Annons
Foto: Anna Hållams

Ökad status för syvare i Växjö

Publicerad 26 februari 2015

När arbetstider, arbetsbörda och löner inom skolans värld diskuteras är oftast lärarnas situation i fokus. Om studie- och yrkesvägledarna är det tystare. I Växjö har ett syv-lyft börjat ändra på det.

 

Fakta

FAKTA

Emma Poltan
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Katedralskolan i Växjö, en kommunal gymnasieskola.
År i yrket: Åtta.
Koppar kaffe per dag: En.
Betyg på skolkaffet: 4/5.

Tina Karlsson
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Teknikum, en kommunal gymnasieskola i Växjö.
År i yrket: Fyra.
Koppar kaffe per dag: ”Inga – det blir te i stället.”
Betyg på skolkaffet: –

Anita Borgshammar
Gör: Studie- och yrkesvägledare på Norregårdsskolan och Braåsskolan, grundskolor i Växjö kommun.
År i yrket: Sex.
Koppar kaffe per dag: Tre.
Betyg på skolkaffet: 4/5. ”Helt ok för att vara automatkaffe.”

Henrik Svensson
Gör: Kommunombud för LR och gymnasielärare på Katedralskolan i Växjö.
År i yrket: Tolv. Fackligt ombud sedan fyra år.
Koppar kaffe per dag: Fyra.
Betyg på skolkaffet: 3/5. ”Jag är mest i kommunhuset numera, och där är kaffet sämre.”

Att vara studie- och yrkesvägledare innebär massor av möten med människor: lärare, elever, föräldrar, skolhälsovård, rektorer. Men arbetet är samtidigt ofta ensamt – på många skolor finns en, eller kanske ett par, studie- och yrkesvägledare.

– Vi har gått en utbildning och kastas in i ett jobb där vi har jättemycket att göra, och så upptäcker man helt plötsligt att man jobbar mer och mer ensam och bara plöjer på. Vi hinner inte ha så mycket kontakt med andra syvare för att diskutera frågor och utvärdera. Har man frågor som man vill lyfta mot rektor eller någon annan, så står man ganska själv. Det krävs ett större sammanhang för att det ska bli någon genomslagskraft, säger Tina Karlsson, studie- och yrkesvägledare på Teknikum, en kommunal gymnasieskola i Växjö.

Det hon beskriver är en anledning till att en grupp syvare i Växjö satte sig ner och tog fram en gemensam handlingsplan, kallad Syv-lyftet i Växjö. Arbetet drogs igång 2013 och pågick under hela fjolåret. I handlingsplanen, som har Lärarnas Riksförbund som avsändare, listas ett antal konkreta syften. Bland dem finns:

• att synliggöra syv på arbetsplatserna och inom Lärarnas Riksförbund.

• att arbeta för relevanta lönekriterier.

• att få relevanta och rimliga arbetsbeskrivningar.

• att jobba för en yrkeslegitimation för syv.

• att erbjuda någon fortbildningsinsats för alla syv i Växjö.

– Vi kände att syv-frågorna inte lyftes så mycket, varken i den här kommunen eller inom Lärarnas Riksförbund. Vi behövde stärkas både som grupp och inom LR, och då tog vi initiativ till ett syv-lyft, berättar Emma Poltan, syv på Katedralskolan i Växjö.

– Det som startade det hela var löneöversynen 2012. Lärarna fick en stor del medan vi som syvare fick väldigt lite. Det fanns en frustration som ledde till att vi pratade ihop oss, säger Anita Borgshammar, som arbetar som studie- och yrkesvägledare på två kommunala grundskolor i Växjö.

– Det blev ett generellt påslag för alla lärare, en ganska ordentligt hög procent jämfört med syvarna, säger Henrik Svensson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö, och fortsätter:

– Som kommunombud kan jag känna att vi ger våra medlemmar som är studie- och yrkesvägledare för lite. I och för sig är det en väldigt liten grupp, men det är en viktig grupp. De har fått ganska lite fokus på sig och sina frågor, men vi har försökt fånga den frustration som funnits över det och bidra till en förändring. Vi försöker synas och höras på olika sätt: inom kommunen, på skolor hos andra huvudmän och på universitetet. Vi har pratat mycket om att sätta frågorna på dagordningen även inom vårt förbund. 

TINA: Det är lite luddigt för många vad en studievägledare gör. Det är viktigt att vi får ut det.

Har ni lyckats göra syv synligare?

ANITA: Absolut, det tycker jag. Det känns också som att vi är en grupp på ett annat sätt i dag, jämfört med för några år sedan.

EMMA: Jag kan fundera på vad som hade hänt om vi inte hade haft det här syv-lyftet. 

TINA: Ett år är inte så lång tid – det är först nu vi har jobbat fram en plattform. Sedan behöver vi nya strategier för att synas ännu mer och lyfta vissa frågor gentemot arbetsgivarna.

Har huvudmännen fått upp ögonen för vad ni gör i större utsträckning?

TINA: Nja, det återstår nog.

EMMA: Jag tror nog ändå att det pratas oftare i dag från skolledarhåll, rektorer och även arbetslivet om studie- och yrkesvägledning. Det har inte bara med det här att göra, utan också med syv i förändring. Även om vi inte ser stora förändringar märker vi att det händer saker.

HENRIK: 2013 var det inget som stack ut jättemycket, men 2014 var löneutvecklingen okej. Jag tycker mig få vissa vinkar från arbetsgivaren, som jag hoppas kan leda någon vart. Syv är en spetskompetens i skolan och då är det rimligt att det syns i lönekuvertet.

Vad händer nu?

HENRIK: Alla förändringsprocesser tar tid. Vi har lyft frågan och gjort den synlig på många ställen, och nu gäller det att hålla i. 

TINA: Här i Växjö ska skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen slås ihop till en utbildningsförvaltning. Det blir en helt ny organisation, med nya chefer. Syv på grundskolan och gymnasiet ska bli en grupp med en chef, i ett studie- och karriärcenter. Det är helt nytt och det har vi processat hela hösten. Vilka
arbetsuppgifter är det vi har och vad är det vi ska göra? Vi har fått ett vidgat uppdrag och ska även jobba mer aktivt mot de lägre åldrarna.

HENRIK: En sak som har hänt rent konkret är att ni tre, och ett gäng till, sett till att Växjö kommun tagit den här gruppen på allvar. I arbetet med att slå samman förvaltningarna, som är en stor sak, hade man inte tänkt så mycket på syv. Men den här gruppen skrev en skrivelse före sommaren med många konstruktiva tankar om framtiden. Det ledde till att man bildade ytterligare en processgrupp, där man haft möjlighet att lägga fram synpunkter med fokus på er yrkesroll. Det är jätteviktigt och något att vara stolt över. 

Vad kan andra kommuner lära av er handlingsplan?

EMMA: Mycket handlar om att se att Lärarnas Riksförbund hjälper till och driver även våra frågor, att det finns ett ställe i landet där det görs ett syv-lyft. Ibland kan det komma synpunkter som att ”facket inte gör något för oss”, men här gör facket något och vi ser att det har lett till en förändringsprocess.

Inte minst under valrörelsen var det stort fokus på lärarlönerna. Är det bra även för studie- och yrkesvägledarna – eller hamnar ni i bakvattnet?

EMMA: Vi dras med ända tills det kommer till kritan och vi ska diskutera själva lönen och vad vi ska få i procent eller kronor.

TINA: Jag håller med. På en del skolor arbetar studie- och yrkesvägledare inte bara med studievägledaruppgifter, utan kanske 20 procent med administration. Det vill vi också göra något åt. Man ska arbeta med det man är utbildad till, men det är svårt att få gehör för det.

EMMA: Arbetsgivarna pratar om att ambitionen finns och att de vill. Men det är svårt att säga vad vi hade fått om man inte hade uppmärksammat lärarnas löner.

Vilken är den viktigaste syv-frågan de kommande åren?

ANITA: Statusen, som ju hör ihop med lönen till viss del.

EMMA: Vi har försökt göra en del åt statusen, vilket vi vill fortsätta med. Men vi önskar att kommunerna och övriga huvudmän stärker studievägledningen ännu mer och i större utsträckning tar till sig och följer de allmänna råden. Att se till att kvaliteten på studievägledningen både i kommunal och fristående verksamhet höjs.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons