Annons
Foto: Markus Marcetic

Låt det känsliga bli en nerv

Publicerad 5 november 2014

Fakta

Malins och Annelies undervisningstips

Var noga med att redan i början av terminen sätta ramar för vad som gäller.
– Vi betonar tidigt hur viktig respekten för olika livsåskådningar är, att det inte bara går att utgå från sig själv. Vid diskussioner i klassen ska respekten för andra alltid finnas där, säger Malin Steger.

Lyft metaperspektivet! Försök få eleverna att se saker i ett annat ljus. Utmana dem att inte bara utgå från egna invanda föreställningar.

Jobba lokalt och med personliga möten. Malin och Annelie har knutit kontakter med företrädare för bland annat Svenska kyrkan, islamiska föreningen, katolska kyrkan, Livets Ord, humanisterna och ett thaibuddhistiskt tempel i Ulvshyttan. Att besöka församlingar på plats eller bjuda gäster till skolan brukar vara mycket uppskattat av eleverna.

Väj inte för det svåra – men se till att diskussionen hålls på en bra nivå. Påminn om att respekten för andras tro är A och O, bolla tillbaka frågor, säg ”så kan man tycka, men det går också att se det som …”.

Vad vill eleverna dela med sig av? Bland Annelies och Malins elever finns muslimer, Jehovas vittnen, laestadianer, ortodoxa … En del vill gärna berätta om sin tro, för andra är det helt privat. Stäm av på förhand hur mycket en elev vill dela med sig av, för att undvika att hen känner sig uthängd.
– Vill någon berätta kan det vara väldigt berikande för undervisningen, säger Annelie Pettersson.

Tillåt diskussionerna att ta tid.
– Vi lägger mycket av faktainhämtningen utanför lektionstid och låter eleverna läsa och lyssna på genomgångar i datorn. Så kan vi prata på lektionerna, säger Malin Steger.

Relaterat

Utmaningarna som religionslärarna Annelie Pettersson och Malin Steger i Borlänge ställs inför är många: läs- och skrivsvaga elever, grupperingar, en bostadssegregation som ger näring åt fördomar, och världskonflikter som förs in i klassrummet.
– Det går inte att lösa problemen genom att lägga locket på. Vi försöker göra tvärtom och ta diskussionerna, säger Annelie.

Kepsar, ringande mobiltelefoner, småprat och en hel drös sena ankomster. Genomgången och uppgiften från förra veckan? Den har majoriteten av tonåringarna inga minnen av. 

Jan Björklund hade förmodligen fått krupp om han tittat förbi, men Annelie Pettersson styr sina elever i årskurs tre på Erikslundsgymnasiet med van hand.

Hon är luttrad och vet förutsättningarna.

– Vi har bara två program här på skolan, elprogrammet och fordonsprogrammet. Religionsämnet är inte anledningen till att eleverna sökt sig hit.

Det kan låta krasst, men betyder inte att Annelie eller kollegan Malin Steger har gett upp. Att vara realistisk, känna sina elever och ha en undervisning som utgår från dem är en förutsättning för att nå resultat – och det gör de.

– Vi har många läs- och skrivsvaga elever som inte tillgodogör sig den rent teoretiska undervisningen så bra, så det gäller att hitta andra ingångar. Personliga möten är alltid bra. Många säger på förhand att de inte är så intresserade av religion, men sedan kan de diskutera hur länge som helst. Vi har elever som är väldigt engagerade, säger Annelie.

Hon och Malin Steger är båda 39 år, förstelärare och gymnasielärare i religion, svenska och historia och undervisar på Erikslundsgymnasiet i Borlänge. De lärde känna varandra när Annelie för nio år sedan vikarierade för Malin, som skulle få sitt första barn. Sedan dess har de arbetat tätt ihop.

De har en uppskattad hemsida, ”Religionsfröknarna”, där de delar med sig av studieuppgifter och tankar om upplevelsebaserad pedagogik och det flippade klassrummet. Och för ett par år sedan initierade de ”Projekt: Respekt” – ett förebyggande arbete mot rasism och fördomar på skolan, där elever från olika årskurser och bakgrund ska vara de drivande i projektet.

I fjol belönades lärarduon med Borlänge kommuns pedagogiska pris, bland annat för att de motverkat tendenser till främlingsfientlighet och ökat elevernas tolerans.

– Religionsämnet är en självklar plats att göra det inom. Det är ett väldigt bra ämne för att jobba med övergripande frågor som respekt, hänsyn och åsiktsfrihet, säger Malin.

En rapport från Skolinspektionen visar att religionslärare ibland undviker att ta upp känsliga ämnen av oro för spänningar i klassrummet. Annelie och Malin har stor förståelse för det, men tycker inte att det är acceptabelt.

– Det kan vara enklare att inte ta diskussionen, men det ingår i religionsundervisningen att prata om livets svåra frågor. Det går inte att undvika. Vi försöker möta elevernas åsikter i klassrummet, säger Malin och berättar vidare:

– I samband med initieringen av ”Projekt: Respekt” hängde tidningen Nordfront ut oss med namn, efter att en artikel om projektet publicerats i lokaltidningen, och uppmanade till manifestation i form av flygbladsspridning kring vår skola. De ansåg att vi tvingade på eleverna en acceptans för mångkultur. Kanske är det också rädsla för den typen av händelser som gör att en del religionslärare undviker att ta diskussioner och beröra kontroversiella ämnen?

På Erikslundsgymnasiet är en stor majoritet av eleverna killar, med rötter i en rad olika länder: Sverige, Afghanistan, det forna Jugoslavien, Irak, Syrien, Somalia.

– Vi har relativt många ensamkommande flyktingungdomar. Vi har elever som är yazidier och det som händer med IS i Irak och Syrien påverkar även här, säger Malin.

Borlänge är en av de kommuner i landet som tagit emot flest flyktingar de senaste åren: 2 482 personer mellan 2006 och 2013, eller 51 per 1 000 invånare för att vara exakt. Det har inte skett friktionsfritt.

Sverigedemokraterna blev näst största parti i valet till kommunfullmäktige. Det råder motsättningar om ett nytt islamiskt center ska byggas. Lokalpolitiker luftar sin oro för stigande kostnader för försörjningsstöd, vädjar om mer pengar från statligt håll och vill se ett mer solidariskt fördelat flyktingmottagande mellan svenska kommuner (Borlänge har till exempel tagit emot mer än tio gånger så många flyktingar som välmående Täby och Lomma).

Allt detta är saker som Malin och Annelie ska hantera i sina klassrum.

– Det finns de som är missnöjda med att Borlänge tar emot flyktingar. Det händer att elever med svensk bakgrund slänger ur sig saker som kan uppfattas som kränkande, säger Malin.

– Det görs mycket positivt arbete kring integration i kommunen, men det går inte att förneka att det också finns svårigheter, som olika grupperingar, som inte bara är mellan svenskar och invandrare. Det är inget vi kan sopa under mattan. Men när våra elever får möta människor bakom en tro brukar de få en helt annan förståelse för tron, som när sonen till imamen här i Borlänge var på besök och pratade om både fotboll och sin religion. Genom att inte väja för samtal kan vi ge perspektiv på stereotyper och utmana våra elever i deras sätt att tänka, säger Annelie.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons