Annons
Foto: Markus Marcetic

Projekt Modellskola - prövande och givande

Publicerad 28 juli 2015

Dåliga resultat och otrygghet gjorde att Ribbaskolan i Gränna valdes ut till utvecklingsprojektet "Modellskolan". För lärarna innebar det fem års halvtidsstudier vid sidan av heltidsarbetet.

Fakta

Om Modellskolan

Projektet, som grundas i skolnära forskning och vetenskap, startade höstterminen 2009 och har skett i samarbete med högskolan i Jönköping. På Ribbaskolan var målet att alla elever skulle nå minst betyg E i alla ämnen i årskurs 9.  

För lärarnas del har målet varit att samtliga ska ta en magisterexamen i lärande. Lärarna har forskat i det vardagliga arbetet nära eleverna för att utveckla sin undervisning.

Professor Tomas Kroksmark, som ansvarat för projektet från högskolans sida, beskriver det så här: ”Grundtanken med Modellskolan är att om vetenskaplig kompetens adderas till didaktisk skicklighet hos lärare i skolan blir resultatet ökad kvalitet/ökad måluppfyllelse hos eleverna”. 

2009 saknade 40 procent av eleverna i årskurs 9 på Ribbaskolan betyg i ett eller flera ämnen. 2014 var siffran 5 procent.

Ribbaskolan är en kommunal F–9-skola i Gränna i Jönköpings kommun. 2009 höll en ny skolbyggnad på att upp-
föras och under tiden fick lärare och elever husera i tillfälliga paviljonger.

Det var trångt och stämningen var inte alltid den bästa. 40 procent av eleverna i årskurs 9 saknade betyg i ett eller flera ämnen, vilket placerade skolan i botten i kommunen.

– Precis innan vi skulle flytta in i den nya byggnaden blev vi kallade till en arbetsplatsträff. Rektorn sa: ”I morgon kommer det stå i tidningen att vi har blivit utvalda till modellskola”. Ingen visste vad det innebar och rektorn kunde inte svara på frågor. Strax efteråt hölls ett föräldramöte där föräldrarna blev informerade om att skolan blivit utvald till modellskola på grund av att tryggheten var låg och resultaten dåliga, berättar Eva-Lena Jonsson, som precis som kollegorna Ann Bergkvist, Marcus Jönsson och Maria Axmon undervisar på högstadiet.

Hur togs det emot hos er lärare att ni blivit utvalda till modellskola?

EVA-LENA JONSSON: Vi hade sett fram emot att flytta in i den nya skolan och komma på plats och börja vända på utvecklingen, så det mottogs inte så positivt. Det började förhandlas om hur avtalet skulle se ut för oss – skulle vi gå upp till 40-timmarsvecka? Det var många saker att ta hänsyn till.

ANN BERGKVIST: Sedan var det så att alla måste vara med – annars var det bara att byta skola. Men det fanns inga likvärdiga tjänster att erbjuda på andra håll i kommunen.

Hur blev det sedan?

ANN: Det man kan framföra kritik mot är organisationen och tillvägagångssättet. Det var till exempel en dålig deal gällande tiden. Det var sagt tre timmar för studier inom våra 35 veckoarbetstimmar, plus tre timmar egen tid utöver det. För det fick vi en studielön på 1 000 kronor i månaden. Men den tiden räckte inte. 

MARIA AXMON: Jag hoppade av. Jag ansåg inte att jag skulle klara av att jobba 100 procent och samtidigt studera på 50 procent. Nu, när det hela är klart, har jag fyra år kvar till pensionen och jag sa till min chef att jag vill lägga min kraft på att klara av dem. Jag skrev en B-uppsats, men sedan har jag inte gjort mer, utöver att ta del av kollegors arbeten och vara med på handledning.

EVA-LENA: Personligen så har jag tyckt att det har varit roligt att studera igen. Jag har nog förändrats som lärare genom att jag fått tid att läsa vetenskapliga artiklar. Tack vare all den forskning vi har läst tycker jag att vi har kunnat implementera Lgr 11 på vårt eget sätt. Jag har förändrat en del i klassrummet, fått modeller att använda mig av om till exempel variationsteorin. Vi har blivit bortskämda med fortbildning med bra föreläsningar och fått tips på bra artiklar och litteratur, om till exempel formativ bedömning. Så det finns mycket innehållsmässigt som har varit bra.

MARCUS JÖNSSON: All utbildning är av värde. Modellskolan är, i viss mån, en genomtänkt kompetensutveckling. Den ger kunskap som vi för ut i klassrummen. Sedan är det lite tidigt att säga exakt vad det innebär för eleverna. 

ANN: Det finns en vinst med att göra något tillsammans. Jag tycker att vi har fått mer av ett yrkesspråk. Tidigare har det varit mycket enstaka studiedagar, där vi har lyssnat på en föreläsning som har varit bra – men sedan har vi gått hem och jobbat vidare som vanligt, eftersom vardagen kommit och ingen följt upp. Nu har det funnits ett tänk kring att följa upp och då tror jag att det också blir bättre. 

MARIA: Jag är skyddsombud på skolan och ser det på ett annat sätt, vad som händer när du kräver att personer ska arbeta 100 procent och studera 50 procent. Vi har fått sjukskrivningar, även om det är svårt att säga att det beror just på det här. Men det har skapat en stor stress hos en del. Från början var det ett stort projekt, med ett 60-tal lärare, men det har inte blivit mer än tio magisteruppsatser och det har kostat människors hälsa på vägen. Det är som att vi lärare inte skulle ha så mycket att göra, när man tycker att vi kan plugga på 50 procent ovanpå våra jobb. Vilken annan yrkeskategori hade sagt ja till det?

Vad har ni fått för stöd från ledningen?

EVA-LENA: I början var de delaktiga och skrev också C-uppsats, men sedan hoppade de av och en av rektorerna slutade. Det blev högre krav när vi gick in i magisteruppsatsen, med andra krav på vetenskaplig granskning. Om rektorerna hade varit med i projektet hela vägen hade de haft en större förståelse för att arbetsbördan ökade mot slutet. 

ANN: Vi hade kunnat få hjälp med schemaläggningen så att timmarna för studier legat ihop.

EVA-LENA: Om vi blickar framåt tror jag att alla är positiva till att det blir en fortsättning i någon form, men nu måste vi få tid för reflektion och eftertanke, och implementering i våra klassrum. 

Har ni som tagit en magisterexamen fått upp lönerna?

EVA-LENA: I vårt avtal står att en ny förhandling ska ske när vi är färdiga med vår examen, men det har inte yppats något om det ännu. Det är viktigt att vi känner att vi får lön för mödan. 

MARCUS: Det är självklart att fem års högskolestudier måste ge något.

Hur ser ni på att ni har fått vara med och föra forskningen in i skolan?

EVA-LENA: Jag lyssnade på Cristina Robertson från Vetenskapsrådet häromveckan. Hon har gjort en sammanställning om skolforskning och det som man får mest ut av är just den skolnära forskningen, som är i praktiken. Vi är lite av pionjärer i att vi forskar i vår egen praktik. Jag har bland annat tittat på hur kunskap delas mellan elever vid problemlösning i matematik, och hur eleverna ser på gruppsammansättning. 

ANN: Det blir mer angeläget när jag forskar kring det som ligger nära mig. Tittar man på siffrorna ser det ut som att Ribbaskolan gjort en fantastisk förbättring från 2009, då 40 procent saknade betyg i ett eller flera ämnen.

ANN: Man valde att gå in i projektet när vi var i en svacka. Åren innan låg vi bättre till.

MARCUS: Jag tycker att det är för tidigt att säga vad det ger mina elever, men all utbildning torde göra mig till en bättre lärare. 

Rekommenderar ni andra skolor att vara med i ett projekt som Modellskolan?

MARCUS: Ja, under rätt förutsättningar och rätt organisation och tid. Jag tror mycket på skolnära forskning och att undersöka det som sker i klassrummet. Vilket i sin tur borde mynna ut i kunskap som gynnar både lärare och elever.

EVA-LENA: Det vore bra att ha en hel dag avsatt, och inte tio minuter här och 20 minuter där. Det är också viktigt att alla är med på det. Att vara i sitt klassrum och undersöka det man har funderat på tror jag är den stora vinsten. 

Vad har projektet fört med sig som är bra?

EVA-LENA: Jag tror att vår elevsyn har förändrats. Innan var det mer av ”den eleven har inte förutsättningarna att fixa det betyget”. Nu har vi vänt blicken mot oss själva och funderar på vad vi kan göra och vilka andra metoder vi kan använda. Alla gör det gemensamt och går in med höga förväntningar på eleverna och det har blivit ett helt annat kollegialt lärande.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons