska bland annat göra en risk- och sårbarhetsanalys som identifierar risker och en handlingsplan. Kommuner ska ha en krisorganisation som är utbildad och har övat.
  • Här kan du läsa mer om kommunens ansvar vid kriser.
  • Arbetsmarknadsverket har krav på rutiner när det gäller risker för hot och våld på en arbetsplats. Det finns mycket material att ta del av här.
  • I stödmaterialet ”Grövre våld i skolan” finns information från Skolverket. Den hittar du här.
  • Kommunen ska ha krishantering och organisationen ska också ha utbildning och övning. Det ska finnas en central stab som fattar beslut och krisorganisationer i de berörda förvaltningarna.
  • Det är inte ett krav, men det är vanligt att kommunen har en POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). Läs mer här.

Relaterat

Kommunens agerande efter svärdattacken på Kronan i Trollhättan uppfyllde alla lagkrav – men det saknas en djupare uppföljning av personalens hälsotillstånd. Det framgår av ny en granskning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rapporten om hur kommunen hanterade svärdattacken på Kronan den 22 oktober 2015 släpps i dag, tisdag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har intervjuat drygt 40 personer, samt tagit del av skriftlig dokumentation.

– Den viktigaste lärdomen är vikten av att inte underskatta de långsiktiga konsekvenserna. Då menar jag arbetsmiljöansvaret för elevernas och personalens hälsa och trygghet och studiero i skolan, där det akuta omhändertagandet inte räcker. Verksamheten är inte återställd förrän trygghet och studiero är återställda, säger Ingrid Tengberg, en av rapportförfattarna.

En elevassistent, en elev och en lärare, tillika medlem i Lärarnas Riksförbund, fick sätta livet till när den maskerade 21-åringen tog sig in i skolan med avsikt att döda. På hans dator fanns främlingsfientligt material och dådet har beskrivits som ett hatbrott. Av Kronans elever har 98 procent utländsk bakgrund.

De ville att lärarna skulle tillbaka i tjänst alldeles för tidigt

– Det fanns inga indikationer på att just det här skulle hända just på Kronan. Däremot hade staden identifierat skolor, fritidsgårdar och bibliotek som riskmiljöer för hot och våld. Kronogården är en segregerad stadsdel och risken för social oro hade uppmärksammats av staden. De omständigheterna ökar kravet på bra förberedelser när det gäller hot och våld generellt, säger Ingrid Tengberg.

– Det finns bilder som aldrig suddas ut. Lärarna satt inlåsta i klassrummen i flera timmar och de fick både hålla sin egen skräck och eleverna i schack. När jag hör medlemmarna berätta kan de återge väldigt mycket i minsta detalj. De såg mördaren springa omkring utanför i sina svarta kläder. Det har påverkat jättemycket, säger Monica Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Trollhättan, samt lärare på Paradisskolan.

Just den här dagen var hon och simmade med en niondeklass från sin egen skola, men var snabbt på plats och har arbetat med konsekvenserna av attacken sedan dess.

Monica Larsson upplever att kommunens agerande i stort sett varit bra.

– De ville först att medlemmarna skulle gå tillbaka i tjänst alldeles för tidigt, men de var skadade som lärare och som individer. De hade inte förmåga att som lärare ta hand om sina elever så tidigt som arbetsgivaren ville. Utbildningsförvaltningen ville en sak, rektorerna att lärarna skulle få det bra. Det var en del diskussioner innan vi fick arbetsgivaren att fatta vad lärare och rektorer ville, säger Monica Larsson.

Hon är också kritisk till att fackförbundens huvudskyddsombud inte kallades in direkt, utan fick fråga om information.

– Det har varit jättemycket kontakt med skolan om organisation och information till medlemmar och många medlemmar har de sagt till mig att ”det vi får reda på, det får vi veta genom dig – inte via arbetsgivaren”, säger Monica Larsson.

Viktigt att utbildas i hur man som lärare bemöter barn med traumatiska upplevelser

Rapporten pekar ut flera omständigheter som innebar att attacken inte resulterade i ännu fler offer. Den skedde under lektionstid och elever och lärare befann sig i klassrummen, det fanns poliser inne på den lokala stationen, det var lov veckan efter och fanns tid för att planera hur verksamheten skulle starta upp igen. Alla tjänstemän fanns på plats.

– Det är viktigt för alla kommuner att fundera på ett scenario där inte alla omständigheter är lika fördelaktiga och att arbeta mer systematiskt. Att det funkade bra den här gången betyder inte att det gör det nästa gång, säger Ingrid Tengberg.

Sedan dagen i oktober har det skett ombyggnation på skolan, som har pågått till april. Skoldelen har skilts av från medborgarkontoret och biblioteket. Men nu har skolan egen ingång och de anställda bär elektroniska nycklar för att passera vissa dörrar. Det krävs ett större lugn för både personal och elever – något som Skolinspektionen också påpekat vid två tillfällen.

– Något vi uppmärksammat är värdet av utbildning i hur man som lärare bemöter barn med traumatiska upplevelser. Vi har även uppmärksammat vikten av dialog med vårdnadshavarna om vad som krävs för att de ska bli trygga med att lämna sina barn på skolan igen. Där såg vi brister, berättar Ingrid Tengberg.

Sjukskrivningar och behov av stöd har sett olika ut hos personalen, bland annat beroende på hur nära de varit förövaren och morden, berättar Monica Larsson. Hon tycker att kommunen i stort sett skött det bra och sett till att både den akuta vården och den mer långsiktiga fungerat väl. Utredarna menar att staden vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos elever och personal. Däremot är de kritiska till att staden inte gjort någon djupare uppföljning av hälsotillstånd och arbetsmiljö.

– Vi tycker att kommunen borde göra en uppföljning av hälsotillståndet bland lärare och personal för att kunna vidta rätt åtgärder och sätta in rätt stöd. Utan underlaget ifrågasätter vi om det är möjligt. Kommunen säger att de vill låta bero ett tag, att varje gång det görs uppföljningar med de drabbade river det upp allt igen och kan hämma läkeprocessen, säger Ingrid Tengberg.

I slutet av terminen åkte lärarna på Kronan på en tvådagarsvistelse på Marstrand.

– De ville få ett avslut och börja tänka framåt. Det finns en psykolog kopplad till skolan som fortsätter att jobba med personalen. Jag hoppas att de snart kommer tillbaka till att vara vanlig skola igen, säger Monica Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Annons
Annons

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons