Annons
Håkan Dahlberg och Peter Swärdh Foto: Peter Holgersson

Lika grupp – helt olika förutsättningar

Publicerad 25 februari 2014

Hur många människor är det rimligt att leda? Är dagens klasser på mellan 25 och 30 elever något som är skrivet i sten? Skolvärlden åkte till Åtvidaberg, den klassiska bruksorten där fotbollen alltid har spelat en viktig roll. Vi mötte fotbollstränaren Peter Swärdh och svensk- och SO-läraren Håkan Dahlberg, två män med liknande uppdrag, men med helt skilda förutsättningar.

Fakta

Olika förutsättningar

Peter Swärdh, tränare 

Arbetstid: Har ingen reglerad arbetstid. Finns med på träningar, resor, matcher, planering, mediekontakter med mera.

I ledarstaben: 4 tränare inklusive Peter, 5 personer med medicinska uppgifter, 1 lagledare, 1 materialförvaltare och 1 webbansvarig. Totalt 12 personer.

Truppen: I dagsläget 25 spelare.

Anställningsform: Treårskontrakt.

Håkan Dahlberg, lärare i svenska och SO

Arbetstid: Årsarbetstid på 1 767 timmar, som fördelas på arbetsplatsförlagd tid och förtroendetid.

I ledarstaben: Ingår i ett arbetslag, men är oftast ensam vuxen i klassrummet. Delar mentorskap i klass 9D med en kollega.

Truppen: Mellan 23 – 27 elever i varje klass.

Anställningsform: Tillsvidareanställd.

Januarimörkret har tagit Åtvidaberg i ett stadigt grepp. På klassiska Kopparvallen tänds elljuset tidigt för ett av årets första pass. 

Tränaren Peter Swärdh och hans ledarstab har haft en genomgång med spelarna inomhus om dagens pass. Väl ute på konstgräset är man snabbt igång. Assisterande coachen Lars Stensgård tar befälet och de 17 utespelarna är igång i en uppvärmande passningsövning. Ljudet av distinkta pass ekar allt tätare.

I ett annat hörn av planen kör målvaktstränaren Leif Eriksson övningar med de båda målvakterna.

Peter Swärdh kan förbereda nästa övning – han ställer målburar, koner och västar på rätt plats. Så tar han plats i mittcirkeln, hans roll är observerande och övervakande. Han drar upp axlarna och ser nästan lite frusen ut.

Bara en frispark bort ligger Alléskolan. 

En ny termin är i full gång för de 26 eleverna i 9D. Håkan Dahlberg, lärare i svenska och SO, förbereder klassen för de nationella proven.

– Den där helgen ska ni inte hänga på LAN, gå i stället och lägg er klockan nio på söndagskvällen, säger Håkan leende – och eleverna förstår att då är det allvar.

Klassrummet är kargt och tidlöst. Ett typiskt svensk klassrum, precis som gruppstorleken, runt 25 elever. Håkan är den som leder och driver lektionen framåt. I klassen finns också elevassistenten Åsa som hjälper några barn med särskilda behov. 

Håkan läser ett stycke ur Strindbergs ”Tjänstekvinnans son” och inleder en diskussion om vad en oförrätt är. De flesta läsår undervisar Håkan Dahlberg fyra klasser i samtliga SO-ämnen och en klass i svenska. 

– Jag sätter ungefär 425 betyg och skriver lika många skriftliga omdömen. Man kan ställa sig frågan om det är rimligt?

Trekvart in i träningspasset är Peter Swärdhs roll en annan. Engagemanget är på topp och spelarna intensivt inne i en spelövning.

– Näässtta boll, ropar Peter Swärdh.

Han är utbildad ekonom, men började tidigt träna sin egen klubb i Hässleholm. 

– Svensk fotboll är sent professionaliserad. Länge fanns det bara en heltidsanställd runt de allsvenska lagen. Vi i Åtvidaberg tillhör en del av allsvenskan med relativt liten ledarstab, men vi är på väg att växa. 

Som fotbollstränare har han möjlighet att bestämma hur många som ska ingå i spelartruppen.

– 18 till 20 utespelare är det optimala. Det innebär ungefär två spelare på varje position, som konkurrerar med varandra.

FAKTA: Synen på klassstorlek genom den svenska skolhistorien

25–30 elever i en klass har inte alltid varit normen i Sverige. I början av 1800-talet hade man jättelika klasser med flera hundra elever i olika åldrar. Man såg klassen som en del i ett mekaniskt system där eleverna skulle observeras från en central plats. 

Under 1800-talets mitt började man tänka på gruppen som homogen utifrån ålder, kunskaps- och mognadsnivå och nu infördes också mer systematisk klassundervisning. 

Under slutet av 1800-talet byggdes många folkskolor. Byggnaderna fick stora fönster med ljusinsläpp och högt i tak för att luften skulle räcka till alla elever. Nu fick också den pedagogiska tanken plats. Samtidigt blev det viktigt att kunna skilja det normala från det avvikande, vilket krävde mindre grupper. Grupper med cirka
30 elever etablerades, liksom särskilda klasser för barn som ansågs avvikande. 

Under 1970-talet blev man tveksam till lärarens individuella förmåga och lärarlag skapades. Nu flyttade också fokus från klassen till barnets individuella kompetens och sökande efter kunskap. Man ifrågasatte tanken om ”egna” klassrum för lärare och elever och klassrummen övergick till att bli öppnare ytor för grupparbeten och varierande elevkonstellationer.

Under en period, när skolan hade mer pengar, fanns tankar om att minska gruppstorleken till 22 elever. 

Gruppstorleken har med andra ord speglat flera samtida tendenser, såväl beteende- eller biologisk norm, som ekonomi och kostnader, synen på kunskap och lärarens roll, synen på barnens autonomi och lärande, system för att upprätthålla ordning, värdera och synliggöra individers kompetenser, pedagogiska ideal och liknande tendenser. 

Faktakälla: Bengt Sandin, professor vid Tema barn, Linköpings universitet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons