Annons

"Ledarskap förebygger mobbning"

Publicerad 13 augusti 2015

Mer fokus på förövaren, starkare ledarskap och mer tid till samtal med eleven. Det efterfrågar föreläsare respektive lärare, som kommentar på Friends rapport om att 60 000 elever i Sverige utsätts för mobbning.

Fakta

Tips och råd

Robin Smiths råd för hur lärare kan förebygga mobbning.

 • Bygg en relation med eleverna.
 • Var alltid ett föredöme i ditt eget agerande.
 • Var modig nog att lägga dig i eller ingripa om du anar att något är fel, även om det kan bli lite obekvämt ibland.

Eva Larssons råd för hur skolledare och lärare kan motverka mobbning.

 • Ställ frågor om de psykosociala förhållandena till elever i enskilda samtal och till lärare i medarbetarsamtalen.
 • Reagera med jag-besked så fort du hör saker som inte är okej. Man får inte låta något passera. Till exempel: ”jag vill att du”. Rakt och tydligt och snabbt.
 • Rikta fokus på den som mobbar – inte offret, först och främst, för att verkligen få syn på problematiken.

Eva Larsson har skrivit mer om detta i böckerna ”Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel” och i ”Stökig klass – rektors ansvar?”

Fakta

Friendsrapporten 2015

 • 8 procent – eller 60 000 elever – i åk 3-9 är utsatta för mobbning
 • 10 procent av eleverna på högstadiet har blivit kränkt av en vuxen i skolan
 • Var femte som utsätts för mobbning berättar inte för någon
 • Rapporten visar att det finns stora problem med trakasserier kopplat till kön, etnicitet och funktionsnedsättning.

Skolans mest otrygga platser

 1. Toaletter 18 %
 2. Omklädningsrum 13 %
 3. Nätet 7 %

Läs hela rapporten här

Relaterat

Skolstart innebär för många elever att återvända till en vardag med mobbning. Enligt Friends årliga rapport utsätts åtta procent av Sveriges skolelever, det vill säga 60 000 barn eller 1–2 barn i varje klass, för mobbning.

Mobbningen har inte minskat på 20 år, enligt Friends, och de mest osäkra platserna på skolan uppges vara toaletter och omklädningsrum.

– Platserna ger mig en klump i magen, säger Robin Smith, lärare och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund på Viktor Rydbergs gymnasieskola i Stockholm, som själv har en bakgrund som utsatt på högstadiet.

Robin Smith har arbetat aktivt med mobbning på skolan i yrket. Det är enligt honom självklart att det är lärarnas uppgift att sköta frågor som mobbning, att ha ett positivt klimat i klassrummet och vara den förebild som eleven törs vända sig till.

Men för att det ska fungera behövs mer tid, menar Robin Smith.

 – Precis som alla lärare säger och som Lärarnas Riksförbund kämpat för länge: vi behöver mer tid för eleven. Tid att prata med och se eleven. Och när man känner sig osäker på hur någon mår behövs utrymme i tjänsten för att kunna följa upp det, säger han och fortsätter:

– Många vill göra mer, men otillräckligheten är tyvärr inbyggd i systemet på ett ganska cyniskt sätt.

Han efterfrågar ett systematiskt arbete på skolorna, där lärarna ges möjlighet att prata med eleverna – inte bara om den akademiska utvecklingen.

– Där skulle man kunna få tid till gemensam reflektion om mobbning, välmående och hälsa. Jag tror dock att det måste göras lokalt, anpassat till de speciella förutsättningarna på skolorna, snarare än på nationell basis, säger Robin Smith.

Författaren och föreläsaren Eva Larsson arbetar med att handleda lärare som har problem med koncentration och arbetsro i klassrummet. Hon menar att ledarskap är viktigt i arbetet mot mobbning.

– Brist på ledarskap hos lärarna riskerar att ge utrymme för informella ledare bland eleverna. Och då ökar risken för att mobbning blommar ut, eftersom de då uppfattar det som att läraren inte kommer att ta tag i det, säger Eva Larsson.

– Förenklat kan man säga att vi har mobbning för att eleverna inte upplever det som tillräckligt förbjudet.

Eva Larsson menar att det är viktigt att som lärare i ett tidigt skede bryta ner hierarkin i klassen – eleverna ska vara jämställda och läraren ledaren.

– Det gör man genom att vara tydlig med sina värderingar, ingripa, leda allt som sker i klassrummet och inte lämna utrymme för elevers bestämmande. Och då syftar jag inte på elevinflytande, som är en annan sak, säger hon.  

Likt Robin Smith efterfrågar Eva Larsson enskilda samtal med varje elev.

– Läraren bör fråga varje elev om hur det står till bland eleverna. Finns det någon i gruppen som blir illa behandlad? Vem är det som beter sig illa i sådana fall? Ju fler lärare som ställer frågan, desto fler förstår att de vuxna håller koll, säger hon.

Hon menar att fokus måste riktas mot förövaren, snarare än offret.

– I många år har vi helt fokuserat på den som utsätts för mobbning. Men det är ju när vi tittar på de som ligger bakom handlingarna som vi kan komma åt problematiken och fostra dessa elever, säger Eva Larsson.  

Men arbetet med börjar hos skolledaren, menar hon.

– Rektorn måste ställa samma fråga till lärarna, så att det blir naturligt att en ledare frågar om sådana saker. Man ska inte tro att lärarna kan leda eleverna på ett annat sätt än en rektor kan leda lärarna, säger Eva Larsson.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons