Annons
Ewa Wikström, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är med och leder det fyraåriga forskningsprojekt. Foto: Carina Gran

Så ska lärare orka jobba längre

Publicerad 28 februari 2018

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​
Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Fakta

Mer om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet heter ”Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering”. Studien finansieras av FORTE. Forskargruppen är multidisciplinär och består av forskare på Göteborgs universitet och forskningscentret AgeCap.

Forskargruppen genomför framförallt kvalitativa studier och man kommer under 2018 att publicera resultaten - delrapporter och artiklar. Under 2019 kommer slutrapporten.

Forskarna har tre frågor som man fokuserar på i studien:

•Vill arbetsgivare behålla äldre arbetstagare? 

•Finns det organisatoriska förhållanden på arbetsplatser som gör det möjligt för äldre att fortsätta arbeta?

•Vill äldre arbetstagare faktiskt arbeta längre?

Ewa Wikström, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är med och leder forskningsprojektet ”Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering” som är ett fyraårigt forskningsprojekt.

I projektet studerar forskarna åtta stora arbetsgivare, fem offentliga och tre privata. Representanter från organisationerna träffas för att tillsammans med forskarna diskutera frågor runt pensionering, kompetensutveckling och ledarskap.

I forskningen har man inte fokuserat på lärare, men deras studie är relevant för personal i skolan. När det gäller resultat har Ewa Wikström och hennes forskarkollegor hittills sett att behållandet av humankapitalet och bibehållandet av kompetens kräver iterativa processer.

– Det kräver ett nytt tänk och nya mönster om medarbetare ska vilja jobba längre i dag, säger Ewa Wikström.

I forskningsprojektet har det blivit mycket tydligt i att enskilda medarbetare bestämmer sig tidigt när man tänker pensionera sig.

– Vår studie visar väldigt tydligt att det här med pensioneringsfrågor och hur man tänker kring arbetslivet hos den enskilde medarbetaren så startar de funderingarna väldigt tidigt – redan innan man fyller 50 år. Vill arbetsgivarna då jobba för ett förlängt arbetsliv behöver man föra samtal med sina medarbetare, gärna i samband med när en medarbetare anställs, säger hon.

Så det är för sent att diskutera pensionsfrågorna vid 60 års ålder?

– Absolut. Chefer behöver föra samtal kring frågor som har ett längre perspektiv än bara ett eller två år, det är man för dåliga på. Det blir gärna att man sitter med sina medarbetare och pratar ett år framåt och de mer långsiktiga frågorna lämnar man vid sidan om. Men det blir lätt fel då, säger Ewa Wikström.

Lärare kan vara en sådan yrkesgrupp där det generella mönstret är att man vill jobba kvar efter pensionen, visar tidigare studier på området.

– Och det passar ju då den arbetsbristen som är i dag är så påtaglig hos arbetsgivaren och behovet är stort av rekrytering, säger Ewa Wikström.

Frågan om höjda pensionsåldrar har diskuterats i många år. Den 14 december 2017 blev en politisk överenskommelse klar om bland annat en höjning av pensionsåldern i den allmänna pensionen. Överenskommelsen innebär att det ska vara möjligt att ta ut pension först vid 64 år. Samtidigt ska en anställd ha rätt att jobba kvar till 69 års ålder.

Är svensk arbetsmarknad redo då för den nya pensionsåldern?

– Man är nog på väg dit. Fast egentligen har det inte tagit emot på den organisatoriska arenan, utan det är någonting som man i dag mer pratar om i den offentliga debatten. Arbetsgivarna jobbar i dag väldigt mycket med rekryteringsfrågor i relation till bristyrken och i relation till arbetsmiljöfrågor, säger Ewa Wikström.

Det finns ett tryck hos arbetsgivarna i båda frågorna – dels arbetskraftsbristen men också när det gäller arbetsmiljö så finns det höga sjukskrivningstal och en hög personalomsättning.

– Den samlade bilden gör ju att de här frågorna är allt mer aktuella inom organisationerna. Sedan kommer det att ta ett tag innan man har hittat verktygen och sättet att jobba både analytiskt men också vilka åtgärder man skapar.

Vad finns det mer som man måste lyfta för att fler stanna kvar längre i arbetslivet?

– Vår studie visar att om det ska bli någonting av den här frågan, och att den inte bara ska få en marginell effekt, så behöver chefer och arbetsgivaren arbeta betydligt mer med frågan. Framför allt måste det anses vara något positiv att behålla arbetskraften längre, säger Ewa Wikström och tillägger:

– Chefer såsom rektorer behöver till exempel satsa på fortbildning, lärande kring utveckling men också fundera över vad det är för arbetsmiljö som man har i dag i stort.

Är det för dåligt generellt kring arbetsmiljöfrågor i Sverige?

– Ja, absolut. Vi är ovana att göra analyser av de organisatoriska förhållandena och strukturerna. Man har en vana att jobba utifrån ett individperspektiv på arbetsmiljöfrågor, säger Ewa Wikström.

Är det något mer som rektorerna måste lyfta i sina åtgärdsplaner?

– Man behöver se över om det är en bra mix i åldersgrupper på arbetsplatsen. Sedan är det viktigt att hålla igång ett lärande i gruppen så att man får igång lärandet av varandra. Det är typer av åtgärder som man faktiskt direkt kan göra någonting åt, som också kan få en mycket större effekt än vad pensionsutredningens förslag ger. Det är konkret.

När man pratar om åldersfrågor på organisatorisk nivå så tänker man ofta på kompetensfrågor, men man kan också behöva titta på det utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, menar Ewa Wikström.

– Så man inte stirrar sig blind på kompetensfrågan bara. Man behöver jobba mycket mer mångfacetterat i verksamheten med frågorna, inte med enskilda variabler – ta ett större helhetsgrepp.

Ibland kan det räcka med att byta arbetsplats för att få en nytändning och orka jobba längre i arbetslivet.

– Förutsätter vi att man har god hälsa och själv vill jobba vidare i arbetslivet så handlar det om att hitta själv vad man vill lära sig mer om. Man kan behöva hitta nya vägar ibland som skapar stimulans. Våga testa nytt kan göra att man får en nytändning i arbetslivet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons