Annons
Foto: Andreas Hillergren

Marknadsföringen stjäl lärarnas tid

Publicerad 25 oktober 2012

Lärare och elever på Sveriges gymnasieskolor lägger allt mer tid på marknadsföring.
Det visar forskningen och det säger de lärare som Skolvärlden har talat med.
Men i Skåne har skolorna nu inlett en självsanering för att spara tid och pengar och styra upp marknadsföringsmetoderna.

I takt med den hårdnande konkurrensen om de svenska gymnasieeleverna har skolornas satsning på marknadsföring ökat drastiskt. Enligt TNS Sifo ökade gymnasiernas kostnad för reklam åren 2009–2011 från drygt 20 miljoner till 42 miljoner kronor.
Men de satsade reklamkronorna utgör bara en mindre del av den verkliga kostnaden för skolornas marknadsföring, menar professor Lisbeth Lundahl.
– Pengarna är den lilla biten. Den stora kostnaden ligger i att praktiskt taget alla i skolan idag deltar i marknadsföringen. Rektorer, lärare, studievägledare och elever är alla mer eller mindre delaktiga och det tar tid från kärnverksamheten, säger Lundahl, som lett projektet ”Gymnasiet som marknad”.

I studien, som bygger på enkäter och intervjuer, tillfrågades skolanställda och elever om hur marknadsföringen påverkar vardagen i skolan. Drygt hälften menar att arbetsbelastningen har ökat på grund av konkurrensen. Studien visar också att många lärare upplever en ökad stress.
– Skälen är olika. Man har fått fler arbetsuppgifter, och många gånger arbetsuppgifter som man inte tycker att man är duktig på och som inte tillhör skolans kärnuppgift. Man upplever också en stress av känslan att skolan man jobbar på riskerar att stänga om man inte klarar att locka elever, att man har kniven på strupen.
Lärarnas insatser kan handla om att delta på mässor eller öppna hus men också att utveckla och kommunicera skolans profil och granska konkurrenternas programutbud och marknadsföring.
– Det räcker inte längre att göra ett bra arbete med eleverna, det måste också visas utåt. Bilden av skolan i massmedia, till exempel lokala rankinglistor, är viktig, säger Lisbeth Lundahl.

På sydskånska gymnasiet
i Ystad
har man under flera år sett en flykt av elever, från det kommunägda gymnasieförbundets skolor till privatskolor och gymnasier i Malmö- och Lundområdet. Skolan har satsat hårt på marknadsföring för att möta konkurrensen. Något som påverkat lärarnas vardag.
– Det är tydligt att detta har ökat väldigt mycket under senare år, det trappas upp mer och mer. I fjor gjorde vi en gigantisk marknadsföringssatsning och självklart tar detta tid. Problemet är att det tar tid som annars hade behövts för undervisning och förberedelse. Det är inte bra, säger Mats Björklund, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.
– Samtidigt kan man inte gärna säga nej. Det handlar ju om att locka fler elever och i förlängningen våra jobb.

Situationen med den
allt mer tidskrävande marknadsföringen är något som diskuteras på många skolor runt om i Sverige. I Skåne har kommunerna nu inlett en gemensam självsanering. Syftet är att begränsa tidsspillet och styra upp marknadsföringsmetoderna.
– Givetvis är det upp till varje kommun eller friskola att sköta
sin egen marknadsföring, det kan vi inte gå in och styra över. Men ambitionen är ändå att styra upp informationsflödet och på det sättet spara både pengar och tid. Och samtidigt få bort de värsta avarterna, som att stå och dela ut godis och annat på mässorna, berättar Henrik Andersson, ordförande i den arbetsgrupp av skolchefer som driver projektet.
Samarbetet har utmynnat i en gemensam söksajt för alla skolorna
i regionen. Andra delar av marknadsföringen har sedan tagits med och man har även bjudit in de privata skolorna. Gemensamma mässsor anordnas och där ska skolorna hålla sig till vissa regler.
– Det finns ett gemensamt intresse från alla att få ordning på det här så att vi slipper lägga så mycket krut på marknadsföringsbiten. Vi kan inte hålla på så här. Lärarna och eleverna ska ägna sig åt undervisningen, säger Thomas Winqvist, ställföreträdande gymnasieförbundsdirektör i Ystad och huvudansvarig för marknadsföringen.

En av de saker
som diskuterats inom ramen för samarbetet är förhållningsregler på de gemensamma mässorna.
– Det ska inte delas ut pengar eller tuggummi eller annat. Det ska vara ren information. Eleverna ska inte lockas att göra det ena eller andra valet, de ska få information så att det kan göra sitt val. Mässorna ska inte vara någon sorts månglartempel där saker och ting bjuds ut. Man får inte glömma att det handlar om 14- 15-åringar som ska göra ett viktigt val i livet. Man måste vara försiktig, menar Winqvist.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons