Annons
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin

Med förnuft och känsla

Publicerad 15 december 2010

Vad är egentligen kreativitet och hur skapar man ett kreativt klimat? För Fredrik Ullén, en av Sveriges främsta hjärnforskare och hyllad konsertpianist handlar, kreativitet både om känsla och disciplin.
Och – inte minst – förebilderna.
Han minns flera av de lärare som kantat hans väg, både inom musiken och naturvetenskapen.
– De har betytt otroligt mycket för mig. Bra lärare har varit som milstolpar i mitt liv.

Fakta

Fredrik Ullén

Ålder: 42.
Yrke: Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och internationell konsertpanist.
Familj: Hustru Judit och döttrarna Laura, 11 år och Alma, 8 år.
Drivkrafter: Att både inom forskningen och musiken befinna mig på en resa där jag hela tiden upptäcker nya problem att lösa.
Lästips: Mihaly Csikszentmihalyis böcker om kreativitet och flow, till exempel ”Creativity”, ”Flow” och ”Between boredom and anxiety”.
Dean Keith Simonton, forskaren som använder statistiska metoder för att titta på vad som utmärker kreativa personer, även i historiska data. Fascinerande läsning för den som är intresserad av alla de olika faktorer – både hos individen och i miljön – som gynnar kreativitet.
Howard Gardner har publicerat många mycket välskrivna biografiska studier över kreativa personer. ”Creating minds” är min favorit.

Nyligen utnämndes han till professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och nästa år väntar en stor turné med flera konserter runt om i Europa. Han har i media beskrivits som en av de mest framstående unga forskarna och hyllas runt om i världen för sina prisbelönta soloskivor.
Fredrik Ullén är en av få som lyckas kombinera det fria, kreativa skapandet med naturvetenskaplig forskning.
– Jag visste redan som 10-åring att jag ville skriva musik. Samtidigt hade jag ett genuint intresse för naturvetenskapliga ämnen.
Så det blev en fot i varje värld. Musiken var ständigt närvarande under hans uppväxt och redan som 4–5-åring började han spela piano. När det var dags att välja utbildning blev det läkarlinjen på Karolinska och musikhögskolan. Parallellt.

Som en upptäcktsresande

I dag forskar han och hans team på kreativitet och hur hjärnan påverkas av musik och skapande. Och däremellan hyllas han för sina prestationer som pianist.
– För mig är det inte så skilda världar. Inom både musiken och forskningen ser jag mig som upptäcktsresande. Jag kommer till nya platser och stöter på nya problem att lösa. Det är mest metodiken som skiljer dem åt.
På datorskärmen på sitt kontorsrum på Retziuslaboratoriet i Solna visar han en bild på en magnetröntgenkamera, en stor vit cylinder där man mäter aktiviteten i hjärnan.
– Men som du förstår är det ganska svårt att ligga och vara kreativ i en sådan där, så vi har andra sätt att undersöka vad som händer i hjärnan när vi är kreativa.
Till exempel har hans forskargrupp studerat puls och andning under ett flow, det tillstånd av totalt uppgående i en uppgift som man kan hamna i under kreativa sysselsättningar, och kommit fram till att det skiljer sig väsentligt från koncentration under mental ansträngning.
– Under ett flow blir andningen djup och rytmisk; när vi anstränger oss för att lösa ett problem blir den mer ytlig och snabb.

"Känna kreativt flow"

På samma sätt beskriver han själv att det är skillnad i hur han upplever sin egen kreativitet.
– Med musiken är det mer intuitivt; när det gäller forskningen måste man jobba metodiskt och analytiskt med klara definitioner. Men jag kan känna ett kreativt flow i båda uppgifterna.
Finns det då två olika definitioner av vad kreativitet är? I det fria skapandet beskrivs det ju ofta som en känsla eller intuition, men inom naturvetenskapen som en förmåga att tänka utanför boxen, som en serie samband som systematiskt läggs ihop under stor koncentration och idogt arbete.
Inte om du frågar Fredrik Ullén.
– Det handlar om balansen mellan dem två. För att vara kreativ måste du också vara disciplinerad.
Han håller upp en blyertspenna.
– En högkreativ person kan spotta ur sig massor av användningsområden för den här, medan en lågkreativ person stannar vid att nämna att man kan skriva med den och, efter lite betänketid, kanske bita på den. Därmed inte sagt att alla de idéer den högkreative kommer med är bra och meningsfulla.
Hans poäng är att för att kreativiteten ska vara värdefull behöver vi samtidigt förmågan att fånga upp, strukturera och slutföra de bra idéerna. Där någonstans möts de två disciplinerna, i balansen mellan skapandets frihet och den naturvetenskapliga metodiken.
– Kreativitet är förmågan att ta fram originella och nya idéer och samband. Men de ska också vara meningsfulla och funktionella och bakom det ligger ofta hårt jobb.
Om vi förflyttar hans resonemang till klassrummet menar han att man som lärare kan skapa en kreativ miljö i alla olika ämnen, till exempel genom att låta eleverna i grupp brainstorma kring tänkbara lösningar på ett matte-problem.
– Men för att övningen ska vara verkningsfull krävs det att vi tar vara på och går vidare med de lösningar som verkligen är bra.

Självförtroendet avgörande

En kreativ miljö handlar alltså om balansen mellan att öppna upp för nya idéer och samtidigt ha disciplinen att avsluta dem.
Är det då lättare att lära sig saker i en kreativ miljö? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Flera studier har visat att barn som spelar instrument eller sjunger i grupp också presterar bättre i andra ämnen, och neurobiologiska studier har visat att en förklaring skulle kunna vara att man använder flera olika delar av hjärnan samtidigt när man skapar musik. Men att sätta på musik under en mattelektion hjälper knappast några elever att lära sig lättare.
– Då är det en betydligt viktigare uppgift att göra inlärningen lustfylld, säger Fredrik Ullén och kommer in på det som han anser ha varit det allra viktigaste för att han skulle bevara sin kreativitet genom skolgången.
– Genuint entusiastiska lärare. Det är så oerhört viktigt att få uppmuntran. Det skapar självförtroende som i sin tur är avgörande för kreativiteten.
– Jag pratar gärna om role models, förebilderna i skolan, som är otroliga källor till inspiration och i slutändan, kreativa elever som vågar tänka nytt.
Han räknar upp flera av de lärare och handledare han haft genom åren och hur mycket de har betytt för honom.
– Deras genuina entusiasm för ämnena smittade av sig på mig och uppmuntrade mig att lära mig nya saker, utvecklas och fortsätta jobba hårt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons