Annons
Foto: Anna von Brömssen

Musik lockar elever till Hammarkullen

Publicerad 10 december 2010

Skolorna i Angered i Göteborg profileras med klassisk musik. Initiativtagaren Camilla Sarner tror på musikens förmåga – på många plan.
– Musiken sammansvetsar gruppen, gynnar lärandet och stärker språkutvecklingen.

Fakta

Musik i framtidens skola

I gymnasiereformen (GY2011) kommer de estetiska ämnena inte längre att vara obligatoriska.
Musikämnet i grundskolan omfattar enligt Lpo-94 totalt 230 klocktimmar fördelat på åk 1–9. I nya skollagen, Lgr 11, är antalet timmar detsamma.Nya skollagen träder i kraft 1 juli 2011.
Lärarnas Riksförbund anser att de estetiska ämnena bör vara kvar för alla. De uppmanar regeringen att se över möjligheterna att låta de estetiska ämnena leva i gymnasieskolan. Förbundet föreslår att det bör reserveras ett obligatoriskt utrymme på samtliga program för estetiska ämnen. Eleverna ska kunna välja bland de estetiska ämnen som finns.

Notställen vinglar, små fioler plockas upp ur fodralen, och instruktionerna från musikläraren Lina Molander är lågmälda, men bestämda:
– Lyssna alla blåsare: först stämmer vi stråkarna. Vi ska kolla att allas toner låter likadant. Sedan får ni komma upp på scenen.
Ett femtiotal elever har samlats i Hammarkullens musiksal för att repetera inför nästa veckas framträdande. Med tanke på att en stor del av gruppen är nybörjare, och höll i sitt instrument för första gången för bara några månader sedan, låter det förvånansvärt bra. Lina Molander sammanfattar sitt jobb som ”superlyxigt”.
– Precis så här vill jag arbeta. Jag och eleverna har så himla mycket tid tillsammans; vi får en ärlig chans att göra något bra. Ett besök av Göteborgssymfonikerna förra våren resulterade i ett samarbete mellan den världsberömde stjärndirigenten Gustavo Dudamel, Göteborgs Symfoniker och chefen för Angereds kulturskola, Camilla Sarner.
– Elevunderlaget har under flera år varit vikande på Hammarkullsskolan och andra Angeredsskolor. Eleverna har i stället sökt sig till skolor i stan. El Sistema-Hammarkullen är en satsning för att locka tillbaka elever, säger Camilla Sarner.

Venezuela som förebild

El Sistema-Hammarkullen är ett socialt projekt med Venezuela som förebild, som innebär att 170 barn i Angered får musikundervisning tre till fem eftermiddagar i veckan. Dirigenten Gustavo Dudamel är själv en produkt av offentligfinansierade El Sistema i Venezuela, en musikskola som i dag involverar cirka 250 000 elever, många från fattiga hemförhållanden.
– Gustavo Dudamels och Göteborgs Symfonikers engagemang betyder enormt mycket. Att eleverna får träffa Gustavo och musikerna, och att de får komma till konserter i Konserthuset är stort för dem. Det finns elever som inte hade varit inne i stan tidigare, säger projektledare Johanna Ericsson. Kulturskolan i Angered har fått 1,5 miljoner från kulturnämnden där fem heltidstjänster – fördelat på tio lärare som delar på kör- och instrumentundervisningen – ingår.
– Barn som får uttrycka sig med instrument tränar uttrycksförmågan på alla plan. I Sverige har vi ju en stark tradition av musik- och kulturskolan. Vi utgår från den, men bygger vidare. I stället för att få 20 minuters musikundervisning per vecka har vi musik tre till fem dagar i veckan, säger Camilla Sarner. I Hammarkullen finns 90 nationaliteter, och många elever har andra hemspråk än svenska.
– Jag hoppas att El Sistema här i Angered är lika glödhett om tio år som det är i dag. Med musiken som verktyg jobbar vi med integration, socialt samspel och demokratifrågor, säger Johanna Ericsson. Grundidén är att klassisk musik ska vara folklig, till för alla, inte bara den som har råd med konsertbiljett. Förhoppningarna är att El Sistema går från att vara ett tillfälligt projekt till att bli en premanent verksamhet.
– Fråga Gustavo Dudamel varför vi behöver musik och han svarar: ”Beacuse we need sensibility”. Och jag tror att det ligger mycket i det. Musiken gör världen vackrare. Vi behöver känslighet, lyhördhet och medmänsklighet. Dessutom är musik en av få konstarter där man kan vara nästan hur många som helst tillsammans. Det är ett smart sätt att jobba med sammanhållning, säger Johanna Ericsson.

Del av språkutvecklingen

En som nyfiket följer Hammarkullens El Sistema-satsning är Ulla Wiklund, rytmiklärare och lärarutbildare. Ett samtal med Ulla Wiklund är ett enda långt jaaaaaaa till musik. Hon har skrivit boken ”Kulturen knackar på skolans dörr” som handlar om vad kultur och estetiska läroprocesser skulle kunna vara. Barn och unga har rätt att få utveckla alla sina språk i skolan, hävdar hon bestämt.
– Jag ser nämligen musik som en del av språkutvecklingen. Sverige halkar efter internationellt om vi skapar ett skolsystem som inte prioriterar de estetiska ämnena, säger hon. Ulla Wiklund är kritisk till att de estetiska ämnena sätts på undantag, och tycker att det är ”sorgligt” att de inte längre blir obligatoriska i gymnasieskolan.
– Det här är kunskapssynen från ett väldigt litet parti i Sverige. Detta är konsekvenserna av Jan Björklunds egen triviala syn på kunskap.
Själv skulle hon i stället vilja avsätta mer tid för de estetiska ämnena, och dessutom ge plats för ämnesintegrerad undervisning. Hon är övertygad om att det framtida samhället kommer att efterfråga kreativa människor med god kommunikationsförmåga. Och de som ska arbeta i den kreativa och kulturella sektorn behöver vila på en utbildning som har utvecklat de skapande processerna.
– Skolan ska utbilda hela människan. Vi lever i en tid när det är allt viktigare att hantera och tolka ett flöde av bild. En hög estetisk och kommunikativ kompetens kommer att höra till det allra viktigaste vi skickar med barnen, säger hon.
Ulla Wiklund har nyligen medverkat i skolinspektionens kvalitetsgranskning av musikundervisningen i den svenska grundskolan.
– Som väntat skiljer sig undervisningen mycket åt mellan olika skolor. Rektorns verkliga intresse, samt hur utbildad personalen är, styr. Tullgårdsskolan i Stockholm är ett positivt exempel. Både rektor och musiklärare uppmuntrar eleverna att tänka själva och att skapa i grupp.

Mozarteffekten en myt

Att inte fler ser musikämnets fördelar tror hon beror på okunskap och rädsla.
– Många har inte själva positiva upplevelser av musik från skolan. Det finns många studier som visar en positiv effekt på elevens lärande på grund av musikundervisningen, säger Bo Nilsson, lärarutbildare och forskare i musikpedagogik.
Men den omskrivna – och också kritiserade – Mozarteffekten, som handlar om att de som lyssnar på musik skriven av Mozart blir duktigare i matematik är en myt.
– Man blir inte smart av att lyssna på just Mozart, men barn som själva musicerar ökar sina prestationer inom andra områden. Det finns det flera studier som visar.
Bo Nilsson, som har varit med och skrivit den nya kursplanen i musik i grundskolan, anser att musik är en yttrandefrihetsfråga, något alla människor har rätt till.
– Man ska komma ihåg att musik är ett av de populäraste ämnena bland eleverna. Jag är kritisk till att musik alltid måste vara till för något annat, aldrig för sig självt. Om du ber en lärare att lyfta fram musikämnets fördelar så hör du sällan några estetiska argument, alla legitimerar musiken genom andra värden. För mig handlar musik mycket om att göra något tillsammans. Om musiken dessutom har positiva effekter på lärande eller hälsan är det mervärden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons