Annons
Källa: Siris, Skolverket

Tufft läge för skolan i Upplands Väsby

Publicerad 28 april 2014

Upplands Väsby kommun har infört en rad förändringar som påverkat skolornas arbete. Syftet har varit att effektivisera och höja kvaliteten, men de låga elevresultaten dalar och flera rektorer och kommunens skolstrateg är kritiska och oroliga.

Sedan de borgerliga partierna tog över makten i Upplands Väsby för snart åtta år sedan har kommunen organiserats om, inte minst på skolans område. Tidigare var utbildningsförvaltningen huvudman och ansvarig för driften av de kommunala skolorna på uppdrag av utbildningsnämnden. Numera ansvarar Väsby välfärd för driften och utvecklingen av de kommunala verksamheterna, medan huvudmannaskapet ligger på kundvalskontoret, som även ska se till att Väsbyborna får bästa möjliga tjänster bland både kommunala och privata alternativ.

Sedan två år betalar grundskolorna hyra efter lokalstorlek och rektorerna ansvarar även för reparationer och städning av lokalerna. Sedan kommunens förberedelseklasser lades ner har skolorna även hela ansvaret för nyanlända elevers skolgång. Allt enligt nya ersättningsmodeller som adderas till skolpengen.

– Vi inom skolan har fått ett för brett ansvar. Vi är inte byggnadsingenjörer eller ekonomer som kan dribbla i en massa system. Vi är pedagogiska ledare i första hand och måste kunna fokusera på det. Systemet gör att jag inte kan lägga lika mycket tid och pengar på undervisning och läromedel, säger Johnny Wahlund, rektor på Grimsta skola.

Han tycker också att den nya organisationen har en otydlig ansvarsfördelning som gör att frågor om till exempel särskilt stöd riskerar att bollas mellan utbildningsnämnden, kundvalskontoret och Väsby välfärd.

Även rektor Ebba Wannegård på Breddenskolan har synpunkter på förändringarna.

– Min upplevelse är att även om jag fått mer pengar till skolan så har jag fått mer kostnader och områden att ta hand om, till exempel lokalförvaltning. Uppdelningen i ett utförar- och beställarsystem är också mer rigid och gynnar inte samarbete. Egentligen har vi ju alla samma mål, en god kvalitet på utbildningen, säger hon. 

Sedan de borgerliga partierna kom till makten har ett par av skolorna sålts till privata aktörer och många nya friskolor har startat. Avsikten har varit att öka mångfalden och förbättra kvaliteten. Balansen har på sju år förändrats från att drygt var tionde grundskola var fristående till att över hälften är det i dag – en ovanligt stor privat grundskoleandel jämfört med närliggande kommuner och övriga landet.

– Privatiseringen slog igenom väldigt snabbt och stort i Upplands Väsby och då förändrade man strukturen genom att dela in verksamheterna i beställare och utförare. Konkurrens på lika villkor är ett ord som man använder sig av. Jag tror att det här var nödvändigt för utvecklingen, men det är svårt att veta hur det har påverkat och hur det skulle ha varit annars, säger Håkan Lönnqvist, rektor för Bollstanäs skola.

Upplands Väsby har brottats med låga elevresultat under lång tid och det senaste året gick resultaten ned ytterligare.

Skolutvecklaren Per Kornhall anställdes som skolstrateg på Väsby Välfärd för två år sedan. Han menar att Skolverkets statistik visar att de förändringar som nämns har haft en negativ effekt på elevernas resultat. En annan orsak till de låga resultaten, enligt Kornhall, är att kommunen inte fördelar skolpengen efter skolornas behov i tillräcklig utsträckning. Många skolor har stora socioekonomiska utmaningar och behöver mer resurser.

– Jag har ända sedan jag gjorde mina första analyser varit tydlig med att det finns saker som inte fungerar så väl i kommunen. Det vore också konstigt om så inte var fallet med tanke på att Upplands Väsby nu har sämst skolresultat av alla kommuner i Stockholms län. Detta innebär att var femte barn i kommunen inte blir behörigt till gymnasiet. Det finns alltså all anledning att tro att det kan finnas brister i själva systemet, säger Per Kornhall.

Socialdemokraterna skyller framför allt de låga elevresultaten på resursbrist. Partiet har kommit fram till att Upplands Väsbys skolpeng har halkat efter jämfört med andra kommuner i Stockholms län. År 2005 satsade kommunen 414 kronor mindre per elev än genomsnittskostnaden för samtliga Stockholmskommuner, men år 2011 var skillnaden mellan Upplands Väsby och länssnittet 3 501 kronor.

– Skolans resurser i Upplands Väsby har blivit mindre relativt till andra kommuner i länet och att diskutera de sjunkande skolresultaten utan att prata om resurser är meningslöst. Nu behövs det krafttag på många håll för att vända utvecklingen. Det insåg kommunstyrelsens ordförande i höstas och bjöd in alla partier i arbetet med att vända skolutvecklingen, säger Leif Berglund (S), fram till nyligen oppositionsråd och tidigare ordförande i utbildningsnämnden.

Kommunen har startat det övergripande skolprojektet ”Ett lärande Väsby”, som ska pågå i tre år.

– I början var det bara de kommunala skolorna som visade nedåtgående resultat. Nu i höst när det stod klart att de fristående skolorna också har en kraftig negativ trend har man beslutat att med hjälp av ett skolprojekt på övergripande plan försöka ändra på situationen, säger Per Kornhall.

Leif Berglund (S) tror att projektet kan vara starten för en positiv vändning av elevresultaten.

– Det var ett bra klimat när vi sågs. Alla kände att de var beredda att kavla upp ärmarna och ta tag i problemet, men det är för tidigt att tala om effekterna eftersom det ännu inte resulterat i några insatser. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons