Annons

Så stora är skillnaderna i lärarledd undervisning

Publicerad 17 augusti 2016

Fakta

Lärarledd undervisning i timmar

Så många timmar lärarledd undervisning i veckan (i snitt) har studenter som pluggar till ämneslärare:

 • Göteborgs universitet: 10–15 timmar/vecka
 • Örebro universitet: 6–7
 • Uppsala universitet: 4–6
 • Linnéuniversitetet: 10
 • Stockholms universitet: 6–10
 • Lunds universitet: 13
 • Linköpings universitet: 9
 • Malmö högskola: 8
 • Umeå universitet: 10–15

Så här ser det ut på Linköpings universitet med genomsnittlig lärarledd undervisning under de inledande terminerna i respektive ämne (siffror saknas från filosofi):

 • Historia: 4,5 timmar/vecka
 • Svenska som andraspråk: 5
 • Engelska: 5,5
 • Svenska: 6
 • Religion: 7
 • Tyska: 7,5
 • Samhällskunskap: 8
 • Trä- och metallslöjd: 8
 • Textilslöjd: 8
 • Teknik: 9
 • Geografi: 10
 • Spanska: 10
 • Franska: 11
 • Fysik: 12
 • Kemi: 12
 • Naturkunskap: 12,5
 • Matematik: 13
 • Biologi: 20
 • Snitt: 9,4 timmar/vecka

Relaterat

Hur många timmar i veckan som lärarstudenterna har lärarledd undervisning och hur mycket de får plugga på egen hand, varierar mellan lärosätena.

På Skolvärldens uppdrag har representanter för några av de 28 universitet och högskolor i Sverige som bedriver lärarutbildning uppskattat hur många lärarledda lektioner i veckan som deras studenter har. Resultatet ser du i faktarutan här intill.

Skillnaderna mellan de olika lärosätena beror till stor del på vilka ämnen lärarstudenterna läser. Ett bra exempel på det är Linköpings universitets sammanställning. De som till exempel läser biologi har 20 lärarledda timmar i veckan, medan historiestudenterna får nöja sig med 4,5 (se faktarutan här intill).

Skolvärlden ställde frågan till de stora lärosätena: 

Hur många timmar lärarledd undervisning i veckan (i snitt) har de studenter hos er som pluggar till ämneslärare?

Örjan Hansson, Göteborgs universitet:

– Vi utbildar ämneslärare i så gott som alla skolämnen. Utbildningstraditionerna skiljer mellan de olika ämnena. Proportionerna mellan lärarledda timmar, grupparbeten och självstudier varierar mycket. Därför vore det missvisande att ange ett genomsnitt för hela ämneslärarutbildningen. Men här är uppskattningar på antal lärarledda timmar/vecka från olika ämnesområden: naturvetenskapliga: 15–25, samhällskunskap: 10–15, estetiska ämnen: 15–25, humaniora: 10–15, utbildningsvetenskapliga kärnkurser: 10-15.

Krister Persson, Örebro universitet:

– Den genomsnittliga tiden inom ämneslärarutbildningen är cirka 6–7 timmar per vecka. Det kan variera lite mellan olika terminer inom respektive ämne, så att det blir mer tid i början av ämnesstudierna och lite mindre i slutet.

 

 

Sinikka Neuhaus, Lunds universitet:

– Detta är inte en helt enkel fråga att besvara eftersom utbildningen är så komplex. Jag har tittat på en och samma kull och hur många timmar denna kull fick under en vecka (termin två). Beroende på ämne varierar det mellan 9–15 timmar. Detta ger ett genom­snitt för denna vecka på 13,2 timmar. 

 

Lennart Falklöf, Linköpings universitet:

– Frågan är inte helt enkel att svara på, det beror på vilket/vilka ämnen studenten läser och vilken termin det handlar om. Vissa terminer kan till exempel vissa ämnen samläsas med stora kurser på andra program, vilket får upp den schemalagda tiden. Ett försök till sammanställning av genomsnittligt utlägg av lärarledd undervisning under de inledande terminerna i respektive ämne visar på ett snitt på 9,4 h/vecka.

 

Helena Smitt, Malmö högskola:

– För den högskoleförlagda delen av utbildningen gäller att en lärarstudent i snitt möter lärare i undervisning och examination cirka 8 timmar i veckan. I idrott är den lärarledda tiden 15–16 timmar, i naturvetenskap och matematik 9–10 timmar och för övriga ämnen handlar det om 6–7 timmar. Därutöver erbjuds studenter möjligheten att träffa lärare i studieverkstad och räknestugor. Det kan vara intressant att fundera över om ett fåtal studenter med exempelvis fem timmar lärarledd tid i veckan får mer individuell tid med lärare än studenter i större grupper med betydligt fler timmar lärarledd tid i veckan.

Annika Kjellsson Lind, Umeå universitet:

– Det är väldigt ämnesberoende. Gällande ämnesstudierna så varierar det mycket beroende på ämnets studentpeng. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan det dock röra sig om i snitt 12–15 lärarledda timmar i veckan.

 

 

Anna Hagborg, Uppsala universitet:

– Frågan är omöjlig att besvara utan att göra en ingående utredning. Spännvidden är mycket stor om man till exempel jämför blivande historielärare och sådana som läser mot naturvetenskap och teknik. Medan den första gruppen kan ha 4–6 timmar i veckan, kan de senare ha 8 timmars undervisning per dag. Anledningen till att spännvidden är så stor beror på den resurstilldelning vi får av regeringen för att bedriva olika slags utbildning. Humaniora får betydligt mindre i ersättning än teknik.

 

Gunilla Nordin, Stockholms universitet:

– Schemat för ett av universitetets största och populäraste ämneslärarprogram, svenska och engelska mot gymnasiet, visar på 6–10 schemalagda lärarledda timmar per vecka. Utöver det tillkommer lärarledd handledning via den digitala samarbets- och lärplattformen, individuell handledning vid uppsatsskrivande och handledning under VFU.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
”Ge ensamkommande barn rätten att gå klart i sin skola”

”Ge ensamkommande barn rätten att gå klart i sin skola”

Debatt

Bäst hade varit om alla ensamkommande barn och ungdomar kunde få synas som Ibrahim syntes i tv i lördags. Så kommer det inte att bli, men våra medlemmar ser dem varje dag och säger: ”om ni kunde se vad vi ser, då skulle ni se en massa andra som Ibrahim”, skriver Åsa Fahlén och Heike Erkers i en gemensam debattartikel.

Kommentera
Annons
Annons
Experten: Staten måste återta fullt ansvar för skolan

Experten: Staten måste återta fullt ansvar för skolan

Ny rapport

Den statliga kommittén ESO riktar kritik mot New Public Management och drar slutsatsen att skolan bör återförstatligas, i en ny rapport om offentlig styrning.

Annons
Förslag: Enklare porta våldsamma elever

Förslag: Enklare porta våldsamma elever

Studiero

Alliansen vill skärpa skollagen så att våldsamma elever snabbt ska kunna stängas av.
– Det är jätteviktigt att offret skyddas vid övergrepp, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Ministerns kritik mot lokalt lönearbete

Ministerns kritik mot lokalt lönearbete

Lärarlönelyftet

Det är dags för omgång två av Lärarlönelyftet. Nu riktar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kritik mot lärarfacken och kommunerna för bristande transparens i det lokala lönearbetet.

Annons
Annons
Plugga till lärare – och få betalt

Plugga till lärare – och få betalt

Lärarsatsning

Huvudmännen i Dalaregionen ska pröva ett nytt sätt att rekrytera lärare tillsammans med Högskolan Dalarna. Blivande lärare ska kunna plugga och jobba samtidigt och få lön från huvudmännen.
– Vi måste ta vårt ansvar för lärarrekryteringen, säger Inga-Lena Spansk, grundskolechef i Mora.

Annons
Nivån för låg på språkintroduktion

Nivån för låg på språkintroduktion

Nyanlända

Skolpersonal fokuserar på vad elever på språkintroduktion saknar, i stället för att utveckla deras befintliga kunskaper. Därför tar det lång tid för elever att komma vidare, enligt en ny granskning.
– Mer pengar finns inte. Lärare behöver bättre förutsättningar i stället, säger Anna Kaya, vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Våga vara lärare
Ta tillbaka makten i klassrummet

Ta tillbaka makten i klassrummet

Våga vara lärare

Under de senaste decennierna har lärarnas ställning kontinuerligt försvagats. I dag är det många lärare som känner sig starkt ifrågasatta som yrkespersoner trots att de bara försöker göra sitt jobb.

”Lärarna har redan de verktyg som behövs”

”Lärarna har redan de verktyg som behövs”

Kommentar

Lärare har ett omfattande tillsynsansvar över sina elever, men också en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt.
– Ibland kan det vara svårt att förena de båda uppgifterna, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck.

Tretton ordningsfrågor

Tretton ordningsfrågor

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Mer om autism och ADHD på speciallärarutbildningen

Nytt förslag

Regeringen vill att alla som läser till speciallärare ska få lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bli bättre på att anpassa lärmiljön. Bra, men för lite, tycker specialläraren Maria Björsell.

Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Torgny bytte skola – och fick mindre undervisningstid

Undervisningstid

Undervisningstiden är inte centralt reglerad. Det gör att den kan skilja sig åt mellan lärare och skolor. Gymnasieläraren Torgny Lundström bytte jobb, fick betydligt mindre undervisningstid och tycker att kvaliteten på undervisningen höjts.

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Mycket elevtid på Kunskapsskolan

Undervisningstid

Börjar man prata undervisningstid nämner någon strax Kunskapsskolan. Med 27,5 timmars elevtid i veckan sticker man ut. 

Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

Ojämlik skola

Andelen obehöriga lärare ökar. Över hälften av de lärare som nyanställts under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen.
Det visar nya siffror från Skolverket.

Skolvärlden i Syrien
”Jag lär dem att IS religion är farlig”

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

Reportage

De är rädda, krigsskadade och kan ofta varken läsa eller skriva. Läraren Lamis Rahbi tar hand om barnen som levt under den syriska regimens bombräder och Islamiska statens styre. 

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

Reportage

Hon omkullkastar Islamiska statens utbildningssystem och driver hemliga program för att hindra sina elever från att gå med i extremistgruppen. Läraren Baida al-Hassan tror att hon har tappat all känsla för rädsla.

 

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Skolutveckling

Brittiska skolutvecklaren David Didau är avsändaren bakom flera kontroversiella budskap. Bland annat menar han att katederundervisning är den enda som fungerar.
– Men många lärare skäms för den, säger han.

Arbetsmiljö
”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

”På 90-talet var läraryrket ett friskyrke”

Stressforskning

Anna Nyberg forskar på psykisk ohälsa i kontaktyrken. En viktig faktor är balansen mellan vad du ger och vad får tillbaka, säger hon.
–Typisk för lärare och sjuksköterskor är att man har höga krav på sig men lägre grad av belöning. Det bidrar till stress.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Alltför stor arbetsbörda, bullriga ljudmiljöer och hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverkets treåriga inspektionsinsats är det vanliga arbetsmiljöproblem i skolan.
– Man känner igen mycket av det Arbetsmiljöverket beskriver. Många upplever yrket som mer och mer gränslöst, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud för LR i Varberg.

Flickor väljer bort kommunala skolor

Flickor väljer bort kommunala skolor

Skolval

Flickorna söker sig till friskolor, pojkarna stannar kvar på de kommunala. Nu varnar grundskolenämnden i Västerås för en allt snedare könsfördelning.

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Läraren: Vuxna sviker de duktiga flickorna

Studiero

En auktoritär lärare gynnar alla, både bråkiga och tysta och duktiga elever. Det menar Linda-Marie Åsberg, lärare i samhällsvetenskap och svenska på högstadiet, som gett sig in i debatten om duktiga flickor.

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Forskaren: ”Vi måste våga prata om fusket”

Fusket

Nya larm om fusk på högskoleprovet, den här gången via appen Snapchat. Fusket i skolan godkänns ofta i tysthet av lärare och elever, menar forskaren Lars Fonseca.
– Lärare och elever säger att det är helt omöjligt att leverera de förväntade resultaten om man samtidigt ska följa regelverket, säger han till Skolvärlden.

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Elevhälsa

Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Statlig satsning gav 1300 fler lärare

Lågstadiesatsningen

Den statliga Lågstadiesatsningen bidrog till att drygt 1 300 lärare rekryterades till landets skolor förra läsåret, enligt Skolverket.
Men det har varit svårt att rekrytera. Nästan 205 miljoner kronor av bidraget kommer att gå tillbaka till staten eftersom huvudmännen inte lyckades rekrytera som planerat.

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Nu permanentas antagningstesterna till lärarutbildningen vid Jönköping University.
– På sikt skulle det kunna bidra till att höja kvaliteten på lärarutbildningen, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Ny undersökning

Regeringen vill satsa på digitaliseringen av skolan, men nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning. Var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

L: Slopa F-betyg till nyanlända

L: Slopa F-betyg till nyanlända

Nyhet

Inga F till nyanlända, aktivt skolval för alla och utökad rätt till modersmålsstöd. Det är några av L:s nya förslag, som får både ris och ros av LR och Nationellt centrum för Svenska som andraspråk.

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

”Onödigt lagstifta om föräldrapåverkan”

Utbildningspolitik

Föräldrar ska inte kunna lägga sig i vad som helst, anser Liberalernas skolpolitiska arbetsgrupp, och vill därför att gränserna ska förtydligas i skollagen.
”Onödigt”, menar Svante Tideman på Lärarnas Riksförbund.

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Första kullen lärarassistenter snart ute på skolorna

Lärarassistenter

På Munka folkhögskola blir snart de första eleverna som går utbildningen till lärarassistent färdigutbildade.
– Det behövs fler vuxna på skolorna, och lärarassistenter är en bra lösning, säger Nina Morgin, kursansvarig på skolan.

Brister i lärarstöd visar granskning

Brister i lärarstöd visar granskning

Lärarstöd

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle när Skolinspektionen granskade helklassundervisning.
– Det är mycket viktigt att elever i tidiga åldrar får tillgång till lärares stöd i alla undervisningssituationer, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Källkritikens dag
Därför blir källan viktigare för lärare

Därför blir källan viktigare för lärare

Källkritik 

På sociala medier sprids rykten och nyheter med ljusets hastighet. Men vad är egentligen sant och hur tar man reda på det? Att prata om källkritik med barn och ungdomar blir en allt viktigare del av lärarnas jobb.

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

”Det är för sent att prata om det här på högstadiet”

Källkritik 

Stiftelsen Teskedsorden har sedan 2006 arbetat med en rad olika projekt för att nå barn och unga i skolan och få dem att reflektera över viktiga frågor. En av dessa frågor är källkritik på nätet.

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Projekt ska minska gymnasieavhopp

Avhopp

Drygt var tredje gymnasielev lämnar skolan utan examen. Det ska projektet #jagmed ändra på. Fem län deltar i projektet som ska få fler att ta gymnasieexamen.

Annons
Annons
Annons