Annons
Foto: Kalle Assbring

Med sikte på studiero

Publicerad 31 oktober 2014

Fakta

Mer om lärarna

Anette Resare Jansson
År i yrket: 9.
Undervisar i: Engelska och franska.
Koppar kaffe per dag: 3 till 4.
Vill ha kaffet: Svart.
Betyg på skolkaffet: ”Jag dricker mycket sällan skolans kaffe, eftersom det inte är gott. Jag har eget kaffe.”

Britt-Marie Selin
År i yrket: 27 år, samtliga på skolan.
Undervisar i: Svenska och SO.
Koppar kaffe per dag: 2.
Vill ha kaffet: Med mycket mjölk.
Betyg på skolkaffet: Kan inte svara på det, dricker mitt eget Nescafé i arbetsrummet.

Charlotte Ahlström
År i yrket: 14.
Undervisar i: SO och svenska som andraspråk. Just nu med nyanlända i förberedelseklass.
Koppar kaffe per dag: Ungefär 2 koppar.
Vill ha kaffet: Med mjölk.
Betyg på skolkaffet: Det är som allt annat maskinkaffe.

Birgitta Thorander
År i yrket: Över 25 år.
Undervisar i: Svenska och svenska som andraspråk.
Koppar kaffe per dag: 2.
Vill ha kaffet: Med mjölk.
Betyg på skolkaffet: E.

Hans Erkhammar
År i yrket: 25 år på skolan, 31 totalt.
Undervisar i: NO-ämnen.
Koppar kaffe per dag: 5.
Vill ha kaffet: Med mjölk och socker.
Betyg på skolkaffet: E.

Ordningsomdömen och rätt att beslagta störande föremål. De politiska förslagen har skapat debatt. Men är det verkligen vad lärarna önskar för att kunna skapa den efterfrågade studieron? 
​På Bagarmossens skola ser lärarna gärna ett tydligare stöd från politiskt håll. Men inte i form av detaljförslag och fler befogenheter. 

Sedan den senaste Pisa-mätningen visade att svenska elever toppar listan över sena ankomster och upplever sina lektioner som stökiga har studiero legat högt på den skolpolitiska agendan. Jan Björklund har ofta och gärna pratat om kopplingen mellan sjunkande resultat och bristande studiero i klassrummen. Strax före höstens val presenterade han två nya verktyg för att komma tillrätta med problemen: möjlighet för skolorna att ge skriftliga ordningsomdömen, samt rätt att beslagta störande föremål redan innan lektionens början.

Skolvärlden har träffat fem erfarna högstadielärare på Bagarmossens skola i Stockholm för att prata med dem om vägar till studiero. Men först: Känner de igen sig i bilden av den svenska skolan som stökig?

Hans Erkhammar: Det har blivit tuffare de senaste tio åren. En orsak är den ökade arbetsbelastningen. Jag upplever att när det är jobbiga situationer i klassrummet med hög ljudnivå eller konflikter så ägnar vi oss ofta åt akututryckningar. Det är svårare att hinna med det långsiktiga, förebyggande arbetet med att skapa en bra arbetssituation, även om vi såklart gör det också.

Britt-Marie Selin: På alla skolor finns det en del barn som har stora inlärningsproblem och neuropsykiatriska diagnoser och en skillnad mot tidigare är att alla nu ska in i klassen. Inkluderingen ställer väldigt höga krav på läraren som ska leda i klassrummet. Det är en god tanke med inkludering, men det måste till resurser för att lösa det på ett bra sätt.

Birgitta Thorander: Samtidigt är det viktigt att man inte målar upp en bild av att allt är kaos. Det är undantag att lektionerna inte fungerar. Jag tror att förändringar i samhället har påverkat väldigt mycket. Många av våra nyanlända elever
ser på utbildning som biljetten till en bra framtid. Men i Sverige tar vi utbildning för givet, nästan som något man prackas på och många elever ser det inte som viktigt. Det är vår absolut viktigaste uppgift att förändra det synsättet. Men inte med straff och ordningsbetyg utan med en attitydförändring.

Nyligen presenterades ett förslag om att införa skriftliga ordningsomdömen och en möjlighet att beslagta störande föremål redan före lektionen. Är ni hjälpta av fler yttre befogenheter?

Britt-Marie: Vi har en skollag som redan nu ger oss redskap som att tillfälligt placera en elev i en annan klass. Men det gäller ju att man tillämpar dem. Jag vill hävda att vi gör det, men jag tror inte att det görs överallt. Och redan nu kan vi omhänderta mobiler, men det tar ju tid från annat att hålla på och administrera det.

Charlotte Ahlström: Jag tycker man ska ställa sig frågan varför de här yttre befogenheterna behövs. Jag tror att bilden av skolan som väldigt stökig pressar fram den här typen av hysteriska utbrott ”nu måste vi göra något”. Kanske finns det också en känsla av maktlöshet hos en del lärare som känner att de saknar redskap för att hantera eleverna och det triggar fram förslagen. Men man måste fråga sig varför det blir så här, varför lyssnar inte eleverna? Och då kommer vi tillbaka till det här med inställningen till skolan. 

Britt-Marie: För att ta just det här med mobiler så är de under många lektioner ett användbart verktyg och vi ser att många elever klarar av att hantera dem alldeles utmärkt.

Birgitta: Jag tycker också att man måste se mobilen som något som faktiskt tillhör 2014. Det handlar inte om att förbjuda utan om att lära sig använda den tekniken på rätt sätt. Om man spelar i stället för att lyssna på genomgången ligger problemet i att eleven inte förstått varför man är i skolan. Då handlar det igen om attitydproblematik och där finns ett stort arbete att göra.

Ni återkommer till det här med attityder och synen på utbildning – bland elever och i samhället – när ni pratar om att skapa studiero i klassrummet. Men är det något ni kan påverka?

Birgitta: Vi jobbar otroligt mycket med det i vårt mentorsarbete och då handlar det om motivation och attityd i förhållande till studier. Det involverar även föräldrarna. Mentorsarbetet är nog det arbete som tar mest tid utöver själva undervisningen, men vi tror att det ger resultat i slutändan. När det gäller samhället så önskar vi ju att det fanns en allmän tanke om att lyfta vikten av utbildning och det jobb vi gör.

Charlotte: Lärarkåren blir ofta ifrågasatt. Det är inte så konstigt att många har åsikter om skolan men det sipprar ner till eleverna. Här har media ett ansvar, det som skrivs och sägs om skolan påverkar. Från politiskt håll borde man arbeta för att stärka värdet av utbildning snarare än att stifta fler lagar.

Anette Resare Jansson: Jag tror faktiskt att de här detaljbesluten från politiskt håll snarare undergräver yrkets status och vår roll, än att vara till hjälp.

Hans: I många framgångsrika länder vore det otänkbart för politiker att detaljstyra så här, man har förtroende för lärarna. Jag önskar att politikerna hade en bred samsyn kring vad som är viktigt när det gällde skolan, i stället för att göra skolan till en stridsfråga. En bred samsyn skulle skicka ett tydligt budskap om hur viktig vår verksamhet är.

Tar ni hjälp av föräldrarna för att skapa studiero?

Birgitta: Det måste vi, det går inte att förändra ett beteende hos eleven om inte föräldrarna är med. Det gör vi främst genom mentorskapet. Vi har föräldrasamtal, ibland tillsammans med vägledaren eller kurator. Många föräldrar är väldigt ensamma i sin föräldraroll i dag.

Hans: Men det är inte ovanligt att det bollas tillbaka på oss. När vi meddelar hemmet att eleven stört eller gjort något de inte ska, får man ibland kommentaren ”var inga andra med” eller ”ja, men då får du väl ta tag i det då”. När vi vill ha delaktiga föräldrar så ser de det som ett problem för läraren att lösa.

Vilka förutsättningar behöver ni för att kunna skapa den efterfrågade studieron?

Anette: Vi vet att det är ett fåtal elever som står för stöket. Det finns elever som har oerhört stora behov och vi måste kunna göra tidiga insatser så att de får det stöd de behöver. Sen är det oerhört viktigt att man i kollegiet har en samsyn kring vilka regler som gäller.

Britt-Marie: Jag håller med. Vi måste också ges förutsättningar att göra det vi är anställda för, lärargärningen. En del tror att man bara kan gå in och hålla en lektion utan att vara förberedd men det går inte. Vi har en kritisk publik och de märker direkt om inte vi är förberedda och det kan leda till bristande motivation och stök. Sen handlar det också om att få personer med rätt kvalifikationer att välja att bli lärare, det är ett krävande yrke.

Hans: Personligen tror jag att studiero är A och O för våra resultat. Och även om det är undantag att klasser inte fungerar så måste vi se till att nå ytterligare förbättring, det är där potentialen finns. Vi måste gå från en hyfsad situation till att det fungerar bra – överallt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons