Annons
Helén Hellmark Knutsson (S) och Christer Nylander (L). Foto: Jonas Fond
Helén Hellmark Knutsson (S) och Christer Nylander (L). Foto: Jonas Fond
Bild 1/2
Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet, Lars Leijonborg, ordförande för Friskolornas riksförbund, Anna Ekström, generalsekreterare för Skolverket och Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg. Foto: Jonas Fond
Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet, Lars Leijonborg, ordförande för Friskolornas riksförbund, Anna Ekström, generalsekreterare för Skolverket och Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg. Foto: Jonas Fond
Bild 2/2

”Lärarassistenter ska inte undervisa”

Publicerad 6 juli 2016

Fakta

LR:s krav – mer tid för varje elev

  • Elever ska garanteras lärarledd undervisningstid.
  • I grundskolan ska det införas timplaner med ett garanterat antal undervisningstimmar för varje ämne och stadium.
  • I gymnasieskolan ska undervisningstiden kopplas till poäng.
  • Se över kursplanerna i alla ämnen för att matcha mål med undervisningstid.
  • Gör förskoleklassen till första år i en tioårig grundskola.

Här hittar du rapporten ”Mer tid för varje elev”.

Relaterat

Elever får inte de undervisningstimmar de har rätt till. Mer än hälften av lärarna undervisar 75 elever eller fler. En tredjedel av lärarna har inte tid att äta lunch varje dag. Lärarassistenter är en del av lösningen, men det saknas enighet kring vad de ska göra – och hur.

En ny rapport från Lärarnas Riksförbund visar att nio av tio lärare inte hinner planera och följa upp sin undervisning. En tredjedel har inte heller tid för dokumentation och administration. 20 procent av lärarna saknar möjlighet till lunch i sitt schema. Majoriteten av lärarna undervisar i snitt 75 elever, vilket ger tolv minuter per elev.

– Det är mycket prat, men mer konkret märks väldigt lite. Det är fortfarande högt tryck ute i skolan med för många arbetsuppgifter inom arbetstiden. Vi kan inte både ha låg lön och en tuff arbetssituation, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lösningen stavas lärarassistenter. Matz Nilsson, förbundsordförande i Skolledarna, förklarar i debatten ”Hur skapar vi mer tid för varje elev?” att de ska kunna kliva in och hjälpa till med undervisningen.

– Alla skolor har inte samma behov. Vi är oroliga för att utsatta skolor inte har den bästa utbildningen, lärarassistenter kan gå in och hjälpa läraren efter att läraren instruerar.

– Nu har vi kämpat länge för en lärarlegitimation och för rätten att undervisas av en utbildad lärare. Ingen vill väl opereras av en outbildad läkare, om man ska använda en lite fånig liknelse, svarar Åsa Fahlén.

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, berättar att svenska lärare arbetar fler timmar men har mindre undervisning och mer administration än kolleger i jämförbara länder.

– Andelen lärare som känner sig stressade ökar. Men jag tror inte att någon yrkesgrupp tycker att de har för lite administration. Rätt mycket av det lärarna gör är nödvändigt, skolan är mål- och resultatstyrd och då krävs administration. Men det finns inget hinder för att annan administration sköts av andra än lärare, säger hon.

Lars Leijonborg (L), ordförande för Friskolornas riksförbund och före detta partiledare och utbildningsminister, efterlyste reformer.

– Både Björklund och Fridolin har pratat om att minska administrationen. Jag vill inte att staten ska bestämma att alla skolor ska anställa lärarassistenter, de borde ha fler lärare i stället.

– Lärarassistenter ska inte få anställas på bekostnad av erfarna och utbildade lärare i utsatta skolor, säger Anna Ekström.

Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson (L) arbetar för att ta bort en del av de nationella proven för att minska lärarnas administrativa arbetsbörda.

– Det går att få kvalitet utan att ägna tid och kraft åt prov. Det som karakteriserar en bra skola är att den äger sin egen utveckling – oavsett huvudman, säger han.

Helene Hellmark Knutsson öppnar för en reglering av hur många elever en lärare kan ha, och flaggar för fler vägar in i läraryrket. Men lärare har fler arbetsuppgifter än de administrativa.

– Jag vill också lägga till en förstärkning av andra professioner i skolan och som redan finns, kuratorer, skolsjuksköterskor. Många elever mår dåligt och de här behövs för att lärare ska kunna göra sitt jobb.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Nytt förslag

Regeringen vill att alla som läser till speciallärare ska få lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bli bättre på att anpassa lärmiljön. Bra, men för lite, tycker specialläraren Maria Björsell.

Annons
Annons
Annons
Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Undervisningstid

Undervisningstiden är inte centralt reglerad. Det gör att den kan skilja sig åt mellan lärare och skolor. Gymnasieläraren Torgny Lundström bytte jobb, fick betydligt mindre undervisningstid och tycker att kvaliteten på undervisningen höjts.

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Undervisningstid

Börjar man prata undervisningstid nämner någon strax Kunskapsskolan. Med 27,5 timmars elevtid i veckan sticker man ut. 

Annons
Annons
Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Ojämlik skola

Andelen obehöriga lärare ökar. Över hälften av de lärare som nyanställts under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen.
Det visar nya siffror från Skolverket.

Annons
Skolvärlden i Syrien
”Jag lär dem att IS religion är farlig”

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

Reportage

De är rädda, krigsskadade och kan ofta varken läsa eller skriva. Läraren Lamis Rahbi tar hand om barnen som levt under den syriska regimens bombräder och Islamiska statens styre. 

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

Reportage

Hon omkullkastar Islamiska statens utbildningssystem och driver hemliga program för att hindra sina elever från att gå med i extremistgruppen. Läraren Baida al-Hassan tror att hon har tappat all känsla för rädsla.

 

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Skolutveckling

Brittiska skolutvecklaren David Didau är avsändaren bakom flera kontroversiella budskap. Bland annat menar han att katederundervisning är den enda som fungerar.
– Men många lärare skäms för den, säger han.

Arbetsmiljö
”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

Stressforskning

Anna Nyberg forskar på psykisk ohälsa i kontaktyrken. En viktig faktor är balansen mellan vad du ger och vad får tillbaka, säger hon.
–Typisk för lärare och sjuksköterskor är att man har höga krav på sig men lägre grad av belöning. Det bidrar till stress.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Alltför stor arbetsbörda, bullriga ljudmiljöer och hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverkets treåriga inspektionsinsats är det vanliga arbetsmiljöproblem i skolan.
– Man känner igen mycket av det Arbetsmiljöverket beskriver. Många upplever yrket som mer och mer gränslöst, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud för LR i Varberg.

Flickor väljer bort kommunala skolor

Flickor väljer bort kommunala skolor

Skolval

Flickorna söker sig till friskolor, pojkarna stannar kvar på de kommunala. Nu varnar grundskolenämnden i Västerås för en allt snedare könsfördelning.

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Studiero

En auktoritär lärare gynnar alla, både bråkiga och tysta och duktiga elever. Det menar Linda-Marie Åsberg, lärare i samhällsvetenskap och svenska på högstadiet, som gett sig in i debatten om duktiga flickor.

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Fusket

Nya larm om fusk på högskoleprovet, den här gången via appen Snapchat. Fusket i skolan godkänns ofta i tysthet av lärare och elever, menar forskaren Lars Fonseca.
– Lärare och elever säger att det är helt omöjligt att leverera de förväntade resultaten om man samtidigt ska följa regelverket, säger han till Skolvärlden.

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Elevhälsa

Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Lågstadiesatsningen

Den statliga Lågstadiesatsningen bidrog till att drygt 1 300 lärare rekryterades till landets skolor förra läsåret, enligt Skolverket.
Men det har varit svårt att rekrytera. Nästan 205 miljoner kronor av bidraget kommer att gå tillbaka till staten eftersom huvudmännen inte lyckades rekrytera som planerat.

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Nu permanentas antagningstesterna till lärarutbildningen vid Jönköping University.
– På sikt skulle det kunna bidra till att höja kvaliteten på lärarutbildningen, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Ny undersökning

Regeringen vill satsa på digitaliseringen av skolan, men nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning. Var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

L: Slopa F-betyg till nyanlända

L: Slopa F-betyg till nyanlända

Nyhet

Inga F till nyanlända, aktivt skolval för alla och utökad rätt till modersmålsstöd. Det är några av L:s nya förslag, som får både ris och ros av LR och Nationellt centrum för Svenska som andraspråk.

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

Utbildningspolitik

Föräldrar ska inte kunna lägga sig i vad som helst, anser Liberalernas skolpolitiska arbetsgrupp, och vill därför att gränserna ska förtydligas i skollagen.
”Onödigt”, menar Svante Tideman på Lärarnas Riksförbund.

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Lärarassistenter

På Munka folkhögskola blir snart de första eleverna som går utbildningen till lärarassistent färdigutbildade.
– Det behövs fler vuxna på skolorna, och lärarassistenter är en bra lösning, säger Nina Morgin, kursansvarig på skolan.

Brister i lärarstöd visar granskning

Brister i lärarstöd visar granskning

Lärarstöd

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle när Skolinspektionen granskade helklassundervisning.
– Det är mycket viktigt att elever i tidiga åldrar får tillgång till lärares stöd i alla undervisningssituationer, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Källkritikens dag
Därför blir källan viktigare för lärare

Därför blir källan viktigare för lärare

Källkritik 

På sociala medier sprids rykten och nyheter med ljusets hastighet. Men vad är egentligen sant och hur tar man reda på det? Att prata om källkritik med barn och ungdomar blir en allt viktigare del av lärarnas jobb.

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

Källkritik 

Stiftelsen Teskedsorden har sedan 2006 arbetat med en rad olika projekt för att nå barn och unga i skolan och få dem att reflektera över viktiga frågor. En av dessa frågor är källkritik på nätet.

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Avhopp

Drygt var tredje gymnasielev lämnar skolan utan examen. Det ska projektet #jagmed ändra på. Fem län deltar i projektet som ska få fler att ta gymnasieexamen.