Annons
Ulf Martinsson, SO-lärare i Trollhättans stad

”Nationalism är också ett av skolans ansvar”

Publicerad 12 september 2016

DEBATT. Hur väver man in nationalismen på ett naturligt sätt i klassrummet?
SO-läraren Ulf Martinsson delar med sig av sina tankar kring utmaningarna inom ämnet.
”Utmaningen för oss i skolans värld blir enligt mig att förena historiska exempel där nationalismen har spelat en viktig roll med nutida exempel där nationalismen påverkar samhällsutvecklingen”, skriver han.

När omkring 8000 bosnienmuslimska män och pojkar avrättades i Srebrenica, i dåvarande Bosnien i juli 1995, var detta ytterst en konsekvens av den nationalism som utgjorde grunden för inbördeskriget i det forna Jugoslavien. En annans konsekvens är att den före detta bosnienserbiske ledaren Radovan Karadžić den 24 mars i år dömdes till 40 års fängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica av den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY).

Vad har detta med skolan och mitt yrke som lärare i SO-ämnena att göra? Först och främst därför att enligt det centrala innehållet för historia i skolåren 7-9 (från Gru11) ska följande behandlas: ”Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och andra delar av världen.” Begreppet nationalism skall således vara en del av sammanhanget i historieundervisningen, men vi inom lärarkåren har också ett allmänt och viktigt samhällsansvar genom vårt demokratiuppdrag som likväl styrs av läroplanen.  Med detta i ryggen ska vi ge eleverna förmåga och kunskaper att problematisera vad exempelvis nationalism kan stå för i olika sammanhang.

Varför lyfter jag då fram begreppet nationalism? Nationalismen tillhör inte bara historien, utan tar sig ständigt nya uttryck och inför mina elever brukar jag dra en gräns mellan sund och osund nationalism. I Europa och andra delar av världen finns i dag starka osunda nationalistiska tongångar i exempelvis Polen, Ungern, Ryssland och Turkiet, vilket lett till en nedmontering av demokratins hörnpelare och i vissa fall en slags aggression mot omvärlden. Från osund nationalism är övergången till rasism inte lång och även i vårt land ser vi de inom politiken de som tar nationalismen som intäkt för att skapa främlingsfientlighet och där nästa led till rasism är hårfint.

Å andra sidan kan man fråga sig vad sund nationalism är med utgångspunkt i Sverige?

Ett exempel på vad som enligt mig är osund nationalism: I Kroatien har Miro Baresic, den man som mördade Jugoslaviens ambassadör i Sverige 1971 nyligen hyllats med en staty, vilket skapat spänningar med Serbien. Detta är ett exempel på en osund nationalism där respekten för grannstaten passerar en olämplig gräns och piskar upp otäcka stämningar, ivrigt påhejat av högerextremister.

Å andra sidan kan man fråga sig vad sund nationalism är med utgångspunkt i Sverige? Detta behöver enligt mig inte vara särskilt laddat då Sveriges grundläggande nationalistiska kärnvärden bör utgå från demokratiska hörnpelare som tryckfrihet, yttrandefrihet och alla människors lika värde.  När flyktingar under sommaren demonstrerade utanför riksdagen mot striktare anhörighetsinvandring, är detta ett exempel där vårt land på ett sunt vis respekterar även den som inte har svenskt medborgarskap att ha rätt till vår nations grundvärden. Det är också sunt att vi kan känna stolthet över våra kärnvärden utan att visa omvärlden aggressivitet och det är sunt att vi lärare har i uppdrag att förmedla de grundläggande demokratiska värdena till våra elever.

Vad sägs då i skolans historieböcker runt begreppet nationalism? En egen undersökning av fyra vanligt förekommande läroböcker för skolår 9 visar att det finns många äldre exempel så som upptakten till första världskriget och Nazitysklands utveckling. Läroböckerna visar på att nationalismen både kan splittra stater (som i fallet med det Osmanska riket och Österrike-Ungern) och ena stater (som i fallen med Italien och Tyskland under 1800-talets senare hälft). Till bristerna i läromedlen hör att endast en historiebok använder begreppet nationalism i sin beskrivning av kriget i forna Jugoslavien. För mig är det helt obegripligt att läromedelsförfattare i detta sammanhang kan undvika att förklara vilken nyckelroll nationalismen spelade före, under och efter detta krig. En annan brist är att läroböckerna mest berör begreppet nationalism i äldre historiska sammanhang och har en svag koppling till modern tid som i exemplet med forna Jugoslavien. I en av de fyra läroböckerna förekommer begreppet nationalism inte alls! Sammantaget visar historieböckerna på att nationalismen som ideologi förändrats över tid från att ha förknippats med samhörighet under 1800-talet till att under historiens gång mer och mer kopplas ihop med främlingsfientlighet, rasism och en ”vi och dom-mentalitet”. Läromedlen pekar också att nationalismen har haft många olika bevekelsegrunder beroende på varje enskilts lands situation.

Fotboll är en mycket tacksam grund att starta en diskussion runt nationalism med elever

Jag har förmånen att träffa många elever med rötter i andra länder, vilket på ett naturligt sätt leder till många diskussioner runt den nationella tillhörighetens betydelse för identiteten. Många elever ser det som att de har dubbel identitet och definierar sig både som svensk och en annan nationalitet. ”Man kan väl vara både och?” som Markus Krunegård reflekterade över i sitt ”Sommarprogram” i P1 den 16 juli beträffande sin svensk-finska bakgrund. Hur väver man då in nationalismen på ett naturligt sätt i klassrummet? Fotboll är en mycket tacksam grund att starta en diskussion runt nationalism med elever. Varför är exempelvis vissa landskamper mer laddade än andra? Efter alla år på klassrumsgolvet har jag också sett Zlatans betydelse för att många killar och tjejer reflekterar runt sin identitet och med stolthet hejar på Sverige under landskamperna. ”Och åker Sverige ut ur en turnering kan vi alltid heja på våra föräldrars hemland”, som de ibland säger.

Utmaningen för oss i skolans värld blir enligt mig att förena historiska exempel där nationalismen har spelat en viktig roll med nutida exempel där nationalismen påverkar samhällsutvecklingen. Det är också en mycket viktig uppgift att få eleverna att tänka kritiskt runt ”enkla lösningar” som en del politiska strömningar vill sälja in. När en grupp elever från Trollhättan i höst besöker Auschwitz med mig blir en självklar del av förberedelserna att problematisera nationalismen. Jag kommer inte heller att tveka att belysa den farliga väg som Polens högernationalistiska regeringsparti Lag och Rättvisa nu är inne på med begränsningar inom demokratin och som spelar den osunda nationalismen i händerna.

Mitt främsta syfte med denna debattartikel har varit att visa på att vi inom lärarkåren också har ett ansvar när det gäller att problematisera begreppet nationalism utifrån läroplanen, för ibland kan man tro att det politiska och kulturella etablissemanget har ensamrätt till detta. Det är därför viktigt att vi i Sverige fortsätter utbilda resonerande och kritiskt tänkande elever utifrån vårt demokrati- och kunskapsuppdrag. Nästa gång nationalismen leder till stora konsekvenser är det viktigt att vi inte blir förvånade, för denna insikt ska börja i grundskolan. Med tanke på utvecklingen i världen har det aldrig varit så viktigt att gå till jobbet för oss lärare som nu!

Ulf Martinsson, SO-lärare i Trollhättans stad med uppdrag som förstelärare/utvecklingslärare

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Världens bästa Anna är redo för en ny karriär

Jobb

Hon har tagit ett SM-guld, fyra VM-guld – och en lärarexamen på grundlärarprogrammet. Världens bästa innebandyspelare, Anna Wijk, ska nu fortsätta sin karriär i klassrummet som lärare.
– Det är ett fantastiskt viktigt yrke och jag är redo för uppgiften, säger hon.

Annons
Annons

Dubbelt så mycket praktik för lärarstudenterna

Lärarutbildning

I Kalmar är lärarstudenterna på plats ute i verkligheten dubbelt så mycket som på en vanlig lärarutbildning – under hela utbildningen. Nu i dagarna tar den första kullen studenter emot sina elever ”på riktigt” i skolan. 
Purfärska läraren Wiktoria Kasek beskriver sin lärarutbildning som en enda lång anställningsintervju.

Annons

Läsa-skriva-räkna-garanti: Så ska den stärka lärarna

Tidiga insatser

Nya åtgärdsgarantin ska tvinga skolledare och huvudmän att lyssna på lärarnas bedömning av elevers behov.
– Det ska inte krävas att föräldrarna anmäler skolan för att deras barns ska få stöd, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Alla femteklassare programmerar i undervisningen

Programering

Lärarna i Sollentuna är redo för nästa steg i den digitala kompetensutvecklingen.
Under hösten kommer samtliga femteklassare i de kommunala skolorna att använda programmering i undervisningen.
– Jag längtar efter att få komma igång, säger läraren Viktoria Franzén.

Annons
Annons

Efter den tuffa starten – så klarade Elina praxischocken

Ny som lärare

Många nya lärare upplever den så kallade ”praxischocken”. Men hur är det – och hur går man vidare?
Skolvärlden har träffat Elina Halvarsson som fick en tuff start när hon efterträdde en populär högstadielärare.

Annons

Här är de unga lärarna för få: ”Det kommer bara bli värre”

Lärarbristen

De unga lärarna är få, pensionsavgångarna ökar och elevkullarna växer.
– Problemen kommer bara bli större, säger gymnasieläraren Niklas Blixt i Västervik.

Förslaget: Skolan kan få stänga ute politiska partier

Utbildningspolitik

Snart lägger regeringen ett lagförslag som kan ge rektorer möjlighet att stänga ute vissa partier.
– Det är viktigt att skapa tydlighet kring att det är skolan som bestämmer om partier ska bjudas in, kommenterar LR-ombudet Sten Hagberg.

Granskning lärarbristen

Så mycket ökar lärarbristen där du bor

Lärarbristen

Dagens kris är bara början. Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare.
Risken är stor att flera områden i Sverige om några år helt kommer att sakna behöriga lärare i centrala ämnen.
– Krisen har nu gått så långt att det inte längre går att utbilda fram så många lärare som behövs, varnar Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Lista: Så många yngre fattas per kommun

Lärarbristen

Alla listor: så många yngre fattas kommun för kommun, län för län, och ämne för ämne.

”Läget är akut”

Lärarbristen

Låt obehöriga med akademisk examen plugga till lärare på arbetstid.
– Situationen i skolan är nu så akut att det måste till extra ordinära åtgärder, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Sandra bytte rymden mot läraryrket

Lärarbristen

Nyckeln till en lösning på lärarbristen kan vara att locka personer med en annan akademisk bakgrund till yrket.
– Jag ångrar mig inte, säger Sandra Forsman som bytte rymdteknik mot läraryrket.

Olika sätt att bli lärare

Lärarbristen

Här är några alternativa vägar till lärarbehörighet, vid sidan av de ”vanliga” lärarutbildningarna.

Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä

Särskilda behov

Elever med autism, adhd eller en annan funktionsvariation bemöts inte tillräckligt bra av den svenska skolan. Men små medel och en öppenhet för kreativa lösningar kan göra stor skillnad inför skolstarten, menar specialpedagogen Daniel Johansson.

Så kan psykisk ohälsa lindras i skolan

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan på skolorna ökar lavinartat – trots satsningar på elevhälsan. Nu kräver Lärarnas Riksförbunds studerandeförening att lärarna utbildas i att arbeta med elevhälsan.
– Vi måste kvalitetssäkra hur vi får in elevhälsan under VFU, säger, Mimmi Rönnqvist, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Här får niorna prova på gymnasiet

Gymnasieval

I Falkenberg får högstadieelever prova på gymnasiet för att vara säkra på att välja rätt.
– Positivt om det kan minska felvalen, säger LR-ombudet Henrik Hjalmarsson.

”Anpassa nationella proven till barn med dyslexi”

Debatt

”Dyslektiker behöver ett alternativt sätt att genomföra de nationella proven. De här barnen måste få chansen att visa vad de kan, som alla andra”, skriver en mamma till en nioårig elev med dyslexi.

Kommentera

Betyg från klass 4: Därför deltar de i försöket

Tidiga betyg

I höst startar försöket med betygsättning från klass 4. Endast elva skolor deltar, trots att det finns plats för hundra. Av dem är en enda kommunal.
– Det kan leda till ökad kvalitet i undervisningen, säger en rektor som är positiv till betygen.

Nu har alla lärare rätt att ”visselblåsa”

Nya lagar

Anställa på fristående skolor omfattas nu av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda lärare. Den nya lagen trädde i kraft under sommaren.
– Det är en viktig förändring, säger Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck.

Förslaget: Så ska fler klara gymnasiet

Vägledning

Möjlighet för niondeklassare att praoa på gymnasiet, individuella utbildningsplaner och en tydligare vägledarroll. Det föreslår Moderaterna för att fler ska klara gymnasiet på utsatt tid.

Ny forskning: Så fungerade 100 procent inkludering

Inkludering

Hundraprocentig inkludering – är det möjligt? I en ny avhandling föjer specialpedagogen Inga-Lill Matson en kommun som införde ”en skola för alla” på 1990-talet.

”Släpp in normkritiken i klassrummet”

Pride

Lyft in arbetet med normkritik i varje klassrum, i varje ämne, hela tiden.
– Vi måste sluta att ta de heteronormativa och patriarkala former som finns runt om oss i vardagen för givet och istället börja ifrågasätta dem, menar Sanna Mac Donald, språklärare som också föreläser om normkritik.

Skolplikt från sex års ålder redan nästa år

Skolstart

Regeringen vill att förskoleklass från och med nästa hösttermin är en obligatorisk del av skolväsendet och att skolplikten utökas till tio år.

Är digitala nationella prov lösningen?

Debatt

De svårtolkade kunskapskraven och lärares arbetsbörda i stort skapar en gråzon när de nationella proven digitaliseras, och det är lärarna som hamnar i skottlinjen”, skriver läraren Linda Johansson. 

Kommentera

”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet”

Debatt

När eleverna får ansvar ökar intresset och relevansen genom att de deltar aktivt i planeringen och utvärderingen. Menar vi allvar med Lgr 2011s mål om att förbereda elever för att leva och verka i samhället är detta ett angeläget och prioriterat mål, skriver läraren Mia Stewart.

Kommentera

Sara Bruun: Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet

Blogg

Sara Bruun bloggar: ”Den lärare som idag tror att det räcker att vara sträng, auktoritär och kunskapsförmedlande kommer efter ett tag förhoppningsvis inse att det inte räcker i dagens skola”.

Tävling

Vinn Mona Liljedals bok!

Tävling

Vi lottar ut fem exemplar av Mona Liljedahls bok ”Särskilt begåvade elever”. Svara på frågan och vinn.

Utredare ska stärka kritiserat elevhälsoarbete

Elevhälsa

Åsa Karle har fått i uppdrag att utreda bristerna i skolornas arbete med elevhälsa och stöd för att ge fler elever chansen att nå kunskapsmålen.
– Likvärdiga möjligheter för alla barn och elever är en av de viktigaste skolfrågorna idag, säger hon.

Forskaren: Läromedel är vägen till jämlik skola

Läromedel

Shanghais exempel med en enda lärobok i matematik för samtliga skolor tar större hänsyn till beprövad erfarenhet än vad det svenska systemet gör. ​​Det menar den brittiske läromedels- och bedömningsforskaren Tim Oates.

”Professionsprogrammet måste få nationella riktlinjer”

Läraryrket

M och LR är eniga: lärarnas karriärutveckling behöver gemensamma riktlinjer för att säkra kvaliteten och undvika huvudmännens godtycke.
– Vi vill inte hamna i något som påminner om hanteringen av lärarlönelyftet, säger LR:s Åsa Fahlén.

Pojkar dominerar i klassrummet

Forskning

Pojkar talar mest i klassrummet. Men inte om samma saker som flickor. Nina Eliasson har forskat på högstadieelevers talutrymme i klassrummet och uppmanar lärare att ställa frågor som kräver eftertanke. 

Läraren: 5 faktorer som höjer elevernas mattekunskaper

Debatt

"Om du fortsätter öva och öva på det här sättet kommer det komma den dagen där du kan lösa matematiska uppgifter utan problem".

Undersökning: Så tycker partiernas väljare om skolfrågorna

Undersökning

Nästan 7 av 10 väljare vill att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Det visar en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund.
– Det är fullt rimligt att folk tycker som de gör, säger Svante Tideman, vice ordförande för LR.

Forskare tveksamma till lämplighetstest

Lärare

Kan man redan genom ett lämplighetstest avgöra vem som kommer bli en skicklig lärare?
Risken finns att man sållar bort även dem som faktiskt kunnat bli duktiga under utbildningens gång, anser Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger, professorer i pedagogik.

Almedalen 2017

8 av 10 M-väljare: ”Skrota vinstsystemet för friskolor”

Almedalen

79 procent av Moderaternas väljare vill skrota vinstsystemet för friskolor som det ser ut i dag. Det visar en färsk undersökning.
– Väldigt förvånande och intressant, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Fridolin lovar satsa nya miljarder på skolan

Almedalen

Gustav Fridolin avslutade sitt tal i Almedalen med att prata om skola och utbildning.
– Får jag som jag vill så går vi hela vägen och genomför Skolkommissionens förslag. Tillför sex miljarder till skolan och staten tar åter ansvar för jämlikhet i skolsystemet, sa utbildningsministern.

De tre största fällorna med digitaliseringen av skolan

Digitalt

När nödvändig teknik, kompetensutveckling och läromedel finns på plats, kvarstår ändå utmaningar med digitaliseringen, visar ny forskning.
 – Man måste kliva över en tröskel, men när man väl gjort det har man vunnit mycket, säger högstadieläraren Sofie Nilsson.

”Åkesson kidnappade folkhemmet i sitt tal”

Almedalen

Jimmie Åkessons tal i Almedalen handlade mycket om vårdpolitiken och folkhemmet.
– Jag tror att det är väldigt många socialdemokrater som sitter och är rätt upprörda över att folkhemmet användes på det här viset, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Oenighet kring KPU:er och lärarutbildning

Paneldebatt

Övernitisk byråkrati, politisk ovilja och lärosäten som är oense om hur lärarutbildningen ska se ut. Det är några hinder för att motverka lärarbristen som kom upp under en paneldebatt i Almedalen.

Ny forskning: ”Mjuka kvoter” gör skolvalet rättssäkert

Fria skolvalet

Obligatoriskt skolval vore bra, men först måste det otydliga regelverket styras upp. Det menar skolvalsforskaren Dany Kessel, som presenterar ny forskning om ”mjuka kvoter” som del av lösningen.

Läsambassadören: ”Låt eleverna läsa vad de vill”

Läslust

Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling vill inspirera lärare till innovativa metoder i undervisningen som skapar läslust. 
– Skapar vi möjligheter och variation i undervisningen kan alla elever vara med, säger hon.

S och M i handslag om skolpolitiken

Blocköverskridande gest

Här tar Camilla Waltersson Grönvall (M) och Anna Ekström (S) i hand på att jobba konstruktivt med skolkommissionens förslag.
– Förslagen ger grund och förutsättningar för att vi ska kunna komma väldigt långt vad gäller breda överenskommelser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

En av tre klarar inte gymnasiet

Undersökning

Var tredje elev tar inte examen från gymnasiet. Det visar ny statistik som Lärarnas Riksförbund tagit fram.

Stor debatt: Så vill partierna lyfta lärarna

Skolpolitisk debatt

Likvärdigheten är fortfarande låg, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen är akut. Riksdagspartierna debatterade i Almedalen vad som krävs för att styra skutan rätt.

Experten om Björklunds överraskande tal

Almedalen

Jan Björklund (L) gick hårt åt klyftor och integration i sitt tal i Almedalen. Men framför allt visade han upp en ovanligt personlig sida.

Finansministerns almedalslöfte: 20 miljarder till välfärden

Almedalstalet

Magdalena Andersson (S) lovade 20 miljarder till omsorg och välfärd i sitt Almedalstal. Hur stor del av löftet som tillfaller skolan gick hon däremot inte alls in på.

Experten: ”KD-talet var längst ifrån skolan”

Almedalen

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor talade mest om satsningar på äldre i sitt Almedalstal. Skolan däremot nämndes knappt i KD-ledarens anförande.
– Det här talet var absolut längst ifrån skolan hittills, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Känslomässig Annie Lööf om rasism, nazism och islamistisk terror

Partiledartalet

Centerpartiets Annie Lööf spände över många ämnen – men inte skolan – i ett långt partiledartal i Almedalen som bjöd på mycket känslor.

Ingen skola i V-ledarens Almedalental

Almedalen

Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet var först ut i Almedalsveckan 2017. Statsvetaren Jenny Madestam är inte förvånad över den uteblivna skolpolitiken i V-ledarens tal.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons
Annons
Annons
Annons