Annons

Så väcker du elevernas läslust

Publicerad 10 december 2017

Högläsning och textsamtal, samarbete med skolbibliotek samt att jobba med läsutvecklingsstrategier. Det är några av språk, -läs- och skrivutvecklaren Maud Nilzéns tips för att stötta elever i deras läsande.

Fakta

Maud Nilzén

Lågstadielärare och specialpedagog i botten.  

Arbetar som språk-, läs och skrivutvecklare i olika kommuner. Handleder Läslyftet och har varit med i en referensgrupp för Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling (NCS) på Skolverket.  

Läs också Maud Nilzéns tips till föräldrar för att väcka och stärka läslusten.

Om PIRLS

I undersökningen svarade nästan var tredje svensk elever, 31 procent, att de inte tycker om att läsa. 18 procent valde alternativet ”tycker mycket om att läsa” och det innebär att Sverige, tillsammans med Danmark, är de två länder i undersökningen som har lägst andel elever som tycker mycket om att läsa.

63 procent av eleverna anger att de läser mindre än 30 minuter en vanlig skoldag.  31 procent att de läser upp till en timme och 7 procent att de läser mer än en timme per dag.

Relaterat

När PIRLS-resultatet presenterades för en vecka sedan tycks många ha dragit en lättnadens suck. Men PIRLS mäter inte bara hur bra fjärdeklassare läser fack- och skönlitterära texter, utan undersöker även läsvanor och attityder till läsning och där finns en del att fundera över.

I undersökningen svarar nästan var tredje svensk elev att de inte tycker om att läsa. Rapporten konstaterar också att svenska elever läser i mindre utsträckning på fritiden i dag, jämfört med 2011.

– Samhället förändras och de senaste åren har läsandet fått enorm konkurrens av alla skärmar. Jag är inte motståndare till skärmar men jag tror att vi lärare nu måste vara ännu mer på tårna, och undervisa på ett annat sätt för att möta förändringen. Jag är övertygad om att alla barn kan bli intresserade av böcker, säger Maud Nilzén som arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Hon hänvisar till forskaren Knud Illeris teorier om att all undervisning måste innehålla tre dimensioner: En kunskapsdimension (det läraren ska undervisa om), en drivkraftsdimension (lärarens måste skapa engagemang) och en samspelsdimension (läraren måste vara intresserade av vad eleverna har för intressen och erfarenheter.)

– De tre dimensionerna måste vara aktiva i undervisningen, säger Maud Nilzén som även utgår i från universitetslektor Barbro Westlund som forskat om att undervisa i läsförståelse och om att bedöma barns läsförståelse.

Med utgångspunkt i detta delar hon med sig av en rad strategier för att göra eleverna till säkrare läsare och väcka läslusten.

För det första måsta läraren arbeta aktivt med läsutvecklingsstrategier.

– Ju tidigare, desto bättre. Man kan jobba med de första strategierna redan när barnen börjar i förskolan.  Träna dem i att skapa inre bilder, ställ öppna frågor till texten, väck intresse – vad händer på nästa sida? – och koppla det som händer i berättelsen till barnens värld. Och detta ska man göra i alla ämnen, det är inte relaterat endast till ämnet svenska.

Maud Nilzén lyfter det pågående Läslyftet som en stor hjälp för att påverka undervisningen i rätt riktning. ”Men det finns mycket kvar att göra”.

Nästa punkt handlar om att använda planeringsstöd, olika slags visuella stöd som stöttar eleven i undervisningen. Maud Nilzén konstaterar att svenska elever har fått jobba alldeles för mycket på egen hand.

– När man introducerar något nytt ska man jobba tillsammans med eleverna, tills de står på egna ben.

– Det finns massor av olika planeringsstöd, man kan jobba med tankekartor, Venndiagram där man jämför två karaktärer i en text till exempel och scheman över ”vad vet jag idag”, ”vad önskar jag lära”, ”vad har jag lärt”. Jag har många olika planeringsstöd.

Maud Nilzén lyfter också vikten av högläsning och textsamtal. Att låta eleverna sitta själva och läsa kan man inte kalla läsutvecklande om man inte samtidigt samtalar om texten och väcker engagemanget, säger hon.

– Och det ska vara öppna frågor som får igång barnens drivkraft och nyfikenhet. Tyst, enskild, läsning förekommer alldeles för mycket! Man måste jobba med läsning medvetet. Låt eleverna ha en reflektionsbok: Vad får ni för tankar om detta? Vad tror ni ska hända? Hur upplevde karaktären detta? Och sen kan eleverna samtala två och två och i klassen. Det kan man göra i kemi också, detta handlar inte om svenskämnet.

Att samarbeta med skolbiblioteket är också bra. Maud Nilzén lyfter skolor med eget bibliotek och engagerad personal. ”Det ger utslag i barns läsförmåga”.

 – De som arbetar där vet exakt vad varenda unge är intresserad av. Har man en elev vars läsande man måste jobb extra med, då måste man hitta till barnets intresse. Det är mitt ansvar som lärare att hitta barnets nästa steg i läsutvecklingen. Sen behöver man inte fastna i barnets intresse utan det gäller att stimulera över till andra böcker och där är skolbiblioteket suveränt.

Slutligen lyfter hon rektorns roll när det gäller skolutveckling och att arbetet blir långsiktigt: rektor borde, vid medarbetarsamtalen, ställa frågan:

– Om jag besöker ditt klassrum, hur kan jag se att du jobbar språk- och kunskapsutvecklande? Och, återigen, det gäller alla ämnen. Om du är orolig för en elev, hur jobbar du med den? Det är frågor som hör hemma på medarbetarsamtalen.

Just nu ser det ut som trenden i PIRLS vänt. Är du hoppfull framåt?

– Absolut, jättehoppfull. Jag möter ofta pedagoger som hungrar efter att ta till sig ny kunskap. Men det ska man inte göra på lördag och söndag, det ska ingå i arbetstiden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Svenska som andraspråk

Svenskämnena låser in eleverna

SVA

Ämnesuppdelningen mellan svenska och svenska som andraspråk riskerar att bli en permanent elevuppdelning. Ämnena behöver reformeras för att en övergång mellan dem ska fungera. Det menar Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Lärarna: Stödet för SVA minskar

SVA

Förutsättningarna för SVA skiljer sig kraftigt åt mellan kommuner och skolor. Och nu, med lite distans till flyktingkrisen, upplever en del lärare att intresset från makthavarna svalnar.

Annons
Annons
Annons
Lönegranskning

Nyanställda lärare får högre lön än äldre

Lönecirkusen

Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Ofta kan det skilja flera tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs. Det visar Skolvärldens granskning av drygt 600 lärares löner.

Efter Björklunds förslag: ”Ge elever stärkt stöd tidigare”

Inkludering

Elever som inte klarar det nationella provet i årskurs 3 bör gå om, anser Liberalerna.
Det är inte rätt väg enligt Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbund.
– Det är bättre med stärkta resurser till mer stöd tidigt på lågstadiet. 

Annons
Annons

Så ökar vi elevernas fysiska aktivitet

Debatt

Fysisk aktivitet i skolan måste vara ett ansvar för alla i skolan, det kan inte bara ligga på idrottstimmarna.
Det skriver bland annat idrottsläraren Tommy Lénberg som också presenterar en rad förslag på lösningar.

Kommentera
Annons
Fackförbundspressens journalistpris

Skolvärlden tog hem prestigefyllt journalistpris

Prisvinnare

Skolvärlden tog hem Fackförbundspressens prestigefyllda journalistpris för reportaget om de syriska lärarna som, med livet som insats, trotsar Islamiska staten.

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

Reportage

I går vann Skolvärlden Fackförbundspressens journalistpris för ”Bästa berättande text”. Här kan du läsa Lina Malers reportage om de syriska lärarna som riskerar livet för att kommande generationer ska få gå i skola.

 

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

Reportage

De är rädda, krigsskadade och kan ofta varken läsa eller skriva. Läraren Lamis Rahbi tar hand om barnen som levt under den syriska regimens bombräder och Islamiska statens styre. 

Planera rätt för en säker utflykt

Tillsynsansvar

Utflykter ger nya dimensioner till undervisningen – men innebär stort ansvar och kräver god planering. Läraren och utflyktsproffset Karin Boberg ger sina bästa tips för en lyckad dag med eleverna. 

Efter kritiken mot förstelärarna – nu kommer ”huvudlärarna”

Valet 2018

Trots bred kritik efter införandet av förstelärartjänsterna så föreslår Liberalerna en ny miljardsatsning på flera nya karriärtjänster för lärare.

Här är skolan redan igång med digitalisering av NP

Nationella prov

100 skolor har valts ut för att testa att göra digitala nationella prov. På Stenkulan i Lerum är man redan igång med förberedelserna.

Vårbudget 2018

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Vårbudget

I dag presenterade regeringen vårbudgeten. Skolsatsningarna är sedan tidigare kända, men många viktiga frågor lämnas tyvärr ändå obesvarade – som statens roll i skolpolitiken,menar Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén. 

Ministern om kritiken: ”Det är fånigt”

Vårbudget

Alliansen sågar skolsatsningarna i regeringens vårbudget. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) håller inte med om kritiken.

Här får lärarna 100 procent förtroendetid – och frihet

Arbetstidsavtal

På Elsa Brändströms skola i Linköping har lärarna ingen reglerad arbetstid, bara förtroendetid.
– Nu är det jag som bestämmer över min tid, säger läraren Carina Edman.

Npf-pedagogen: Bra inkludering utgår från elevens behov

SETT-mässan

Struktur, tydlighet och förutsägbarhet är tre ledord för den som vill få inkludering att fungera i sitt klassrum.
Det menar npf-pedagogen och läraren Joanna Lundin.

LR: Förslagen om yrkesprogram är mest kosmetika

Yrkesprogram

Både regeringen och Alliansen har presenterat förslag på förändrade yrkesprogram senaste tiden. Men Lars Windisch på Lärarnas Riksförbund menar att de inte förändrar något i grunden.

Skolbibliotekariens speltaktik sprider läslust bland eleverna

Läslust

Skolbibliotekarien Tobias Gard har upptäckt ett effektivt sätt att sprida läslust bland elever. Med hjälp av spelifiering får han dem att låna fler böcker och älska boksamtalen i skolan.

Flera av regeringens skolförslag stoppas i riksdagen

Tungrott

Efter läsa-skriva-räkna-garantin är det estetiska ämnen och högskolebehörighet på yrkesprogrammen som får stryka på foten.
– Jag önskar att vi kunde få till breda överenskommelser om skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Sett 2018

Specialläraren: Så skapar du en undervisning för alla

Inkludering

Svensk skola måste sluta se elever ur ett bristperspektiv och i stället börja se deras möjligheter, menar specialläraren Jonas Monsén.
På Sett-mässan föreläste han om hur alla lärare ska lyckas skapa undervisning som passar alla elever.

”Ingen lärare är bra hela tiden”

SETT-mässan

Vi måste göra upp med duktighetskulturen inom lärarkåren, menar läraren Martin Fernström.
Under en föreläsning på SETT-mässan bjöd han på en rad egna misslyckanden – och vad man kan lära av dem.

Arbetsmiljön fick mig att sluta som lärare

Debatt

”Det var inte lönen som fick mig att lämna skolan och det är inte lönen som skulle kunna ta mig tillbaka till mitt drömyrke, lärare. Det är arbetsmiljön och friheten som är avgörande”, skriver Eva som lämnat läraryrket.

Kommentera

Så lockas pensionerade lärare med lönepåslag

Lärarbrist

I Borås vill man hejda lärarbristen genom förbättrade villkor för lärare som arbetar vidare efter att man fyllt 66 år – med 2 000 kronor i lönetillägg.

Fackets och föräldrarnas krav: Bättre stöd till elever

Kravlista

Nu går Lärarnas Riksförbund och två föräldranätverk ut med gemensamma krav på skolans huvudmän att ge bättre stöd till elever med tuffa förutsättningar.

Nytt pris ska lyfta lärare i utsatta områden

Lärarhyllning

Genom ett nytt pris – Pennsvärdet – vill Berättarministeriet lyfta lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.
– Det finns så mycket kreativitet som inte syns och hörs. Nu lyfter vi det, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Fler lärare fel väg för skolan

Debatt

Satsningar för att stötta barn och unga med psykiska ohälsa, stärka familjer och stötta nyanlända är en mycket viktigare investering är än fler lärare i skolan, skriver läraren och riksdagsledamoten (M) Emma Köster.

Kommentera

Arbetsgivarna: 15 kompetenser en lärare ska ha

Lista

Är du osäker på vilka egenskaper skolledare söker hos dig som arbetssökande lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetensernai jobbannonser för lärare.

Debatt

”Dags att ta fram strejkvapnet”

Debatt

Det är dags för kamp, det fackföreningarna en gång skapades för, skriver gymnasieläraren Henrik Stawe:
– Vi ska kräva maximal undervisningstid, minimal planeringstid och riktig fortbildning. Annars strejkar vi tills arbetsgivaren är på knä.

Kommentera

”Så länge förhandlingarna pågår är det en öppen fråga”

Replik

”Skulle vi inte komma vidare i förhandlingarna kan det enligt den förhandlingsordning som gäller mellan parterna bli fråga om medling”, skriver LR:s förhandlingschef Peter Henriksson i en replik. 

Kommentera

Så ska skolan bättre stötta elever med språkstörning

Språkstörning

I dag glöms elever med språkstörning bort trots att gruppen är väldigt stor. Det menar logopeden Anna Eva Hallin som tycker att det är på tiden att svensk skola får en ökad kunskap om språkstörning.

Forskaren: spring i benen kan ge lägre betyg

Forskning

Elevers mognadsgrad påverkar lärarnas uppfattning av deras förmåga – oavsett faktisk ämneskunskap, enligt ett nytt forskningsprojekt.

Likvärdighetsmiljard

Miljardbidrag till skolan: Så mycket får din kommun

Bidrag

Regeringen storsatsar miljarder för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Nu står det klart hur mycket varje kommun kan få redan i år.

Hela listan - huvudman för huvudman

Lista

Till hösten läggs en miljard, och här ser du hur stor del av den varje kommun och fristående huvudman kan få.

Läraravtalet hinner inte bli klart i tid

Avtalsrörelsen

Parterna i lärarnas avtalsrörelse har inte enats i tid och därför förlängs det nuvarande avtalet temporärt.
– Vi har höga ambitioner, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

”Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker”

Skolbibliotek 

Skolverket vill att skolbibliotekens pedagogiska roll skrivs in i skollagen.
– En bra start, men inte tillräckligt, säger skolbibliotekarien Sofia Malmberg. 

Lärarens vardag: Frustration och otillräcklighet

Forskning

Brist på resurser och stöd i klassrummet leder till en känsla av hopplöshet för lärare, enligt en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons