Annons
Foto: Ann-Sofi Marminge

Pension - så funkar det

Publicerad 14 november 2012

Känns pensionen avlägsen? Ta dig en funderare på den ändå – det kan löna sig rejält i längden. Sparande och förvaltningsavgifter spelar roll även för den som tänkt jobba i 20-30 år till.

Det är enkelt uttryckt fyra faktorer som styr hur hög en persons pension blir i framtiden, förklarar Björn Carlsson, förhandlare på Lärarnas Riksförbund:

• Pensionsålder. Att arbeta ett år till efter 65 ger åtta procent mer i den allmänna pensionen.

• Livsinkomsten, som påverkas av lön, antal arbetade år och heltids- eller deltidsarbete.

• Placering av premiepension och tjänstepension.

• Eget sparande.

– Eftersom inkomsten kanske inte är så lätt att styra för en lärare, annat än om man ska jobba heltid eller deltid, är det viktigt att ha ett billigt sparande, där avgifterna är låga, säger Björn Carlsson.

Kristina Kamp på Pensionsmyndigheten instämmer och uppmanar alla att kolla hur mycket de betalar för att få sina pensionspengar förvaltade.

– Allt över en procent är dyrt!  Betalar man 1,5 procents avgift i 33 år brukar man säga att nästan 40 procent av kapitalet försvinner. För den som har sparat en miljon så blir det bara 600 000 kvar. Just för att man sparar så lång tid spelar avgiften stor roll, säger hon och tillägger:

– I den allmänna pensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen ligger avgifterna numera sällan över en halv procent.

En nyckelsak för privatanställda lärare att hålla koll på är just tjänstepensionen. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen? Om inte finns risk att arbetsgivaren inte betalar in tjänstepension.

– De som är födda på 1980-talet ska räkna med att 25-30 procent av pensionen kommer från tjänstepensionen. Så det vill till att man har den. Den som inte har en kollektivavtalad tjänstepension kan dessutom drabbas av höga avgifter, eftersom det inte finns något avtal som är förhandlat från början, förklarar Kristina Kamp.

Hur mycket får en medelsvensson ut i pension?

– En kvinna får ungefär 15 000 kronor före skatt och en man
19 000–20 000 kronor. Den som börjar jobba tidigt, för det mesta heltid och med tjänstepension får ut ungefär 75 procent av sin slutlön i pension, säger hon. 

EXEMPELUTRÄKNINGAR

Lärare 1

Grundskollärare, 33 år
Tjänar 25 500 kronor i månaden, men jobbar just nu deltid, 75 procent. Har varit föräldraledig i totalt 20 månader sedan 2009. Har fast anställning på en kommunal skola sedan fem år tillbaka. Inget privat pensionssparande.

KRISTINA KAMP, PENSIONSMYNDIGHETEN:

”Tidigare, i det förra pensionssystemet, som de flesta av dagens pensionärer har levt med, så räckte det egentligen med 15 bra heltidsår och 15 lite mindre bra för att ändå få en hyfsad pension. Det gick både att plugga och jobba deltid utan att pensionen påverkades särskilt mycket. I dag räknas alla arbetsår, även de med lägre lön. Den som jobbar deltid många år får med andra ord räkna med att det märks.

I normala inkomstlägen sätts 23 procent av lönen av till pension. Om man tjänar 25 000 kronor på en heltidstjänst så minskar lönen med 25*0,25 = 6 250 kronor i månaden. 23 procent av det är 1 437 kronor, som då inte sätts av till den framtida pensionen. Om man jobbar så i tio år så ”går man miste om 172 500 kronor, och dessa pengar har man heller ingen värdetillväxt på.”

BJÖRN CARLSSON, LÄRARNAS RIKSFÖRBUND:

”Ur pensionssynpunkt är det viktigt att inte fastna i en deltidsfälla, utan att jobba heltid. Vad gäller den statliga pensionen kan man lite förenklat säga att man har sin inkomst skyddad i fyra år per barn, men sedan tar den statliga pensionen stryk. Även tjänstepensionen påverkas negativt av deltidsarbete.

Det är viktigt för den här personen att spara. Det kanske inte behöver vara ett specifikt pensionssparande, men se till att spara eller amortera på bostadslån. Börjar man spara i tid räcker det med en liten slant per månad.”

Lärare 2

Gymnasielärare, 45 år

Tjänar 28 600 kronor, efter 18 år i yrket. Anställd på friskola sedan fyra år tillbaka, efter att tidigare ha arbetat på kommunal gymnasieskola. Pensionssparar 300 kronor i månaden och har gjort så i tre år.

KRISTINA KAMP: ”Kolla att friskolan verkligen har tjänstepension! Om inte, kräv löneförhöjning eller att skolan på annat sätt kompenserar. Fundera på hur du pensionssparar. Måste du spara? Behöver du spara mer varje månad? Finns det andra sätt, till exempel att amortera på lån?

Både fall 2 och 3 ska gå in och göra en prognos på minpension.se. Där finns dina egna siffror! Du loggar in med personnummer och beställer en pinkod om du inte har e-legitimation. Fyll i att du vill ha in de uppgifter som finns om dig. Då kommer allt att samlas in, även om du jobbat hos flera olika arbetsgivare, dock inte utlandsjobb, och även ditt privata pensionssparande om du har något sådant. Sedan kan du se hur mycket du sannolikt kommer att få som pensionär om du jobbar på som nu. Det går även att se vad som händer med pensionen om du vill sluta tidigare, bara ta ut hälften eller jobba längre. Dock – kommunala pensioner är faktiskt de som inte alltid fungerar hela vägen. Om något verkar konstigt så ta kontakt med pensionshandläggaren i kommunen där du bor.”

BJÖRN CARLSSON: ”Den här läraren är anställd på friskola och då är det viktigt att kolla att det finns kollektivavtal och därmed tjänstepension. De flesta har det, men avtalen kan se olika ut. Det här är en ganska genomsnittlig lärare. Den som har bytt arbetsgivare ofta har antagligen tjänstepension från flera olika håll. Det är viktigt att kolla upp. Du måste ansöka hos den som förvaltar din pension när du vill börja ta ut den.”

Lärare 3

Gymnasielärare, 60 år

Tjänar 31 600 kronor, efter 35 år i yrket. Har under alla år varit kommunalt anställd. Vill gärna gå i pension om två år, alltså vid 62 års ålder. Har inget privat pensionssparande.

KRISTINA KAMP: ”Gör en prognos och se vad som händer med pensionen om du går tidigare eller senare. Fundera på hur många år du ska ta ut tjänstepensionen på. Tänk på att pension har sämre ”löneutveckling” än lön, så ha marginal från början. Bor du tillsammans med någon så våga tänka tanken på vad som händer om han eller hon dör före dig. Vad händer då med din ekonomi?”

BJÖRN CARLSSON: ”Det är sent, men inte för sent, att börja bry sig om pensionen nu. Det den här personen kan styra över är framför allt när han eller hon väljer att gå i pension. Vill man gå vid 62 gäller det att planera och göra en kalkyl. Se över utgifter, ta hjälp av pensionshandläggaren i kommunen och sök information från Pensionsmyndigheten. Har man inte råd, så försök att jobba några år till. Om man går vid 62 eller 67 år gör jättestor skillnad för pensionen.”

SÅ HAR VI RÄKNAT:

Förutsättningarna för pensionsberäkningarna är att samtliga tre lärare tjänat in allmän pension från 23 års ålder och tjänstepension från 28 års ålder. Lärare 1 jobbar 75 procent till och  med  år 2015 och därefter heltid. Beräkningarna är gjorda med konstant penningvärde, vilket är det gängse.  Lönernas storlek antas vara konstant, avkastningen på pensionerna 3,5 % och avgiftsbelastningen är densamma som hos Min Pensions.

Källa: Pensionsprognoserna är gjorda av Minpension.se.

PENSIONENS OLIKA DELAR

Pensionssystemet illustreras ofta som en pyramid med olika byggstenar. I botten återfinns den ALLMÄNNA PENSIONEN, som är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Den allmänna pensionen är i sin tur uppdelad i:

•Inkomstpension: Till denna avsätts årligen 16 procent av din lön och övriga skattepliktiga ersättningar.

• Premiepension: Är också inkomstgrundad. Hit avsätts varje år 2,5 procent av din lön + andra
skattepliktiga ersättningar. Du kan själv påverka din premiepension och placera dina pengar. Gör du inget aktivt val hamnar pengarna i Sjunde AP-fonden – AP7 Såfa.

• Tilläggspension: Berör personer födda mellan 1938 och 1953 och ersätter det gamla pensionssystemets ATP.

• Garantipension: Är ett grundskydd för den som fyllt 65 och haft ingen, eller mycket låg, arbetsinkomst.

Pyramidens mellersta byggsten utgörs av TJÄNSTEPENSIONEN. Den är kollektivavtalad och betalas in av din arbetsgivare och består av ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring.

För kommunalt anställda lärare kallas avtalet KAP-KL. Är du privat anställd måste du kolla upp om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om inte riskerar du att helt gå miste om tjänstepension. Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd garanterar tjänstepension enligt ITP-planen. Du kan få tjänstepension från flera olika håll.

Toppen av pyramiden utgörs av ett frivilligt PRIVAT PENSIONSSPARANDE. Om du pensionssparar i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto kan du göra
skatteavdrag för detta med maximalt 12 000 kronor/år.

Källor: Pensionsmyndigheten, Skatteverket.

INDIVIDUELL PENSIONSRÅDGIVNING

– Är man med i Lärarnas Riksförbund går det att få hjälp via Lärarförsäkringar. Förbundet kommer under hösten att anordna möten med pensionsinformation, och det går också att få individuell rådgivning, säger Björn Carlsson.

ÄR DU KVINNA?

– De kollektivavtalade pensionsavtalen kommer från och med i år vara könsneutrala, vilket innebär att kvinnor kommer att få lägre premier. Tidigare har man tagit hänsyn till att kvinnor lever längre men det får man inte göra i framtiden. I privata tjänstepensionslösningar finns det inga sådana krav, så då kan det bli dyrare för kvinnor, säger Kristina Kamp.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons
Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

Annons

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons