Annons

Nytt nätverk mot rasism

Publicerad 22 mars 2013

21 organisationer som alla arbetar på olika sätt mot rasism och främlingsfientlighet i skolor har nu skapat ett nätverk. Startskottet gick med en hel dags nätverkande, föreläsningar och workshops på Lärarnas Riksförbunds kansli i Stockholm under veckan. Arrangör var New Connexion i samarbete med LRs Forum för Humaniora och samhällvetenskap.

Alla var nyfikna på varandras arbete och att lära av varandra. Det fanns också ett stort samtycke kring hur man i skolan bör arbeta för att skapa trygga miljöer där allt får diskuteras och åsikter bemötas utan att personen bedöms. Men också att lärare har ett svårt jobb och tyvärr ofta tvingas undvika svåra frågor på grund av tidsbrist och för lite kunskap inom området. Lärare kan många gånger känna att de vill undvika att bemöta rasistiska uttalanden i klassrummet, av rädsla för att förlora diskussionen.

– Men be då helt enkelt om att få ta upp frågan om en vecka så hinner du läsa på, sa Bengt Westerberg, regerings utredare kring arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolan och som var en av föreläsarna.

Sten Hagberg, Forum för humaniora och samhällsvetenskap inom Lärarnas Riksförbund, stod som värd.

Varför arbetar förbundet med dessa frågor?

– Vi arbetar sedan flera år på olika sätt för att ge lärare kunskaper och verktyg för undervisning som motverkar rasism och intolerans, säger han och menar att New Connexions mål, att ge utbildning för högstadielärare så de får redskap i arbetet mot ”vardagsrasism”, därför är så bra.

Bengt Westerberg var en av föreläsarna och talade utifrån sitt nyligen avslutade uppdrag som utredare. Hans utredning heter ”Främlingsfienden inom oss”, SOU 2012:74. Det var knäpptyst i auditoriet när han granskade vår svenska historia som visar att vi inte kan svära oss fria från rasism:

– Vi har mycket att lära av både Tysklands historia och vår egen. Vi svenskar är inte bättre än andra och tyskarna är inte sämre än andra, sammanfattade Westerberg och efterlyste en livligare politisk debatt som inte bara talar om vad partierna är emot utan även ger positiva visioner.

Han identifierade också hur viktig skolan är i arbetet och att kunskapen är nyckeln till ett kontinuerligt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Och det är i grunden lärarna som måste göra jobbet.

– Men det är viktigt att lärarna känner sig kompetenta. Det är därför utredningens förslag handlar om ett Lärarlyft i mänskliga rättigheter, sa Westerberg.

Förslaget är mycket konkret och har också en prislapp. Tre lärare per skola ska gå en akademisk kurs på ett år och 15 högskolepoäng för att få kunskap och verktyg och sedan förmedla kunskapen till sina kollegor på skolan. Det skulle ta fem år att utbilda 20 000 lärare och kosta 150 miljoner kronor per år.

Utredningen, som även innehåller en bilaga om New Connexions arbete,  är nu på väg ut på remiss.

Jan Jämte forskar kring antirasistiskt arbete vid Umeå universitet och har skrivit en av delrapporterna i Bengt Westerbergs utredning. Även han föreläste under nätverksdagen och började med att identifiera en rad problem som till exempel ”Institutionell och strukturell rasism och en monokulturell rekrytering av lärare”.

– Vi har en bristande kunskap om rasism, otydliga styrdokument och en ”spretig” lärarkår. Vi har också haft en svensk självbild som bromsat utvecklingen. Vi har ett stort behov av att definiera vad rasism är – för att kunna identifiera den på skolgården.

– Samtidigt är skolans uppdrag inte förhandlingsbart, sa han och lyfte bland annat fram den stora diskrepansen mellan styrdokumenten och verkligheten.

Konkurrensen mellan skolor om elever gör också att många skolor har en ovilja att definiera problem som rasism, menade Jan Jämte.

Arrangören New Connexion har arbetat i fyra år och samarbetar sedan ett år med Lärarnas Riksförbund för att utbilda lärare. New Connexion föddes i Dalarna:

– På en skola fanns mycket främlingsfientlighet och vi började målmedvetet arbeta i halvklass varannan vecka kring begrepp som ”Vi och dom” och försökte problematisera genom att använda ett demokratiska förhållningssättet, berättade Birgitta Hägg, beteendevetare och en av grundarna. Henne kollega Elisabeth Lindén fyllde i:

– Nu satsar vi på att nå alla högstadier, vi söker rektorerna för att få komma ut och hålla seminarium för lärarna.

Idag har New Connexion ett färdigt faktabaserat material för lärare som består av tre olika lärarhandledningar, för årskurs 7, 8 respektive 9. Det börjar med grunderna, året efter en fördjupning och sist problematiseringen. Inriktningen har sin grund i grundskolans styrdokument och delas upp i fyra temaområden, Identitet, Bilden av omvärlden, Kulturförståelse och Att fungera tillsammans.

– Faktadelen är den viktigaste delen som kan stötta lärarna, sedan är det de som är bäst på pedagogik så handledningen är bara ett slags förslag på diskussioner och rollspel uppdelat i 16 lektioner.

Ulrica Tackerudh är högstadielärare i Sala kommun och har nyligen varit tjänstledig 1,5 år för att arbeta med New Connexions material:

– Vi ville att materialet skulle vara kopplat till styrdokumenten och göra det så pedagogiskt som möjligt. Men vi vill inte att skolorna bara ska köpa materialet utan även ge dem en kunskapsgrund och förhållningssätt för att kunna bemöta rasistiska åsikter, inte debattera emot utan mer skapa en dialog.  Vi pratar bland annat om källkritik och att se de större sammanhangen.

Hur kommer det sig att du själv arbetar med detta?

– Jag har alltid brunnit för att alla människor har lika värde.  Jag går sällan i gång eftersom jag är en lugn person, men när en elev en gång gjorde ett rasistiskt uttalande i klassrummet blev jag så arg och skrek att ”Nu får det vara nog”. Det blev i och för sig en tydlig markering inför hela klassen. Jag kände dock att jag inte hade kunskap att bemöta eleven. I och med arbetet med New Connexion har jag även själv fått ett nytt förhållningssätt och känner mig mer trygg i samtal som berör diskriminering och fördomar.

 

Deltagande organisationer var:

5i12-rörelsen
Antirasistiska Filmdagar, Filmcentrum Väst
DemokratiAkademin
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Expo
Friends
Kunskapskraft & Media
Mångkulturellt Center
New Connexion
PeaceWorks
Röda korsets ungdomsförbund
Stories for society
Svenska kommittén mot antisemitism

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons