Annons
Pira Hedberg, Gulla Schornack och Peyman Vahedi på Ådalsskolan i Kramfors. Foto: Petra Berggren Foto: Petra Berggren

Så handskas de med kränkningar på nätet

Publicerad 18 mars 2016

Fakta

Deras egna favoritappar

Namn: Peter ”Pira” Hedberg.
Ålder: 25 år.
Undervisar: Historia och samhällskunskap.
Favoritapp: Nyhetsappar som DN och CNN.

Namn: Gulla Schornack.
Ålder: 55 år.
Undervisar: Gymnasie-särskolan, engelska, tyska och svenska.
Favoritapp: Explain everything.

Namn: Peyman Vahedi.
Ålder: 36 år.
Undervisar/arbetar som: Rektor, program-merare/systemerare, legitimerad lärare i svenska och samhälls-kunskap för grundskolans senare år och gymnasiet.
Favoritapp: Course!

Fakta

Detta har hänt

1) Mobilappen Periscope gör det möjligt att filma och sända live till omvärlden som kan kommentera händelserna. På många skolor har detta lett till att inspelningar sänts där lärare och elever hängts ut, gjorts till åtlöje och hånats. Elever har “jagat likes“ och lovat att de ska filma vissa scener om de får ett visst antal tittare. En debatt har rasat om sociala medier i skolan och frågan om förbud har väckts.

2) På gymnasiet Ådalsskolan i Kramfors fick rektorn Peyman Vahedi en fredag veta att filmer av den här typen skickats ut från skolan. Under helgen samlade han in dokumentation och gick på söndagen ut med ett mejl till all personal med kallelse till stormöte på måndag morgon. En kopia på mejlet skickades till en rad kommunala beslutsfattare. 

3) Under måndagsmötet gick rektorn igenom vad som var problemet: smygfilmning, förtroendebrister, språkanvändning, risker för kamrater med hemlig identitet, arbetsmiljöfråga, risker för flickor, risker för pojkar, risker för särskoleelever, risker för övrig personal etc. 

4) Därefter gick lärare ut i varje klassrum och informerade om samma sak. Nästa steg blev individuella samtal med elever som haft dominerande roller i filmningarna. Även vårdnadshavare deltog. Vissa beteenden och handlingar resulterade i disciplinära åtgärder. 

5) Ytterligare nästa steg var samtal med elever som inte varit dominerande men som varit med och förstärkt kränkningarna med sitt språkbruk. Även här informerades vårdnadshavare.

Relaterat

När det började spridas filmer med kränkande innehåll från Ådalsskolan i Kramfors agerade skolledningen blixtsnabbt. Men appen Periscopes vara eller inte vara är inte den viktiga frågan. När Skolvärlden träffar rektorn Peyman Vahedi och lärarna Gulla Schornack och Pira Hedberg så styr de snabbt in samtalet på vikten av att jobba hårt för en gemensam värdegrund.

Hur viktigt var det just denna gång att agera?

Peyman: Periscope är ett verktyg som finns i allas händer och det tar bara tio sekunder att skicka ut något från ett klassrum. Sedan finns ingen ångerrätt. Om det är något som ska ut på Youtube så liknar det mer en process och det tar i alla fall lite längre tid.

Gulla: När skolan agerade så väckte det en medvetenhet bland personal och elever. Samtidigt var det paradoxalt också många elever som inte visste vad det rörde sig om men blev nyfikna och skaffade appen.

Pira: Att ta något ur sin kontext och skicka ut det utan tillåtelse kan bli väldigt fel och därför blev det också en trygghetsfråga både för elever och personal. 

Samtidigt har en debatt i ämnet pågått i hela landet. Hur ser ni på den?

Gulla: Jag ser många jämförelser mellan skolor och en del förbudsagerande. På en del håll där man inte har datorer i klassrummen har man också stoppat mobilerna och därmed har inte eleverna någon möjlighet alls att använda nätet som är ett helt nödvändigt verktyg. Då har vårt agerande lyfts som ett bra exempel på hur man i stället kan hantera situationen.

Jag kallas 
Periscope-Säpo

Peyman: Förbud är en reaktion som irriterar mig! Det är bristande ledarskap om man förbjuder en sak som 496 elever kan hantera men fyra inte kan. Kulturen ska vara att ta tag i de fyra eleverna och deras föräldrar. Jag vill understryka att Periscope inte är något problem. Det som är grundläggande fel här är vad som visas i inspelningarna, kränkningar och nedsättande kommentarer. Det är det vi ska jobba med. 

Skulle inte mobilförbud lösa många problem?

Pira: Vi skulle få en extrem administration om vi skulle förbjuda elever att ha med mobilerna. Men jag tycker samtidigt att det är ett problem när tid ägnas åt Facebook, Snapchat och annat som inte rör lektionerna. Vi har redan IT-enheter i undervisningen så mobilen blir utöver. Jag vill dock att eleverna själva ska lägga bort sina mobiler för att få studiero och det är en växande medvetenhet kring det.

Gulla: Man bäddar för en situation där man står och säger att, nej du får den inte. I stället gäller det att skapa en medvetenhet om att den inte behövs när det redan finns datorer att jobba med. Här gäller det ta fasta på forskningen som säger att stimuli från exempelvis mobiler är dåligt för koncentrationen. Att åter koncentrera sig på sin uppgift tar dyrbar lektionstid i anspråk. 

Är det något nytt med Periscope som skolan måste hantera och som inte finns i andra sociala medier?

Peyman: Snabbheten i kommentarerna. Ett exempel, vi såg på Periscope en sändning från en förfest en helg där två tjejer lade ut en grej på sig själva som inte var så bra. Det regnade in kommentarer från obehagliga människor. Och då blir samtalet som vi måste ta med tjejerna, att de i vanliga fall skulle ha ett säkerhetsavstånd på 300 meter från sådana här personer. Men nu helt plötsligt är det som om bekräftelsen de får är så viktig att de ändå väljer att filma och lägga ut. Exakt här blir det en utbildningsfråga för oss. 

Pira: Jag har ibland kollat Periscope på helger för jag vill veta vad som pågår i elevernas värld. Jag har varit helt öppen och inte hemlig, men jag orkar inte se allt, vill helt enkelt inte inkräkta. Men jag tror det är bra att vuxna är användare. Det blir kanske precis som när jag använt Jodel, en föregångare till Periscope. Eleverna säger åt mig nu att den appen är tråkig, den är förstörd av att vuxna är där.

Beskriv nuläget på skolan, hur har det landat?

Pira: Alla är medvetna om att skolan har vidtagit åtgärder och att det inte beror på att några gjort grimaser i en app. Det är betydligt allvarligare än så. Jag frågade en klass vad vi skulle kunna ha Periscope till i skolan. De kom inte på något vettigt användningsområde och sådana diskussioner är bra.

Gulla: Hos våra elever i gymnasiesärskolan har det startat tankar på att man måste säga ifrån om man blir utnyttjad.

Har ni löst problemet?

Pira: Jag tycker det. På mitt arbetsrum kallas jag för Periscope-Säpo. Jag håller helt enkelt lite koll och det är exempelvis inte lika mycket aktiviteter på Periscope nu som kan kallas strunt och dravel där man filmar folk utan att tänka till vad det kan få för konsekvenser.

Gråzoner undviks när vi talar med varandra och inte om varandra.

Peyman: Det avgör de återkopplingar som vi får den närmaste tiden, exempelvis när vi fortsätter diskutera det här med eleverna. Men en av de viktigaste sakerna att ta med sig är signaler vi skickar ut till yngre elever. Förebyggande arbete. Varje år byts en tredjedel av våra elever ut och om de som kommer hit redan vet att Ådalsskolan har en stark värdegrund så är mycket vunnet.

Vad har varit framgångsfaktorer för er?

Pira: Vi har varit snabba. Periscope spred sig så snabbt, men det spred sig till oss också, vi såg vad som hände och agerade. 

Gulla: Tydligheten i budskapet. Vi ifrågasatte inte att man använde Periscope utan till vad. Man kan heller inte komma med en massa dokument och likabehandlingsplaner med mera och slå dem i huvudet på någon som aldrig sett dem förut. De måste finnas med från början.

Peyman: Vi har en plan mot kränkande behandling och vi använder den när det inträffar något. Vi tittar inte åt sidan. Tänk om man har brandmän som är duktiga på att fika, men när det brinner så backar de. Det är när det hettar till vår professionalitet och handlingskraft behövs som mest. 

Är det rätt att polisanmäla liknande -händelser?

Peyman: Vi har samråd med polis och socialtjänst för att se om det finns grund för det, och nu har det inte funnits. Hur tungt artilleri man behöver ta till beror oftast på var skolan finns i sitt arbete med värdegrunden. I vårt fall hade vi en grund att stå på, vi släckte ner skolan och kunde jobba med situationen.

Finns det något särskilt ansvar som kan utkrävas av tekniktillverkare, media, föräldrar eller andra för att skydda utsatta personer från avarter på nätet?

Gulla: Nej. På cigarettpaket står det att rökning dödar, men folk fortsätter röka ändå. Alla har ett personligt ansvar för att inte utsätta andra för något dåligt.

Pira: I vissa fall, ja. Marknaden är alla människor men alla har inte möjlighet att förstå och de riskerar att bli blåsta. När det gäller sms-lån måste man sätta stopp. 

Peyman: Det är en politisk fråga. Fram till för 20 år sedan var Sverige bra på att ta hand om och skydda utsatta. Det är sämre nu. Titta på utvecklingen i spelbranschen kopplat till verktyg som snabbt kan förflytta pengar. Vi kan ju se att reklam om spel på nätet kan leda till allvarliga problem för en 15-åring med funktionsnedsättning.

Vi kan alltså ha mer kontroll och övervakning från samhällets sida, kanske sortera bort inlägg i sociala medier som är skadliga?

Gulla: Oj, nu börjar vi närma oss censur. Det är inte en lösning. Därför att då sopar man under mattan och man får en grupp som växer som opponerar sig vilket bara ger större rörelser.

Pira: Man måste i alla fall ifrågasätta att det från Facebooks sida kan vara mer tillåtet att skriva att det är bra med attacker mot muslimer medan en bild på en ammande kvinna tas bort. Vad tillåter systemet? Jag vill inte ha censur men jag vill att de som driver medierna själva ska tycka att det är fel och ta bort det.

Visst är det mycket i detta som hamnar i en gråzon, exempelvis vad är kränkande?

Peyman: I vår värld är det ingen gråzon. Kallar man någon bögjävel eller säger ”håll käften” i korridoren så är det på riktigt. Men däremot kan det för föräldrar vara en gråzon vad deras barn gör och då måste vi ta den konflikten och informera vad skolan står för.

Gulla: Gråzoner undviks när vi talar med varandra och inte om varandra. Om man gör det så blir det heller ingen gråzon.

Fler reflektioner om detta?

Pira: Det kan verka som om det här är något negativt. Men för två år sedan tog jag min lärarexamen och var det något jag fruktade för så var det att hamna på en skola där man tolererade oordning och inte tog trygghet på allvar. Därför är det positivt att hamna i fokus för det här, så fler börjar diskutera det. Jag tror det är bra för hela bygden.

Peyman: Ta exemplet med en elev som säger rasistiska saker. Vi tar ett ordentligt samtal, förklarar hur fel det är, eleven förstår och är ångerfull men går sedan hem och får höra att skolan är pk och att det bara är att strunta i det som sagts. Hur lätt är det då? Det är också en del av Periscope-debatten. Vi har inte mandat att ta tag i frågan i hemmet. Jag önskar att det funnits en instans i samhället som kunde hjälpa oss med det.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Annons
Annons

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Annons

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

"Lärare kan för lite om dyslexi"

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons