Annons
Foto: Anna Hållams

Ökad status för syvare i Växjö

Publicerad 26 februari 2015

När arbetstider, arbetsbörda och löner inom skolans värld diskuteras är oftast lärarnas situation i fokus. Om studie- och yrkesvägledarna är det tystare. I Växjö har ett syv-lyft börjat ändra på det.

 

Fakta

FAKTA

Emma Poltan
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Katedralskolan i Växjö, en kommunal gymnasieskola.
År i yrket: Åtta.
Koppar kaffe per dag: En.
Betyg på skolkaffet: 4/5.

Tina Karlsson
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Teknikum, en kommunal gymnasieskola i Växjö.
År i yrket: Fyra.
Koppar kaffe per dag: ”Inga – det blir te i stället.”
Betyg på skolkaffet: –

Anita Borgshammar
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Norregårdsskolan och Braåsskolan, grundskolor i Växjö kommun.
År i yrket: Sex.
Koppar kaffe per dag: Tre.
Betyg på skolkaffet: 4/5. ”Helt ok för att vara automatkaffe.”

Henrik Svensson
Gör: Kommunombud för LR och gymnasielärare på Katedralskolan i Växjö.
År i yrket: Tolv. Fackligt ombud sedan fyra år.
Koppar kaffe per dag: Fyra.
Betyg på skolkaffet: 3/5. ”Jag är mest i kommunhuset numera, och där är kaffet sämre.”

Att vara studie- och yrkesvägledare innebär massor av möten med människor: lärare, elever, föräldrar, skolhälsovård, rektorer. Men arbetet är samtidigt ofta ensamt – på många skolor finns en, eller kanske ett par, studie- och yrkesvägledare.

– Vi har gått en utbildning och kastas in i ett jobb där vi har jättemycket att göra, och så upptäcker man helt plötsligt att man jobbar mer och mer ensam och bara plöjer på. Vi hinner inte ha så mycket kontakt med andra syvare för att diskutera frågor och utvärdera. Har man frågor som man vill lyfta mot rektor eller någon annan, så står man ganska själv. Det krävs ett större sammanhang för att det ska bli någon genomslagskraft, säger Tina Karlsson, studie- och yrkesvägledare på Teknikum, en kommunal gymnasieskola i Växjö.

Det hon beskriver är en anledning till att en grupp syvare i Växjö satte sig ner och tog fram en gemensam handlingsplan, kallad Syv-lyftet i Växjö. Arbetet drogs igång 2013 och pågick under hela fjolåret. I handlingsplanen, som har Lärarnas Riksförbund som avsändare, listas ett antal konkreta syften. Bland dem finns:

• att synliggöra syv på arbetsplatserna och inom Lärarnas Riksförbund.

• att arbeta för relevanta lönekriterier.

• att få relevanta och rimliga arbetsbeskrivningar.

• att jobba för en yrkeslegitimation för syv.

• att erbjuda någon fortbildningsinsats för alla syv i Växjö.

– Vi kände att syv-frågorna inte lyftes så mycket, varken i den här kommunen eller inom Lärarnas Riksförbund. Vi behövde stärkas både som grupp och inom LR, och då tog vi initiativ till ett syv-lyft, berättar Emma Poltan, syv på Katedralskolan i Växjö.

– Det som startade det hela var löneöversynen 2012. Lärarna fick en stor del medan vi som syvare fick väldigt lite. Det fanns en frustration som ledde till att vi pratade ihop oss, säger Anita Borgshammar, som arbetar som studie- och yrkesvägledare på två kommunala grundskolor i Växjö.

– Det blev ett generellt påslag för alla lärare, en ganska ordentligt hög procent jämfört med syvarna, säger Henrik Svensson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö, och fortsätter:

– Som kommunombud kan jag känna att vi ger våra medlemmar som är studie- och yrkesvägledare för lite. I och för sig är det en väldigt liten grupp, men det är en viktig grupp. De har fått ganska lite fokus på sig och sina frågor, men vi har försökt fånga den frustration som funnits över det och bidra till en förändring. Vi försöker synas och höras på olika sätt: inom kommunen, på skolor hos andra huvudmän och på universitetet. Vi har pratat mycket om att sätta frågorna på dagordningen även inom vårt förbund. 

TINA: Det är lite luddigt för många vad en studievägledare gör. Det är viktigt att vi får ut det.

Har ni lyckats göra syv synligare?

ANITA: Absolut, det tycker jag. Det känns också som att vi är en grupp på ett annat sätt i dag, jämfört med för några år sedan.

EMMA: Jag kan fundera på vad som hade hänt om vi inte hade haft det här syv-lyftet. 

TINA: Ett år är inte så lång tid – det är först nu vi har jobbat fram en plattform. Sedan behöver vi nya strategier för att synas ännu mer och lyfta vissa frågor gentemot arbetsgivarna.

Har huvudmännen fått upp ögonen för vad ni gör i större utsträckning?

TINA: Nja, det återstår nog.

EMMA: Jag tror nog ändå att det pratas oftare i dag från skolledarhåll, rektorer och även arbetslivet om studie- och yrkesvägledning. Det har inte bara med det här att göra, utan också med syv i förändring. Även om vi inte ser stora förändringar märker vi att det händer saker.

HENRIK: 2013 var det inget som stack ut jättemycket, men 2014 var löneutvecklingen okej. Jag tycker mig få vissa vinkar från arbetsgivaren, som jag hoppas kan leda någon vart. Syv är en spetskompetens i skolan och då är det rimligt att det syns i lönekuvertet.

Vad händer nu?

HENRIK: Alla förändringsprocesser tar tid. Vi har lyft frågan och gjort den synlig på många ställen, och nu gäller det att hålla i. 

TINA: Här i Växjö ska skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen slås ihop till en utbildningsförvaltning. Det blir en helt ny organisation, med nya chefer. Syv på grundskolan och gymnasiet ska bli en grupp med en chef, i ett studie- och karriärcenter. Det är helt nytt och det har vi processat hela hösten. Vilka
arbetsuppgifter är det vi har och vad är det vi ska göra? Vi har fått ett vidgat uppdrag och ska även jobba mer aktivt mot de lägre åldrarna.

HENRIK: En sak som har hänt rent konkret är att ni tre, och ett gäng till, sett till att Växjö kommun tagit den här gruppen på allvar. I arbetet med att slå samman förvaltningarna, som är en stor sak, hade man inte tänkt så mycket på syv. Men den här gruppen skrev en skrivelse före sommaren med många konstruktiva tankar om framtiden. Det ledde till att man bildade ytterligare en processgrupp, där man haft möjlighet att lägga fram synpunkter med fokus på er yrkesroll. Det är jätteviktigt och något att vara stolt över. 

Vad kan andra kommuner lära av er handlingsplan?

EMMA: Mycket handlar om att se att Lärarnas Riksförbund hjälper till och driver även våra frågor, att det finns ett ställe i landet där det görs ett syv-lyft. Ibland kan det komma synpunkter som att ”facket inte gör något för oss”, men här gör facket något och vi ser att det har lett till en förändringsprocess.

Inte minst under valrörelsen var det stort fokus på lärarlönerna. Är det bra även för studie- och yrkesvägledarna – eller hamnar ni i bakvattnet?

EMMA: Vi dras med ända tills det kommer till kritan och vi ska diskutera själva lönen och vad vi ska få i procent eller kronor.

TINA: Jag håller med. På en del skolor arbetar studie- och yrkesvägledare inte bara med studievägledaruppgifter, utan kanske 20 procent med administration. Det vill vi också göra något åt. Man ska arbeta med det man är utbildad till, men det är svårt att få gehör för det.

EMMA: Arbetsgivarna pratar om att ambitionen finns och att de vill. Men det är svårt att säga vad vi hade fått om man inte hade uppmärksammat lärarnas löner.

Vilken är den viktigaste syv-frågan de kommande åren?

ANITA: Statusen, som ju hör ihop med lönen till viss del.

EMMA: Vi har försökt göra en del åt statusen, vilket vi vill fortsätta med. Men vi önskar att kommunerna och övriga huvudmän stärker studievägledningen ännu mer och i större utsträckning tar till sig och följer de allmänna råden. Att se till att kvaliteten på studievägledningen både i kommunal och fristående verksamhet höjs.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons