Annons
Köpmannagatan i Örebro.

Örebro på väg att halka efter

Publicerad 25 oktober 2015

I Örebro kämpar lärarna med resultaten utan att få tillräckligt med resurser. Men efter att ha hamnat på plats 258 på LR:s rankning lovar kommunledningen ändring.
– När vi inte rankas nog bra på grund av resultaten har vi ett bekymmer och där ska Örebro kraftsamla, säger kommunalrådet Kenneth Nilsson (S).

Relaterat

Likvärdigheten är Örebros akilles-häl. Även när det gäller resurser hamnar kommunen långt ner i Lärarnas Riksförbunds rankning. Högst, strax över mitten, hamnar Örebro när det gäller lärarbehörighet.

– Det är ett faktum att Örebro satsar förhållandevis lite på skolan. Flera jämförelser pekar på det, säger Per Boström kommunförenings-ordförande för Lärarnas Riksförbund i Örebro.

– Vi menar att man måste satsa betydligt mer resurser om man ska komma tillrätta med de två andra kritiska punkterna, resultat och lön, men kanske framförallt för att komma tillrätta med lärarnas höga arbetsbelastning.

På gymnasiet har lärartätheten sjunkit med 10 procent de senaste åren, säger Per Boström. Att det påverkar lärarna syns i medarbetarenkäterna.

– Ökade uppgifter för läraren inverkar förstås negativt på undervisningskvaliteten eftersom läraren får mindre tid för varje elev. Självklart går det ut över elevernas möjlighet att nå goda kunskapsresultat. 

Enligt rankningen når 79 procent av eleverna i Örebro kunskapskraven i alla ämnen i årskurs nio, 87 procent var behöriga till gymnasiets yrkesprogram våren 2014. Då har man räknat bort nyanlända elever. Det som sticker ut är den stora skillnaden i resultat mellan skolor. Om man jämför skolan med högst respektive lägst meritvärde i årskurs nio blir skillnaden 91,5 poäng, vilket ska jämföras med riksnittet, 26,6. Det finns skolor i Örebro där under 40 procent av eleverna uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen.

– Ett misslyckande, säger Per Boström. 

Kenneth Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för barn och utbildning, instämmer i att läget är allvarligt. 

– Vår största utmaning är resultaten. När vi inte rankas nog bra på grund av detta har vi ett bekymmer och där ska Örebro kommun kraftsamla.

Hur då?

– I nästa års budget kommer vi att begära att förvaltningen tar fram en handlingsplan med högt uppsatta mål. Vår vision är att vara topp 25 år 2025. Det kommer att innebära en enorm resa från där vi är i dag men om vi inte visar att vi vill, då kommer det inte att hända något.Planen ska omfatta hela skolväsendet och kan handla om vilka insatser som måste göras för ökad likvärdighet, fler tidiga insatser och bättre arbetsmiljö för lärarna, säger Kenneth Nilsson.

Borde ni även satsa mer resurser?

– Kommunen växer enormt och vi höjer skatten nu. De 140 miljoner det genererar ska helt och hållet gå till välfärdens ökade behov. Men då handlar det om att finansiera nya skolplatser och nya lärare, säger Kenneth Nilsson. 

– Inom ramen för handlingsplanen kan det handla om att vi hittar både resurser och metoder för att lösa det vi absolut måste göra för att få bättre elevresultat.

Vad gäller lärarnas arbetsbelastning menar Kenneth Nilsson att frågan var mer aktuell innan han själv tillträdde som kommunalråd vid årskiftet. 

– Men vi har all anledning att följa upp den. Vi tittar på nyckeltalen över lärartäthet och det är klart att vi måste vara vaksamma på detta. Arbetsmiljön och vår förmåga att kompetensutveckla och bemanna med rätt medarbetare, det är en annan stor utmaning. Speciellt när vi vet att det börjar råda lärarbrist och kommunen växer så det knakar. 

Vad säger du om de stora resultatskillnaderna mellan kommunens skolor?

– Vi har en boendesegregation som är allvarlig. Några av skolorna med låga resultat tar emot många nya elever. Vi tittar på detta kontinuerligt och har lagt ett uppdrag för hur vi kan stärka integrationen i skolväsendet. Det kommer att vidtas åtgärder för att komma vidare med den här problematiken under mandat-perioden.

Kommer ni klara av att rekrytera de lärare som behövs?

– Än så länge klarar vi det men det börjar bli brist även hos oss. Det blir svårare att rekrytera, så vi kommer att behöva göra särskilda kompetenssatsningar och rekryteringssatsningar.

Kan det vara högre lärarlöner? 

– Jag förstår att du gärna vill ha svar på den frågan men det är inte min sak att som enskilt kommunalråd sköta löneförhandlingarna.

Per Boström på Lärarnas Riksförbund har en annan bild av läget:

– Jag menar att kommunen inte gör någonting 2016 för att komma till rätta med de dåliga skolresultaten, höja lärarnas löner eller förbättra anställningsvillkoren. Nästa år ska skolverksamheten spara många miljoner inom skolan vilket troligtvis kommer att leda till att resultaten ytterligare försämras, säger han och tillägger. 

– Vi ser redan hur friskolor och andra kommuner erbjuder duktiga lärare goda villkor för att byta arbetsgivare. För att kunna rekrytera framtidens lärare är det livsviktigt att Örebro kommun kan erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons